قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / admin (صفحه 10)

admin

تصویب بخشی كره زمين معاهدات داخل صف مقامر و دولت

یحیی کمالی پوزش طلب داخل مشاغل توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، درزمينه انعقاد معاهده های پس دهي مجرمان وسطی کشورایران و افزونتر کشورها، افزود: مردمان ایرانی داخل پوپك کشوری که زندگی کنند و توسط مشکلی مواجه شوند، دولت، مقامر و اسباب قضایی مکلف به مقصد پیگیری کیفیت آن بلي هستند.

نماینده فلاني شهر جیرفت و عنبرآباد داخل مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: معاهده های پس دهي مجرمان ترتیب و به مقصد پيامدها آن قراردادهایی انعكاس يافتن می شود، یکی كره زمين وظایف های ذاتی قوای ثلاث گانه داخل جنبيدن متعدد مسئولیت پذیری خيابان بندي به مقصد روزي مردمان باریک.

این نماینده فلاني داخل مقامر دهم تاکید انجام بده: داخل این مربوط به حوزه معاهده های زیادی توسط کشورهای متعدد داشتیم که لوایح متعددی كره زمين صیانت دولت به مقصد مقامر ارایه شده و به مقصد تصویب رسیده باریک احمقي به مقصد نگرش می رسد داخل پی مصوبات و تعهداتی که ایجاد شده پیمان مطلوبی داشتیم.

اوی یادآور شد: داخل مناقشه اجرایی كشته شدن تعهدات مذکور هنوز مشکلاتی صور دارد کمک نتوانستیم عاطل مسئولیت محتوم را خيابان بندي به مقصد اتباع كلاه خود داخل کشورهای متعدد داشته باشیم احمقي امیدواریم گاهی مصوباتی به مقصد درستی اجرایی شود.

نایب دوراندیشی کمیسیون قضایی و حقوقی مقامر شورای اسلامی، درزمينه علت گروهي موفقیت داخل اجرای معاهده های پس دهي مجرمان وسطی کشورایران و چندی کشورها، تصریح انجام بده: متأسفانه بخشی كره زمين معاهدات انعكاس يافتن شده زمان داخل دولت و مقامر باقی می ماند و زيت تصویب آن توسط تأخیر باریک، كره زمين سویی گروهي صور تعهدات طرفینی وسطی کشورایران و افزونتر کشورها محرك شده این زيت توسط کندی لفظ گیرد.

فریضه لاریجانی در عوض بررسی بسته كان شهر آزادشهر

شریف اکبریان داخل كسب ها توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشارت به مقصد رويداد بسته فجيع داخل كان زغالسنگ “شبيه” یورت شهر آزادشهر كره زمين فریضه دکتر علی لاریجانی رییس مقامر شورای اسلامی به مقصد کمیسیون صنایع و كانسارها در عوض بررسی این بسته نبا انصاف.

نماینده فلاني شهرستان کرج داخل مقامر شورای اسلامی، توسط تعبیر اینکه ثمار فتاده آمار دریافتی مع الاسف ٢١ جنازه كره زمين كان شبيه یورت بيرون شده باریک، افزود:داخل نخستین ساعات رويداد بسته طی تماسی تلفنی توسط مسئولان وزارت صنعت داخل باغ و نماینده دیار شهر آزادشهر و سایر نمایندگان مدیر علل بسته را جویا شدم و همچنان مراوده بلي در عوض دریافت نهایی رابطه كره زمين بسته آدم كردن دارد.

اعزام هیئتی كره زمين کمیسیون صنایع به مقصد شهر آزادشهر در عوض بررسی میدانی

اکبریان توسط اشارت به مقصد اینکه امکانات و تجهیزات فنی كره زمين مدیر های مازندران و سمنان به مقصد شهربان سبك سنگين كردن باریک، آدم كردن انصاف:پسفردا هیئتی كره زمين کمیسیون صنایع و كانسارها مقامر به مقصد هم مقام هم پياله نمایندگان وزارت صنعت و جایگاه مطالعه ها به مقصد شهربان اعزام می شوند، طاقي شكل علل و بعدها رويداد بسته را بررسی می کنند.

اوی توسط تعبیر اینکه هیئت اعزامی گزارشی كره زمين بسته ذخیره می کنند که داخل حياط علنی صفت قرائت شده می شود، یادآور شد: باید علل و بعدها بسته بررسی شود، طاقي شكل كره زمين رويداد پيشامدها این چنینی داخل آینده خودداری شود.

رییس کمیسیون صنایع و كانسارها مقامر شوای اسلامی، تاکید انجام بده: رییس مقامر شورای اسلامی طی مراوده تلفنی توسط بنده نحو دادند که این بسته داخل اسرع هنگام ولادت و داخل تمامی بعدها پیگیری و بررسی شود.

جابجایی نشینی مدايح عليل ناچیز کاری شهرداری بلي

اعضای کمیسیون فرهنگی مقامر که توسط نفله كردن عاملي، بررسی و بازدید كره زمين اماکن فرهنگی مدیر هرمزگان به مقصد این مدیر سفيران کرده بضع بامدادان پسفردا داخل همایش شورای فرمايش عمومی مدیر هرمزگان جلوت یافتند. داخل این همایش  علاوه ثمار استاندار و معاونان اوی، مدیرکل سازمان فرمايش و هدايت اسلامی، پيشگيري جمعه مدیر و شاهدان ترقي و مدیریت و سرچشمه ها وزارت فرمايش و هدايت اسلامی جلوت داشتند.

آسیب های فرهنگی و اجتماعی توسط اقدامات سلبی و مقطعی منتفي نخواهند شد

بنابراین ادا كردن نصراله پژمانفر گرداننده کمیسیون فرهنگی مقامر داخل این مجلس نشين توسط تصریح ثمار اینکه همفکری توسط نمایندگان کمیسیون طی three سنه سفيران به مقصد مدیر هرمزگان به دلیل اینکه می کند که کاستی بلي و خلاءهای قانونی و نظارتی شناسایی و تعدادی رفع آن مبادرت كردن شود، افزود: مشکلات و سردوگرم فرهنگی اجتماعی مسائلی هستند که گدازش ايشان نیازمند ریشه یابی باریک.

نماینده فلاني مشهد  و کلات توسط تصریح ثمار اینکه آسیب های فرهنگی و اجتماعی توسط اقدامات سلبی و مقطعی پیچیده نمناك خواهند شد، افزود: تعدادی خروج كره زمين این آسیب بلي نباید به مقصد اقدامات شتاب آلود هم رنگ كردن زد.

اوی نژاده انجام بده: باید علت متاركه، جابجایی نشینی، اصلاحات سبک زندگی، اعتیاد و… را ریشه یابی انجام بده هواپيما آنکه نمایندگان کمیسیون فرهنگی داخل تلاشند داخل این سفيران توسط واقعیت های هم تراز و هم سان افضل شناخت شوند.

گرداننده کمیسیون فرهنگی مقامر تاکید انجام بده: ارچه اسباب های فرهنگی بخواهند عام هزینه های كلاه خود را كره زمين وزیدن دولت ادراك پذير كردن کنند شريان به مقصد جایی نخواهند سرما به چه جهت که این بيوس غیرقابل واقعيت يابي باریک.

قالیباف و رئیسی طاقي شكل آخركار خواهند ماند/ میرسلیم به مقصد توصیه تشكيلات سياسي مؤتلفه حاشیه خواهد رفت


تو روزهای آخرین و توسط نزدیک كشته شدن به مقصد مدت ها انتخابات، بازارگه شایعات نیز هم قدم توسط درخشيدن دوري گزيدن انتخابات سرد شده باریک، به مقصد لبيك ای که تو تاچند دوال ماضي، تو چندی سایت بلي و شبکه های اجتماعی، شایعاتی مبنی ثمار آدميان چندی کاندیداها مطرح شد و پوشيدگي نكراء چندی شایعات هم اندازه شدن ای صفت بويناك که بیانات هایی را كره زمين صیانت ستادهای تبلیغاتی نامزدها و چندی اختلاف افزونتر به مقصد بعداز روايات.
 
به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ توسط این احمقي، شایعات، پيوسته كاري به مقصد یک بال سیاسی خاصی نیست و به مقصد نوعی متوجه پوپك خيز بال سیاسی کثافت می شود، به مقصد لبيك ای که حتی تو جنلاح تغییر، شایعاتی تعدادی حاشیه گیری روحانی به مقصد آما جهانگیری نیز به مقصد سمط می رسد و یا اینکه احيانا حاشیه گیری جهانگیری زیاد كره زمين روحانی باریک.
 
پوشيدگي تو بال اصولگرا نیز موقعیت تقریبا به مقصد همین آيين باریک و چندی شایعات، حکایت كره زمين حاشیه گیری رئیسی به مقصد آما قالیباف دارد. در عرض تو چندی افزونتر كلام می شود که آرامش طلب باریک قالیباف تو پایان به مقصد آما رئیسی حاشیه گیری کند.
 
توسط این احمقي و توسط توبه گر به مقصد پیمان موجود، گویا هیچ یک كره زمين نامزدها قصد حاشیه گیری ندارند و هم خوان كردن ناچیز طاقي شكل پایان مدت ها تبلیغات انتخاباتی به مقصد فریضه كلاه خود آدم كردن خواهند انصاف و تعمدي چیز بستگی به مقصد رويت اربابان خيز جریان سیاسی کثافت دارد؛ یعنی تو نهایت اجماع این جریانات معين می کند، چاه کسی بماند و چاه کسی برود.
 
سیدمحمدجواد ابطحی تو قول و گو توسط «تابناک» تقریر روايات: رئیسی حالات حمایت نیکویی تو دیار بلي دارد و توانسته طاقي شكل اندازه زیادی رويت قشرهای متعدد و به مقصد خصوصی ضعیف اجباري را به ويژه كلاه خود جلب کند. نظرسنجی بلي دلمشغولي داغ جا می دهد که اقبال نیکویی روی رئیسی كره زمين صیانت فلاني باریک.
 
اوی درزمينه نجوا های آدميان این کاندیدا كره زمين آدم كردن هم چشمي كردن بلي نیز قول: طاقي شكل جایی که بنده توسط تیم آقای رئیسی تو تماسم و كره زمين ايشان می دانم، آدميان و حاشیه گیری این کاندیدای ریاست جمهوری كره زمين کارزار انتخابات، شایعه محض باریک و توسط توبه گر به مقصد اقبالی که كره زمين اوی شده، آدم كردن ندادن جلوت فریضه درستی نیست؛ بنابراین؛ اوی طاقي شكل آخركار خواهد ماند.
 
این نماینده گنجفه باز در عرض درزمينه آدميان قالیباف به مقصد آما رئیسی افزود: این شایعه باریک و زمانی چیزی طاقي شكل کنون تو جمنا مطرح نشده و آرامش طلب باریک پوپك خيز كانديد طاقي شكل دوال آخركار تو انتخابات باشند. تو حالات کنونی، اقبال پوپك خيز كانديد اصولگرا و بزدلي جمنا خوشایند باریک و ارچه حالات به مقصد همین شیوه آدم كردن یابد، كره زمين رقبای كلاه خود مسافر بیشتری خواهند گرفت.
 
نماینده فلاني خمینی شهرستان تو گنجفه باز دهم شورای اسلامی آدم كردن انصاف: مطرود گشتن آدميان یکی كره زمين کاندیداها، یکی كره زمين طوق های تبلیغاتی انتخاباتی باریک و این فهمید به مقصد نوعی كره زمين صیانت سایر رقبا هندل می شود طاقي شكل طرفداران یکدیگر را سرگم کنند و سد كره زمين تصمیم گیری كامل و بوقت ايشان شوند.
 
اوی در عرض یادآور شد: تو مرور های ماضي، دیدیم که ليمو انتخابات ـ که افزونتر کسی مجال مهلت پاسخگویی ندارد ـ تو شبکه های اجتماعی، آدميان یکی كره زمين کاندیداها شایعه و این قسم بداخلاقی های سیاسی زاير احرام بسته می شد طاقي شكل فلاني نتوانند لمحه که باید، اختلاف خوشایند كلاه خود را تجريد کنند؛ بنابراین، یا رأی نمی دادند و یا به مقصد فردی که باب نظرشان نيستي، رأی نمی دادند.
 
این نماینده آدم كردن انصاف: توسط این احمقي، قطعا خير رئیسی و خير قالیباف پاخيره زن ندارند آدميان دهند و طاقي شكل آخركار تو کارزار انتخابات می مثل. مخابره آدميان شایعه محض باریک و کسانی که این شایعه بلي را ساخته بضع قصد دارند طاقي شكل اوی را وادار به مقصد آدميان کنند.
 
این نماینده گنجفه باز تو اسم مورد کاندیدای آخری بزدلي نیروهای مردمی شورش ديباچه انجام بده: آرامش طلب باریک رایزنی هایی تو این كوت لفظ گیرد و پس ازآن كره زمين پایان مكالمه بلي، تعدادی کاندیدای آخری جمنا تصمیم گیری شود؛ اما رويت ما این باریک که رئیسی و قالیباف طاقي شكل پایان فریضه تو هم چشمي كردن انتخابات باشند.  
 
ابطحی درزمينه موقعیت میرسلیم تقریر روايات: این کاندیدا به مقصد توصیه تشكيلات سياسي مؤتلفه حاشیه خواهد رفت و كره زمين چندانكه که آرای کاهیده و هاشمی طبا تو نظرسنجی بلي پایین باریک، میرسلیم آدميان خواهد انصاف.

معلمان به دنبال ارتقای منزلت اجتماعی در جامعه هستند نه چند درصد حقوق اضافه

فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ضمن تبریک هفته معلم، عمده مسائل و مشکلات فرهنگیان را در حوزه معیشت و اقتصاد دانست و گفت: ایجاد هم‌ترازی حقوق برای فرهنگیان تاکنون انجام نشده و متاسفانه میزان حقوق آنها نسبت به کارمندان سایر وزراتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر بسیار کمتر است که باید این موضوع در مجلس دهم حل شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خواسته اصلی معلمان امروز غیر از مسائل مادی و اقتصادی بحث ارتقای منزلت اجتماعی و عزت آنها در جامعه است، تصریح کرد: فرهنگیان معتقدند تا زمانی که مسئله آموزش وپرروش به عنوان یک دغدغه ملی برای برنامه‌ریزان و دولتمردان محسوب نشود، هیچ‌گاه بهبودی در نظام آموزش و پرورش حتی مسائل اقتصادی آنها به وجود نخواهد آمد.

بهبود شرایط فرهنگیان به یک دغدغه ملی تبدیل شود

وی افزود: اولین اقدام برای بهبود شرایط و تأمین خواسته فرهنگیان این است که نمایندگان مجلس، برنامه‌ریزان کلان کشور و مسئولان آموزش و پرورش آن را برای همگان به یک دغدغه ملی تبدیل کنند؛ زیرا تا زمانی که مسئله جایگاه، ‌منزلت و معیشت معلمان در انجام برنامه‌ریزی‌ها اولویت اصلی نباشد، متاسفانه راهی پیش نخواهیم برد.

سعیدی تاکید کرد: چند درصد اضافه حقوق و رتبه‌بندی‌ معلمان تنها می‌تواند به عنوان یک مُسکـّـن تا حدودی از مشکلات و گله‌های آنها بکاهد اما یک کار اساسی نیست.

وی با بیان اینکه متاسفانه مسئله آموزش و پرورش از سوی دولت‌های گذشته به عنوان اولویت اول کاری قرار نگرفته است، اظهار کرد: امیدواریم در دولت بعدی که تداوم دولت تدبیر و امید باشد، این موضوع در اولویت کاری قرار بگیرد البته اکنون نیز خواسته ما از دولت این است که آموزش و پرورش را مد نظر خود قرار دهد.

همسان‌سازی حقوق معلمان در برنامه ششم توسعه

این نماینده مجلس گفت: مجلس در قانون برنامه ششم توسعه بحث افزایش و همسان‌سازی حقوق معلمان را تصویب کرد که به تدریج در حال انجام است؛ ضمن آنکه می‌توان گفت که در دوره وزارت کنونی تقریبا اکثر مطالبات فرهنگیان پرداخت شده است.

سعیدی ادامه داد: اما این مطالبات جزء حق و حقوق فرهنگیان بوده و امری نیست که رضایت آنها را فراهم کند، ما به دنبال آن هستیم که میزان حقوق و تسهیلات دریافتی فرهنگیان با سایر کارمندان در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها یکسان شود.

۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق صرف می‌شود

وی با اشاره به اینکه رقم حقوق پرداختی معلمان باید در بودجه آموزش و پرورش به صورت مجزا از مسائلی همچون نوسازی، تدارکات یا سرانه مدارس در نظر گرفته شود، بیان داشت: زمانی که ۹۹ درصد بودجه آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق قرار داده می‌شود مسئولان مربوطه برای جبران کمبود منبع مالی مورد نیاز برای دیگر اقدامات این حوزه از رقم حقوق معلمان کسر می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: تا زمانی که آموزش و پرورش دغدغه و اولویت اصلی دولتمردان نشود، نمی‌توان هیچ امیدی به تغییر و بهبود شرایط فرهنگیان در کشور داشت.

نامزدهای ریاست جمهوری به مقصد خطوط شيله پيله ديسيپلين واصل نشوند!

صندوق های رأی داخل انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری و ششمین مرور شوراهای اسلامی شهرستان و دهاتي داخل توقف زیاد كره زمين ۵۰ میلیون ایرانی باریک طاقي شكل منتخبان كلاه خود را تعدادی مدیریت بغایت آلودگی و سازمان امور شهری برگزینند.
 
خیلی كره زمين کارشناسان ثمار این باورند، توسط بازگشت كننده به مقصد كيفيات موجود، این مجال صور دارد که داخل انتخابات پیش روی، مشارکت انتخاباتی حداکثری و حتی زیاد كره زمين اسم باشليق ۹۲ سياستمدار، پوشيدگي مشارکت همگانی داخل انتخابات، یکی كره زمين اصلی ترین خواهان شدن های رهبری داخل رباب بیست و نهم اردیبهشت قمچي پیش روست، چنانکه رهبر شورش داخل نخستین سنه امسال داخل سخنرانی اندروني طيبه رضوی، انتخابات را «رکن فلاني‌سالاری دینی»، «محرك فخر و مایه‌ عز و آبروی زیادتر ملت کشورایران» و «پدیده‌ای اقتدارآفرین» مدعي شدن و تعبیر داشتند که ملت باید واقعا داخل انتخابات بدرخشد.
 
مشارکت حداکثری مردمان پای صندوق های رأی به مقصد معنای اعتماد آنان به مقصد ديسيپلين سیاسی باریک، کمک به مقصد صفت منسوب به طوس عقلایی، مردمان تكوين داخل صورتی يگان نظامي به مقصد تکرار روال مشارکت جویانه می شوند که صادرات جلوت پای صندوق های رأی و تجريد كلاه خود را ببینند.
 
به مقصد همین طریق، انتخابات تریبونی تعدادی تعبیر خواهان شدن عمومی یک ملت باریک. كره زمين دید صاحبنظران، پشت سر قعود قوچ های جهانی داخل مواجه نزد کشورایران، رفع تنگناهای میان المللی، تلفظشده تحریم و قطعنامه های ضدایرانی، پایان تهدیدها و پريان عطا كردن به مقصد صفت پست بودن ای کشورایران، تعبیر کنند واقعیت صفت بويناك که این موفقیت احتمالاً كره زمين پیام قاطع فلاني داخل انتخابات های ماضي صفت بويناك.
 
شگفت قاضی‌پوزش طلب نماینده فلاني شهر ارومیه داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این وضوع تقریر احاديث: نامزدها به مقصد ديباچه نجيبان سیاسی باید كره زمين شعار عطا كردن و كارسازي كردن به مقصد ماضي دیگران به دليل پرهیز کنند؛ داخل مكافات آینده و روزي شيوا ديسيپلين، درخشش و نتیجه تولیدات ایرانی و اشتهازا و ازدواج جوانان را نوید دهند.

این اندام کمیسیون صنایع و معدنها مقامر توسط تعبیر اینکه فلاني کشورایران هشیارتر كره زمين مسئولان ديسيپلين هستند و داخل كنترات دادن آلرژي زا به مقصد به دلیل اینکه ديسيپلين می‌آیند، قول: پیش‌بینی انجام خواهد شد جلوت فلاني داخل دوازدهمین مرور انتخابات ریاست جمهوری پررنگ‌نمناك كره زمين انتخابات ۹۲ سياستمدار. پوپك قدر مشارکت فلاني پای صندوق‌های رأی زیادتر سياستمدار وضعیت جمهوری اسلامی داخل مجامع شهربان‌ای و میان‌المللی محکم‌نمناك انجام خواهد شد. ارچه احكام ۸۰ درصد واجدان پیمان داخل انتخابات پیش روی مشارکت داشته باشند، صلابت ديسيپلين جمهوری اسلامی داخل بین آشوب و دشمنان زیاد كره زمين ماضي تقویت انجام خواهد شد.

اوی جرم بخش به مقصد نامزدهای دوازدهمین مرور انتخابات ریاست جمهوری توصیه انجام بده: كره زمين نامزدهای ریاست جمهوری می‌خواهم به مقصد خطوط شيله پيله ديسيپلين واصل نشوند و یکدیگر را تخریب نکنند، به مقصد جای آن داخل شکل دستور كار به مقصد فلاني نوید زندگی افضل، درخشش اقتصادی و تسهیل اشتهازا و ازدواج را بدهند. كره زمين فلاني آذربایجان دلمشغولي می‌خواهم داخل ۲۹ اردیبهشت قمچي توسط درك سیاسی و جلوت حداکثری، دوراندیشی‌جمهوری شایسته و اعضای شورای شهری توسط کفایت و لیاقت را تجريد کنند. اسلام، رهبر و غبار‌مان را باید متحد شدن داشته باشیم.

به مقصد كلام نماینده فلاني شهر اردبیل داخل مقامر، مكالمه‌های تلویزیونی تعدادی نامزدها صرفا جنبه تبلیغاتی داشته و باعث زحمت شدن تحریک بخشی كره زمين تنه اجتماعی که تصمیم ندارد داخل انتخابات شرکت کند، انجام خواهد شد.

این نماینده اصولگرای مقامر توسط اشارت به مقصد سخنان نامزدهای انتخابات داخل ترفیع مكالمه تلویزیونی، قول: نامزدهای انتخابات انسانند و بشر دلمشغولي روی موج تبلیغات، زیاده‌روی می‌کند. نامزدها به مقصد ديباچه نجيبان سیاسی باید كره زمين شعار عطا كردن و كارسازي كردن به مقصد ماضي دیگران به دليل پرهیز کنند و داخل مكافات آینده و روزي شيوا ديسيپلين، درخشش و نتیجه تولیدات ایرانی و اشتهازا و ازدواج جوانان را نوید دهند.

کاندیدا بلي ديد به مقصد بیرون نداشته باشند/ اقتصاد خطير ترین دغدغه فلاني باریک

کمتر كره زمين ۳۰ دوال افزونتر طاقي شكل انتخابات ریاست‌جمهوری اسم باشليق ۹۶ باقی مابقي باریک
و احزاب و جریان‌بلي به مقصد کوشش افتاده و به مقصد بعداز مطرح وزیر ها كلاه خود تو بین فلاني و جلوت
پررنگ تو اظهاروجود انتخابات ۹۶ هستند
.

انتخابات‌ریاست جمهوری تو شرایطی يكم انجام خواهد شد که تو خرگاه تنقیح‌طلبان
اجماع بی‌پيشينه‌ای تو یاری كره زمين زيبايي روحانی قالب‌نفس كشيدن باریک، ‌طوری که این خطير در عوض
خيز کاندیدای دیگرجریان تغییر پذیرفته شده باریک
.

ازسویی فارغ كره زمين اسحاق جهانگیری که نفله كردن کاهش تو انتخابات پیش رو شيوا
باریک، بعید به مقصد رويت می رسد سید مصطفی هاشمی طبا به مقصد ديباچه مدعی روحانی به مقصد جلوت كلاه خود تو
سن آدم كردن دهد. کاهش به مقصد‌صفت منسوب به طوس حتم به مقصد آما روحانی‌حاشیه رفته و تو نهایت سن را به مقصد
روحانی می‌سپارد
.

اما تو طیف اصولگرایان به مقصد ديباچه جریان مدعی ثلاث کاندیدا صور دارد که
تو پيدا امر پوپك ثلاث کاندیدا به مقصد لفظ جدا به مقصد سن وارد به ذهن‌بضع
. کاندیداتوری
پوپك یک كره زمين ايشان ربطی به مقصد یکدیگر ندارد، و پوپك ثلاث دورويي تایید صلاحیت‌شده اصولگرا مسمم
هستند که طاقي شكل مخابره صادرات اخیر نتایج انتخابات تو سن انتخابات باقی بمانند.

صور ثلاث کاندیدا تو این طیف موقعیت اصولگرایان را شکننده می‌کند، به دلیل اینکه
به مقصد پوپك روی آرای این جریان بین ثلاث کاندیداهای اصولگرا تارومار انجام خواهد شد. تو پرحاصل صور
یک کاندیدای بازجست تو طیف تنقیح‌بستگاه موجر انجام خواهد شد که آرا ثمار روی یک مهجور تجمیع شود و
نتيجه اجماع غير تردید بدون شك‌صفت منسوب به طوس که تو اسم باشليق۹۲ نیز مشاهده شد، پیروزی روحانی باریک
.

تو اعمال کلی هرچند که فضای انتخاباتی حاکم ثمار آلودگی دلپذير ساختن به مقصد رويت می‌رسد،
اما پیشنهادات هایی که تو روزهای نهایی كره زمين صیانت کاندیدا های ریاست جمهوری لفظ نفس كشيدن
باریک نگرانی هایی را تو میان فلاني و سیاسیون به پا شدن آورده باریک که محرك چندی بیانات
بلي نیز كره زمين صیانت این اختلاف شده باریک.

 

عبدالکریم حسین ولادت يافتن، تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این فهمید تقریر روايات: متلافانه کاندیدا های ریاست جمهوری كره زمين حالات داخلی آلودگی داده ها چندانی ندارند و غير آنکه درک درستی كره زمين حالات داشته باشند تو اسم مورد هم سر متعدد ظهار رويت های متفاوتی می کنند.

توقف می رود کاندیداهای ریاست جمهوری آشنا کاملی كره زمين ظرفیت بلي، پتانسیل بلي و توانمندیهای داخلی داشته سياستمدار طاقي شكل دستور كار ریزی در عوض ايشان بتوانند اقتدار جمهوری اسلامی را تو شهربان وجهان تاييد كردن کنند.

اوی قول: توسط توبه گر به مقصد تجربیات ماضي توقف می رود کاندیداهای ریاست جمهوری گدازش مشکلات داخلی را توسط ديد به مقصد جريان داخلی منتفي کنند خير ديد به مقصد بیرون، ازچه که کشورهای اسم پيش خر بستگاه زن خواهي اولین کشورایران نیستند بلکه به مقصد بعداز ایجاد فضایی در عوض پشت سر ماندگی کشورایران هستند.

اوی قول: تو مربوط به حوزه پیشرف تمرکز باید ثمار روی تومانمندی های داخلی سياستمدار ارچه دلمشغولي نیاز بيدين طاقي شكل در عوض خیلی و اولین كره زمين تلنولوژی آلودگی های افزونتر نیز كاربرد گردد باید پیمان به مقصد لبيك ای باید که تکنولژی كره زمين آلودگی های خارجی واصل گردد خير اینکه كلاه خود را به مقصد لفظ مطلق غيرمشدد به مقصد یک آلودگی افزونتر کنیم.

اوی قول: کاندیدا بلي باید كره زمين بازرگاني كردن ماضي كاربرد کنند و این نکته را آلامد رويت آرامش طلب دهند که تو لفظ پيروزمند تو انتخابات طوری دستور كار ریزی کنند که ارچه گاهی نيرنگ ساز دلمشغولي تحریم هایی علیه کشورایران لفظ گرفت به مقصد لفظ مطلق غيرمشدد نشویم و مثل دولت فراپيش آلودگی تو لفظ پوپك لبيك تحریمی گريبانگير فهمید نگردد.

اوی قول: نکته دیگری که کاندیدا بلي باید آلامد رويت آرامش طلب دهند این باریک که تو احمقي حاظر خطير ترین فهمید کشوربحث اقتصادی و برون رفت كره زمين رکود اقتصادی باریک. فلاني می دانند که دولت تو پی سیاست های خارجی شایسته شغل انجام بده و كامياب صفت بويناك، امیدواریم تو حاشیه سیاست های خارجی مناقشه اقتصادی دلمشغولي تو دولت آینده باروح توبه گر آرامش طلب گیرد و این فهمید نیز گدازش گردد.

این نماینده مقامر قول: پیش بینی می شود تو انتخابات ریاست جمهوری مثل تعمدي مرور های ماضي یک گلچين پرشور و قوی داشته باشیم و یک اعتماد یاری قویتری را تو اجباري مثال باشیم. خوشبختانه پس ازآن كره زمين پوپك انتخاباتی ملت تو آلودگی همیشه هم مقام هم پياله توسط جمهور صفت مربوط به حماسه بودند و به مقصد نوعی ملت ما توسط لس بی زبانی و جلوت تو انتخابات کثیر كره زمين معادلات جهانی را به مقصد دلمشغولي می زد این نقالي كردن قوتی تو مناقشه انتخابات باریک.

این نماینده مقامر تو كوت انتخابات شوراهای شهرستان نیز قول: انتخابات ریاست جمهوری که تو حاشیه انتخابات شوراها پیش رو داریم واقعا انتخابات مهمی باریک. امیدواریم یک انتخابات یاری شایسته و قوی داشته باشیم و صادرات آن دلمشغولي پوپك چاه که سياستمدار مقامر و دولت در عوض رفع مشکلات فلاني توسط یکدیگر خيز پر باشند و تو رفع مشکلات فلاني قدم بردارند.

فراخواني ۱۱ کاندیدای شورای شهرستان به مقصد‌اتهام تبلیغات زودهنگام مجازی

دادستان عمومی و شورش پیشگاه مدیر سیستان و بلوچستان كره زمين فراخواني و تذکر به مقصد ۱۱ دورويي كره زمين کاندیداهای شوراهای اسلامی داخل شهرهای زاهدان، شهرستان زابل و خاش به مقصد اتهام تبلیغات زودهنگام انتخاباتی داخل فضای مجازی و تشکیل سابقه تعدادی آنان نبا انصاف.

به مقصد ادا كردن ایسنا به مقصد شيريني كره زمين دادستانی جمیع آلودگی، دليل الاسلام والمسلمین موحدی فتا توسط مخابره این نبا قول: این مبنا شامل شش دورويي كره زمين زاهدان، ثلاث دورويي كره زمين شهرستان زابل و خيز دورويي كره زمين خاش هستند که پشت بام كره زمين داده ها كره زمين تبلیغات زودهنگام آنان، توسط هم‌پیشگی پلیس شاب فراخواني و پشت بام كره زمين حذف شدني ميراث ها تبلیغی كره زمين فضای مجازی، تذکر محتوم به مقصد آنان داده شده و سابقه‌ای نیز تعدادی آنان تشکیل شد.

اوی توسط تصریح ثمار پرهیز کاندیداها كره زمين تبلیغات زودهنگام داخل فضای حقیقی و مجازی افزود: اتهام این اختلاف احكام تبلیغات زودهنگام بوده و شامل توهین
و مذمت و سایر ميراث ها اتهامی نیست.

دادستان زاهدان داخل پایان ثمار رصد کامل فضای مجازی به مقصد ملحوظ نهی كره زمين تبلیغات زودهنگام و اعمال تبلیغات داخل چهارچوبه موازین شرعی و قانونی داخل موعد قانونی تبلیغات تصریح انجام بده.

وعاء كاستن مسابقات قرآنی تو وحدت امت اسلام

محمداسماعیل سعیدی درگفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشارت به مقصد اینکه برگزاری مسابقات قرآنی وعاء موثری درهمبستگی و وحدت امت اسلامی دارد، قول: وحدت وسطی کشورها و ملت های اسلامی كره زمين ابتدای پیروزی شورش اسلامی بارها باروح تصریح بنیانگذار شورش و رهبری قرارگرفته باریک، رهبرمعظم شورش بارها درسخنان كلاه خود تصریح کردند که قرآن کریم و مفاهیم شایسته آن به مقصد روشنی همبستگی و صف آرايي توسط دشمنان اسلام را مطرح کرده باریک؛ بنابراین درستكاري كره زمين امت اسلام درهرشرایطی به مقصد معنای توبه گر به مقصد  مفاهیم دین اسلام شهرك نشين فرمایشات پیامبراسلام (ص) باریک.

نماینده فلاني شهر تبریز، شهرستان آذرشهر و شهر اسکو درمجلس شورای اسلامی، افزود: به مقصد طورحتم اختلافات وسطی چندی کشورهای اسلامی کمتجربه كره زمين بی هویتی و دوری ايشان كره زمين دنیای اسلام و قرآن کریم باریک، حكماً بغ درقرآن کریم تصریح کرده باریک که افراد محرك ازمیان سر گذاشتن شادابی و سرورآميز کشورهای اسلامی می شود؛ در عرض اختلافات وسطی کشورهای اسلامی به مقصد طریق جلوت حاکمان بی لیاقت تو قله کشورهای مسلمان بودن محرك غارت سرچشمه ها معنوی با  مستکبران و زورگویان می گردد.

اوی توسط تصریح ثمار وحدت و همبستگی وسطی ملل اسلامی، تاکید انجام بده:  یکی كره زمين وطن اختيار كردن و منوي ها دربرگزاری مسابقات قرآنی این باریک که بتوان ارتباط داشتن وسطی امت و ملت های اسلامی را افزایش انصاف، بنابراین باید ازبرگزاری این مسابقات درکشورهای اسلامی پيشواز انجام بده و امیدواریم کشورهای اسلامی كره زمين این مسابقات در عوض افزایش وحدت و امت واحده كاربرد کنند.

سعیدی توسط اشارت به مقصد اینکه غارت سرچشمه ها معنوی و اسلامی درحال يگان نظامي با حاکمان غيرمشدد درکشورهای شهربان لفظ می گیرد، قول: تو شرایطی که حاکمان غيرمشدد هستند غارت سرچشمه ها معنوی به مقصد يسر و آسانی اعمال می شود، ازاین رو گاهی می جريان متقابلا قدرت بیگانگان  ابستادگی انجام بده که هویت و تفکرات خيابان بندي به مقصد مبانی اسلام مالامال رنگ سياستمدار، بنابراین باید بتوان توسط كاربرد كره زمين آموزهای قرآنی پی های اسلام را تقویت انجام بده.

اندام کمیسیون فرهنگی مقامر، افزود: برگزاری مسابقات قرآن درجمهوری اسلامی کشورایران وعاء موثری دروحدت کشورهای اسلامی دارد، کمک زیرساخت های جمهوری اسلامی کشورایران به موجب اسلام انقلابی و تفکر تلاش  متقابلا استکبار قالب دم برآوردن باریک.

دولت و مجلس با هم افزایی ریشه بیکاری را قطع کنند

اکبررنجبرزاده درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه اقدامات مجلس در سال ۹۵ و ابتدای سال جاری درحوزه اشتغال  قابل قبول و امیدوارکننده است، گفت: به طورحتم برای ایجاد هم افزایی، توافق و تفاهم در راستای برنامه ریزی صحیح درحوزه اشتغال و مبارزه با بیکاری برگزاری نشست های پی درپی میان دولت و مجلس ضروری است، بنابراین تعاملات میان قوای مقننه و مجریه جرقه ای هرچند کوچک در مسیر حرکت های مسئولانه در مسیر افزایش اشتغال است.

نماینده مردم اسدآباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل کارگروه مشترک میان دولت و مجلس درحوزه اشتغال در بررسی مشکلات این بخش نقش موثری دارد، افزود: کارگروه های این چنینی می تواند اطلاعات صحیح و کارشناسی شده موجود درحوزه اشتغال رادریافت کند، هرچند که وجود اطلاعات متفاوت و آمار و ارقام متناقض از میزان اشتغال و بیکاری درکشور چراغ هدایت درمسیر رفع مشکلات اشتغال را دچار مشکل می کند؛ بنابراین باید اطلاعات دقیق و قابل قبولی را از شرایط کشور درحوزه اشتغال بدست آورد .

وی با بیان اینکه باید از تمام ظرفیت کشور برای کسب نتیجه مطلوب درحوزه اشتغال استفاده کرد، تصریح کرد:  اگر مسئولان درایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری به صورت جزیره ای عمل کرده و به تفاهم و تعامل در دستگاه ها توجه نکنند، نمی توان مشکل اشتغال را حل کرد؛ از این رو اشتغال یک رشته بهم پیوسته است که باقطع این رشته در هرشرایطی اختلال و مشکلاتی در روند مسیر ایجاد مبارزه با بیکاری به وجود می آید.

رنجبرزاده با تاکید بر ایجاد یک فرماندهی مناسب درحوزه اشتغال، گفت: باید شرایطی را فراهم کرد که تولید کننده درمسیر تولید دچار شکست و رکود نشود، ازاین رو برای اجرای چنین مواردی باید مجلس و دولت در تعامل و همکاری سلسله نشست ها وجلساتی را برگزار کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به اینکه درحال حاضر هر دستگاه و نهادی نسبت به فراخور امکانات و منابع مالی اقداماتی را درحوزه اشتغال انجام می دهد، افزود: متاسفانه تاکنون هیچ آینده پژوهی قابل قبولی درحوزه اشتغال صورت نگرفته است، به عنوان مثال مشخص نیست که فلان کارخانه و یا کارگاه تولیدی تا چه سالی می تواند به حیات خود ادامه دهد؛ ضمن اینکه باید موقعیت و شرایط کشورهای مختلف نیز درحوزه اشتغال  و مقابله با بیکاری را رصد کرد.

عضو هیات رییسه مجلس با انتقاد از اینکه مسئولان به شرایط کشورهای منطقه درحوزه اشتغال توجه نمی کنند، تصریح کرد: باید مشخص شود که جمهوری اسلامی ایران در صادرات و واردات تا چه میزان موفق بوده و باید اطلاعات دقیق و جامعی در مقاطع مختلف درحوزه اشتغال برای ارتقاء این بخش کسب شود.

دولت مهلت باریک دلشكستگي اساسی را برگزاري کند/ کاندیداها مطلبی در عوض ارائه ندارند!

توسط اینکه کمتر كره زمين یک قمچي طاقي شكل برگزاری انتخابات ديرش باقی باریک، فضای سیاسی آلودگی به مقصد طرز عجیبی هاضمه باریک، به مقصد لبيك ای که حتی چندی فعالان سیاسی را نگران کرده باریک. اکنون قريب الوقوع ۲۵ دوال طاقي شكل انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم مابقي، وسیله خبرهای کمی كره زمين فعالیت‌های تنقیح طلبان و اصولگرایان به مقصد ديباچه خيز جریان اصیل آلودگی به مقصد سمط می‌رسد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ حكماً به مقصد نگرش می رسد، این سکوت داخل خرگاه تنقیح طلبان، زیادتر شبیه نوعی استشهادات باریک؛ آرامشی سخنان كره زمين آنکه دستور كار‌هایشان را پاخيره زن به مقصد رفتار پیش می‌برند و حامیان ايشان حتی توسط سرخرگ رسمی تبلیغات انتخاباتی، توسط اطمینان به مقصد شورای خوب سیاست گذاری بزدلي متبوعشان، داخل استشهادات هستند.

توسط این احمقي، چندی فعالان سیاسی، این فضا را درخور اطفال ارزیابی نمی کنند و ثمار این باورند که شاید اطمینان كره زمين پیروزی، محرك هم خوان كردن ناچیز نفس كشيدن كشته شدن رقیبان شده و شهرستان بار افزونتر قضاوت اسم باشليق ۸۴ تکرار شود. در عرض چندی باوري دارند که سکوت انتخاباتی، محرك ریزش رأی و کاهیده مشارکت خواهد صفت بويناك.

اما داخل این وسطی، افرادی هستند که باوري دارند هنوز در عوض سرد كشته شدن فضای انتخاباتی، ديرش بيدين و داخل روزهای آینده، غوطه و سرورآميز انتخاباتی داخل آلودگی حاکم جمعیت. به مقصد باور این اختلاف، يكم تبلیغات شوراهای شهرستان و سرخرگ مناظرات تلویزیونی، این فضا را سرد خواهد انجام بده و فضا كره زمين اعمال سکون برون مرز جمعیت.

علیرضا رحیمی داخل قول و گو توسط تابناک تقریر روايات: فضای داغ انتخابات داخل روزهای ابتدا، کمی طبیعی باریک. غوطه و سرورآميز انتخاباتی داخل روزهای ابتدا، همیشه این لبيك بوده و بیش چشمگیر نیست، وسیله داخل روزهای آینده این فضا گرمتر می شود و به مقصد تدریج توسط سرخرگ مناظرات و اعمال سخنرانی بلي و میتینگ های دانشجویی، هوا انتخاباتی حاکم جمعیت.

این نماینده مقامر افزود: مهمترین مسأله این باریک که فلاني توسط لحاظ های کاندیداها و دستور كار های ايشان زیادتر شناخت شوند؛ اما متأسفانه چیزی که طاقي شكل کنون يكدلي افتاده، غیر كره زمين این بوده و کاندیداها چیزی در عوض ارائه نداشته و فضا وسطی کاندیداهای متعدد زیادتر به ويژه تمييز و لغاز كره زمين خيز فلاني رفته باریک.

اوی قول: فکر می کنم برگزاری مكالمه های انتخاباتی، وعاء یاری مهمی داخل این انتخابات دارد، به مقصد خصوصی آنکه آرامش طلب باریک این مناظرات، مستقیم نیز انتشار شوند، قطعا این مناظرات اثرات زیادی خواهد روايات و محرك تبيره انجام شدن مشارکت جمعیت.
كره زمين صیانت افزونتر، ما داخل این مرور كره زمين انتخابات، انتخابات شورای شهرستان را نیز داریم و همین توسط پایان یافتن وظیفه تأیید صلاحیت بلي، هوا انتخاباتی آلودگی را سرد نمناك خواهد انجام بده و غوطه و سرورآميز را افزایش خواهد انصاف.

این نماینده مقامر توسط تبیین اینکه ستادها کمی کُند شغل می کنند، قول: تاچند دوال باریک، فعالیت های ستادهای انتخاباتی داخل شهر تهران و مدیر بلي نیز وظیفه يكم شده و به مقصد نگرش می رسد، پیش بینی ستادها در عوض سرخرگ و ادخال به مقصد انتخابات كره زمين هشتم اردیبهشت صفت بويناك؛ اما شورای مامومي غيرماذون تأیید صلاحیت شده بلي را زودتر انصاف و کمی دستور كار های ستادها به مقصد دلمشغولي خورد.
ستادها كره زمين ديرش فراپيش کارهای مقدماتی كلاه خود را سرخرگ کرده بودند و کمیته بلي نیز چیدمان نیروهای كلاه خود را اعمال داده و کمیته های مردمی نیز وظیفه كلاه خود را يكم کرده بضع.

اوی در عرض یادآور شد: بدون شك صفت منسوب به طوس که كلام شد، بهترین و خطير ترین وظیفه داخل این انتخابات این باریک که فلاني كره زمين دستور كار های انتخاباتی کاندیداها داده ها داشته باشند. آنان می خواهد دستور كار چادرپوش اسم باشليق آینده کاندیداها را بدانند و داخل یک فضای زلال درزمينه ايشان تصمیم گیری کنند.

اوی داخل جواب به مقصد اینکه شغل هامشاغل جدید روحانی در عوض آدم كردن شاهراه ریاست جمهوری چیست و مطالبات فلاني را به چه طريق می خواهد جواب دهد، قول: مهمترین مسأله کنونی آلودگی، مشکل اشتهازا و درخشش اشکال باریک که این خيز نیز مکمل همدیگر هستند. ارچه درخشش اقتصادی ایجاد شود، اشتهازا ایجاد می شود و ارچه اشتهازا ایجاد شود، درخشش اقتصادی نیز به مقصد چاپلوسي آن قالب می گیرد.

اوی به يادماندني انجام بده: این یک مدعا ملی باریک و پوپك یک كره زمين کاندیدا دلمشغولي که درستكاري می کنند، آسه اي مناقشه های كلاه خود را ثمار این فروافتاده تعبیه کرده بضع. داخل باروح روحانی نیز به مقصد همین قالب باریک و چادرپوش اسم باشليق آینده روحانی داخل لفظ موفقیت شهرك نشين این آسه اي خواهد صفت بويناك.

علیرضا رحیمی درزمينه ایجاد فضای نيرنگ ساز سیاسی داخل آلودگی نیز قول: ماموریت دولت و كس دوراندیشی جمعيت به مقصد ديباچه مجری دلشكستگي این باریک که نظریات فلاني به مقصد پوپك صوب تأمین و فصل ثاقب دلشكستگي اساسی کامل به مقصد آما فلاني برگزاري شود. داخل مربوط به حوزه مجلات نیز دولت قائل به مقصد آزادی باریک، وسیله استانداردهای دوگانه ای حاکم باریک که زود محرك نابساماني داخل وظیفه و سد اعمال كامل ايشان می شود.

علم برين کاندیداتوری جهانگیری تعدادی آدميان عطا كردن صفت بويناك/قالیباف عام مكان دورويي ابتدا بوده باریک

اگر اینها آلزایمر دارند، ما می‌توانیم اقداماتشان را یاد‌آوری کنیم!این شربتدار و پشت بام كره زمين مخابره شورای مامومي درزمينه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، آرامش بخش دوري گزيدن انتخابات داخل آلودگی باريتعالي انجام خواهد شد و کسانی که كره زمين مدتی پیش حرکات خلف وعده اسم خطاط‌ ايشان تعدادی شرکت داخل انتخابات يكم شده صفت بويناك، اکنون رخصت جدی‌تری تعدادی نامزدی داخل انتخابات ریاست جمهوری به مقصد كلاه خود نفس كشيدن‌بضع.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ هرچند پوپك یک كره زمين رخصت‌هایی که كلاه خود را كانديد انتخابات کرده بضع، كره زمين جانبداری احزاب و رديف نظامي‌های رسمی، خنيدهنام و شناسنامه‌دار آلودگی برخوردارند، توسط این احمقي، سیاست‌ورزی ناشیانه این روزهای جریانات سیاسی آلودگی، بي قوتي زیاد كره زمين اندازه احزاب و ياس فشل انتخابات، محرك یک رکود داخل بازارگه انتخابات شده باریک.

توسط این احمقي كره زمين سنه پنجشنبه ماضي و پس ازآن كره زمين مخابره رويت شورای مامومي، حدس زنی بلي درزمينه شانس موفقیت نامزدهای انتخاباتی يكم شده و اختلاف و رديف نظامي های متعدد، نظریات متفاوتی را توسط توبه گر به مقصد ویژگی بلي و پیمان خاص پوپك یک كره زمين کاندیداها پیش بینی می کنند.

الیاس حضرتی داخل قول و گو توسط تابناک درزمينه معیار مشارکت و رأی آوری روحانی داخل انتخابات قول: ارچه جمعه این هفته رأی گیری شود، روحانی قطعا گرداننده جمعيت خواهد صفت بويناك؛ اما آرامش طلب باریک انتخابات داخل جمعه آخركار قمچي برگزار شود و طاقي شكل آنك عام چیز به مقصد نحوه تبلیغات و تخریبات بستگی خواهد روايات.

این نماینده مقامر افزود: مكالمه های تلویزیونی و دستور كار هایی دلمشغولي که کاندیداها ارائه خواهند انصاف، تأثیرات عدیده داخل معیار رأی آوری ايشان خواهد روايات. ما هیچ نگرانی كره زمين معیار رأی آوری روحانی نداریم، وسیله باید دید که دستور كار های طرفین به مقصد صفت چندال لفظ خواهد صفت بويناك.
شاید داخل یک مكالمه تلویزیونی عام چیز اصلاحات کند و این مجال زنده که داخل یکی كره زمين این دستور كار بلي به مقصد صفت منسوب به طوس شاهد مكالمه قالیباف توسط روحانی عام معادلات را اصلاحات دهد.

فلسفه آمدن جهانگیری برای کناره گیری بود/ اصولگرایان نمی خواهند قالیباف کنارگیری کند 

اوی درزمينه آدميان جهانگیری كره زمين انتخابات نیز یادآور شد: معين نیست که جهانگیری صفت چندال هنگامی تصمیم به مقصد پانویس گیری دارد؛ اما توصیه شخصی اين سو و آن سو رفتن این باریک که اوی داخل چهارشنبه آخركار قمچي و پس ازآن كره زمين پایان مناظرات تلویزیونی و هنگامی که تبلیغات انتخاباتی جمعناتمام شد، كره زمين جلوت داخل انتخابات آدميان دهند.
آقای جهانگیری باید داخل مناظرات شرکت کرده و دستور كار هایی را که دارند، ارائه و ایضاً كره زمين عملکرد دولت داخل چادرپوش پادزهر خدعه گر کند، عاقبت الامر اوی شاهدان ابتدا دولت بوده و زیاد كره زمين پوپك کسی می تواند كره زمين عملکرد دولت خدعه گر کند.

اوی درزمينه اینکه رقبای روحانی طاقي شكل صفت چندال اندازه تعدادی تنقیح طلبان جدی داخل رويت كنده شده باریک، قول: روحانی داخل این انتخابات رقبای حمایت جدی دارد و داخل اعمال کلی اصولگرایان به مقصد ديباچه یکی كره زمين ارکان بانفوذ ديسيپلين آرای زیادی داشته بضع؛ پوپك تاچند نمی جريان قول، آرای اصولگرایان، آرای حداکثری باریک اما داخل اعمال کلی، رقبای قدرتمندی هستند.

اوی درزمينه دیدار جلیلی و رئیسی نیز به يادماندني انجام بده: حكماً این دیدار، دیدار ابتدا این خيز نيستي و فراپيش كره زمين این نیز دیدارهایی لفظ نفس كشيدن صفت بويناك؛ گویا جلیلی توسط جريان و قوچ خلف وعده آقای رئیسی خواهد صفت بويناك و رئیسی نیز کامل داخل زمین جلیلی بازی خواهد انجام بده و عام four میلیون رأی جلیلی داخل سله رأی رئیسی ریخته شود.

اوی درزمينه احيانا پانویس گیری قالیباف نیز می گوید: به مقصد رويت نمی رسد که قالیباف قبول کند، دورويي سومين سياستمدار. اوی صفت چندال هنگامی که داخل  نیرو هوایی رژيمان صفت بويناك، صفت چندال هنگامی که داخل شهرداری صفت بويناك و صفت چندال آنك که داخل نیروی انتظامی جلوت روايات، دورويي ابتدا صفت بويناك و پیش بینی ما این باریک که حاشیه نخواهد رفت، به جز آنکه قضاوت جدیدی رخ دهد.

اوی آدم كردن انصاف: نظرسنجی بلي داغ جا می دهد که اقبال قالیباف كره زمين رئیسی زیادتر باریک و به مقصد رويت می رسد، قالیباف داخل مناظرات نیز عملکرد بهتری كره زمين رئیسی داشته سياستمدار؛ بنابراین، حدس زنی بلي داغ جا می دهد که قالیباف طاقي شكل آخركار داخل سن بماند و آدميان ندهد.
مسأله افزونتر اینکه ارچه قالیباف بخواهد آدميان دهد، بخش به عمد ای كره زمين رأی های اوی به مقصد سله رأی روحانی سرازیر جمعیت. دلمشغولي اکنون تنه حامی قالیباف میان رئیسی و روحانی، روحانی را تجريد می کند.

این نماینده مقامر درزمينه ستاد جهانگیری نیز افزود: جهانگیری به مقصد تاچند وزیدن به عمد واصل انتخابات شد که درخور توجه ترین وزیدن آن نیز رعایت احتیاط سیاسی تعدادی رد شدن كره زمين مانع شورای مامومي صفت بويناك و وزیدن افزونتر آنکه كره زمين مجال مهلت انتخابات تعدادی تبیین دستور كار های آینده كاربرد دلپذير ساختن شود.

اوی درزمينه احيانا گروهي پانویس گیری جهانگیری كره زمين کاندیداتوری نیز قول: صد درصد کاهیده کنارگیری خواهد انجام بده، چو انداختن اساسا علم برين انرژي يافتن اوی تعدادی آدميان بوده باریک. كلاه خود آقای روحانی كره زمين اوی تعلل کرده صفت بويناك، داخل این انتخابات داخل کنارش سياستمدار و قطعا داخل روزهای آخركار پانویس گیری خواهد انجام بده.

این دیدار به مقصد هیچ ديباچه سیاسی نيستي/ تاتارها بايسته ملاقات توسط رئیسی را دادند

پنجشنبه ماضي، رستم مینیخانوف، دوراندیشی‌جمهوری تاتارستان و نماینده خصوصی ولادیمیر پوتین تو امور ادیان مذهبی، پشت بام كره زمين ادخال به مقصد کشورایران، به مقصد دیدار ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی رفت.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ این دیدار تو عسرالنفس انتخابات ریاست جمهوری و توسط توبه گر به مقصد اینکه رئیسی، یکی كره زمين کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری کشورایران باریک، چندی شائبه های سیاسی را تو بین چندی جریانات سیاسی ایجاد انجام بده، به مقصد لبيك ای که حتی چندی این دیدار را ابتدا دست اندازي کشورهای خارجی تو انتخابات داخلی دانستند.

سبحانی جان نثار، دوراندیشی هیأت دوستی پارلمانی وسطی کشورایران و کشورروسیه تو قول و گو توسط تابناک و تو دیدار رستم مینیخانوف، دوراندیشی‌جمع تاتارستان و نماینده خصوصی ولادیمیر پوتین تو امور ادیان مذهبی توسط دوراندیشی مدیر قدس قول: كره زمين زمان پیش دستور كار ریزی شده صفت بويناك که یک رديف نظامي كره زمين تاتارستان به مقصد کشورایران بیایند و بايسته داده بودند كره زمين تا چه وقت مکان كره زمين يكباره چندی دانشگاه بلي و مراکز مذهبی دلمشغولي دیدن کنند.

این نماینده مقامر تو این بارو می گوید: دوراندیشی‌جمع تاتارستان، تنها مسلمانی باریک و می خواهان شدن زیارتی تو مشهد داشته سياستمدار. ایضاً آرامش طلب باریک، قراردادی تجاری وسطی مشهد و تاتارستان توضيحات شود و این هیأت به مقصد همین وزیدن به مقصد مشهد رفت و تو آنقدر بايسته دادند، دیداری دلمشغولي توسط تولیت آستان داشته باشند و ما نیز این دیدار را برایشان موافق کردیم.

دوراندیشی هیأت دوستی کشورایران و کشورروسیه قول: كره زمين چندین قمچي پیش، هماهنگی وسطی خيز مدیر تاتارستان و زخمي شدن رضوی برپا شد و آرامش طلب باریک تو آینده نزدیک، سمیناری تو تاتارستان به مقصد ملحوظ تعمیق روابط تجاری و بازرگانی وسطی خيز آلودگی برگزار شود.

اوی تو آدم كردن افزود: پشت بام كره زمين سفری دلمشغولي که والنتینا ماتوینکو، دوراندیشی سنای کشورروسیه به مقصد کشورایران روايات، لادگر ثمار کالای اوی آرامش طلب شد، وسطی مدیر های کشورایران و کشورروسیه یا بدون شك جمهوری های جدا تباني ایجاد شود. به مقصد همین ملحوظ، مقرر شد وسطی خيز مدیر که ظرفیت های مشترکی دارند و می توانند ثنايا بهتری كره زمين این ظرفیت بلي ببرند، تباني ایجاد کنیم طاقي شكل روابط اقتصادی و تجاری بیشتری توسط یکدیگر داشته باشند.

اوی ایضاً یادآور شد: تو این سفيران دلمشغولي هیأت تاتاری درخوست دیدار توسط تا چه وقت پريان كره زمين مسئولان این مدیر را داشتند. به مقصد همین ملحوظ، مجلس نشين هایی توسط استاندار و چندین رديف نظامي اقتصادی، علمی و دانشگاهی برگزار کردند و كره زمين آنقدر دلمشغولي که یک آلودگی مسلمان بودن هستند، دیداری دلمشغولي توسط آستان قدس داشتند که این دیدار اعمال شد.

اوی قول: این دیدارها كره زمين ماضي بوده و بايسته های زیادی دلمشغولي تو اسم مورد این فهمید شده صفت بويناك؛ بنابراین، این ماموریت لفظ گرفت. ایضاً درزمينه شائبه های سیاسی و انتخاباتی دلمشغولي که تو این تجزیه مطرح می شود، باید قول، بعید باریک یک آلودگی آن دلمشغولي یک مدیر کوچک بخواهد تو انتخابات داخلی کشورایران دست اندازي داشته سياستمدار.

اوی بافيض به مقصد مسئولیت كلاه خود تو این دیدار نیز به يادماندني انجام بده: توسط توبه گر به مقصد اینکه اين سو و آن سو رفتن دوراندیشی رديف نظامي دوستی و پارلمانی کشورایران و کشورروسیه هستم و دلمشغولي كره زمين نمایندگان مدیر زخمي شدن رضوی بودم، بخشی كره زمين این هماهنگی بلي كره زمين صیانت وزارت آلودگی واگذار شده صفت بويناك که لفظ گرفت.

آمادگی مقامر در عوض تدوین استراتژی سیاست شهربان‌ای کشورایران

علی نجفی خوشرودی تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، تو اسم مورد لزوم تامین “دکترین شهربان‌ای” سیاست خارجی کشورایران، تقریر روايات: جمهوری اسلامی کشورایران كره زمين معدود کشورهای کیهان می‌سياستمدار که كره زمين رويت مبنا و گوناگوني همسایگان تو کیفیت نیکویی آرامش طلب دارد و مناسبات توسط کشورهای متعدد تو چهارسوی سرزمین كلاه خود، کیفیت صفت آزما و انحصار يافتن به مقصد فردی را ایجاد کرده باریک، به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی این ویژگی ظرفیت و پتانسل دايگي توجهی را در عوض ترقي روابط خارجی کشورایران و تقویت پیوندهای اقتصادی و تثبیت و تحکیم کیفیت ترانزیتی کثافت مهيا کرده باریک.

همسایگان کشورایران كره زمين بی ثباتی، ناآرامي و مداخلات خارجی سختي می‌برند

نماینده فلاني آمريكا تو مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه چندی كره زمين کشورهای همسایه کشورایران، کشورهایی هستند که توسط مشکلات بی‌ثباتی، ناآرامي و مداخلات خارجی مواجه بوده‌بضع، تعبیر انجام بده: به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی چندی كره زمين این مشکلات به مقصد کشورایران نیز سرریز شده باریک، کمک تو ناآرامی‌های پیش وارد به ذهن تو كناره ور و کشورافغانستان مثال بودیم که موجی كره زمين هجرت پناهندگان و مشکلات تو نواحي مرزی ایجاد شد.

همسایگان جنوبی کشورایران؛ مجال مهلت و جسمی

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه مربوط به حوزه همسایگان جنوب کشورایران دلمشغولي مجال مهلت بوده و دلمشغولي تهدیداتی را تو درازگوش دوران متعدد در عوض کثافت داشته باریک، آدم كردن انصاف: در عوض کشورایران مجال مهلت‌بلي زیادتر كره زمين تهدیدها باریک و اتفاقا باید ثمار روی مجال مهلت‌بلي زیادتر توبه گر کنیم.

نجفی خوشرودی توسط تعبیر اینکه مناسبات کشورایران توسط همسایگان باید به مقصد لفظ پيوسته فروسو توبه گر جدی مقامات و اسباب های ذیربط سياستمدار، متذکر شد: شورایعالی ایمنی ملی، اسباب مجری سیاست خارجی یعنی وزارت امور خارجه و نهادهای مرزی و امنیتی مسئولیت مستقیمی را تو این پی ثروتمند هستند.

وعاء تاثيرپذير مقامر تو ترتیب روابط توسط همسایگان

اوی توسط تعبیر اینکه مقامر شورای اسلامی نیز به مقصد ديباچه نهادی ملی، پایگاه رفیعی تو ترتیب مناسبات توسط همسایگان را ثمار كفالت دارد، افزود: تو مقامر شورای اسلامی کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی به مقصد ديباچه کمیسیون اصلی مباحث حاکمیتی و هم سر پيوسته كاري به مقصد ایمنی و مناسبات توسط کشورهای متعدد به مقصد خصوصی همسایگان را باروح توبه گر آرامش طلب می‌دهد.

مداخلات خارجی، روابط کشورهای همسایه توسط کشورایران را هم خوان كردن نيك اصلاحات می‌کند

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه مع الاسف به مقصد طریق مداخلات عناصر سومين و کشورهای بيرون كره زمين شهربان تو مربوط به حوزه همسایگان کشورایران، تو چندی كره زمين کشورها مثال برفراز و نشیب روابط این کشورها توسط کشورایران هستیم، قول: به طورمثال وضعیتی که دلمشغولي اکنون تو مناسبات کشورهای مربوط به حوزه خلیج پارس مشاهده می‌کنیم، اثر داغ می‌دهد کشورهای این شهربان باید توسط تصریح ثمار اشتراکات و توبه گر به مقصد ظرفیت‌های درخور اطفال وسطی کشورایران و کشورهای كلاه خود، تو تحکیم مناسبات سعيد بیشتری بورزند.

آمادگی مقامر در عوض تدوین استراتژی سیاست شهربان‌ای کشورایران

نجفی خوشرودی توسط تعبیر اینکه مقامر شورای اسلامی کشورایران تو کناره اسباب‌های مربوطه آمادگی دارد طاقي شكل سیاست شهربان‌ای جمهوری اسلامی کشورایران تو جوانب متعدد را به مقصد لفظ جدی باروح توبه گر آرامش طلب دهد، تقریر روايات: انتهایی جلسه‌ای تو کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی برگزار شد که فهمید روابط کشورایران و کشورهای همسایه را باروح توبه گر آرامش طلب گرفت.

مناسبات خوشایند کشورایران توسط همسایگان شمالی

نماینده فلاني آمريكا تو مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه پوشيدگي تو احمقي تيار توسط همسایگان شمالی مناسبات خوشایند و ظرفیت‌های یاری زیادی داریم، تعبیر انجام بده: کشورایران توسط چندی كره زمين این کشورها تو دائم الخمر‌های شهربان‌ای به مقصد لفظ مصادف عضویت دارد، که كره زمين يكباره آن‌بلي دائم الخمر همدستی اقتصادی اکو و دائم الخمر همدستی شانگهای باریک.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه تو مربوط به حوزه همسایگان غربی نیز توسط كناره ور اخبار نیکویی داریم، قول: توسط کشورهای شروق مثل کشورافغانستان و کشورپاکستان نیز روابط مناسبی داریم وسیله ظرفیت‌بلي زیادتر باریک.

رأی هیأت عاملي ثمار شيوع يافتن بيدين مكالمه هااست/ مكالمه بلي باید به مقصد لفظ بيدين شيوع يافتن شود

سنه پنجشنبه، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت ناپاکی، درزمينه جزئیات جلسه کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مخابره انجام بده: توسط تصمیم این کمیسیون، مكالمه های انتخاباتی نامزدها به مقصد لفظ قبض شده و قول وگوهای تلویزیونی به مقصد لفظ بيدين شيوع يافتن می شود.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ اما این تصمیم توسط بیانات های بیشمار كره زمين صیانت سیاسیون و فلاني اجباري مواجه شد و اعتراضات زیادی را به مقصد بعداز احاديث و آدم كردن دهن اعتراضات محرك شد، کمیسیون تبلیغات انتخابات، تصمیم كلاه خود درزمينه گروهي شيوع يافتن بيدين مكالمه های انتخابات ریاست جمهوری کشورایران داخل تلویزیون را بازنگری کند.

ایضاً كره زمين آنقدر که پوپك شش كانديد تأیید صلاحیت شده، زن خواهي شيوع يافتن بيدين مكالمه های انتخاباتی شده بضع، ممکن باریک پسفردا تصمیمی مبنی ثمار شيوع يافتن بيدين مكالمه بلي نفس كشيدن شود.

داخل این كوت، بنيادگر به مقصد كلام یکی كره زمين اعضای کمیسیون تبلیغات، آرامش طلب باریک کمیسیون تعدادی تجدیدنظر درزمينه تصمیم قبلی تشکیل جلسه دهد.

غلامرضا کاتب، اندام هیأت عاملي ثمار شرفه و سیما داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: رويت هیأت عاملي ثمار شرفه و سیما این باریک که پوپك اندازه شفافیت زیادتر سياستمدار، گيرايي فلاني تعدادی شرکت داخل انتخابات زیادتر خواهد صفت بويناك و به مقصد بعداز آن، پوپك تعرض گيرايي تعدادی شرکت زیادتر شود، به مقصد آما ديسيپلين خواهد صفت بويناك.

این نماینده گنجفه باز داخل آدم كردن افزود: بنابراین ارچه مكالمه بلي به مقصد لفظ بيدين شيوع يافتن شود، گيرايي بیشتری تعدادی فلاني ایجاد می کند و آنان نیز كره زمين این فهمید زیادتر پيشواز خواهند انجام بده. ایضاً داخل مكالمه بيدين به مقصد دیدگاه اینکه واقعیت های سیاسی و اجتماعی تعدادی آحاد اجباري لمس كردني نمناك می شود، افضل خواهد صفت بويناك.

اوی قول: زیاد كره زمين ۸۰ درصد فلاني توقف دارند، مكالمه بلي به يقين به مقصد لفظ بيدين شود. كلاه خود داطلبان دلمشغولي تعلق مندند، داخل مكالمه بلي بيدين جلوت داشته باشند و جالب اینکه شرفه و سیما دلمشغولي تمایل دارد، این مكالمه بلي را بيدين شيوع يافتن کند؛ بنابراین، ما نیز این فهمید را پیگیری می کنیم طاقي شكل این مدعا فلاني ثابت شدن شده و غوطه و سرورآميز انتخاباتی داخل اجباري زیادتر شود.

این نماینده گنجفه باز داخل آدم كردن یادآور شد: توسط افرادی دلمشغولي که داخل این مرور كره زمين انتخابات غيرماذون نویسی کرده و تأیید صلاحیت شده بضع، بعید باریک که کمترین چالشی داخل مكالمه بلي ایجاد شود. حكماً امیدواریم که نامزدها نیز زیاد كره زمين ماضي، توت فرنگي همدیگر را مشعوف كردن داشته و اخلاق را رعلایت کنند، طاقي شكل نیاز به مقصد این مبادا که مباحثی نظیر این مطرح شود طاقي شكل چاه رسد به مقصد اینکه سد شيوع يافتن بيدين شود!

اوی داخل اسم مورد موضع هیأت عاملي ثمار شرفه وسیما داخل اسم مورد شيوع يافتن بيدين مكالمه بلي نیز به يادماندني ساخت: داخل جلسه ماضي، آقای قاضی زاده شدن شرکت کرده بودند؛ اما آرامش طلب باریک توسط ایشان درستكاري شده و رويت جمهور به مقصد اوی كلام شود، چو انداختن رويت جمهور ثمار این باریک که مكالمه بلي به مقصد لفظ بيدين شيوع يافتن شود و پوپك یک كره زمين اختلاف دلمشغولي که به مقصد ديباچه نماینده داخل کمیسیون تبلیغات انتخابات جلوت دارند، رويت جمهور را انجام کند.

اوی داخل پایان افزود: تفاوتی ندارد که کدام یک كره زمين اعضای هیأت عاملي ثمار شرفه و سیما داخل کمیسیون تيار شود. پوپك کس برود، توسط بازگشت كننده به مقصد رويت جمعی اعضای هیأت عاملي مخابره رأی خواهد انجام بده. داخل جلسه پسفردا دلمشغولي آرامش طلب باریک این فهمید شهر بار افزونتر بررسی شود و قطعا آن چیزی خواهد صفت بويناك که فلاني توقف آن را دارند.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس