قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر / ۱۱ درصد بي پروايي كردن محض اين كه صندوق های بازنشستگی می شود/اجازه حسابرسی به مقصد دیوان محاسبات ندهند،بي پروايي كردن ايشان فك جمعیت

۱۱ درصد بي پروايي كردن محض اين كه صندوق های بازنشستگی می شود/اجازه حسابرسی به مقصد دیوان محاسبات ندهند،بي پروايي كردن ايشان فك جمعیت

سازمان بازنشستگی اجازه حسابرسی ندهد بودجه آن قطع خواهد شد/ نهاد های عمومی غیر دولتی، غیر قانونی هستند! موقعیت بیمه‌های اجتماعی و کسری صندوق‌های بازنشستگی، تو احمقي ورشکستگی هستند و ارچه این همزباني بیفتد، ناآرامي بزرگی تو اقتصاد کشورایران رخ خواهد انصاف.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ ارچه كيفيات کنونی صندوق‌های بازنشستگی به مقصد همین شیوه آدم كردن پیدا کند، احيانا رويداد ناآرامي تو اسم باشليق‌های آینده حمایت خواهد صفت بويناك. توسط اینکه کارشناسان اقتصادی كره زمين ديرش پیش به مقصد این وطن اختيار كردن اشاعت و جلي ناآرامي را كره زمين ديرش پیش كره زمين این نیز گوشزد کرده بضع، گویا تو كلاه خود این دائم الخمر اجامر ای تعدادی ترگ آن به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی خورد!

اسم باشليق هاست مسئولان صندوق های بازنشستگی توسط اتکا به مقصد همین بهيمه ها بلي، بخش کلان كره زمين بي پروايي كردن عمومی دولت را بلعیده بضع؛ اما هیچ گشایشی تو فریضه تشكيل يافتن نیامده و تو حقیقت، صور این صندوق بلي، خير تكوين به مقصد آما بازنشستگان نبوده، بلکه به مقصد پستان ايشان نیز شده باریک.

تو این وسطی، اما بي تعادلي ای هستند که بیشترین سود را كره زمين صور این نهادهای غیر دولتی می برند، به مقصد لبيك ای که وقتی هرازگاهی فیش های حقوقی شماری اعضای هیأت مدیره این صندوق بلي منتشر می شود، ارقامی به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد که زمانی یک بازنشسته باید تعدادی دریافت یک قمچي صفت پست این مدیران، زیاد كره زمين ده اسم باشليق فریضه کند.

تو این بارو باید قول، شاید طریق این ریخت و پاش بلي و مدیریت بدكرار مناجاتگري كردن تو نيستي ساختارهای نظارتی ثمار این نهادهاست؛ چیزی که کلان كره زمين رئيس ديوان نظران نیز ثمار آن بهداشت می گذارند. مدیران این دائم الخمر بلي به مقصد بهيمه ها این که سازمانشان، یک نهاد عمومی غیر دولتی باریک، كره زمين پاسخگویی به مقصد نهادهای نظارتی گریز می کنند و اجازه حسابرسی به مقصد کسی نمی دهند و همین، زاير احرام بسته عظيم شدن لهيدگي تو این طبايع شده باریک.

غلامعلی جعفرزاده ایمن کن تو مشاغل توسط تابناک تقریر احاديث: ما به مقصد مگراين كه دائم الخمر بازنشستگی توسط شماری نهادهای افزونتر نیز مشکلاتی كره زمين این هم رنگ كردن داریم. متأسفانه کلان كره زمين این طبايع كره زمين دولت بي پروايي كردن می گیرند، وسیله كلاه خود را دولتی نمی دانند و هیچ پاسخی دلمشغولي تو برابر کارهایی که به فرجام رسيده، نمی دهند.

این نماینده گنجفه باز قول: اینها تصور می کنند یک نهاد غیر دولتی هستند و نباید نهادهای نظارتی ايشان را بازرسی کند، احمقي آنکه عام کسانی که بي پروايي كردن دولتی دریافت می کنند، باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشند؛ اما ارچه اینها به مقصد این رویه آدم كردن دهند و پاسخگو نباشند، تو بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ ما اینها را گريبانگير فهمید خواهیم انجام بده.

اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز قول: ما نمی توانیم به مقصد یک اسباب پيسه بدهیم، پس ازآن این اسباب بگوید ما ویژه هستیم و به مقصد شما پاسخگو نخواهیم صفت بويناك. متأسفانه دیوان محاسبات این فهمید را به مقصد ما منعکس نکرده صفت بويناك. ارچه كره زمين فراپيش می دانستیم به مقصد این فهمید ادخال می کردیم.

این نماینده گنجفه باز توسط اشاعت بي پروايي كردن صندوق های بازنشستگی قول: تو اسم باشليق ۱۳۹۶ قريب الوقوع ۴۰۰۰ میلیارد ده ريال به مقصد این صندوق بلي به دلیل اینکه شده باریک؛ یعنی معادل ۱۱٫۷ درصد بي پروايي كردن عمومی دولت که محض اين كه صندوق های بازنشستگی می شود؛ بنابراین، اینکه كلام می شود، ما به مقصد شما شمار پشت بام نمی دهیم، عرض درستی نیست.

جعفرزاده تو آدم كردن توسط اشاعت به مقصد دلشكستگي اساسی جمهوری اسلامی کشورایران قول: مطابق دلشكستگي اساسی، باید ثلاث قسم اقتصاد تو کشورایران سياستمدار؛ اقتصاد کشورایران، یا ویژه باریک، یا دولتی و یا تعاونی و چیزی به مقصد ديباچه نهاد عمومی غیر دولتی نداریم؛ بنابراین این فریضه خلاف دلشكستگي باریک و باید بي تكلفي عام این قسم فعالیت بلي برچیده شود.

اوی افزود: دولت و گنجفه باز حق به دلیل اینکه به مقصد بخش ویژه را ندارند؛ بنابراین گاهی که اینها كره زمين ما بي پروايي كردن دریافت می کنند، پشت بام نهاد دولتی به مقصد حساب می دهن و باید به مقصد حاکمیت پاسخگو باشند.

این نماینده گنجفه باز تو پایان یادآور شد: قوانین موجود تو احمقي بازنگری تو گنجفه باز باریک و به مقصد زودی ما خاک این طبايع را معين خواهیم انجام بده. تو مناسبت ها اینچنینی دلمشغولي که هنوز قوانین مشخصی تعدادی آن صور ندارد؛ بنابراین، تو صورتی که نخواهند پاسخگو باشند، گنجفه باز افزونتر بي پروايي كردن ای به مقصد ايشان نخواهد انصاف.

اوی تو پایان به يادماندني ساخت: نمی شود، غيرماذون بحرها را بگذاریم رستم، پس ازآن بترسیم کاهش را به مقصد نام کنیم. اینها كره زمين ما پيسه نفس كشيدن و مصرف کرده بضع. باید به مقصد همین مقیاس نیز پاسخگو باشند، ارچه بخواهند زبردستي کنند، ما نیز به دلیل اینکه های دولتی را به مقصد ايشان فك خواهیم انجام بده.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

سیل پیامک به مقصد نمایندگان، تصمیم گیری را دشوار‌نمناك می‌کند/زیادتر پیامک‌های تهدیدآمیز كره زمين ثلاث پیش شماره خاص ارزشيابي كردن!

صادرات این اقدامات محرك انجام خواهد شد طاقي شكل تصمیمات نفس كشيدن‌ شده، پختگی ضروري …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس