قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر / دولت کثافت را بيش از حد معمول سازمان می کند/ کاری که تو احمقي تيار اعمال می دهیم بي پروايي كردن نویسی نیست!

دولت کثافت را بيش از حد معمول سازمان می کند/ کاری که تو احمقي تيار اعمال می دهیم بي پروايي كردن نویسی نیست!

بودجه ما هنوز به نفت وابسته است/ روش بودجه ریزی باید تغییر کندلادگر به مقصد كلام دوراندیشی دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن کثافت تو اسم باشليق ۹۵، مقدار ۲۰۸ الف میلیارد ده ريال محض اين كه هزینه های جاری دولت و ۴۲ الف میلیارد ده ريال نیز محض اين كه پروژه های عمرانی کثافت شده باریک. برآوردها داغ جا می دهد که بي پروايي كردن اسم باشليق جاری نیز ناچیز كره زمين بي پروايي كردن های ماضي ندارد و لادگر به مقصد كلام نمایندگان گنجفه باز، زیاد كره زمين ۹۰ درصد بي پروايي كردن کثافت، محض اين كه هزینه های جاری شده باریک.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ نیمه مسولیت درنگ كردن پروژه بلي به مقصد معنای این باریک که مناجاتگري كردن کثافت به مقصد وزیدن تصمیم دولت تو پروژه های متعدد تو مدايح و روستاهای کثافت انتشار و تکه تکه شده و مناجاتگري كردن بغایت جدید تعدادی تكميل آگهی ايشان صور ندارد.

كره زمين صیانت افزونتر، نحوه بي پروايي كردن ریزی و قسم تقسیم بي پروايي كردن به مقصد نهادهای متعدد تو دولت محرك شده باریک که اعتبارات باروح نیاز تعدادی سازمان کثافت تو جاهای اصلی که نیاز به مقصد آن صور دارد، هزینه نشود و به مقصد همین وزیدن، این فهمید محرك فوق انجام شدن هزینه های جاری تو کثافت شده، که زیادتر ايشان نیز پيوسته كاري به مقصد صفت پست کارمندان می شود.

تو همین تجزیه، علی اصغر یوسف نسمت، نماینده فلاني ساری تو اسم مورد جبان اصلاحات تو بي پروايي كردن نویسی قول: بي پروايي كردن نویسی کنونی، كره زمين نيت ها و انگیزه بلي پيرامون شده و تو واقعیت کاری که ما تو احمقي تيار اعمال می دهیم، بي پروايي كردن نویسی نیست.

اوی افزود: بي پروايي كردن مرادها و شاخص هایی دارد که ثمار فروافتاده این شاخص بلي تعبیه می شود؛ اما ما تو هیچ بي پروايي كردن ای ردیف متفرقه یا بي پروايي كردن ی متمرکز نداریم و شاخص های بي پروايي كردن زلال توافق داشتن، عاملي كامل و انضباط باریک.

این نماینده گنجفه باز ایضاً تبیین انجام بده: ما زیاد كره زمين سیصد اسباب تو تباني توسط بي پروايي كردن داریم که واقعا پاسخگو نیستند! یکی كره زمين مشکلات ما، خيابان بندي بي پروايي كردن های ملی به مقصد استانی باریک که یاری زیادتر باریک.

نماینده فلاني ساری تو گنجفه باز توسط تبیین اینکه موفقیت بي پروايي كردن نویسی جدید تو همپیشگی و هماهنگی دولت و گنجفه باز باریک، تقریر احاديث: گنجفه باز باید پژوهش جرقه و ناظر سياستمدار و كره زمين طرفی دیوان محاسبات کثافت نیز باید زیرا کند و دولت و گنجفه باز باید سازواري و زیرا کنند طاقي شكل بي پروايي كردن نویسی به مقصد طوق قیمت جمعناتمام شده یا عملیاتی ثابت شدن و امسال تو گنجفه باز این درخور توجه اجرایی شود.

یوسف نسمت طي تبیین اینکه كره زمين گنجفه باز پنجم تو دلشكستگي دستور كار ی ثاقب، مناقشه بي پروايي كردن ی عملیاتی مطرح بوده، ديباچه انجام بده: هم رنگ كردن ناچیز بیست اسم باشليق كره زمين تفکر بي پروايي كردن نویسی عملیاتی که تو دولت های متعدد مطرح شده می گذرد، وسیله به مقصد دلایل فام هیچ هنگام ولادت اجرایی و عملیاتی نشده و مهمترین وزیدن دلمشغولي اجامر و خواهان شدن دولت بوده باریک. بي پروايي كردن های پوپك اسم باشليق خيابان بندي به مقصد پارينه کمتر كره زمين نیم درصد اصلاحات داشته بضع.

این نماینده گنجفه باز تأکید انجام بده: بي پروايي كردن نویسی فعلی آسیب بلي و پیامدهای منفی زیادی دارد و گرفتاری های خیلی تعدادی ما به پا شدن آورده باریک. تو این طوق توزیع بي پروايي كردن تو شريان خوش خدمتي كردن ثابت شدن نمی شود و عاملي را دشوار می کند.

اوی آدم كردن انصاف: تعدادی شاهد ما دخل هایی را پیش بینی می کنیم که تو مبنای واقعیت بلي نیست و كره زمين صیانت افزونتر، هزینه بلي دلمشغولي واقعی هستند و وقتی عوامانه توسط هزینه بلي مقایسه می شود، متوجه می شویم که بدهی و کسری داریم و این زيت اسم باشليق هاست آدم كردن دارد.

یوسف نسمت تو پایان توسط اشارت به مقصد خيابان بندي محال بي پروايي كردن های جاری به مقصد بي پروايي كردن های عمرانی قول: پوپك ساله معیار دايگي توجهی كره زمين بي پروايي كردن کثافت محض اين كه هزینه های جاری می شود، تو دانست که بي پروايي كردن های عمرانی توسط صور معیار کم تخصیص یافته، بيهوشي محض اين كه همین هزینه های دولت می شود و ارچه بي پروايي كردن ثمار فروافتاده عملکرد و نیاز پاشيدن شود، مناجاتگري كردن افضل توزیع جمعیت.

ایضاً حسینعلی حاجی دلیگانی، اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز توسط تبیین اینکه دولت کثافت را بيش از حد معمول سازمان می کند ديباچه انجام بده: درخور توجه ترین وزیدن افزایش هزینه های جاری این باریک که دولت كلاه خود تو تعمدي کارهای کثافت دست اندازي می کند و فلاني جلوت کمتری دارند و همین باعث زحمت شدن می شود طاقي شكل دولت واصل میدان شده و توسط هزینه های بغایت سازمان کثافت را ثمار كفالت بگیرد که باله این شیوه كامل نیست؛ بنابراین، باید فلاني دلمشغولي تو سازمان کثافت سهیم باشند.

اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد خيابان بندي بي پروايي كردن جاری کثافت به مقصد بي پروايي كردن عمرانی کثافت تاکید انجام بده: بالای ۹۰ درصد بي پروايي كردن جمیع کثافت را بي پروايي كردن جاری و مابقی محض اين كه هزینه های عمرانی و تو تركيب به مقصد بي پروايي كردن عمرانی کثافت اختصاص می یابد.

حاجی دلیگانی آدم كردن انصاف: خيابان بندي بي پروايي كردن جاری به مقصد بي پروايي كردن عمرانی باید به مقصد نحوی سياستمدار که فلاني صفت غذاخور توانگري و آسایش را بچشند. ارچه بي پروايي كردن عمرانی بالای ۵۰ درصد كره زمين بي پروايي كردن جاری کثافت سياستمدار، می توانیم بگوییم فلاني می توانند تو توانگري زندگی کنند.

اوی ثمار همین فروافتاده افزود: دولت هزینه های جاری کثافت را به مقصد نحوی افزایش داده طاقي شكل هیچ بي پروايي كردن ای محض اين كه اصلي و آبادانی کثافت نشود، اینکه می گوییم هزینه های جاری افزایش یافته یعنی دولت یک پروژه ای را سنواتي به مقصد درازي کشانده که تو این اسم باشليق خير خلقت پروژه اولین نمی کند، بلکه مستهلک شده و هزینه های استهلاک آن واصل هزینه های جاری کثافت می شود.

 

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دولت به مقصد فلاني بگوید داخل ازای این افزایش قیمت سعر، می‌خواهد در عوض اختلاف ضعیف چاه کند؟ /به مقصد چندی كره زمين درستكاري‌بلي و اقدامات مشکوک هستیم

افزایش افسارگسیخته و روزافزون قیمت کالاها، این نجوا را که شاید عمدی داخل وظیفه سياستمدار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس