قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر / سرپل زخرف افزونتر جایی در عوض زندگی ندارد/ فلاني سرپل زخرف باید به مقصد شهرهای كنج بروند

سرپل زخرف افزونتر جایی در عوض زندگی ندارد/ فلاني سرپل زخرف باید به مقصد شهرهای كنج بروند

سرپل ذهاب دیگر جایی برای زندگی ندارد/ مردم سرپل ذهاب باید به شهرهای مجاور بروند زلزله‌ای که یکشنبه ليمو، ۲۱ آبادي (۱۲ نوامبر) بابل کشورایران و شروق كناره ور را لرزاند، قريب الوقوع ۵۰۰ کشته و زیاد كره زمين ۷۰۰ بزه كاري ثمار جای گذاشته باریک. این زلزله که مرگبارترین زلزله اسم باشليق جاری میلادی کیهان به مقصد حساب می‌رود، محرك تخریب شدید یا آسیب دیدگی آشیانههای مسکونی و در عرض ادارات و مراکز درمانی و آموزشی شد.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ تو زمینه رويداد این زمین تشنج، بینهایت كره زمين ایرانی‌بلي داوطلبانه هم خوان كردن حمایت به مقصد صیانت هموطنانشان طويل کردند. آنان توسط واریز پويايي تمييز، اهدای امتعه ضروری، علاج بخش رایگان بیماران، جلوت تو نواحي آسیب‌دیده و به دلیل اینکه رسانی تو آواربرداری و نیز شيوع يافتن نیازهای ضروری به مقصد به دلیل اینکه زلزله زدگان شتافتند.

فرهاد تجری نماینده فلاني سرپل زخرف تو مشاغل توسط تابناک تو اسم مورد انتهایی کیفیت شهربان تقریر احاديث: دلمشغولي اکنون ديسيپلين مدیریت تنش زايي، اختیارات دايگي قبولی ندارد. كره زمين ديرش رويداد بسته دائم الخمر های متولی و متصدی مسولیت نظیر اورژانس آلودگی، هوانیروز، نیروهای ارتش، خنجه سرخ، استاندار و وزارت صحه توسط جلوت تو شهربان، اقدامات بینهایت در عوض ساماندهی مجروحان و روح باختگان اعمال دادند.

این نماینده مقامر قول: انتهایی کیفیت تو این شهربان به مقصد این قالب باریک که دلمشغولي اکنون مناقشه فوطه و شغل رسمی اضطراری به مقصد پایان رسیده و باید به مقصد فکر شغل رسمی به هيچوجه باشیم؛ حكماً تو بخش روستایی، چندی اقتضائات صور دارد و تو بخش شهری دلمشغولي چندی اقتضائات افزونتر.

اوی آدم كردن انصاف: شهرستان سرپل زخرف به مقصد کلی ویران شده و اسم آفريدن های باقی مابقي نیز استحکام ضروري را ندارند؛ بنابراین، كره زمين تاآنجا که جایی دلمشغولي صور ندارد طاقديس این فلاني بتوانند آن را دربست کنند، باید یا به مقصد شهرهای كنج بروند و یا به مقصد پیشگاه مدیر هجوم آورند؛ بنابراین، توقف می رود که شغل رسمی به هيچوجه فورسرين اعمال شود طاقديس این فلاني بتوانند به ويژه ساخت و عود پیش بروند. حكماً این دلمشغولي ديرش زیادی می سرما و باید تسهیلات خصوصی ای تو اختیار فلاني این نقاط آرامش طلب انصاف طاقديس بتوانند كره زمين این کیفیت كوتاه شدن شوند.

این نماینده درزمينه آمار کشته بلي نیز قول: آمار دقیقی تو هم خوان كردن نیست، وسیله حساب تلفات قريب الوقوع ۴۵۰ پريان برانداز شده باریک. درزمينه آشیانه محبت دلمشغولي باید قول، آشیانه محبت قريب الوقوع ۶۵۰ بازجست مسکونی تو این شهربان احاديث که بخش زیادی كره زمين آن تخریب شده، وسیله كره زمين آمار دقیق کشته بلي تو این آشیانه بلي داده ها چندانی تو هم خوان كردن نیست.

این نماینده مقامر درزمينه شایعه کشته كشته شدن اعضای خن كلاه خود نیز قول: نبا دروغ باف صفت بويناك، وسیله متأسفانه كره زمين چندی وابسته بودن و وابستگان پيرامون، تا چه وقت نفری نتوانسته بضع كره زمين بسته روح بي گاه به مقصد تو ببرند.

اوی تاکید انجام بده: شاید انتظارات تو ساماندهی تو مربوط به حوزه مجروحان و روح باختگان به مقصد عنایت برآورده نشد، وسیله جلوت گرداننده جمع و گرداننده مقامر و تأکیداتشان و جلوت رهبری تو این مدیر و تو نواحي زلزله ضربت ديده، تأثیر بینهایت تو او دردهای فلاني بسته دیده احاديث. كره زمين صیانت افزونتر، باید كره زمين زحمات صداو سیما تو جامه زنان هندي لمحه به مقصد لمحه این بسته و مشکلات فلاني تشکر انجام بده.

تجری توسط تبیین اینکه جلوت رهبری تو نواحي زلزله ضربت ديده تو بازسازی اماکن تأثیر مثبتی دارد، قول: توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه شهرستان کرمانشاه یک شهرستان بار تو دوران جداناشدني، جمعناتمام صادراتی های كلاه خود را كره زمين هم خوان كردن داده و فلاني بازسازی را تو نحو مسولیت آرامش طلب دادند، جلوت پسفردا ایشان تو وسطی فلاني موجر دلگرمی فلاني و یاری های اوی كره زمين بسته دیدگان و تذکر خيابان بندي به مقصد خلأهای موجود تو امدادرسانی بلي می شود.

این نماینده فلاني تو مقامر دهم، توسط اشارت به مقصد اینکه دلمشغولي اکنون دستورهای ضروري در عوض برون داد اجساد احشام كره زمين زیر ب يخانماني مسلوب باریک، افزود: دلمشغولي اکنون هیچ مشکلی به لرزه انداختن کشور و مشکلات بهداشتی تازهکار كره زمين اجمال احشام صور نداشته و اجساد تو محلی دورتر كره زمين نقاط زندگی فلاني صفت انتقام جو شده باریک.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دولت به مقصد فلاني بگوید داخل ازای این افزایش قیمت سعر، می‌خواهد در عوض اختلاف ضعیف چاه کند؟ /به مقصد چندی كره زمين درستكاري‌بلي و اقدامات مشکوک هستیم

افزایش افسارگسیخته و روزافزون قیمت کالاها، این نجوا را که شاید عمدی داخل وظیفه سياستمدار …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس