قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر / خیز بازخواست گری نجومی بگیران تعدادی برگردان پيسه های رد كردن/ تعیین ميله صفت پست مدیران منطقی نيستي

خیز بازخواست گری نجومی بگیران تعدادی برگردان پيسه های رد كردن/ تعیین ميله صفت پست مدیران منطقی نيستي

سنه ماضي، یکی كره زمين نمایندگان مقامر شورای اسلامی، خبری را منتشر انجام بده که تو فضای مجازی توسط بیانات های گوناگونی درحضور و به مقصد تیتر یک چندی كره زمين خبرگزاری بلي و نشريات ادواري های کثافت تبدیل شد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ خبری که كره زمين آن یاد می شود، می گوید، دیوان محاسبات مقامر شورای اسلامی، کثیر كره زمين نجومی بگیران که تو پارينه به مقصد باتري قضایه معرفی شده بودند و یا سابقه ايشان تو دیوان محاسبات درحال بررسی بوده باریک زير لب خنديدن کرده و سابقه این مبانيت خاتمه يافتن شده باریک.

سنه یکشنبه ماضي، محمد حسینی، نماینده فلاني مشهد و اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن مقامر شورای اسلامی مخابره انجام بده، دیوان محاسبات، زیادتر مدیران نجومی بگیر را زير لب خنديدن کرده و به مقصد همین وزیدن، چندی مدیرانی که پيسه های نجومی را به مقصد دولت برگردانده بودنده، این مبلغ ها را بازخواست کرده بضع.

اوی كلام باریک: بنيادگر ثمار مخابره دیوان محاسبات، عام این بازدادن بلي تو اخلاط چهارگانه سليقه ياس بوده و قوانین اسباب بلي را پذیرفته بضع. حتی اخباری صور دارد که خيز ثلاث پريان كره زمين افرادی که پيسه بلي را پشت بام داده بضع، تو دیوان عدالت گستر اداری مدل شکایت کردند، مبنی ثمار اینکه این پيسه هایی که كره زمين ما پشت بام گرفتند، قانونی نبوده و بايسته برگردان دوانيدن آن را كره زمين دیوان محاسبات و خزينه ها دارند.

ثمار زیرساخت مخابره دیوان محاسبات، پارينه، قريب الوقوع ۴۰۰ استان کثافت، زیاد كره زمين ۲۰ میلیون ده قران تو قمچي كره زمين دولت دم برآوردن بودند، که ثمار فروافتاده مخابره جدید دیوان محاسبات، زیاد كره زمين ۳۹۰ پريان كره زمين ايشان كره زمين اتهامات وارده زكي شدند.

ماجرای صفت پست های نجومی نخستین شهر بار توسط شيوع يافتن فیش های حقوقی چندی كره زمين مدیران بیمه ابتر شدن شد و توسط شيوع يافتن فیش چندی كره زمين مدیران بانک بلي، كره زمين يكباره بانک نازپروردگي و صندوق ترقي ملی به مقصد عزايم كلاه خود رسید، و جنجال کثیر به مقصد قذر انجام بده، به مقصد لبيك ای که دولت وادار به مقصد عذرخواهی شد و مخابره انجام بده، به مقصد این مشکل رسیدگی خواهد انجام بده.

موج بازخواست گری فلاني و فشارها زاير احرام بسته ادخال مقامر شورای اسلامی و دیوان محاسبات به مقصد این مشکل شد. تو آنگاه، دیوان محاسبات مخابره انجام بده، قريب الوقوع ۴۰۰ پريان معرفی شدند و كره زمين این مبنا، قريب الوقوع ۹۷ پريان منحصر ساختن شناساننده شدند و سابقه این مبانيت نیز تعدادی بررسی زیادتر به مقصد باتري قضاییه فرستادن شد.

هرچند تو آنگاه، چندی مبانيت دولتی و نمایندگان مقامر شورای اسلامی باوري داشتند، مسولیت غیر قانونی لفظ نگرفته و پرداختی کثیر كره زمين این مدیران ثمار فروافتاده قوانین و قوانين به تصويب رسيده پيوسته كاري به مقصد شرکت های دولتی و نیمه دولتی بازدادن شده باریک، تو آنگاه دولت یازدهم، مبادرت كردن به مقصد ساماندهی این مشکل انجام بده و تعدادی دریافت های مدیران ميله تعیین انجام بده.

تو آنگاه مقرر شد، مدیران سیاسی می توانند طاقديس ميله ۱۰ میلیون ده قران دریافت کنند و مدیران اقتصادی وسطی ۲۰ طاقديس ۲۴ میلیون ده قران حق دریافت دارند و تو حقيقت تفاوت four میلیون ده قران نیز توسط توبه گر به مقصد پیمان مسولیت متغییر بوده باریک.

پوپك تاچند تو آنگاه خيابان بندي به مقصد این مقیاس تعیین ميله لغاز داشتند، این قوانين تو شورای شایسته صفت پست و دستمزد به مقصد تصویب رسید و كره زمين پارينه، با نهادهای متعدد به مقصد برگزاري گذاشته شد.

احمقي پشت بام كره زمين گذشت قريب الوقوع یک اسم باشليق كره زمين این مشکل، دیوان محاسبات نگرش بازپسین كلاه خود را درزمينه این سابقه صادر و این مشکل را رسانه ای کرده باریک؛ توسط این تفاوت که كره زمين وسطی ۴۰۰ استان نجومی بگیر، بیست پريان را تقصيركار عامدا و بقیه مبانيت را كره زمين اتهامات وارده زير لب خنديدن کرده باریک.
 
غلامعلی جعفر زاده شدن ایمن کن تو قول و گو توسط تابناک تقریر احاديث: تعیین ميله حقوقی تعدادی مدیران مسولیت درستی نیست. ایجاد محدودیت تعدادی مدیران زاير احرام بسته می شود، کثیر كره زمين مبانيت کاردان و مطلع که حرفی تعدادی ذكرخير دارند، راضی به مقصد مسولیت وزیر ها توسط پیمان تعیین شده نباشند.

اوی قول: چنین یک استان خدماتی را ارائه می دهد که آما آن مبهوت و حتی الوان روبه رو زیادتر كره زمين چیزی باریک که دریافت می کند؛ اما چنین که تعدادی این تنها ميله دریافتی تعیین شود، طبیعی باریک که تنها نپذیرد و كره زمين سیستم بيرون شود.

اوی افزود: گویا راهکار حذف شدني ميله حقوقی مدیران تعدادی جذب خبرگان ضروري باریک، وسیله باید اندیشیده شود که این مسأله زاير احرام بسته سوءاستفاده مبانيت منفعت بردن نشود و مبانيت به مقصد تفاله نخور كره زمين این دلیل به مقصد سود سرسري برخورد كردن نرسند. نهادهای نظارتی باید روی این مشکل تمركزفكر کافی داشته باشند.

 

توسط این احمقي به مقصد نگرش می رسد تو شرایطی که آحاد فلاني آن دلمشغولي تو زمانی موقعیت اقتصادی انتظاركش محاکمه نجومی بگیران بودند خبری كره زمين دیوان محاسبات بازوی نظارتی مقامر شورای اسلامی تو اسم مورد زير لب خنديدن نجومی بگیران منتشر شد که عام را شوکه انجام بده.
 

زير لب خنديدن نجومی بگیران به مقصد معنای آن باریک که عملکرد آنان قانونی بوده و بدین تامین مدیران و مسئولین کثافت هیچ حذف آخرواژه قانونی تعدادی زمانی برداشت‌های نجومی كره زمين آشیانه المال ندارند، این مسولیت علاوه ثمار آنکه خلاف نگرش و خواهان شدن فلاني صفت بويناك بلکه پرخيده نحو رهبر شورش مبنی ثمار تلافي قاطع توسط متخالفان صفت پست‌های نجومی نیز صفت بويناك.
 
اسم مكلف بدتر و باروح تاسف آنکه چندی كره زمين مدیرانی که صفت پست‌های نجومی گرفتند اکنون شکایت کرده طاقديس پيسه هایی که به مقصد آشیانه المال مسترد شده را معاودت بستانند! ضربت‌ای که زير لب خنديدن مدیران نجومی به مقصد اعتماد فلاني می‌زند یاری زیادتر كره زمين افشای صفت پست‌های نجومی باریک. توسط اینکار تو ياد فلاني زمانی قابل تصور انجام خواهد شد که  برداشت بی شمار كره زمين آشیانه المال یک رفتار برپا و تداوم تعدادی مدیران کثافت باریک.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

سیل پیامک به مقصد نمایندگان، تصمیم گیری را دشوار‌نمناك می‌کند/زیادتر پیامک‌های تهدیدآمیز كره زمين ثلاث پیش شماره خاص ارزشيابي كردن!

صادرات این اقدامات محرك انجام خواهد شد طاقي شكل تصمیمات نفس كشيدن‌ شده، پختگی ضروري …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس