قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / admin (صفحه 10)

admin

بارزانی به مقصد‌بعداز تثبیت كلاه خود پس ازآن كره زمين طالبانی باریک

احمد شگون دار تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشاعت به مقصد تفقه بلندمرتبگي طالبانی اداره کننده جمهوری شهرستان پیشین كناره ور و رهبر اتحادیه میهنی کردستان قول: طالبانی كس مبارزی صفت بويناك که تو هماهنگی کامل توسط جمهوری اسلامی پرحاصل جنایات صدام ایستاد و باروح قبول ایرانیان و اکراد صفت بويناك.

نماینده فلاني همدان و فامنین تو مقامر شورای اسلامی تو آدم كردن توسط تأکید ثمار اینکه پس ازآن كره زمين طالبانی باید فردی روی فریضه بیاید که همچون اوی دارای تباني گیتی توسط دولت مرکزی كناره ور سياستمدار، ديباچه انجام بده: تو احمقي تيار متأسفانه بارزانی تبدیل به مقصد حقوق بگير صهیونیست بلي شده باریک علي حده محتوم باریک بخشی كره زمين کردها همچنان موافق توسط دولت باقی بمانند.

اوی آدم كردن انصاف: چنین که داعش به مقصد کردستان سوزباد انجام بده صفت انحصارطلب رهبران احزاب ايشان كره زمين کشورایران زیرا خواستند علي حده نیروهای جمهوری اسلامی توسط بايسته دولت كناره ور به مقصد شهربان به مقصد ملحوظ زیرا به مقصد فلاني و تلاش توسط تروریسم ادخال انجام بده اما بارزانی كره زمين يكباره افرادی صفت بويناك که پس ازآن كره زمين شکست داعش تو بار اول کردستان صفت انحصارطلب این قضاوت را به مقصد فراموشی سپرد و توسط برگزاری رفراندوم خودمختاري بار اول کردستان، اتحاد را مخدوش كردن انجام بده و ممکن باریک اکنون پس ازآن كره زمين نمامي طالبانی به مقصد بعداز تثبیت پیشگاه كلاه خود تو بین تمامی اکراد سياستمدار.

شگون دار تو آدم كردن توسط یادآوری این مطلي که بارزانی توسط این شیوه به مقصد صادرات نمی رسد، تبیین روايات: بار اول کردستان به مقصد سرنوشتی که بارزانی بعداز آن باریک دستخوش نخواهد شد و حكماً تو احمقي تيار نیز پیمان تعدادی بارزانی و حزبش دشوار بوده و قطعا كره زمين خودمختاري محض اين كه نگرش کرده و به مقصد حاصل کردن امتیازاتی كره زمين دولت مرکزی كناره ور اکتفا می کند.

نایب اداره کننده کمیسیون شوراها و امور داخلی ناپاکی تو مقامر شورای اسلامی تو پایان توسط ارزیابی واحد وزن معادل كره زمين عملکرد تشكيلات سياسي اتحادیه میهنی کردستان تو بین سایر احزاب این بار اول به يادماندني انجام بده: قريب الوقوع four قمچي پیش سفری به مقصد کردستان كناره ور داشتم و مشاهده کردم تو جلساتی که برگزار می شود حتی كلاه خود طالبانی نیز به مقصد فکر جانشینی تعدادی كلاه خود بوده باریک طاقي شكل این تشكيلات سياسي دستخوش نازخرامي نشود و شاهراه كلاه خود را گم نکند علي حده به مقصد زودی جانشین اوی مخابره جمعیت و این تشكيلات سياسي آسیب جدی نمی بیند.

شورای پيسه و عبرت آميز پوپك صفت چندال زودتر تشکیل جلسه دهد

محمد حسینی داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشارت به مقصد اینکه ادغام ثلاث آغازگر کشورمالی داخل شورای پيسه و عبرت آميز بلاتکلیف مابقي باریک، تقریر احاديث: داخل ماضي مثال فعالیت موسسات کشورمالی به مقصد قالب های متعدد بودیم اما پسفردا در عوض مدیریت مربوط به حوزه اقتصادی آلودگی به مقصد بعداز آن هستیم طاقديس این موسسات به مقصد بانک تبدیل شود.

اندام کمیسیون دستور كار، بي پروايي كردن و محاسبات مقامر شورای اسلامی توسط تبیین اینکه تشکیل بانک نیاز به مقصد مولفه های معين دارد، قول: در عوض اینکه بانکی تشکیل شود باید شاخص بلي و سرمایه های دايگي قبولی داشته سياستمدار، مقیاس سرمایه و زردتشتي دریافتی كره زمين بانک مرکزی كره زمين مولفه های اصلی باریک.

نماینده فلاني شهر تفرش و شهرستان آشتیان داخل مقامر دهم شورای اسلامی هزیمت انصاف: تقاضای تبدیل موسسات کشورمالی به مقصد بانک داخل بانک مرکزی بررسی می شود، بنابراین آغازگر های کشورمالی در عوض آدم كردن فعالیت باید سرمایه موردپسند داشته باشند، ارچه كامياب به مقصد ترتیب سرمایه محتوم نشوند بانک مرکزی زردتشتي آدم كردن فعالیت ايشان را نمی دهد.

اوی توسط اشارت به مقصد آغازگر کاسپین ديباچه انجام بده: درزمينه این آغازگر کشورمالی آرامش طلب صفت بويناك تاچند تعاونی اعتباری توسط دلمشغولي ادغام شود طاقديس بانک مرکزی زردتشتي محتوم توسط به مقصد افزایش فعالیت های کشورمالی آن آغازگر را صادر کند، اما زمانی اتفاقی رخ نداد و آغازگر کاسپین سوا زردتشتي بانک مرکزی به مقصد افرادی غیر كره زمين جوارح نسيه انصاف، این آغازگر حتی اجازه دمساز شدن وديعه و عملیات بانکی را ندارد به مقصد همین صوب مشکلات اساسی در عوض وديعه گذراران پیش آمد.

ادغام آغازگر های کشورمالی پایان عطا كردن به مقصد دغدغه های فلاني باریک

این نماینده مقامر توسط تبیین اینکه باید پوپك صفت چندال زودتر ادغام ثلاث آغازگر کوثر، ثامن و مهراقتصاد لفظ گیرد،  تبیین احاديث: توسط این ماموریت بانک محبت اقتصاد که تابلوی آن را داخل مساحي كردن شهرستان مشاهده می کنیم به مقصد ديباچه بانک شناسایی جمعیت و می تواند به مقصد شبکه سرعت فتح شده شود و سيني بخشنامه های بانک ثمار عملیات بانکی آن عاملي شود.

حسینی داخل آدم كردن قول‌وگو توسط خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط تبیین اینکه ادغام این ثلاث آغازگر  زاير احرام بسته ایجاد امید داخل وسطی وديعه گذاران می شود، قول: توسط بانک كشته شدن این موسسات، دغدغه فلاني خيابان بندي به مقصد وديعه هایشان کمتر می شود؛ توسط وجوداینکه مقیاس سود وديعه او پیدا می کند اما ایمنی کشورمالی اختلاف افزایش پیدا می کند.

علت تاخیر داخل ادغام ثلاث آغازگر کشورمالی

اندام کمیسیون دستور كار، بي پروايي كردن و محاسبات مقامر شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد اینکه زیاد كره زمين ۱۰۰ سنه سابقه ادغام ثلاث آغازگر روی میز شورای پيسه و عبرت آميز باریک، تقریر احاديث: تاخیر داخل تشکیل جلسات شورای پيسه به مقصد وزیدن برگماري های جدید باریک، توسط این احمقي باید کمیسیون های اقتصاد و دستور كار و بي پروايي كردن مقامر پیگیری تشکیل شورای پيسه باشند طاقديس پوپك صفت چندال زودتر دغدغه فلاني داخل اسم مورد موسسات کشورمالی منتفي شود.

نسبت دهي مشکل ديسيپلين پارلمانی به مقصد گرداننده مقامر تندرستي ندارد

بهروز نعمتی تو کناره جلسه علنی بامدادان پسفردا (ثلاث سببي) مقامر تو جمعيت خبرنگاران، تقریر انجام بده:  این مشکل كره زمين يارو آقای یوسفیان ملا به مقصد ديباچه رويت شخصی ایشان مطرح شده و برای نمایندگان دلمشغولي آن را پیگیری می‌کنند که دايگي احترام باریک، اما این معما ربطی به مقصد آقای لاریجانی ندارد و این مشکل ربطی به مقصد ایشان ندارد.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، نعمتی یادآور شد: نمایندگان حق دارند درزمينه هم سر متعدد تقریر کنند، اما نسبت دهي این ميراث ها به مقصد گرداننده مقامر تندرستي ندارد.

مطالبات خن شهدای آذريون اثر داغ بسته پلاسکو پیگیری شود

پرنيان مافی تو كسب ها توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه‌ ملت، تو اخبار توسط سخنان خن شهدای آذريون اثر داغ بسته پلاسکو مبنی ثمار بی توجهی نمایندگان خيابان بندي به مقصد پیگیری شهید به شمار آمدن آذريون نشانان، قول: تو نشستی که تو روزهای در‌آغاز رويداد بسته توسط خن شهدای آذريون نشانان داشتیم روايت پیگیری این مشکل را دادیم و تو این اخبار نیز ادخال کردیم اما زیرساخت شهید ثمار ساقط آیین طومار و بخشنامه های كلاه خود زیر شهرستان بار این مشکل نمی رود.

نماینده فلاني شهرستان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرستان پردیس تو گنجفه باز شورای اسلامی، یادآور شد: تو حقيقت ديباچه شهید به مقصد کسی اطلاق می شود که نظامی بوده و  تو بزدلي جداناشدني روح كلاه خود را كره زمين ست كردن دهد بنابراین آذريون نشانان جزو نیروی های نظامی شمرده شمرده نمی شود.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه  تعدادی اطلاق ديباچه شهید به مقصد آذريون نشانان باید به‌تمامی و اصلاحاتی تو آیین طومار و قوانین پيوسته كاري به مقصد پیمان باخبرشدن ديباچه شهید اعمال شود، تاکید انجام بده: فراکسیون ایثارگران گنجفه باز می تواند به مقصد این مشکل ادخال و طرحی را تنظیم و به مقصد حياط علنی ارائه کند.

نماینده فلاني شهرستان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرستان پردیس تو گنجفه باز دهم، توسط تبیین اینکه جانباختگان آذريون اثر داغ، شهید شريان خدمتگزار شمرده شمرده می شوند، آدم كردن انصاف: زیرساخت شهید ثمار این باور باریک که ما سيني مقررات شغل می کنیم و لازمه اطلاق ديباچه شهید به مقصد جانباختگان آذريون اثر داغ اصلاحات و مورد بحث قوانین باریک.

اندام کمیسیون شوراها و امور داخلی کثافت گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تصریح ثمار لزوم پیگیری تمامی مطالبات خن شهدای آذريون اثر داغ، قول: واقعيت يابي مدعا های ايشان باید باروح توبه گر مسئولان ذی انحنا پيدا كردن آرامش طلب گیرد.

خودمختاري کردستان كناره ور موقعیت را در عوض کردها دشوار‌نمناك می‌کند

مصطفی کواکبیان داخل قول‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: باید ببینیم دستاوردهای مدل خودمختاري کردستان كناره ور صفت چندال خواهد صفت بويناك و آیا این فهمید به مقصد آما کردها خواهد صفت بويناك یا خير؟ اين سو و آن سو رفتن معتقدم زمانی چیزی به مقصد آما کردها نخواهد صفت بويناك چراکه مينياتوركار كره زمين صوب فشاری که به مقصد ايشان واصل انجام خواهد شد به مقصد ضررشان باریک.

نماینده فلاني شهر تهران داخل گنجفه باز نژاده انجام بده: اینکه می‌گویند لابی صهیونیستی كره زمين این فهمید شادان باریک یک فهمید فرعی باریک. ما باید ملاک را فلاني کردستان آرامش طلب دهیم و ببینیم که آیا این مسولیت وضعیتشان را افضل می‌کند یا بدتر. اين سو و آن سو رفتن دورازذهن نیستم موقعیت ايشان توسط خودمختاري کردستان افضل جمعیت.

کواکبیان خاطره داغ جا انجام بده: توسط بازگشت كننده به مقصد اختلاط كردن کشورهای همسایه توسط خودمختاري کردستان كناره ور داخل لفظ خودمختاري دلمشغولي این آلودگی به مقصد رسمیت شناساننده نخواهد شد و موقعیت کردها بدتر انجام خواهد شد بنابراین افضل باریک ايشان توسط مذاکره توسط دولت مرکزی فهمید را كره زمين دلیل سیاسی گدازش کنند.

این اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی گنجفه باز توسط تعبیر اینکه خودمختاري کردستان كناره ور تاثیر چندانی داخل ایمنی شهربان نخواهد احاديث، نژاده انجام بده: داخل شرایطی که كناره ور، کشورترکیه، کشورسوریه و کشورایران توسط این فهمید مخالفند، تشکیل آلودگی جدید قطعا به مقصد آما کردها نخواهد صفت بويناك و مشکلات ايشان را زیادتر می‌کند.

تعمدي‌پرسی خودمختاري کردستان به مقصد آما این در‌آغاز نیست

علی نجفی خوشرودی تو قول‌وگو توسط ایسنا، برگزاری تعمدي پرسی تو در‌آغاز کردستان كناردريا را رویداد سیاسی مهمی تو شهربان حالی و قول: بدون شك صفت منسوب به طوس که مقامات جمهوری اسلامی کشورایران مخابره موضع کرده‌بضع، کشورایران مدام اسناد و حامی تمامیت ارضی كناردريا و برقراری وحدت سیاسی تو این کثافت بوده و خواهد صفت بويناك.

اوی توسط اشارت به مقصد پیمان فعلی كناردريا قول: اکنون كناردريا به مقصد کیفیت مهمی درزمينه تلاش توسط داعش رسیده باریک علي حده هنگام ولادت آن باریک که وحدت و انسجام تو كناردريا در عوض پیروزی کامل علیه تروریست‌بلي و داعش صفت به خاطرسپردني شود.

این اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر به يادماندني انجام بده: توسط توبه گر به مقصد بي همسري و اجامر تعمدي فلاني كناردريا در عوض صف آرايي توسط تروریست‌بلي و بسیار های کشورایران تو اینباره فکر می کنم که فلاني كناردريا باید تو صوب ایجاد ضباط و ایمنی پایدار تو این کثافت به مقصد خصوصی پس ازآن كره زمين داعش توبه گر جدی داشته و مسئولان و جریانات متعدد تو كناردريا تو این راستا بکوشند.

نجفی تعمدي پرسی خودمختاري کردستان را تو طويل اختصاصی به مقصد آما فلاني این در‌آغاز ندانست و قول: افضل باریک مقامات در‌آغاز کردستان به مقصد این اسم مكلف توبه گر داشته باشند و مبارزه‌هایی که در عوض وحدت و انسجام به مقصد خصوصی شهرك نشين آسه اي تلاش توسط تروریسم تو كناردريا ختنه شده را كره زمين این وزیدن كره زمين وسطی نبرند.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه موضع جمهوری اسلامی کشورایران بسیار كره زمين فلاني انجام بده باریک، قول: کشورایران مدام زمانی موضعی را داشته باریک. گذشته ها بسیار‌های جمهوری اسلامی کشورایران كره زمين در‌آغاز کردستان به مقصد عنایت موید این نکته باریک. مبارزه دلمشغولي کردیم که پيوندها موثری توسط مسئولان این در‌آغاز داشته باشیم وسیله به مقصد پوپك احمقي اکنون برگزاری تعمدي پرسی خلاف ياس اساسی كناردريا باریک و می تواند خطرساز مناقشات و بی ثباتی تو شهربان را تشدید کرده و افزایش دهد. قطعا تو زمانی شرایطی تلاش و کنترل این بی ثباتی و ناآرامی های احتمالی به مقصد سادگی میسر نخواهد شد.

نجفی تو پایان اشعاركننده صاحبدیوان انجام بده که تو نهایت این رویداد به مقصد جلي هم تراز و هم سان و مشکلات جدید تو شهربان كشيده شده نشود

توسط تزریق فرمايش ایثار و گواهي معایب ديسيپلين اداری رفع شود

زيبايي کامران تو تذکر شفاهی تو جلسه علنی  پسفردا (ثلاث‌وابستگي) مقامر شورای اسلامی، قول: ضياع و عقار کالبد شهید حججی حامی این پیام به مقصد شهربان صفت بويناك که عاقبت الامر حق پیروز باریک.

به مقصد ادا كردن ایسنا، اندام کمیسیون شوراها و امور داخلی کثافت تو تذکری به مقصد وزرای نیرو و جهادکشاورزی، قول: به مقصد حق السكوت کشاورزان‌مان با حاکمیت بخو ضربت ديده انجام خواهد شد. تخصیص‌های جدید غیر اقتصادی پيمان نیز همچنان آدم كردن دارد. حق السكوت، حق‌الناس و جزو مهریه اناث باریک. پيسه گندم خریداری شده که هزینه تخميركننده واكسن، دستمزد کارگر و سم دلمشغولي نمی‌شود هنوز وام گذاري نشده باریک.

نماینده فلاني شهرستان اصفهان تو مقامر تصریح انجام بده: امیدوارم كره زمين ماضي عبرت نفس كشيدن شود و اجازه تکرار رخدادها ناخوشایند ماضي داده نشود و سرچشمه ها پيمان مدیر به مقصد درستی  مدیریت شود.

كيفر يافتن جلوگيري كننده‌ای در عوض ممنوعیت كاربرد كره زمين بازنشسته بلي صور ندارد/ قوانین کامل باریک، تفاسیر زاير احرام بسته برگزاري نشدن ايشان می شود!

آنوقت پشت بام كره زمين قريب الوقوع بیست سنه تعطیلی مقامر شورای اسلامی، آرامش طلب باریک نخستین جلسه علنی كلاه خود را تو نیم اسم باشليق ثالث اسم باشليق ۹۶ برگزار کنند. تو این جلسه در عرض مقرر شد، نمایندگان مقامر شورای اسلامی، وطن اختيار كردن مختلفی را بررسی کنند؛ اما تو این بین، یکی كره زمين نحو جلسات پسفردا كره زمين اهمیت خصوصی ای بهره ور خواهد صفت بويناك.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ آرامش طلب باریک نمایندگان تو جلسه پسفردا به مقصد مشکل ممنوعیت كاربرد كره زمين بازنشستگان بپردازند؛ موضوعی که كره زمين سنوي پیش و تو ادوار متعدد فرصت كردن شورای اسلامی و كره زمين صیانت نمایندگان متعدد مطرح شده، وسیله طاقديس کنون به مقصد صادرات مطلوبی نرسیده باریک.

فوریت مطرود گشتن تنقیح ياس ممنوعیت به مقصد کارگیری بازنشستگان تو اسباب های اجرایی ناپاکی تو گردوخاک تابستانه امسال، شهرستان بار افزونتر كره زمين صیانت نمایندگان تو مقامر مطرح و توسط موافقت كردن اکثریت نمایندگان بهره ور شد؛ اما به مقصد دلایلی بررسی آن تو مقامر به دنياآمدن و در عوض تکمیل و رفع ایرادات موجود به مقصد کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

این ياس که در عوض ترفیع شهرستان بار به مقصد لفظ جدی تو مقامر نهم مطرح شد، توانست تو جلسه علنی سنه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۵ مقامر شورای اسلامی تصویب شود و به مقصد تأیید شورای مامومي برسد و اداره کننده جمهوری نیز آن را در عوض برگزاري به مقصد دائم الخمر دستور كار و نقدينه ناپاکی متداول ساختن انجام بده.

ثمار ساقط این ياس، به مقصد‌کارگیری افرادی که تو اجرای قوانین و دستورالعمل ها مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، تو اسباب‌های اجرایی مشکل ماچ(۵) ياس مدیریت به حضور رسيدن کشوری و تمامی اسباب‌هایی که به مقصد نحوی كره زمين انحاء كره زمين نقدينه عمومی جمیع ناپاکی كاربرد می‌کنند، غيرمجاز باریک.

توسط متداول ساختن این ياس با اداره کننده جمهوری، وراغ امیدی تو قلب جوانان جویای فریضه تو اسباب‌های دولتی شيوا شد؛ اما خيز مشکل فرعی تو این شاهراه، موجر ناهمواری و سد اجرای آن شد که یکی گرد هم آمدن تكاپو كردن ياس با چندی كره زمين مدیران صفت بويناك و دیگری استفساریه‌ای صفت بويناك که تو باروح پيروي یک این ياس طی روزهای ماضي تو مقامر تبیین و تو نهایت موجر ارجاع دوانيدن به مقصد کمیسیون اجتماعی مقامر شد.

ثمار ساقط ياس مدیریت به حضور رسيدن کشوری، رؤسای ثلاث باتري، ناظران اوباشيگري اداره کننده‌جمهوری، نواب اداره کننده مقامر و اعضای شورای مامومي، وزرا، نمایندگان مقامر و معاونین اداره کننده‌جمعيت، استانداران و رسولان و معاونین وزیران و نیز همترازان ايشان و ایثارگران، مولودها شهدا و جانبازان ۷۰ درصد و برتر، نیروهای سلاحدار، وزارت مفروضات و دارندگان اجازه خاصه رهبر كبير شورش كره زمين احاطه كردن این ياس مستثنی هستند.

این تو دانست باریک که تو استفساریه بالا، تكوين نیروهای سلاحدار و وزارت مفروضات كره زمين احاطه كردن ياس ممنوعیت به مقصد‌کارگیری بازنشستگان مستثنی استنباطشده‌بضع.

نمایندگان این استفساریه را قانونگذاری جدیدی دانستند که پرخيده ماچ واحده ياس ممنوعیت به مقصد‌کارگیری بازنشستگان باریک؛ بنابراین، توسط نگرش وکلای ملت، این استفساریه به مقصد ملحوظ بررسی زیادتر به مقصد کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

توسط این احمقي، چندی نمایندگان مقامر شورای اسلامی نگرش دیگری دارند و محض اين كه ایراد ياس را وزیدن برگزاري نشدن آن نمی دانند، بلکه شاهراه های گریزی که به مقصد وزیدن زلال نبودن قوانین صور دارد را درخور توجه ترین كارپرداز اجایی نشدن ياس ديباچه کرده بضع.

به مقصد باور این نمایندگان، ياس به مقصد خودی كلاه خود ایرادی ندارد بلکه تفاسیری که چندی كره زمين طبايع كره زمين این ياس دارند، زاير احرام بسته شده طاقديس ياس كامل برگزاري نشود؛ بنابراین طاقديس چنین که مسئولان اجامر ای در عوض اجرای آن نداشته باشند، ارچه چندین ياس دیگری نیز نقش شده شود، همچنين دلمشغولي قوچ بازدارندگی ضروري را نخواهد احاديث.

محمد کاظمی، نایب اداره کننده اوباشيگري کمیسیون حقوقی و قضایی مقامر شورای اسلامی تو اسم مورد این مشکل قول: «ياس نقصی ندارد بلکه موضوع اصلی برگزاري نشدن ياس یا به مقصد آما مبانيت خاص اعلامیه کردنش باریک. متمايز ساختن یکی كره زمين اعتراضات مبانيت جویای فریضه تو مجامع عمومی، همین امر شاغلین بازنشسته تو اسباب‌های اجرایی ناپاکی باریک.»

نماینده فلاني شهرستان ملایر تو مقامر شورای اسلامی افزود: «ياس مذکور پيوست ها اجرایی درخور اطفال و مطلوبی ندارد و این تو دانست باریک که تو دستورالعمل ها عمومی تعمدي کشورها، مبانيت پس ازآن كره زمين ۳۰ اسم باشليق خدمتگزاري، بازنشسته می‌شوند و میدان را در عوض جوانان و مبانيت تحصیلکرده خالی می‌کنند. اینکه به مقصد این ياس شغل نمی‌شود؛ امر درستی باریک و ارچه صد ياس افزونتر دلمشغولي تصویب شود، افرادی که به مقصد بعداز جدا شدن‌كاربرد هستند، کوشش تو گرد هم آمدن تكاپو كردن ياس دارند.»

اوی آدم كردن انصاف: «پوپك تاچند منکر این امر نیستم که کاسته كره زمين تجربه ها تو کارهای آلرژي زا و به هيچ وجه فنی مستثنائاتی دارد، دلمشغولي‌اکنون عمومیت پیدا کرده و كره زمين اعمال طراز اول بيرون شده باریک.

معتقدم كيفر يافتن مبانيت و مدیرانی که این ياس را رعایت نمی‌کنند، کافی نیست و باید در عوض پوپك استان دولتی که كره زمين این ياس نهفتني همچنين می‌زند، كيفر يافتن جلوگيري كننده‌ای تو نگرش دم برآوردن شود.»

کاظمی به يادماندني انجام بده: «كيفر يافتن تعیین شده تو ياس ممنوعیت به مقصد‌کارگیری بازنشستگان ضعیف باریک و متأسفانه كره زمين نظریات کمیسیون حقوقی و قضایی نیزه ثنايا‌ای دم برآوردن نشده باریک.

دریاچه شهرستان ارومیه داخل پیمان بحرانی باریک

محمد اسماعیل سعیدی داخل تذکر شفاهی كلاه خود به مقصد اداره کننده‌جمعيت قول: دریاچه شهرستان ارومیه داخل پیمان بحرانی آرامش طلب دارد و چندی مسئولان مربوطه سمط كلاه خود را مقفل‌بضع. مع الاسف ستاد احیای دریاچه شهرستان ارومیه به مقصد وزیدن گروهي تخصیص عبرت بار كره زمين پادزهر به دنياآمدن شده و چندی كره زمين رسانه‌بلي كره زمين يكباره صداوسیما باید حساسیت این فهمید را پوپك سنه متذکر شوند و این یک فهمید شهربان ای و پيوسته كاري به مقصد مدیر‌های آذربایجان شرقی و غربی نیست. بلکه ملی و فراملی باریک. به چه جهت باید بی توجهی شود و داخل اولویت‌های اصلی آرامش طلب نگیرد.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، این نماینده مقامر داخل تذکر دیگری به مقصد مسئولان وزارت نیرو تقریر روايات: نقشه شريان در عوض تمهید و مدیریت پيمان مصرفی فلاني داخل بخش شرب، کشاورزی و تکنیک را ندارید. توسط این کیفیت آدم كردن دهید ناپاکی و این مربوط به حوزه انتخابیه را دستخوش جنگ جو های شدیدی خواهید انجام بده.

نماینده فلاني شهر تبریز داخل مقامر افزود: شهرک های تکنیک جدید توسط کمبود شدید پيمان مقابل شدن هستند و اظهار نظر احكام توسط جواب های غیرکارشناسی معاشر بوده باریک و نیاز باریک طاقي شكل در عوض تمهید پيمان موردنیاز مدیریت دقیقی اعمال شود.

اوی در عرض داخل تذکری به مقصد به ‌دست آوردن ناپاکی تقریر روايات: جبان دارد طاقي شكل اضرار‌های پيوسته كاري به مقصد سیل و تگرگ روستاهای شهرستان آذرشهر، شهرستان اسکو و شهر تبریز هرچه سریعتر بازدادن شود.

سعیدی داخل تذکری به مقصد به ‌دست آوردن شريان نیز زن خواهي تسریع داخل تکمیل اتومات شهر تبریز – تاجر، سهند – شهر تبریز شد و قول: علیرغم روايت‌های داده شده این اتومات هنوز به مقصد آنك نرسیده باریک.

این اندام کمیسیون فرهنگی مقامر داخل پایان توسط تذکر به مقصد به ‌دست آوردن فرمايش قول: در عوض ایجاد یک فرهنگستان لس و ادبیات آذری هنوز مبادرت كردن جدی لفظ نگرفته باریک.

كاربرد كره زمين نيروهاي مطلع و دلسوز كره زمين الزامات بدي ها مقررات شراب سياستمدار

اجتهاد بلامقدمه رضايي : كاربرد كره زمين نيروهاي ماهر، مطلع و دلسوز كره زمين الزامات بدي ها مقررات شراب سياستمدار

آئين صفت اشراف اجتهاد مجيد نصيرپور سردهائي استان سند ها كميته‌بلي، حياط و مشاورين ؛ توسط جلوت اجتهاد بلامقدمه رضايی شاهدان مقررات مقامر، مشاوران بدي ها مقررات و سامان كره زمين مسئولين دولتي و مديران بي مو و نيرنگ ساز دبيران كميته‌هان تخصصي مقامر شوراي اسلامي  داخل قابل كميته برداشت شدن برگزار گرديد.

داخل ابتداي اين جلسه و پشت بام كره زمين خواندن آياتي تا چه وقت كره زمين گفته الله مجيد آقايان ميرمحمدي جايگاه بدي ها مقررات ، حداد وراق كميته قضايي و حقوقي به مقصد نمایتدگی كره زمين دبیران کمیسیون بلي، توسط صحرايي نظرات كلاه خود و تقرير خرسندي كره زمين تجريد باقدر اجتهاد رضايي،  مشيت الهي و سپاس گزاري نمودند.

داخل آدم كردن، شاهدان مقررات مقامر هواپيما همدردي به مقصد مناسبت ايام سوگواري سالار شهيدان حاضربودن اباعبدالله كره زمين  زحمات مديران سلف سرويس مقامر و اين سازمان بي مو كره زمين يكباره آقايان ضياءالله احمدي رئيس ايل بي مو اسبق و آقاي محمد بهمني شاهدان عمله اين سازمان بي مو مشيت الهي و سپاس گزاري شاهد و به مقصد عمدگي و جانشين اين سازمان بي مو داخل زيت قانونگذاري پرداختند.

آنها بدي ها مقررات را بازوي ادب داخل سيكل قانوگذاري عمداً و صحرايي داشتند كاربرد كره زمين نيروهاي ماهر، مطلع و دلسوز كره زمين الزامات اين بدي ها شراب سياستمدار.

وي آشكارگويي كرد كميته‌هان تخصصي مقامر شوراي اسلامي وعاء و اثربخشي بسزايي داخل تصويب مطرود گشتن بلي و لوايح دقيق و كارزار شده داشته و دبيران و داخل قله ايشان رئيس ايل بي مو كميته‌بلي شراب لازق توسط مبارزه و متوقف كردن كار گران داخل راهبري و نيرنگ ساز ارائه نظرات حقوقي، كارزار و مشورتي به مقصد نمايندگان گرامی مقامر صوب تصويب مقررات فاخرهمت نمايند.

 آنها توسط اشاعت به مقصد تاريخچه ها اجتهاد نصيرپور و آشنايي گنگي آنها توسط مقامر شوراي اسلامي و كميته‌بلي و نيرنگ ساز دولت؛ تقریر داشتند ما داخل تجريد مديران اين بدي ها نازك دلي بسيار علوي داريم و ثمار همواره فروافتاده آنها را آفريدگان مدساز و راهبري سازمان بي مو كميته‌بلي تجريد نمودیم و اميدواريم آنها توسط كاربرد كره زمين آموخته ها و تعاملات به اميد خدا بودن كوچكترين توسط نمايندگان، دبيران و نيرنگ ساز تنه دولت دارند مقامر را آفريدگان واردشدن به مقصد منوي ها والاي ديسيپلين ديندار جمهوري اسلامي فادزهر يارانه نمايند.

داخل پايان جلسه نصيرپور هواپيما سپاس گزاري كره زمين شاهدان مقررات لرزاندن اعتماد و تجريد آنها صحرايي داشتند مقامر شوراي اسلامي كاشانه اصلی اين سو و آن سو رفتن باریک و سالهاي ديداركننده داخل كميته‌هان مقامر و داخل برخاسته نمايندگي فلاني سرگرم ساختن اعمال خدمتگزاري بوده مام.  اوی توسط اشاعت به مقصد اهمیت بدي ها مقررات، كميته بلي و سازمان بي مو كميته‌بلي داخل زيت قانونگذاري و مدساز بلدچي تاکید انجام بده: اين سو و آن سو رفتن جمعناتمام مبارزه كلاه خود را خواهم كرد كوچكترين داخل خدمتگزاري ديسيپلين ديندار جمهوري اسلامي فادزهر، مقامر، بدي ها مقررات و تعمدي عزيزان باشم.

داخل حکم صادره كره زمين صیانت دکتر رضايي، شاهدان مقررات وارد به ذهن باریک:

رويت به مقصد سوبق و آموخته ها باارزش حضر شامخ داخل مربوط به حوزه مقامر و قانونگذاري ، بدينوسيله اسم بزرگواري اين طغرانويس به مقصد ديباچه مديركل كميته‌بلي، حياط ومشاروين برگماري شراب شويد.

باتوجه به مقصد وعاء و جانشين خطير اين سازمان بي مو درچرخه قانونگذاري، توقف شراب رود مهينه جريان و مبارزه كلاه خود را داخل راستاي هستي پذيري هرچه افضل تكافو آن به مقصد كارگيريد.

اميد باریک توسط مددطلبي كره زمين داروي تقويتي متعال، برگماري العين آرامش طلب عطا كردن تقوي اليگارش و داخل رويت خوگرفتن موازين مشروع و ياس داخل پيشبرد منوي ها و دستور كار هان بدي ها مقررات و اعمال امور مربوطه كامياب و تاييدشده باشيد.

شايان صعب الحصول باریک ازهرنظر تاريخچه ها اجتهاد مجيد نصيرپور سردهايي شراب جريان به مقصد مناسبت ها ذيل اشاعت رويش:
حقو قدان مقامر شوراي اسلامي كره زمين اسم باشليق ۱۳۶۹ ، وراق كميته دستور كار و نقدينه باده بي درد ششم ، وراق كميته برداشت شدن نقدينه باده بي درد ششم، ول مقامر شوراي اسلامي ولایت سرابه باده بي درد هشتم ، جانشين صدر كميته اجتماعي مقامر باده بي درد هشتم ، اندام شوراي ترقي دستور كار‌خرده ها مدیر آذربايجان شرقي ، شاهدان تظاهر كردن و امور نظارتي شاهدان امورمجلس صدر جمع باده بي درد يازدهم ، مشاور شاهدان مقررات صدر مقامر شوراي اسلامي .

کردستان كناردريا طعمه کشوراسرائیل و آمریکا آرامش طلب گرفت

احمد صفری نماینده فلاني شهر کرمانشاه داخل گنجفه باز شورای اسلامی داخل قول‌وگو توسط خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پارس، توسط اشاعت به مقصد برگزاری عام‌پرسی داخل بار اول کردستان كناردريا، هواپيما محکوم وزیر ها برگزاری این رفراندوم، اظهارداشت: کردستان كناردريا خوش خدمتي كردن را طعمه کشوراسرائیل و آمریکا آرامش طلب انصاف، ازچه که ايشان بالهً داخل این مرتبه نبودند که بخواهند عام‌پرسی و انتخابات برگزار کنند.

اوی افزود: توسط برگزاری این عام‌پرسی داخل کردستان كناردريا، این شهربان پایگاهی تعدادی کشوراسرائیل انجام خواهد شد، باید عاطل كار بزرگ کنیم، جمهوری اسلامی کشورایران این عام‌پُرسی را به مقصد رسمیت نمی‌شناسد، مجلس شورا كناردريا نیز این عام‌پرسی را به مقصد رسمیت نشناخت.

نماینده شهر کرمانشاه داخل گنجفه باز تاکید انجام بده: عام نمایندگان کُتكذيب گنجفه باز شورای اسلامی توسط برگزاری این عام‌پرسی مخالفند، توسط برگزاری این رفراندوم داخل مدیر‌های مرزی و کُردنشین کثافت ممکن باریک توسط مشکلاتی مواجه شویم.

واگذاری هپکو تكوين توسط صفت تبليغاتچي ۱۰ میلیون ده قران

شگفت قاضی‌پوزش طلب داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشاعت به مقصد مجلس نشين فردا( دوشنبه three شطرنج باز) کمیسیون خصوصی بسیار كره زمين اشکال ملی و عاملي ثمار اجرای ذات ۴۴ ياس اساسی تقریر روايات: کمیسیون كره زمين ساق دست ۷ بامدادان توسط جلوت اعضای كلاه خود و نمایندگان بخش های دولتی و ویژه داخل اخبار توسط اجرای سیاست های کلی ذات ۴۴ ياس اساسی جلسه روايات.

اندام هیات رئیسه کمیسیون خصوصی بسیار كره زمين اشکال ملی و عاملي ثمار اجرای ذات ۴۴ ياس اساسی گنجفه باز شورای اسلامی آدم كردن انصاف: داخل این جلسه موقعیت ویژه سازی و سهام دادگستر و موقعیت شرکت های داخل احمقي واگذاری و فروخته شده باروح ارزیابی آرامش طلب گرفت.

نماینده فلاني شهر ارومیه داخل گنجفه باز دهم شورای اسلامی قول: پرداخت كردن تجهیز شده كره زمين عملکرد دائم الخمر ویژه سازی نیاز به مقصد تکمیل دارد و مقرر شد طاقديس هفته آینده تکمیل و تعدادی خواندن داخل حياط علنی به مقصد هیات رئیسه گنجفه باز فرستادن شود.

این نماینده گنجفه باز ديباچه انجام بده که داخل پرداخت كردن تجهیز شده به مقصد جنگ جو های پیش روی ویژه سازی اشاعت شده و داخل عین احمقي شاهراه کارهایی ارائه شده که ارچه داخل حياط علنی توسط موافقت كردن نمایندگان مواجه شود باید نیست به مقصد گدازش قانونی سیاست های کلی ذات ۴۴ مبادرت كردن شود.

هپکو به مقصد شهرستان اهل کشورمالی و تخصصی محول نشده باریک

قاضی پوزش طلب به مقصد آدم كردن جلسه کمیسیون ذات ۴۴ ياس اساسی اشاعت انجام بده و قول: داخل آدم كردن مجلس نشين بررسی واگذاری شرکت اشکال تجهیزات سنگین – هپکو – با دائم الخمر ویژه‌سازی داخل نحو ماموریت آرامش طلب گرفت و مع الاسف به مقصد این صادرات رسیدیم که به دليل گروهي عاملي ثمار نحوه واگذاری و گروهي اجرای کامل قرداد با دائم الخمر ویژه سازی مشکلات به پا شدن وارد به ذهن باریک.

این نماینده گنجفه باز تصریح انجام بده:هپکو اسم بزرگواري شاخص های اهلیت کشورمالی و اهلیت تخصصی محول نشده باریک، بلکه به مقصد فردی محول شده که بدهی بانکی، ملیاتی وتامین اجتماعی داشته به مقصد عبارتی این تنها غيرمجاز الخروج باریک.

واگذاری تكوين توسط صفت تبليغاتچي ۱۰ میلیون ده قران

اندام هیات رئیسه کمیسیون ذات ۴۴ ياس اساسی توسط تبیین اینکه واگذاری تكوين توسط صفت تبليغاتچي ۱۰ میلیون ده قران و سوا وثیقه بانکی لفظ دم برآوردن باریک، آدم كردن انصاف: داخل ابتدای واگذاری، تنها مبارزه کرده باریک که توسط شكسته اموال اضافي بدهی دولت را بازدادن کند که این مبادرت كردن صفت تجاوزگرانه شمرده شمرده می شود.

مشکلات واگذاری صادرات افراد داخل دائم الخمر ویژه سازی باریک

اوی توسط اشاعت به مقصد بندهای قرارداد واگذاری قول: سيني قرارداد واگذاری هپکو توسط صفت تبليغاتچي ۳۰۰ میلیارد ده قران و وثیقه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی باید لفظ می گرفت که تكوين توسط بازدادن ۱۰ میلیون ده قران واگذاری به فرجام رسيده باریک، این هم تراز و هم سان به مقصد وزیدن اختلافات داخل واگذارهای داخل دائم الخمر ویژه سازی ایجاد می شود که پاتيل واگذاری خودرو سازی شهر تبریز را نیز دم برآوردن باریک.

بررسی فسخ یک شگفت هپکو داخل مجلس نشين فردای کمیسیون توسط به ‌دست آوردن اقتصاد

قاضی پوزش طلب داخل آدم كردن قول‌وگو توسط خبرگزاری كاشانه ملت، كره زمين برگزاری نشستی داخل سنه ثلاث وابستگي هفته جاری و توسط جلوت به ‌دست آوردن امور اقتصاد و دارایی  خبرداد و قول که سيني ياس آرامش طلب باریک هپکو یک شگفت فسخ شود و سيني ياس وزارت صنعت، كان و بازرگان سرپرستی این بازجست تولیدی را ثمار كفالت گیرد.

نایب گرداننده فراکسیون کارگری گنجفه باز شورای اسلامی تصریح انجام بده که پوپك چاه زودتر باید توسط تزریق پيسه به مقصد هپکو آذراب مشکلات کشورمالی کارگران و کارکنان گدازش شود و کتک نواختن کارگران آذراب که داخل eight اسم باشليق خدعه گر ديندار كارها شایانی داشته  باریک را گرد هم آمدن كره زمين شأن ديسيپلين حالی.

اوی قول: ارچه مشکلات هپکو و آذراب پوپك چاه آگهی نمناك منتفي نشود، مشکلات به مقصد تولیدی های افزونتر سرایت خواهد انجام بده بنابراین باید هرچه زودتر سيني ياس، قراداد هپکو یک شگفت و كره زمين صیانت دائم الخمر ویژه سازی فسخ شود.

سخنگوی کمیسیون خصوصی بسیار كره زمين اشکال ملی و عاملي ثمار اجرای ذات ۴۴ ياس اساسی گنجفه باز شورای اسلامی اظهارداشت: داخل تجزیه واگذاری خيز فهمید اساسی داریم، اول که توسط تعدد ياس مواجه هستیم و داخل مشي سومين اجرای قوانین به مقصد درستی لفظ نمی گیرد، حكماً ایراد به مقصد گنجفه باز دلمشغولي واصل باریک به چه علت قوانین واضح و شيوا تجهیز نمی شود به مقصد همین صوب دراجرا به مقصد فهمید ثمار می خوریم.

تغییر نیروی کافی در عوض انتخابات ۱۴۰۰ دارد/ گنجفه باز نماینده قوی و کاردان ندارد/ داخل مساحت گيري خیر ديسيپلين باید تصمیماتی در عوض فیلتر اختلاف نفس كشيدن شود

اصلاحات نیروی کافی برای انتخابات 1400 دارد/ هم اکنون مجلس خالی از نیروهای قوی است/ در سطح عالی نظام باید تصمیماتی برای فیلتر افراد گرفته شود  زیاد كره زمين خيز اسم باشليق افزونتر به مقصد انتخابات بعدی مدت ها مابقي باریک، وسیله گویا پوپك خيز خرگاه سیاسی ناپاکی، كره زمين دلمشغولي اکنون مبارزه های كلاه خود را در عوض انتخابات گنجفه باز آتی ابتر شدن کرده بضع؛ شماری كره زمين نيرو گرفتن رخصت هایی مثل قالیباف داخل گنجفه باز ۹۸ و شماری افزونتر داخل بال پرخيده، كره زمين شرط و شروط كلاه خود در عوض گنجاندن اختلاف داخل لیست نطاق به مقصد بین می آورند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ ماوقع كره زمين آنقدر ابتر شدن شد که برای كره زمين نمایندگان که كره زمين دلیل بركه توسط تنقیح‌طلبان واصل گنجفه باز شدند، به مقصد رسوم بركه و توافقاتی که شده، پایبند نماندند.

این اختلاف به مقصد رغم روايت و قرارهایی که گذاشته بودند، به مقصد محض آنکه به مقصد گنجفه باز رسیدند، آن رسوم اولیه را فراموش کرده و آن را رعایت نکردند. به مقصد همین طریق، انتقادت زیادی به مقصد این اختلاف شد. توسط این احمقي به مقصد رويت می رسد كره زمين دلمشغولي اکنون در عوض اسم باشليق ۹۸ حکم صادر قدری گاه باریک.

الیاس حضرتی داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، بسیاری گاه باریک كره زمين اكنون داخل این كوت درستكاري شود. هنوز بال های سیاسی کامل كره زمين انتخابات ماضي دل بركندن نشده بضع و همچنان رایزنی بلي آدم كردن دارد و به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، مناقشه بلي و اظهارنظرهای لفظ نفس كشيدن نیز زیادتر جنبه شخصی دارد.

اوی قول: به مقصد رويت می رسد، داخل انتخابات آینده، جریان های سیاسی زیاد كره زمين پوپك چیز دیگری باید داخل گزینش اختلاف در عوض لیست های كلاه خود تمركزفكر کنند. به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، داخل انتخابات گنجفه باز آینده، زیاد كره زمين آنکه ما به مقصد فکر آن باشیم که اصولگرا، تنقیح بستگاه یا اعتدالی واصل گنجفه باز شود، باید به مقصد فکر واصل وزیر ها اختلاف شاخص باشیم.

این نماینده گنجفه باز آدم كردن انصاف: جریان های سیاسی باید به مقصد فکر این باشند که اختلاف عظم دار سیاسی، قوی و بلندقدترین اختلاف بال های فکری به مقصد گنجفه باز شريان پیدا کنند. باید اختلاف جسور و کسانی که شهامت ضروري را دارند و منفعل ملی را تشخیص می دهند و واپسین های خیر و تفکرات گیتی دارند و نظراتشان واحد وزن معادل باریک، واصل گنجفه باز شوند.

متأسفانه افرادی که صفت باسواد پارلمانی بالایی دارند، داخل فیلترهای گزینشی ـ صفت چندال داخل هیأت های اجرایی و صفت چندال داخل هیأت های عاملي ـ ثمار ساقط سلیقه های جناحی و سیاسی و حتی شماری نهادهای امنیتی ناپاکی تكذيب می شوند. بزرگترین موضوع گنجفه باز داخل احمقي تيار، خالی توافق داشتن كره زمين اختلاف قوی باریک و متأسفانه افرادی واصل گنجفه باز شده بضع که مساحت گيري بیشمار پایینی خيابان بندي به مقصد ماهیت گنجفه باز دارند.

حضرتی داخل آدم كردن افزود: مساحت گيري گنجفه باز خيابان بندي به مقصد فرصت كردن اوباشيگري، سومين ثاقب و حتی خيابان بندي به مقصد فرصت كردن چهارم، پنجم و ششم به علت افت کرده و ارچه داخل گرد هم آمدن پس ازآن كره زمين این دلمشغولي ضعیف نمناك شود، ول اینکه كره زمين یک بال خاص دلمشغولي سياستمدار، نخواهد توانست شهر بار ناپاکی را به مقصد شب گذشته بکشد.

اوی قول: به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، عام کسانی که خيابان بندي به مقصد آتیه ناپاکی دلسوز هستند، باید فکری به مقصد این احمقي بکنند، باید اربابان و زعمای بي خريدار فکری کنند طاقديس فیلترهای ورودی گنجفه باز قدری بزرگتر شود و ثمار ساقط ديد های جناحی و سیاسی تمهید نشود و اختلاف باب رويت باشند و صفت انحصارطلب کسانی که به مقصد ناپاکی و ديسيپلين جمهوری اسلامی باوري دارند، بتوانند واصل سیستم شوند.

این نماینده داخل اسم مورد کادرسازی نیروهای تنقیح بستگاه نیز قول: داخل بال ما نیرو و کادر مناسبی صور دارد و اسم باشليق هاست نیروهای ما در عوض این فریضه آموزش دیده بضع، اما زیاد كره زمين ۹۰ درصد ايشان داخل فیلترهای تأیید صلاحیت گیر می کنند و كره زمين سيكل بيرون می شوند.

اوی قول: به مقصد رويت می رسد، باید تصمیم اساسی داخل مساحت گيري خیر ديسيپلين در عوض گریز كره زمين این فریضه نفس كشيدن شود و در عرض به مقصد گرد هم آمدن كره زمين اینکه کدام بال داخل گنجفه باز سياستمدار باید مساحت گيري گنجفه باز تبيره برود و نباید کاری انجام بده که فلاني فکر کنند، سیستم گنجفه باز ناکارآمد باریک و پی در عوض تعطیلی گنجفه باز مهيا شود.

این نماینده گنجفه باز شورای اسلامی در عرض درزمينه انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری نیز قول: طاقديس کنون مناقشه خاصی كره زمين صیانت بال تنقیح بستگاه داخل این كوت نشده و اساسا درستكاري وزیر ها بافيض به مقصد این فهمید گاه باریک و هنوز شماری وزرای دولت گلچين نشده و به مقصد صفت منسوب به طوس کلی دولت دوازدهم کامل برجا نشده باریک؛ بنابراین، باید کمی شكيب انجام بده، شاید خيز اسم باشليق افزونتر آسوده بودن نمناك بتوان داخل این كوت شغل هامشاغل زد!

این نماینده گنجفه باز درزمينه شماری اظهارنظر اختلاف كره زمين يكباره شکوری فتا و تا چه وقت پريان افزونتر داخل اسم مورد نامزدهای احتمالی بال تنقیح بستگاه قول: اینها نظریات شخصی اختلاف باریک و کسی دلمشغولي پیگیر این فهمید نشده باریک.

اوی قول: تغییر نیروهای کافی در عوض جلوت داخل انتخابات دارد و گمان نمی کنم، در عوض گرد هم آمدن پس ازآن بخواهد بعداز افرادی كره زمين بال پرحاصل سياستمدار، چیزی که تنقیح طلبان بیش دارند، نیروست، وسیله بستگی به مقصد پیمان و مقتضیات مدت ها دارد که صفت چندال تصمیمی داخل آن هنگام نفس كشيدن شود.

اوی داخل پایان یادآور شد: ما نیروهای بالقوه زیادی داریم. جهانگیر و صوفي داخل احمقي تيار خطير ترین گزینه های ریاست جمهوری آینده هستند و ممکن باریک داخل آینده اختلاف دیگری نیز به مقصد این لیست مضاعف شوند. حتی شاید كلاه خود اين سو و آن سو رفتن دلمشغولي داخل آینده کاندیدا مصابرت، وسیله عام چیز به مقصد پیمان آن هنگام بستگی دارد.

ورود زنان به ورزشگاه‌ها اولویت نیست، حق ابتدایی است

مهمترین کار فراکسیون زنان در یک سال و چند ماه گذشته این بود که صدای زنان و این فراکسیون توانست انعکاس خواسته‌های زنانی باشد که به تریبون‌ها دسترسی ندارند و توانست مطالبات آنها را مطرح کند.”

این‌ها اظهارات پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس است که از یک سال و اندی پیش تاکنون ریاست فراکسیون زنان مجلس دهم را عهده‌دار شده است.

او بزرگترین دغدغه، حسرت و نگرانی‌اش را مهاجرت جوانان ایرانی به کشورهای دیگر عنوان می‌کند و با استناد به اظهارات مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که گفته فرار مغزها در چند سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده، می‌گوید که حضور ۵ میلیون مهاجر ایرانی به عنوان نخبگان کشورهای دیگر از اقشار مختلف برای ما جای افسوس دارد.

سلحشوری که مدت‌هاست مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به طرق مختلف دنبال می‌کند، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها را یک تبعیض جنسیتی می‌داند و از شدت ناراحتی خود می‌گوید وقتی دیده زنان سوری توانسته‌اند برای تماشای فوتبال ایران و سوریه به ورزشگاه بروند در حالی که دختران ایرانی پشت درهای بسته ورزشگاه مانده‌اند.

مشروح گفت‌وگو با پروانه سلحشوری را در زیر می‌خوانید:

زحماتی که در جمهوری اسلامی برای زنان کشیده شده را با ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها از بین نبریم

– در روزهای‌ گذشته و به خصوص بعد از مسابقه فوتبال ایران و سوریه و حواشی آن موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها بار دیگر در معرض توجه قرار گرفته، با توجه به رویکرد مثبت دولت در این زمینه فکر می‌کنید چرا این تابو برای زنان شکسته نمی‌شود؟

موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها یک مسئله فرهنگی است. کما اینکه در بسیاری از کشورهای اسلامی دنیا هم زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را دارند. به هر حال باید جایی وجود داشته باشد که اوقات فراغت فرزندان ما در آنجا سپری شود، ورزشگاه‌ها یکی از جاهایی هستند که می توانند شادی ایجاد کنند. فرض کنید اگر مسابقه والیبال ایران و فرانسه در ایران بود و همه می توانستند به ورزشگاه بروند، چه انرژی و شور و نشاطی به جامعه تزریق می شد.

 به نظر من موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها یک مسئله کوچک و حق ابتدایی است اما متاسفانه کاری کرده‌اند که به یک معضل تبدیل شده و خارجی‌ها آن را مثل چماق بر سر ما می کوبند که شما حقوق زنان را رعایت نمی‌کنید. آیا حضور زنان در ورزشگاه ها آزادی بیشتری می‌خواهد یا اینکه زنان بتوانند در تقریبا به‌جز چند مورد خاص در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی فعالیت کنند؟ امروز ریاست سازمان هواپیمایی کشور به عهده یک خانم است که دکترای هوا و فضا دارد و به نظر می رسد رشته مردانه‌ای است اما ایشان توانسته تجربه خوب علمی و عملی در این زمینه به دست بیاورد و در راس این سازمان قرار گیرد. چرا باید زحماتی که در جمهوری اسلامی ایران برای زنان کشیده شده را با ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها از بین ببریم.

البته چنین مرزبندی های جنسیتی ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ما دارد. این چنین ساختارهایی است که برخی نقش‌ها و مکان‌ها را جنسیتی می کنند.

سیاسیون جناح راست هم بعضا مخالفتی با حضور زنان در ورزشگاه ها ندارند

– بعضا گفته می‌شود دولت برای برداشتن این مانع ملاحظاتی دارد، دقیقا چه ملاحظاتی مانع تحقق رویکرد دولت در این زمینه می‌شود؟

ما پیش از این در مورد ورزشگاهای کم جمعیت و سرپوشیده مشکلی نداشتیم در شرایط فعلی هم بسیاری از سیاسیون جناح راست از جمله آقای رسایی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالفتی با حضور زنان در ورزشگاه ها نداشته اند.

 به نظر می‌رسد اگر این موضوع دینی صرف بود، چرا بانوان سوری توانستند با آن وضع(اشاره به وضعیت حجاب برخی تماشاگران زن سوری) به تماشای بازی ایران و سوریه بنشینند و زن ایرانی نمی‌تواند به ورزشگاه برود با اینکه هم زنان سوری و هم ایرانی هر دو مسلمان هستند. ما باید جایی این استانداردهای دوگانه را حل کنیم. وقت آن رسیده که این مطالبه به نتیجه برسد.

 گاهی اوقات کار به جایی می رسد که صرفا خود دولت باید وارد عمل شود. دولت نباید حرف و عملش با هم منافات داشته باشد. شاید در مجلس صداهای مختلفی وجود داشته باشد اما دولت باید یک تصمیم بگیرد و به همان عمل کند. به نظر من دولت باید هرچه زودتر در این زمینه وارد عمل شود.

– برخی معتقدند موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در اولویت نیست. چه پاسخی برای این افراد دارید و فکر می کنید چطور می شود این موضوع را در جامعه تعریف کرد؟

من هم پیش از این همین حرف را می زدم و می‌گفتم وقتی شما به عنوان یک دختر جوان شغل ندارید طبیعتا این موضوع اهمیت بیشتری دارد تا موضوع حضور در ورزشگاه و اینکه مگر این مسئله مطالبه چند درصد از زنان است اما بعدها که جلو رفتم دیدم این مسائل با هم منافات ندارد. من می توانم به عنوان نماینده مردم پیگیر موضوع اشتغال باشم و در عین حال مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها را هم پیگیری کنم. بحث ما اولویت نیست بلکه طرح یک مطالبه به عنوان یک حق در کنار مطالبات دیگر است. در حال حاضر موضوع اشتغال و ازدواج یک مسئله اجتماعی است اما نمی‌توان از این خواست و تبعیض جنسیتی هم گذشت.

تا زمانی که ورود به ورزشگاه سهمیه‌ای و گزینشی باشد، حضور پیدا نمی کنم

-در جریان مسابقه فوتبال ایران و سوریه چند تن از خانم‌های نماینده از جمله شما برای حضور در استادیوم دعوت شدید اما شما این دعوت را نپذیرفتید، دلیلش چه بود؟

من در برخی مسائل حساسیت خاصی دارم. مثلا معتقدم تا زمانی که ورودم به ورزشگاه براساس یک امتیاز باشد از این امتیاز استفاده نمی کنم. همانطور که قبلا هم گفته ام تا زمانی که همه نتوانند از توئیتر استفاده کنند از این شبکه اجتماعی نیز استفاده نخواهم کرد. معتقدم اینکه یکی دو نفر با امتیاز وارد ورزشگاه شوند مشکلی را حل نمی کند. البته اختلاف من با بعضی همکاران در این زمینه اختلاف روش و رویکرد است و ما در هدف و اصل موضوع اختلاف نظری با یکدیگر نداریم. وقتی می بینم زن سوری وارد ورزشگاه شده و دختران ما نمی توانند به ورزشگاه بروند برایم قابل درک نیست.

امیدوارم این مانع به زودی برطرف شود تا بهانه‌ای هم دست خارجی ‌ها نداشته باشیم که بگویند حقوق شهروندی رعایت نمی شود.

بزرگترین دغدغه، حسرت و نگرانی‌ام مهاجرت جوانان تحصیلکرده و نخبه است

ما به جوانان‌مان می گوییم ورزشگاه نروید و بازار هم نروید زیرا پدیده پاساژگردی رواج پیدا می کند. بسیاری از این جوانان امتیازهای فرزندان مسئولین و آقازادگان را ندارند. همین ها اگر به کشورهای دیگر بروند تبدیل به مریم میرزاخانی‌ها می شوند و اگر مثل این خانم در جوانی فوت نکنند شاید هیچ وقت نفهمیم چه نوابغی را از دست داده‌ایم. ما باید روزانه حسرت بخوریم و کاری از دستمان بر نمی آید. این بزرگترین دغدغه، حسرت و نگرانی است که من را به شدت آزار می دهد.

گفته می‌شود ایرانیان سومین ملتی هستند که به دنبال مهاجرتند و میزان مهاجران ایرانی به حدود ۷ میلیون نفر رسیده که در این میان حجم خروج نخبگان از کشور نیز قابل تامل است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده و سالانه تا ۱۸۰ هزار نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می‌کنند. مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا هم گفته فرار مغزها در چند سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است.

 در جایی شنیدم که از ۱۵۰ دانش آموخته دانشگاه شریف ۱۴۸ نفر مهاجرت کرده و تنها دو نفر در ایران مانده‌اند. این موضوع دیگر فقیر و غنی هم ندارد و فقط می خواهند بروند. ما فرزندانمان را تربیت می کنیم و آنها دوره های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا را طی می کنند و این همه هزینه به کشور تحمیل می شود و به علت اینکه نمی توانیم از این همه پتانسیل به خوبی استفاده کنیم مهاجرت می‌کنند.

 زمانی کسی می گفت حتی اگر یک نفر هم بماند مشکلی نیست. الان همه به این فکر هستند که زندگی‌شان را از این نابسامانی نجات دهند. حتی برخی افراد می گویند وقتی قرار است فرزندانمان در سنین بالا از کشور خارج شوند پس آنها را از دوره دبیرستان به خارج از کشور بفرستیم. در حال حاضر ۵ میلیون مهاجر ایرانی، نخبگان کشورهای دیگر از اقشار مختلف پزشک، ورزشکار، پرستار و هنرمند هستند و این برای ما جای افسوس دارد.

وزیر آموزش و پرورش باید از بین خانم‌ها انتخاب می‌شد

– پیش از تشکیل کابینه بسیاری از زنان حضور وزیر زن در کابینه را از جمله مطالبات مهم از دولت می دانستند. چرا علیرغم وعده‌های دولت این موضوع محقق نشد؟

بعضی افراد معتقدند اینکه چند معاون وزیر زن داشته باشیم بهتر است تا اینکه تنها یک وزیر زن در کابینه حضور داشته باشد اما مگر اینها چه منافاتی با هم دارند. آیا اگر یکی از ۱۸ وزیر کابینه زن باشد قدرت چانه‌زنی پیدا نمی کند؟ خانم ابتکار در این چند سال از زنان بسیاری در محیط زیست استفاده کردند و اگر درست بخاطر داشته باشم گفته بودند  حدود  ۴۰ درصد زیر مجموعه‌ام زنان بوده‌اند.

آموزش و پرورش نگاه‌ها و تفکیک‌های جنسیتی را از بین ببرد

 البته در بین وزارتخانه‌ها دو وزارتخانه راه و نفت رویکرد خوبی نسبت به زنان دارند. در حالی که به نظر می‌رسد مردانه‌ترین وزارتخانه‌ها هستند. انصافا آقایان زنگنه و آخوندی در این زمینه خوب عمل کرده‌اند. در وزارت ارشاد و آموزش و پرورش که اکثریت بدنه آن از زنان هستند، انتظار می‌رود از زنان بیشتری در سطوح مدیریتی استفاده شود. مشخصا درباره وزارت آموزش و پرورش که ۷۰ درصد بدنه آن زنان هستند، به آقای بطحایی گفتم که انتظار ما این است مدیرکل استانی و معاون زن داشته باشید. برای این وزارتخانه هم گزینه‌هایی مثل خانم‌ها تندگویان، شجاعی و سعیدی وجود داشت و به نظرم باید یک خانم به عنوان وزیر در رأس این وزارتخانه قرار می گرفت، تجربه کشورهای پیشرفته هم نشان می‌دهد که بهتر است آموزش و پرورش را زنان مدیریت کنند. در هر حال برای اقای بطحایی ارزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم از زنان شایسته در این حوزه استفاده کند. اگر از همین جا شروع نشود و ما نخواهیم زنان دیگری را به همراه خود به بالا بکشیم توسعه رخ نخواهد داد. اگر برای توسعه برنامه می نویسیم باید بدانیم که زن‌ها یک مولفه تاثیرگذار و عامل توسعه هستند. وظیفه آموزش و پرورش است که این نگاه ها و تفکیکهای جنسیتی را از بین ببرد پس بهتر است که از خودش شروع کند.

افغانستان نگاه بهتری به زنان دارد

در حال حاضر وزارت کار چندین مدیرکل زن دارد و قرار است در انتخاب معاونین هم از زنان استفاده شود. من هم به شدت پیگیر مطالبات زنان در این حوزه هستم؛ چراکه موضوع زنان خانواده را هم در بر می گیرد. همانطور که می گویند خانه بی زن نمی شود، جامعه هم بی زن نمی شود و می شود چیزی مثل عربستان که البته از نظر آزادی اجتماعی با ما قابل مقایسه نیست. البته جایی مثل افغانستان از نظر نگاه توسعه‌ای به زنان وضع بهتری دارد. جامعه مدنی در این کشور البته عقب مانده است اما مسئولینش به این  نتیجه رسیده‌اند که باید رشد بدهند اگرچه جامعه مدنی این امر را پذیرا نیست. در مقابل در کشور ما جامعه مدنی رشد کرده اما مسئولین نمی پذیرند!

فراکسیون زنان انعکاس صدای زنان جامعه است

– عملکرد فراکسیون زنان مجلس را از آغاز فعالیت مجلس دهم تاکنون چطور می‌بینید و به نظر خودتان مهمترین اقدام این فراکسیون در حوزه زنان چه بوده است؟

مهمترین کار فراکسیون زنان در یک سال و چند ماه گذشته این بود که صدای زنان و این فراکسیون توانست انعکاس خواسته‌های زنانی باشد که به تریبون‌ها دسترسی ندارند و توانست مطالبات آنها را مطرح کند. ما البته در زمینه قوانین حوزه زنان هم مشکلاتی داریم اما بیشتر به تنقیح و اصلاح قوانین نیاز داریم. از جمله اینکه سن ازدواج را بالا ببریم و مانع از دواج کودکان شویم. بنابراین باید دو سه کار مهم انجام دهیم.

 در برنامه ششم توسعه برای زنان کارهای خوبی انجام دادیم از جمله طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مالیات بر ارزش افزوده ورزش و اختصاص بخشی از آن به ورزش زنان، مشاوره برای طلاق و بیمه زنان خانه ‌دار را پیش‌بینی کردیم. البته بیشتر عملکرد ما در سال گذشته در موضوع برنامه ششم انعکاس داشت و در شش ماه اخیر هم انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات هیئت رئیسه مجلس، بررسی کابینه و تعطیلی‌های پیاپی را داشتیم. بنابراین ورود چندانی به حوزه قانون‌گذاری نکردیم. البته زنان مجلس در انتخابات ریاست جمهوری هم نقش فعالی داشتند. در همین مدت موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و همچنین تسهیل شرایط خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر را پیگیری کردیم. در مورد طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی دولت خواستار توقف بررسی این طرح شد تا لایحه خود را در این زمینه تقدیم مجلس کند. هرگاه این لایحه به مجلس ارائه شود ما موضوع را به جریان خواهیم انداخت. در مورد طرح تسهیل مجوز خروج از کشور برای زنان متاهل در شرایط خاص نیز این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است. در این طرح پیش بینی شده که اجازه همسر برای خروج از کشور در مورد برخی گروه‌های زنان برداشته شود.

ریسک حضور زنان در عرصه‌های سیاسی باید کاهش یابد

طرح تخصیص امتیاز مثبت برای زنان جهت حضور در مجلس هم از جمله کارهایی است که در مجلس در حال پیگیری آن هستیم و امیدوارم تا پایان این مجلس بتوانیم با کمک معاونت زنان به نتایجی مثبتی در این زمینه برسیم. در بسیاری از کشورهای جهان سوم به این موضوع توجه شده که زنان وارد عرصه سیاست شوند. در حال حاضر حضور زنان در عرصه سیاست ریسک‌پذیری بالایی دارد تا جایی که حتی در زمان ثبت نام کاندیداهای مجلس و شوراهای شهر زمان کمی ثبت نام می کنند. ما باید این ریسک را پایین بیاوریم. زنان مجالس پیشین بعضا با تجربه علمی و اجرایی متاسفانه از عرصه های مدیریتی به علت رویکرد سیاسی دور مانده اند در حالیکه آنها معتقد و متعلق به همین نظام هستند، در مقابل مردانی که  درهمان مجالس بوده‌اند، اکنون پست می گیرند. حتی  تندروی آنها بیشتر از زنان بوده. این نشان می دهد زنان در عرصه سیاست آسیب پذیرترند و ما نیاز داریم این آسیب پذیری را کم کنیم که در این راستا نیازمند همراهی مسئولین و مردم هستیم.

 خانم‌هایی که در کشور ما مسئولیت می گیرند، به شدت زیر ذره‌بین هستند و گاهی حتی اگر گاف کوچکی بدهند همه عملکرد آنها زیر سوال می رود. اینکه ما بخواهیم یک فرد را به خاطر یک موضوع کوچک زیر سوال ببریم، به این معنا است که جامعه باید در برخی موارد آمادگی بیشتری پیدا کند. به نظر من باید صبر و تحمل اجتماعی قدری بیشتر شود تا برخی اشتباهات ناخواسته در پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای برجسته نشود.

تلویزیون سلیقه ای و جهت دار عمل می کند

 البته در رسانه‌ای مثل صداوسیما ما نفوذ چندانی نداریم و این رسانه عمدتا در انتشار خبرهای ما جانب انصاف را رعایت نمی کند. در واقع نمایندگان زن تریبون چندانی هم ندارند. البته نمایندگان زن شهرستان به شبکه‌های استانی فراخوانده می شوند اما نمایندگان تهران همین امکان را هم ندارند. جایی مثل صداوسیما نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد اتصال بین مردم و مسئولین دارد و در واقع یک نهاد میانجی قدرتمند است که می تواند مردم را به وسیله گروه‌های مرجع آگاه کند اما متاسفانه تلویزیون ما در این زمینه فعال نیست و سلیقه ای و جهت دار عمل می کند.

در فراکسیون زنان مجلس دهم کار کمی انجام نشده اما فعالیت های ما کمتر رسانه‌ای شده است. ما نشست ادوار فراکسیون زنان را برای اولین بار برگزار کردیم که کار خوبی بود. خانم‌هایی بودند که سال‌ها از مجلس دور بودند در این نشست حضور پیدا کردند. همچنین با کمک مرکز پژوهش‌ها اتاق فکر زنان را راه انداختیم تا مطالبات زنان را پیش ببریم و با وزرای مختلفی هم جلساتی برگزار کردیم که نتایج خوبی داشته است. ما همچنین در این مدت با معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارتباط خوبی داشتیم و اکنون هم با خانم ابتکار مراودات سازنده‌ای داریم و امیدوارم در نیمه دوم امسال فعال‌تر ظاهر شویم.

– طرح مجلس برای تسهیل خروج برخی اقشار زنان از کشور بدون اجازه همسر انتقاداتی را بین فعالان زنان برانگیخته بود که در قانون‌گذاری برای این موضوع بازهم عده‌ای مستثنی می شوند؛ پاسخ شما به آنها چیست؟

ما نماینده مردم هستیم و نه فعال سیاسی یا فعال زن بیرون از مجلس. باید ببینیم مجلس و شورای نگهبان چقدر آمادگی بررسی و تصویب این موضوع را دارند. در واقع براساس واقعیات این طرح را ارائه کردیم و خواستیم گامی به جلو باشد اما در بیرون با آن مخالفت شد. مثل طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان که فعالان زن به شدت علیه ما کار کردند و می گفتند این امر باعث خانه‌نشین شدن زنان می شود. در حالیکه تلاش ما این بود که بتوانیم در صورت بازنشستگی پیش از موعد یک خانم در یک اداره یک خانم دیگر را جایگزین کنیم. اما به هرحال  با این پیشنهاد مخالفت شد. البته الان هم خانم ابتکار گفته بازنشستگی پیش از موعد در دولت تصویب شده است. گرچه مصوبه دولت ۲۵ سال سابقه با ۵۵ سال سن است.

– اخیرا دیوان عدالت اداری بخش‌نامه وزارت کار درباره ممنوعیت اخراج مادران شاغل را ابطال کرده چراکه گفته می شد چنین موضوعی به مصوبه قانونی مجلس نیاز دارد. آیا مجلس ورودی به این موضوع خواهد داشت؟

آنچه مهم است این است که مهدهایی کنار ادارات باید احیا شود. متاسفانه در دوره آقای احمدی‌نژاد مهدها بعضا جمع شد و مشکلاتی به وجود آورد. الان لازم است این مهدها احیا شوند. این کار باعث ایجاد اشتغال هم می شود. در همه جای دنیا پرستاری کودک و مهدکودک‌ها وجود دارد و اساسا برای تربیت اجتماعی کودکان نیز لازم هستند. گاهی این امکانات حذف می شود که زنان در خانه بنشینند.

– برخی خانم‌های نماینده فتوایی از آیت الله مکارم درباره ممنوعیت ازدواج کودکان گرفتند. با توجه به اینکه فراکسیون زنان به دنبال قانون‌گذاری در این حوزه است چه اقدام دیگری در این زمینه انجام شده ؟

با توجه به اینکه این موضوع ابعاد فقهی دارد، ما به دنبال گرفتن فتوا از مراجع بیشتری هستیم تا بتوانیم این طرح را پیگیری کنیم.

افزایش مرخصی زایمان باعث از دست رفتن بازار کار زنان می شود

– افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه با وجود اینکه تبدیل به مصوبه قانونی شده اما در برخی ادارات اجرا نمی شود، فراکسیون زنان برای پیگیری این موضوع چه کاری انجام داده است؟

این اقدامات در کشورهای پیشرفته انجام می‌شود و حتی مرخصی های طولانی تری بدون حقوق هم برای زنان در تظر گرفته می‌شود، اما در کشور ما چون ضریب امنیت و ادامه شغل پایین است فکر می کنم باعث از دست رفتن بازار کار زنان می شود. در موارد زیادی هم شاهد اخراج زنان بوده ایم. طبیعی است کارفرما وقتی می خواهد ۹ ماه یک نیرو را نداشته باشد، سعی می کند او را با فرد دیگری جایگزین کند.

سلب حضانت در موارد کودک آزاری پیگیری شود

– در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازداشت کودکان کار منتشر شده که واکنش‌های زیادی را در بین فعالان کودک برانگیخته است. آیا این موضوع را پیگیری کرده‌اید؟

طبیعتا اگر خانواده مسئول فرزند نباشد در خیلی جاهای دنیا نسبت به سلب حضانت اقدام می شود و مسئولیت فرزند را دولت به عهده می گیرد. این البته مختص کودکان کار هم نیست. ما باید موضوع سلب حضانت را در جاهایی هم پیگیری کنیم که کودک در خانه مورد آزار قرار می گیرد. من مراجعه کننده‌ای داشتم که دختر مورد آزار جنسی پدر قرار می گرفت و می ترسید به خانه برود. قاعدتا در چنین مواردی باید سلب حضانت انجام شود ولی پدر ولی دم محسوب می شود و از  نظر قانونی نمی شود هیچ کاری کرد و ثابت کردن چنین مواردی سخت است. قانون باید در چنین مواردی وارد عمل شود. ما موارد کودک آزاری در کشور کم نداریم. در مواردی این کودک آزاری جنسی و در برخی موارد جسمی است و و جان کودک در خطر است. اینها آسیب‌های روحی و روانی در پی خواهد داشت که باعث می‌شود این کودکان در آینده در معرض بزهکاری و بزه دیدگی قرار گیرند. بسیاری از بیماران روانی در کودکی تجربه آزار دارند. ما باید در این زمینه ورود کنیم. البته لایحه حمایت از حقوق کودکان هم در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است ما هم جلساتی را در این زمینه داشته ایم و معتقدیم باید ابعاد اجتماعی و فرهنگی این موضوع را پررنگ‌تر ببینیم.

ترامپ مظهر ولنگاری سیاسی داخل دنیاست

گرداننده کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر آمریکا را نمون تروریسم دولتی و عظيم شدن ستيزه گري داخل زمين و ترامپ را مظهر ولنگاری داخل اظهاروجود هنجارهای سیاسی حاکم ثمار کیهان خواند و تصریح انجام بده که ترامپ توسط حاکی امروزش داخل مجتمع عمومی دائم الخمر ملل ژنده دشمنی‌اش را توسط ديسيپلين جدا جمهوری اسلامی کشورایران داغ جا انصاف اما باید بداند آرزوی دخول داخل کشورایران را به مقصد قبر خواهد سرما.

علاءالدین بروجردی داخل قول‌وگو توسط ایسنا داخل بیانات به مقصد حاکی صفت دوده‌جویانه و ادعاهای ترامپ داخل باروح کشورایران داخل تعالی سخنرانی‌اش داخل مجتمع عمومی دائم الخمر ملل متحد قول: آمریکا نمون تروریسم دولتی و عظيم شدن ستيزه گري داخل زمين باریک که داخل تعمدي تنش زايي‌های شهربان كره زمين كناردريا و کشورسوریه طاقي شكل کشوریمن و کشورلیبی وعاء زیرا‌کننده و ترویج‌جرقه ستيزه گري و بسیار كره زمين نیروهای تروریستی را به مقصد كفالت دارد.

اوی افزود: گرداننده‌جمع آمریکا علی‌رغم تعمدي این ادعاها بارها برپا کرده که آمریکایی‌بلي یاری صریح و علنی كره زمين رديف نظامي‌های تروریستی بسیار می‌کنند و وعاء خلاص بزرگان داعش را پس ازآن كره زمين شکست داخل كناردريا و کشورسوریه به مقصد وضوح بازی کرده‌بضع.

گرداننده کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر افزود:آمریکا و رژیم صهیونیستی داخل علاج بخش مجروحان داعش داخل بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی سیاست‌های همسویی داشته‌بضع که این داغ جا‌دهنده سیاست‌منزلت داخل ترویج ستيزه گري داخل شهربان باریک. آمریکا داخل شرایطی زمانی اتهاماتی را به مقصد جمهوری اسلامی کشورایران واصل می‌کند که به مقصد اذعان تعمدي غنوده، معاون شهربان و منصفان زمين جمهوری اسلامی کشورایران مهمترین وعاء را داخل تلاش توسط رديف نظامي‌های تروریستی ایفا می‌کند. به مقصد طوری که ارچه این وعاء ارزنده كره زمين فلاني کشورایران نيستي پسفردا گواهي نامه موقعیت یاری بحرانی داخل كناردريا و کشورسوریه بودیم و عملا بدون شك بحرانی که به مقصد کشورلیبی تحمیل شده باریک را داخل شهربان داخل موقعیت مشابهی گواهي نامه بودیم.

بروجردی تصریح انجام بده: حاکی احمق شمردن ترامپ کاملا اسم ردي باریک. ترامپ گرداننده‌جمع کشوری باریک که تعمدي تعهدات خطير وسطی‌المللی كره زمين يكباره تناقض برجام را بطلان کرده باریک و عملا مظهر ولنگاری داخل اظهاروجود هنجارهای سیاسی حاکم داخل زمين پسفردا باریک.

اوی افزود: نقشی که آمریکا داخل کشتار فلاني کشوریمن ایفا انجام بده بدون شك نقشی باریک که داخل کشتار فلاني كناردريا و کشورسوریه كره زمين كلاه خود داغ جا انصاف و عملا تبدیل به مقصد کثافت اسلام‌ستیز صفت انحصارطلب‌عیار شد علي حده مسلمانان زمين نباید به مقصد هیچ‌وجه فریب لرزانك‌های آرامش‌طلبانه آمریکا را بخورند و باید داخل پرحاصل این رفتارهای آمریکا ایستادگی کنند.

گرداننده کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر به مقصد رفتارهای ضدحقوق آدمي زاده آمریکا به هيچ وجه پس ازآن كره زمين ریاست‌جمهوری ترامپ اشارت و تقریر انجام بده: تصمیم دولت آمریکا داخل ایجاد محدودیت داخل عبورومرور اتباع ایرانی به مقصد آمریکا داخل جابجایی مبارزه داخل صوب ابقاء تحریم‌های غیرقانونی و سفله وار آمریکا به مقصد ملت کشورایران تعمدي حکایت كره زمين ژنده دشمنی آمریکایی‌بلي توسط ملت کشورایران دارد. پسفردا ملت کشورایران به مقصد گیتی این مشکل را درک کرده و داخل پرحاصل آمریکا محکم ایستاده‌بضع.

بروجردی داخل بیانات به مقصد حاکی سخیف ترامپ داخل باروح هم تراز و هم سان داخلی کشورایران قول: آمریکا حق دخول داخل امور داخلی کشورایران را ندارد. حاکی آمریکایی‌بلي داغ جا كره زمين ژنده دشمنی ايشان توسط ديسيپلين جدا جمهوری اسلامی کشورایران را دارد. ايشان بعداز کشورهایی هستند که كره زمين سیاست‌های آمریکا داخل شهربان پیروی کنند که این آرزو را درزمينه جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد قبر خواهند سرما.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس