قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر (صفحه 10)

طراحان برتر

كاربرد كره زمين نيروهاي مطلع و دلسوز كره زمين الزامات بدي ها مقررات شراب سياستمدار

اجتهاد بلامقدمه رضايي : كاربرد كره زمين نيروهاي ماهر، مطلع و دلسوز كره زمين الزامات بدي ها مقررات شراب سياستمدار

آئين صفت اشراف اجتهاد مجيد نصيرپور سردهائي استان سند ها كميته‌بلي، حياط و مشاورين ؛ توسط جلوت اجتهاد بلامقدمه رضايی شاهدان مقررات مقامر، مشاوران بدي ها مقررات و سامان كره زمين مسئولين دولتي و مديران بي مو و نيرنگ ساز دبيران كميته‌هان تخصصي مقامر شوراي اسلامي  داخل قابل كميته برداشت شدن برگزار گرديد.

داخل ابتداي اين جلسه و پشت بام كره زمين خواندن آياتي تا چه وقت كره زمين گفته الله مجيد آقايان ميرمحمدي جايگاه بدي ها مقررات ، حداد وراق كميته قضايي و حقوقي به مقصد نمایتدگی كره زمين دبیران کمیسیون بلي، توسط صحرايي نظرات كلاه خود و تقرير خرسندي كره زمين تجريد باقدر اجتهاد رضايي،  مشيت الهي و سپاس گزاري نمودند.

داخل آدم كردن، شاهدان مقررات مقامر هواپيما همدردي به مقصد مناسبت ايام سوگواري سالار شهيدان حاضربودن اباعبدالله كره زمين  زحمات مديران سلف سرويس مقامر و اين سازمان بي مو كره زمين يكباره آقايان ضياءالله احمدي رئيس ايل بي مو اسبق و آقاي محمد بهمني شاهدان عمله اين سازمان بي مو مشيت الهي و سپاس گزاري شاهد و به مقصد عمدگي و جانشين اين سازمان بي مو داخل زيت قانونگذاري پرداختند.

آنها بدي ها مقررات را بازوي ادب داخل سيكل قانوگذاري عمداً و صحرايي داشتند كاربرد كره زمين نيروهاي ماهر، مطلع و دلسوز كره زمين الزامات اين بدي ها شراب سياستمدار.

وي آشكارگويي كرد كميته‌هان تخصصي مقامر شوراي اسلامي وعاء و اثربخشي بسزايي داخل تصويب مطرود گشتن بلي و لوايح دقيق و كارزار شده داشته و دبيران و داخل قله ايشان رئيس ايل بي مو كميته‌بلي شراب لازق توسط مبارزه و متوقف كردن كار گران داخل راهبري و نيرنگ ساز ارائه نظرات حقوقي، كارزار و مشورتي به مقصد نمايندگان گرامی مقامر صوب تصويب مقررات فاخرهمت نمايند.

 آنها توسط اشاعت به مقصد تاريخچه ها اجتهاد نصيرپور و آشنايي گنگي آنها توسط مقامر شوراي اسلامي و كميته‌بلي و نيرنگ ساز دولت؛ تقریر داشتند ما داخل تجريد مديران اين بدي ها نازك دلي بسيار علوي داريم و ثمار همواره فروافتاده آنها را آفريدگان مدساز و راهبري سازمان بي مو كميته‌بلي تجريد نمودیم و اميدواريم آنها توسط كاربرد كره زمين آموخته ها و تعاملات به اميد خدا بودن كوچكترين توسط نمايندگان، دبيران و نيرنگ ساز تنه دولت دارند مقامر را آفريدگان واردشدن به مقصد منوي ها والاي ديسيپلين ديندار جمهوري اسلامي فادزهر يارانه نمايند.

داخل پايان جلسه نصيرپور هواپيما سپاس گزاري كره زمين شاهدان مقررات لرزاندن اعتماد و تجريد آنها صحرايي داشتند مقامر شوراي اسلامي كاشانه اصلی اين سو و آن سو رفتن باریک و سالهاي ديداركننده داخل كميته‌هان مقامر و داخل برخاسته نمايندگي فلاني سرگرم ساختن اعمال خدمتگزاري بوده مام.  اوی توسط اشاعت به مقصد اهمیت بدي ها مقررات، كميته بلي و سازمان بي مو كميته‌بلي داخل زيت قانونگذاري و مدساز بلدچي تاکید انجام بده: اين سو و آن سو رفتن جمعناتمام مبارزه كلاه خود را خواهم كرد كوچكترين داخل خدمتگزاري ديسيپلين ديندار جمهوري اسلامي فادزهر، مقامر، بدي ها مقررات و تعمدي عزيزان باشم.

داخل حکم صادره كره زمين صیانت دکتر رضايي، شاهدان مقررات وارد به ذهن باریک:

رويت به مقصد سوبق و آموخته ها باارزش حضر شامخ داخل مربوط به حوزه مقامر و قانونگذاري ، بدينوسيله اسم بزرگواري اين طغرانويس به مقصد ديباچه مديركل كميته‌بلي، حياط ومشاروين برگماري شراب شويد.

باتوجه به مقصد وعاء و جانشين خطير اين سازمان بي مو درچرخه قانونگذاري، توقف شراب رود مهينه جريان و مبارزه كلاه خود را داخل راستاي هستي پذيري هرچه افضل تكافو آن به مقصد كارگيريد.

اميد باریک توسط مددطلبي كره زمين داروي تقويتي متعال، برگماري العين آرامش طلب عطا كردن تقوي اليگارش و داخل رويت خوگرفتن موازين مشروع و ياس داخل پيشبرد منوي ها و دستور كار هان بدي ها مقررات و اعمال امور مربوطه كامياب و تاييدشده باشيد.

شايان صعب الحصول باریک ازهرنظر تاريخچه ها اجتهاد مجيد نصيرپور سردهايي شراب جريان به مقصد مناسبت ها ذيل اشاعت رويش:
حقو قدان مقامر شوراي اسلامي كره زمين اسم باشليق ۱۳۶۹ ، وراق كميته دستور كار و نقدينه باده بي درد ششم ، وراق كميته برداشت شدن نقدينه باده بي درد ششم، ول مقامر شوراي اسلامي ولایت سرابه باده بي درد هشتم ، جانشين صدر كميته اجتماعي مقامر باده بي درد هشتم ، اندام شوراي ترقي دستور كار‌خرده ها مدیر آذربايجان شرقي ، شاهدان تظاهر كردن و امور نظارتي شاهدان امورمجلس صدر جمع باده بي درد يازدهم ، مشاور شاهدان مقررات صدر مقامر شوراي اسلامي .

کردستان كناردريا طعمه کشوراسرائیل و آمریکا آرامش طلب گرفت

احمد صفری نماینده فلاني شهر کرمانشاه داخل گنجفه باز شورای اسلامی داخل قول‌وگو توسط خبرنگار پارلمانی خبرگزاری پارس، توسط اشاعت به مقصد برگزاری عام‌پرسی داخل بار اول کردستان كناردريا، هواپيما محکوم وزیر ها برگزاری این رفراندوم، اظهارداشت: کردستان كناردريا خوش خدمتي كردن را طعمه کشوراسرائیل و آمریکا آرامش طلب انصاف، ازچه که ايشان بالهً داخل این مرتبه نبودند که بخواهند عام‌پرسی و انتخابات برگزار کنند.

اوی افزود: توسط برگزاری این عام‌پرسی داخل کردستان كناردريا، این شهربان پایگاهی تعدادی کشوراسرائیل انجام خواهد شد، باید عاطل كار بزرگ کنیم، جمهوری اسلامی کشورایران این عام‌پُرسی را به مقصد رسمیت نمی‌شناسد، مجلس شورا كناردريا نیز این عام‌پرسی را به مقصد رسمیت نشناخت.

نماینده شهر کرمانشاه داخل گنجفه باز تاکید انجام بده: عام نمایندگان کُتكذيب گنجفه باز شورای اسلامی توسط برگزاری این عام‌پرسی مخالفند، توسط برگزاری این رفراندوم داخل مدیر‌های مرزی و کُردنشین کثافت ممکن باریک توسط مشکلاتی مواجه شویم.

واگذاری هپکو تكوين توسط صفت تبليغاتچي ۱۰ میلیون ده قران

شگفت قاضی‌پوزش طلب داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط اشاعت به مقصد مجلس نشين فردا( دوشنبه three شطرنج باز) کمیسیون خصوصی بسیار كره زمين اشکال ملی و عاملي ثمار اجرای ذات ۴۴ ياس اساسی تقریر روايات: کمیسیون كره زمين ساق دست ۷ بامدادان توسط جلوت اعضای كلاه خود و نمایندگان بخش های دولتی و ویژه داخل اخبار توسط اجرای سیاست های کلی ذات ۴۴ ياس اساسی جلسه روايات.

اندام هیات رئیسه کمیسیون خصوصی بسیار كره زمين اشکال ملی و عاملي ثمار اجرای ذات ۴۴ ياس اساسی گنجفه باز شورای اسلامی آدم كردن انصاف: داخل این جلسه موقعیت ویژه سازی و سهام دادگستر و موقعیت شرکت های داخل احمقي واگذاری و فروخته شده باروح ارزیابی آرامش طلب گرفت.

نماینده فلاني شهر ارومیه داخل گنجفه باز دهم شورای اسلامی قول: پرداخت كردن تجهیز شده كره زمين عملکرد دائم الخمر ویژه سازی نیاز به مقصد تکمیل دارد و مقرر شد طاقديس هفته آینده تکمیل و تعدادی خواندن داخل حياط علنی به مقصد هیات رئیسه گنجفه باز فرستادن شود.

این نماینده گنجفه باز ديباچه انجام بده که داخل پرداخت كردن تجهیز شده به مقصد جنگ جو های پیش روی ویژه سازی اشاعت شده و داخل عین احمقي شاهراه کارهایی ارائه شده که ارچه داخل حياط علنی توسط موافقت كردن نمایندگان مواجه شود باید نیست به مقصد گدازش قانونی سیاست های کلی ذات ۴۴ مبادرت كردن شود.

هپکو به مقصد شهرستان اهل کشورمالی و تخصصی محول نشده باریک

قاضی پوزش طلب به مقصد آدم كردن جلسه کمیسیون ذات ۴۴ ياس اساسی اشاعت انجام بده و قول: داخل آدم كردن مجلس نشين بررسی واگذاری شرکت اشکال تجهیزات سنگین – هپکو – با دائم الخمر ویژه‌سازی داخل نحو ماموریت آرامش طلب گرفت و مع الاسف به مقصد این صادرات رسیدیم که به دليل گروهي عاملي ثمار نحوه واگذاری و گروهي اجرای کامل قرداد با دائم الخمر ویژه سازی مشکلات به پا شدن وارد به ذهن باریک.

این نماینده گنجفه باز تصریح انجام بده:هپکو اسم بزرگواري شاخص های اهلیت کشورمالی و اهلیت تخصصی محول نشده باریک، بلکه به مقصد فردی محول شده که بدهی بانکی، ملیاتی وتامین اجتماعی داشته به مقصد عبارتی این تنها غيرمجاز الخروج باریک.

واگذاری تكوين توسط صفت تبليغاتچي ۱۰ میلیون ده قران

اندام هیات رئیسه کمیسیون ذات ۴۴ ياس اساسی توسط تبیین اینکه واگذاری تكوين توسط صفت تبليغاتچي ۱۰ میلیون ده قران و سوا وثیقه بانکی لفظ دم برآوردن باریک، آدم كردن انصاف: داخل ابتدای واگذاری، تنها مبارزه کرده باریک که توسط شكسته اموال اضافي بدهی دولت را بازدادن کند که این مبادرت كردن صفت تجاوزگرانه شمرده شمرده می شود.

مشکلات واگذاری صادرات افراد داخل دائم الخمر ویژه سازی باریک

اوی توسط اشاعت به مقصد بندهای قرارداد واگذاری قول: سيني قرارداد واگذاری هپکو توسط صفت تبليغاتچي ۳۰۰ میلیارد ده قران و وثیقه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی باید لفظ می گرفت که تكوين توسط بازدادن ۱۰ میلیون ده قران واگذاری به فرجام رسيده باریک، این هم تراز و هم سان به مقصد وزیدن اختلافات داخل واگذارهای داخل دائم الخمر ویژه سازی ایجاد می شود که پاتيل واگذاری خودرو سازی شهر تبریز را نیز دم برآوردن باریک.

بررسی فسخ یک شگفت هپکو داخل مجلس نشين فردای کمیسیون توسط به ‌دست آوردن اقتصاد

قاضی پوزش طلب داخل آدم كردن قول‌وگو توسط خبرگزاری كاشانه ملت، كره زمين برگزاری نشستی داخل سنه ثلاث وابستگي هفته جاری و توسط جلوت به ‌دست آوردن امور اقتصاد و دارایی  خبرداد و قول که سيني ياس آرامش طلب باریک هپکو یک شگفت فسخ شود و سيني ياس وزارت صنعت، كان و بازرگان سرپرستی این بازجست تولیدی را ثمار كفالت گیرد.

نایب گرداننده فراکسیون کارگری گنجفه باز شورای اسلامی تصریح انجام بده که پوپك چاه زودتر باید توسط تزریق پيسه به مقصد هپکو آذراب مشکلات کشورمالی کارگران و کارکنان گدازش شود و کتک نواختن کارگران آذراب که داخل eight اسم باشليق خدعه گر ديندار كارها شایانی داشته  باریک را گرد هم آمدن كره زمين شأن ديسيپلين حالی.

اوی قول: ارچه مشکلات هپکو و آذراب پوپك چاه آگهی نمناك منتفي نشود، مشکلات به مقصد تولیدی های افزونتر سرایت خواهد انجام بده بنابراین باید هرچه زودتر سيني ياس، قراداد هپکو یک شگفت و كره زمين صیانت دائم الخمر ویژه سازی فسخ شود.

سخنگوی کمیسیون خصوصی بسیار كره زمين اشکال ملی و عاملي ثمار اجرای ذات ۴۴ ياس اساسی گنجفه باز شورای اسلامی اظهارداشت: داخل تجزیه واگذاری خيز فهمید اساسی داریم، اول که توسط تعدد ياس مواجه هستیم و داخل مشي سومين اجرای قوانین به مقصد درستی لفظ نمی گیرد، حكماً ایراد به مقصد گنجفه باز دلمشغولي واصل باریک به چه علت قوانین واضح و شيوا تجهیز نمی شود به مقصد همین صوب دراجرا به مقصد فهمید ثمار می خوریم.

تغییر نیروی کافی در عوض انتخابات ۱۴۰۰ دارد/ گنجفه باز نماینده قوی و کاردان ندارد/ داخل مساحت گيري خیر ديسيپلين باید تصمیماتی در عوض فیلتر اختلاف نفس كشيدن شود

اصلاحات نیروی کافی برای انتخابات 1400 دارد/ هم اکنون مجلس خالی از نیروهای قوی است/ در سطح عالی نظام باید تصمیماتی برای فیلتر افراد گرفته شود  زیاد كره زمين خيز اسم باشليق افزونتر به مقصد انتخابات بعدی مدت ها مابقي باریک، وسیله گویا پوپك خيز خرگاه سیاسی ناپاکی، كره زمين دلمشغولي اکنون مبارزه های كلاه خود را در عوض انتخابات گنجفه باز آتی ابتر شدن کرده بضع؛ شماری كره زمين نيرو گرفتن رخصت هایی مثل قالیباف داخل گنجفه باز ۹۸ و شماری افزونتر داخل بال پرخيده، كره زمين شرط و شروط كلاه خود در عوض گنجاندن اختلاف داخل لیست نطاق به مقصد بین می آورند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ ماوقع كره زمين آنقدر ابتر شدن شد که برای كره زمين نمایندگان که كره زمين دلیل بركه توسط تنقیح‌طلبان واصل گنجفه باز شدند، به مقصد رسوم بركه و توافقاتی که شده، پایبند نماندند.

این اختلاف به مقصد رغم روايت و قرارهایی که گذاشته بودند، به مقصد محض آنکه به مقصد گنجفه باز رسیدند، آن رسوم اولیه را فراموش کرده و آن را رعایت نکردند. به مقصد همین طریق، انتقادت زیادی به مقصد این اختلاف شد. توسط این احمقي به مقصد رويت می رسد كره زمين دلمشغولي اکنون در عوض اسم باشليق ۹۸ حکم صادر قدری گاه باریک.

الیاس حضرتی داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، بسیاری گاه باریک كره زمين اكنون داخل این كوت درستكاري شود. هنوز بال های سیاسی کامل كره زمين انتخابات ماضي دل بركندن نشده بضع و همچنان رایزنی بلي آدم كردن دارد و به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، مناقشه بلي و اظهارنظرهای لفظ نفس كشيدن نیز زیادتر جنبه شخصی دارد.

اوی قول: به مقصد رويت می رسد، داخل انتخابات آینده، جریان های سیاسی زیاد كره زمين پوپك چیز دیگری باید داخل گزینش اختلاف در عوض لیست های كلاه خود تمركزفكر کنند. به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، داخل انتخابات گنجفه باز آینده، زیاد كره زمين آنکه ما به مقصد فکر آن باشیم که اصولگرا، تنقیح بستگاه یا اعتدالی واصل گنجفه باز شود، باید به مقصد فکر واصل وزیر ها اختلاف شاخص باشیم.

این نماینده گنجفه باز آدم كردن انصاف: جریان های سیاسی باید به مقصد فکر این باشند که اختلاف عظم دار سیاسی، قوی و بلندقدترین اختلاف بال های فکری به مقصد گنجفه باز شريان پیدا کنند. باید اختلاف جسور و کسانی که شهامت ضروري را دارند و منفعل ملی را تشخیص می دهند و واپسین های خیر و تفکرات گیتی دارند و نظراتشان واحد وزن معادل باریک، واصل گنجفه باز شوند.

متأسفانه افرادی که صفت باسواد پارلمانی بالایی دارند، داخل فیلترهای گزینشی ـ صفت چندال داخل هیأت های اجرایی و صفت چندال داخل هیأت های عاملي ـ ثمار ساقط سلیقه های جناحی و سیاسی و حتی شماری نهادهای امنیتی ناپاکی تكذيب می شوند. بزرگترین موضوع گنجفه باز داخل احمقي تيار، خالی توافق داشتن كره زمين اختلاف قوی باریک و متأسفانه افرادی واصل گنجفه باز شده بضع که مساحت گيري بیشمار پایینی خيابان بندي به مقصد ماهیت گنجفه باز دارند.

حضرتی داخل آدم كردن افزود: مساحت گيري گنجفه باز خيابان بندي به مقصد فرصت كردن اوباشيگري، سومين ثاقب و حتی خيابان بندي به مقصد فرصت كردن چهارم، پنجم و ششم به علت افت کرده و ارچه داخل گرد هم آمدن پس ازآن كره زمين این دلمشغولي ضعیف نمناك شود، ول اینکه كره زمين یک بال خاص دلمشغولي سياستمدار، نخواهد توانست شهر بار ناپاکی را به مقصد شب گذشته بکشد.

اوی قول: به مقصد رويت اين سو و آن سو رفتن، عام کسانی که خيابان بندي به مقصد آتیه ناپاکی دلسوز هستند، باید فکری به مقصد این احمقي بکنند، باید اربابان و زعمای بي خريدار فکری کنند طاقديس فیلترهای ورودی گنجفه باز قدری بزرگتر شود و ثمار ساقط ديد های جناحی و سیاسی تمهید نشود و اختلاف باب رويت باشند و صفت انحصارطلب کسانی که به مقصد ناپاکی و ديسيپلين جمهوری اسلامی باوري دارند، بتوانند واصل سیستم شوند.

این نماینده داخل اسم مورد کادرسازی نیروهای تنقیح بستگاه نیز قول: داخل بال ما نیرو و کادر مناسبی صور دارد و اسم باشليق هاست نیروهای ما در عوض این فریضه آموزش دیده بضع، اما زیاد كره زمين ۹۰ درصد ايشان داخل فیلترهای تأیید صلاحیت گیر می کنند و كره زمين سيكل بيرون می شوند.

اوی قول: به مقصد رويت می رسد، باید تصمیم اساسی داخل مساحت گيري خیر ديسيپلين در عوض گریز كره زمين این فریضه نفس كشيدن شود و در عرض به مقصد گرد هم آمدن كره زمين اینکه کدام بال داخل گنجفه باز سياستمدار باید مساحت گيري گنجفه باز تبيره برود و نباید کاری انجام بده که فلاني فکر کنند، سیستم گنجفه باز ناکارآمد باریک و پی در عوض تعطیلی گنجفه باز مهيا شود.

این نماینده گنجفه باز شورای اسلامی در عرض درزمينه انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری نیز قول: طاقديس کنون مناقشه خاصی كره زمين صیانت بال تنقیح بستگاه داخل این كوت نشده و اساسا درستكاري وزیر ها بافيض به مقصد این فهمید گاه باریک و هنوز شماری وزرای دولت گلچين نشده و به مقصد صفت منسوب به طوس کلی دولت دوازدهم کامل برجا نشده باریک؛ بنابراین، باید کمی شكيب انجام بده، شاید خيز اسم باشليق افزونتر آسوده بودن نمناك بتوان داخل این كوت شغل هامشاغل زد!

این نماینده گنجفه باز درزمينه شماری اظهارنظر اختلاف كره زمين يكباره شکوری فتا و تا چه وقت پريان افزونتر داخل اسم مورد نامزدهای احتمالی بال تنقیح بستگاه قول: اینها نظریات شخصی اختلاف باریک و کسی دلمشغولي پیگیر این فهمید نشده باریک.

اوی قول: تغییر نیروهای کافی در عوض جلوت داخل انتخابات دارد و گمان نمی کنم، در عوض گرد هم آمدن پس ازآن بخواهد بعداز افرادی كره زمين بال پرحاصل سياستمدار، چیزی که تنقیح طلبان بیش دارند، نیروست، وسیله بستگی به مقصد پیمان و مقتضیات مدت ها دارد که صفت چندال تصمیمی داخل آن هنگام نفس كشيدن شود.

اوی داخل پایان یادآور شد: ما نیروهای بالقوه زیادی داریم. جهانگیر و صوفي داخل احمقي تيار خطير ترین گزینه های ریاست جمهوری آینده هستند و ممکن باریک داخل آینده اختلاف دیگری نیز به مقصد این لیست مضاعف شوند. حتی شاید كلاه خود اين سو و آن سو رفتن دلمشغولي داخل آینده کاندیدا مصابرت، وسیله عام چیز به مقصد پیمان آن هنگام بستگی دارد.

ورود زنان به ورزشگاه‌ها اولویت نیست، حق ابتدایی است

مهمترین کار فراکسیون زنان در یک سال و چند ماه گذشته این بود که صدای زنان و این فراکسیون توانست انعکاس خواسته‌های زنانی باشد که به تریبون‌ها دسترسی ندارند و توانست مطالبات آنها را مطرح کند.”

این‌ها اظهارات پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس است که از یک سال و اندی پیش تاکنون ریاست فراکسیون زنان مجلس دهم را عهده‌دار شده است.

او بزرگترین دغدغه، حسرت و نگرانی‌اش را مهاجرت جوانان ایرانی به کشورهای دیگر عنوان می‌کند و با استناد به اظهارات مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا که گفته فرار مغزها در چند سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده، می‌گوید که حضور ۵ میلیون مهاجر ایرانی به عنوان نخبگان کشورهای دیگر از اقشار مختلف برای ما جای افسوس دارد.

سلحشوری که مدت‌هاست مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها را به طرق مختلف دنبال می‌کند، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها را یک تبعیض جنسیتی می‌داند و از شدت ناراحتی خود می‌گوید وقتی دیده زنان سوری توانسته‌اند برای تماشای فوتبال ایران و سوریه به ورزشگاه بروند در حالی که دختران ایرانی پشت درهای بسته ورزشگاه مانده‌اند.

مشروح گفت‌وگو با پروانه سلحشوری را در زیر می‌خوانید:

زحماتی که در جمهوری اسلامی برای زنان کشیده شده را با ممنوعیت ورود به ورزشگاه‌ها از بین نبریم

– در روزهای‌ گذشته و به خصوص بعد از مسابقه فوتبال ایران و سوریه و حواشی آن موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها بار دیگر در معرض توجه قرار گرفته، با توجه به رویکرد مثبت دولت در این زمینه فکر می‌کنید چرا این تابو برای زنان شکسته نمی‌شود؟

موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها یک مسئله فرهنگی است. کما اینکه در بسیاری از کشورهای اسلامی دنیا هم زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را دارند. به هر حال باید جایی وجود داشته باشد که اوقات فراغت فرزندان ما در آنجا سپری شود، ورزشگاه‌ها یکی از جاهایی هستند که می توانند شادی ایجاد کنند. فرض کنید اگر مسابقه والیبال ایران و فرانسه در ایران بود و همه می توانستند به ورزشگاه بروند، چه انرژی و شور و نشاطی به جامعه تزریق می شد.

 به نظر من موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها یک مسئله کوچک و حق ابتدایی است اما متاسفانه کاری کرده‌اند که به یک معضل تبدیل شده و خارجی‌ها آن را مثل چماق بر سر ما می کوبند که شما حقوق زنان را رعایت نمی‌کنید. آیا حضور زنان در ورزشگاه ها آزادی بیشتری می‌خواهد یا اینکه زنان بتوانند در تقریبا به‌جز چند مورد خاص در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و فرهنگی فعالیت کنند؟ امروز ریاست سازمان هواپیمایی کشور به عهده یک خانم است که دکترای هوا و فضا دارد و به نظر می رسد رشته مردانه‌ای است اما ایشان توانسته تجربه خوب علمی و عملی در این زمینه به دست بیاورد و در راس این سازمان قرار گیرد. چرا باید زحماتی که در جمهوری اسلامی ایران برای زنان کشیده شده را با ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها از بین ببریم.

البته چنین مرزبندی های جنسیتی ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ما دارد. این چنین ساختارهایی است که برخی نقش‌ها و مکان‌ها را جنسیتی می کنند.

سیاسیون جناح راست هم بعضا مخالفتی با حضور زنان در ورزشگاه ها ندارند

– بعضا گفته می‌شود دولت برای برداشتن این مانع ملاحظاتی دارد، دقیقا چه ملاحظاتی مانع تحقق رویکرد دولت در این زمینه می‌شود؟

ما پیش از این در مورد ورزشگاهای کم جمعیت و سرپوشیده مشکلی نداشتیم در شرایط فعلی هم بسیاری از سیاسیون جناح راست از جمله آقای رسایی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالفتی با حضور زنان در ورزشگاه ها نداشته اند.

 به نظر می‌رسد اگر این موضوع دینی صرف بود، چرا بانوان سوری توانستند با آن وضع(اشاره به وضعیت حجاب برخی تماشاگران زن سوری) به تماشای بازی ایران و سوریه بنشینند و زن ایرانی نمی‌تواند به ورزشگاه برود با اینکه هم زنان سوری و هم ایرانی هر دو مسلمان هستند. ما باید جایی این استانداردهای دوگانه را حل کنیم. وقت آن رسیده که این مطالبه به نتیجه برسد.

 گاهی اوقات کار به جایی می رسد که صرفا خود دولت باید وارد عمل شود. دولت نباید حرف و عملش با هم منافات داشته باشد. شاید در مجلس صداهای مختلفی وجود داشته باشد اما دولت باید یک تصمیم بگیرد و به همان عمل کند. به نظر من دولت باید هرچه زودتر در این زمینه وارد عمل شود.

– برخی معتقدند موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌ها در اولویت نیست. چه پاسخی برای این افراد دارید و فکر می کنید چطور می شود این موضوع را در جامعه تعریف کرد؟

من هم پیش از این همین حرف را می زدم و می‌گفتم وقتی شما به عنوان یک دختر جوان شغل ندارید طبیعتا این موضوع اهمیت بیشتری دارد تا موضوع حضور در ورزشگاه و اینکه مگر این مسئله مطالبه چند درصد از زنان است اما بعدها که جلو رفتم دیدم این مسائل با هم منافات ندارد. من می توانم به عنوان نماینده مردم پیگیر موضوع اشتغال باشم و در عین حال مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها را هم پیگیری کنم. بحث ما اولویت نیست بلکه طرح یک مطالبه به عنوان یک حق در کنار مطالبات دیگر است. در حال حاضر موضوع اشتغال و ازدواج یک مسئله اجتماعی است اما نمی‌توان از این خواست و تبعیض جنسیتی هم گذشت.

تا زمانی که ورود به ورزشگاه سهمیه‌ای و گزینشی باشد، حضور پیدا نمی کنم

-در جریان مسابقه فوتبال ایران و سوریه چند تن از خانم‌های نماینده از جمله شما برای حضور در استادیوم دعوت شدید اما شما این دعوت را نپذیرفتید، دلیلش چه بود؟

من در برخی مسائل حساسیت خاصی دارم. مثلا معتقدم تا زمانی که ورودم به ورزشگاه براساس یک امتیاز باشد از این امتیاز استفاده نمی کنم. همانطور که قبلا هم گفته ام تا زمانی که همه نتوانند از توئیتر استفاده کنند از این شبکه اجتماعی نیز استفاده نخواهم کرد. معتقدم اینکه یکی دو نفر با امتیاز وارد ورزشگاه شوند مشکلی را حل نمی کند. البته اختلاف من با بعضی همکاران در این زمینه اختلاف روش و رویکرد است و ما در هدف و اصل موضوع اختلاف نظری با یکدیگر نداریم. وقتی می بینم زن سوری وارد ورزشگاه شده و دختران ما نمی توانند به ورزشگاه بروند برایم قابل درک نیست.

امیدوارم این مانع به زودی برطرف شود تا بهانه‌ای هم دست خارجی ‌ها نداشته باشیم که بگویند حقوق شهروندی رعایت نمی شود.

بزرگترین دغدغه، حسرت و نگرانی‌ام مهاجرت جوانان تحصیلکرده و نخبه است

ما به جوانان‌مان می گوییم ورزشگاه نروید و بازار هم نروید زیرا پدیده پاساژگردی رواج پیدا می کند. بسیاری از این جوانان امتیازهای فرزندان مسئولین و آقازادگان را ندارند. همین ها اگر به کشورهای دیگر بروند تبدیل به مریم میرزاخانی‌ها می شوند و اگر مثل این خانم در جوانی فوت نکنند شاید هیچ وقت نفهمیم چه نوابغی را از دست داده‌ایم. ما باید روزانه حسرت بخوریم و کاری از دستمان بر نمی آید. این بزرگترین دغدغه، حسرت و نگرانی است که من را به شدت آزار می دهد.

گفته می‌شود ایرانیان سومین ملتی هستند که به دنبال مهاجرتند و میزان مهاجران ایرانی به حدود ۷ میلیون نفر رسیده که در این میان حجم خروج نخبگان از کشور نیز قابل تامل است. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار مغزها در بین ۹۱ کشور جهان مقام اول را از آن خود کرده و سالانه تا ۱۸۰ هزار نفر با تحصیلات عالیه از ایران مهاجرت می‌کنند. مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا هم گفته فرار مغزها در چند سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است.

 در جایی شنیدم که از ۱۵۰ دانش آموخته دانشگاه شریف ۱۴۸ نفر مهاجرت کرده و تنها دو نفر در ایران مانده‌اند. این موضوع دیگر فقیر و غنی هم ندارد و فقط می خواهند بروند. ما فرزندانمان را تربیت می کنیم و آنها دوره های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا را طی می کنند و این همه هزینه به کشور تحمیل می شود و به علت اینکه نمی توانیم از این همه پتانسیل به خوبی استفاده کنیم مهاجرت می‌کنند.

 زمانی کسی می گفت حتی اگر یک نفر هم بماند مشکلی نیست. الان همه به این فکر هستند که زندگی‌شان را از این نابسامانی نجات دهند. حتی برخی افراد می گویند وقتی قرار است فرزندانمان در سنین بالا از کشور خارج شوند پس آنها را از دوره دبیرستان به خارج از کشور بفرستیم. در حال حاضر ۵ میلیون مهاجر ایرانی، نخبگان کشورهای دیگر از اقشار مختلف پزشک، ورزشکار، پرستار و هنرمند هستند و این برای ما جای افسوس دارد.

وزیر آموزش و پرورش باید از بین خانم‌ها انتخاب می‌شد

– پیش از تشکیل کابینه بسیاری از زنان حضور وزیر زن در کابینه را از جمله مطالبات مهم از دولت می دانستند. چرا علیرغم وعده‌های دولت این موضوع محقق نشد؟

بعضی افراد معتقدند اینکه چند معاون وزیر زن داشته باشیم بهتر است تا اینکه تنها یک وزیر زن در کابینه حضور داشته باشد اما مگر اینها چه منافاتی با هم دارند. آیا اگر یکی از ۱۸ وزیر کابینه زن باشد قدرت چانه‌زنی پیدا نمی کند؟ خانم ابتکار در این چند سال از زنان بسیاری در محیط زیست استفاده کردند و اگر درست بخاطر داشته باشم گفته بودند  حدود  ۴۰ درصد زیر مجموعه‌ام زنان بوده‌اند.

آموزش و پرورش نگاه‌ها و تفکیک‌های جنسیتی را از بین ببرد

 البته در بین وزارتخانه‌ها دو وزارتخانه راه و نفت رویکرد خوبی نسبت به زنان دارند. در حالی که به نظر می‌رسد مردانه‌ترین وزارتخانه‌ها هستند. انصافا آقایان زنگنه و آخوندی در این زمینه خوب عمل کرده‌اند. در وزارت ارشاد و آموزش و پرورش که اکثریت بدنه آن از زنان هستند، انتظار می‌رود از زنان بیشتری در سطوح مدیریتی استفاده شود. مشخصا درباره وزارت آموزش و پرورش که ۷۰ درصد بدنه آن زنان هستند، به آقای بطحایی گفتم که انتظار ما این است مدیرکل استانی و معاون زن داشته باشید. برای این وزارتخانه هم گزینه‌هایی مثل خانم‌ها تندگویان، شجاعی و سعیدی وجود داشت و به نظرم باید یک خانم به عنوان وزیر در رأس این وزارتخانه قرار می گرفت، تجربه کشورهای پیشرفته هم نشان می‌دهد که بهتر است آموزش و پرورش را زنان مدیریت کنند. در هر حال برای اقای بطحایی ارزوی موفقیت می‌کنم و امیدوارم از زنان شایسته در این حوزه استفاده کند. اگر از همین جا شروع نشود و ما نخواهیم زنان دیگری را به همراه خود به بالا بکشیم توسعه رخ نخواهد داد. اگر برای توسعه برنامه می نویسیم باید بدانیم که زن‌ها یک مولفه تاثیرگذار و عامل توسعه هستند. وظیفه آموزش و پرورش است که این نگاه ها و تفکیکهای جنسیتی را از بین ببرد پس بهتر است که از خودش شروع کند.

افغانستان نگاه بهتری به زنان دارد

در حال حاضر وزارت کار چندین مدیرکل زن دارد و قرار است در انتخاب معاونین هم از زنان استفاده شود. من هم به شدت پیگیر مطالبات زنان در این حوزه هستم؛ چراکه موضوع زنان خانواده را هم در بر می گیرد. همانطور که می گویند خانه بی زن نمی شود، جامعه هم بی زن نمی شود و می شود چیزی مثل عربستان که البته از نظر آزادی اجتماعی با ما قابل مقایسه نیست. البته جایی مثل افغانستان از نظر نگاه توسعه‌ای به زنان وضع بهتری دارد. جامعه مدنی در این کشور البته عقب مانده است اما مسئولینش به این  نتیجه رسیده‌اند که باید رشد بدهند اگرچه جامعه مدنی این امر را پذیرا نیست. در مقابل در کشور ما جامعه مدنی رشد کرده اما مسئولین نمی پذیرند!

فراکسیون زنان انعکاس صدای زنان جامعه است

– عملکرد فراکسیون زنان مجلس را از آغاز فعالیت مجلس دهم تاکنون چطور می‌بینید و به نظر خودتان مهمترین اقدام این فراکسیون در حوزه زنان چه بوده است؟

مهمترین کار فراکسیون زنان در یک سال و چند ماه گذشته این بود که صدای زنان و این فراکسیون توانست انعکاس خواسته‌های زنانی باشد که به تریبون‌ها دسترسی ندارند و توانست مطالبات آنها را مطرح کند. ما البته در زمینه قوانین حوزه زنان هم مشکلاتی داریم اما بیشتر به تنقیح و اصلاح قوانین نیاز داریم. از جمله اینکه سن ازدواج را بالا ببریم و مانع از دواج کودکان شویم. بنابراین باید دو سه کار مهم انجام دهیم.

 در برنامه ششم توسعه برای زنان کارهای خوبی انجام دادیم از جمله طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مالیات بر ارزش افزوده ورزش و اختصاص بخشی از آن به ورزش زنان، مشاوره برای طلاق و بیمه زنان خانه ‌دار را پیش‌بینی کردیم. البته بیشتر عملکرد ما در سال گذشته در موضوع برنامه ششم انعکاس داشت و در شش ماه اخیر هم انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات هیئت رئیسه مجلس، بررسی کابینه و تعطیلی‌های پیاپی را داشتیم. بنابراین ورود چندانی به حوزه قانون‌گذاری نکردیم. البته زنان مجلس در انتخابات ریاست جمهوری هم نقش فعالی داشتند. در همین مدت موضوع تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و همچنین تسهیل شرایط خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر را پیگیری کردیم. در مورد طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی دولت خواستار توقف بررسی این طرح شد تا لایحه خود را در این زمینه تقدیم مجلس کند. هرگاه این لایحه به مجلس ارائه شود ما موضوع را به جریان خواهیم انداخت. در مورد طرح تسهیل مجوز خروج از کشور برای زنان متاهل در شرایط خاص نیز این طرح به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شده و در نوبت بررسی قرار گرفته است. در این طرح پیش بینی شده که اجازه همسر برای خروج از کشور در مورد برخی گروه‌های زنان برداشته شود.

ریسک حضور زنان در عرصه‌های سیاسی باید کاهش یابد

طرح تخصیص امتیاز مثبت برای زنان جهت حضور در مجلس هم از جمله کارهایی است که در مجلس در حال پیگیری آن هستیم و امیدوارم تا پایان این مجلس بتوانیم با کمک معاونت زنان به نتایجی مثبتی در این زمینه برسیم. در بسیاری از کشورهای جهان سوم به این موضوع توجه شده که زنان وارد عرصه سیاست شوند. در حال حاضر حضور زنان در عرصه سیاست ریسک‌پذیری بالایی دارد تا جایی که حتی در زمان ثبت نام کاندیداهای مجلس و شوراهای شهر زمان کمی ثبت نام می کنند. ما باید این ریسک را پایین بیاوریم. زنان مجالس پیشین بعضا با تجربه علمی و اجرایی متاسفانه از عرصه های مدیریتی به علت رویکرد سیاسی دور مانده اند در حالیکه آنها معتقد و متعلق به همین نظام هستند، در مقابل مردانی که  درهمان مجالس بوده‌اند، اکنون پست می گیرند. حتی  تندروی آنها بیشتر از زنان بوده. این نشان می دهد زنان در عرصه سیاست آسیب پذیرترند و ما نیاز داریم این آسیب پذیری را کم کنیم که در این راستا نیازمند همراهی مسئولین و مردم هستیم.

 خانم‌هایی که در کشور ما مسئولیت می گیرند، به شدت زیر ذره‌بین هستند و گاهی حتی اگر گاف کوچکی بدهند همه عملکرد آنها زیر سوال می رود. اینکه ما بخواهیم یک فرد را به خاطر یک موضوع کوچک زیر سوال ببریم، به این معنا است که جامعه باید در برخی موارد آمادگی بیشتری پیدا کند. به نظر من باید صبر و تحمل اجتماعی قدری بیشتر شود تا برخی اشتباهات ناخواسته در پروپاگاندا و تبلیغات رسانه‌ای برجسته نشود.

تلویزیون سلیقه ای و جهت دار عمل می کند

 البته در رسانه‌ای مثل صداوسیما ما نفوذ چندانی نداریم و این رسانه عمدتا در انتشار خبرهای ما جانب انصاف را رعایت نمی کند. در واقع نمایندگان زن تریبون چندانی هم ندارند. البته نمایندگان زن شهرستان به شبکه‌های استانی فراخوانده می شوند اما نمایندگان تهران همین امکان را هم ندارند. جایی مثل صداوسیما نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد اتصال بین مردم و مسئولین دارد و در واقع یک نهاد میانجی قدرتمند است که می تواند مردم را به وسیله گروه‌های مرجع آگاه کند اما متاسفانه تلویزیون ما در این زمینه فعال نیست و سلیقه ای و جهت دار عمل می کند.

در فراکسیون زنان مجلس دهم کار کمی انجام نشده اما فعالیت های ما کمتر رسانه‌ای شده است. ما نشست ادوار فراکسیون زنان را برای اولین بار برگزار کردیم که کار خوبی بود. خانم‌هایی بودند که سال‌ها از مجلس دور بودند در این نشست حضور پیدا کردند. همچنین با کمک مرکز پژوهش‌ها اتاق فکر زنان را راه انداختیم تا مطالبات زنان را پیش ببریم و با وزرای مختلفی هم جلساتی برگزار کردیم که نتایج خوبی داشته است. ما همچنین در این مدت با معاونت امور زنان ریاست جمهوری ارتباط خوبی داشتیم و اکنون هم با خانم ابتکار مراودات سازنده‌ای داریم و امیدوارم در نیمه دوم امسال فعال‌تر ظاهر شویم.

– طرح مجلس برای تسهیل خروج برخی اقشار زنان از کشور بدون اجازه همسر انتقاداتی را بین فعالان زنان برانگیخته بود که در قانون‌گذاری برای این موضوع بازهم عده‌ای مستثنی می شوند؛ پاسخ شما به آنها چیست؟

ما نماینده مردم هستیم و نه فعال سیاسی یا فعال زن بیرون از مجلس. باید ببینیم مجلس و شورای نگهبان چقدر آمادگی بررسی و تصویب این موضوع را دارند. در واقع براساس واقعیات این طرح را ارائه کردیم و خواستیم گامی به جلو باشد اما در بیرون با آن مخالفت شد. مثل طرح بازنشستگی پیش از موعد زنان که فعالان زن به شدت علیه ما کار کردند و می گفتند این امر باعث خانه‌نشین شدن زنان می شود. در حالیکه تلاش ما این بود که بتوانیم در صورت بازنشستگی پیش از موعد یک خانم در یک اداره یک خانم دیگر را جایگزین کنیم. اما به هرحال  با این پیشنهاد مخالفت شد. البته الان هم خانم ابتکار گفته بازنشستگی پیش از موعد در دولت تصویب شده است. گرچه مصوبه دولت ۲۵ سال سابقه با ۵۵ سال سن است.

– اخیرا دیوان عدالت اداری بخش‌نامه وزارت کار درباره ممنوعیت اخراج مادران شاغل را ابطال کرده چراکه گفته می شد چنین موضوعی به مصوبه قانونی مجلس نیاز دارد. آیا مجلس ورودی به این موضوع خواهد داشت؟

آنچه مهم است این است که مهدهایی کنار ادارات باید احیا شود. متاسفانه در دوره آقای احمدی‌نژاد مهدها بعضا جمع شد و مشکلاتی به وجود آورد. الان لازم است این مهدها احیا شوند. این کار باعث ایجاد اشتغال هم می شود. در همه جای دنیا پرستاری کودک و مهدکودک‌ها وجود دارد و اساسا برای تربیت اجتماعی کودکان نیز لازم هستند. گاهی این امکانات حذف می شود که زنان در خانه بنشینند.

– برخی خانم‌های نماینده فتوایی از آیت الله مکارم درباره ممنوعیت ازدواج کودکان گرفتند. با توجه به اینکه فراکسیون زنان به دنبال قانون‌گذاری در این حوزه است چه اقدام دیگری در این زمینه انجام شده ؟

با توجه به اینکه این موضوع ابعاد فقهی دارد، ما به دنبال گرفتن فتوا از مراجع بیشتری هستیم تا بتوانیم این طرح را پیگیری کنیم.

افزایش مرخصی زایمان باعث از دست رفتن بازار کار زنان می شود

– افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه با وجود اینکه تبدیل به مصوبه قانونی شده اما در برخی ادارات اجرا نمی شود، فراکسیون زنان برای پیگیری این موضوع چه کاری انجام داده است؟

این اقدامات در کشورهای پیشرفته انجام می‌شود و حتی مرخصی های طولانی تری بدون حقوق هم برای زنان در تظر گرفته می‌شود، اما در کشور ما چون ضریب امنیت و ادامه شغل پایین است فکر می کنم باعث از دست رفتن بازار کار زنان می شود. در موارد زیادی هم شاهد اخراج زنان بوده ایم. طبیعی است کارفرما وقتی می خواهد ۹ ماه یک نیرو را نداشته باشد، سعی می کند او را با فرد دیگری جایگزین کند.

سلب حضانت در موارد کودک آزاری پیگیری شود

– در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازداشت کودکان کار منتشر شده که واکنش‌های زیادی را در بین فعالان کودک برانگیخته است. آیا این موضوع را پیگیری کرده‌اید؟

طبیعتا اگر خانواده مسئول فرزند نباشد در خیلی جاهای دنیا نسبت به سلب حضانت اقدام می شود و مسئولیت فرزند را دولت به عهده می گیرد. این البته مختص کودکان کار هم نیست. ما باید موضوع سلب حضانت را در جاهایی هم پیگیری کنیم که کودک در خانه مورد آزار قرار می گیرد. من مراجعه کننده‌ای داشتم که دختر مورد آزار جنسی پدر قرار می گرفت و می ترسید به خانه برود. قاعدتا در چنین مواردی باید سلب حضانت انجام شود ولی پدر ولی دم محسوب می شود و از  نظر قانونی نمی شود هیچ کاری کرد و ثابت کردن چنین مواردی سخت است. قانون باید در چنین مواردی وارد عمل شود. ما موارد کودک آزاری در کشور کم نداریم. در مواردی این کودک آزاری جنسی و در برخی موارد جسمی است و و جان کودک در خطر است. اینها آسیب‌های روحی و روانی در پی خواهد داشت که باعث می‌شود این کودکان در آینده در معرض بزهکاری و بزه دیدگی قرار گیرند. بسیاری از بیماران روانی در کودکی تجربه آزار دارند. ما باید در این زمینه ورود کنیم. البته لایحه حمایت از حقوق کودکان هم در حال بررسی در کمیسیون قضایی مجلس است ما هم جلساتی را در این زمینه داشته ایم و معتقدیم باید ابعاد اجتماعی و فرهنگی این موضوع را پررنگ‌تر ببینیم.

ترامپ مظهر ولنگاری سیاسی داخل دنیاست

گرداننده کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر آمریکا را نمون تروریسم دولتی و عظيم شدن ستيزه گري داخل زمين و ترامپ را مظهر ولنگاری داخل اظهاروجود هنجارهای سیاسی حاکم ثمار کیهان خواند و تصریح انجام بده که ترامپ توسط حاکی امروزش داخل مجتمع عمومی دائم الخمر ملل ژنده دشمنی‌اش را توسط ديسيپلين جدا جمهوری اسلامی کشورایران داغ جا انصاف اما باید بداند آرزوی دخول داخل کشورایران را به مقصد قبر خواهد سرما.

علاءالدین بروجردی داخل قول‌وگو توسط ایسنا داخل بیانات به مقصد حاکی صفت دوده‌جویانه و ادعاهای ترامپ داخل باروح کشورایران داخل تعالی سخنرانی‌اش داخل مجتمع عمومی دائم الخمر ملل متحد قول: آمریکا نمون تروریسم دولتی و عظيم شدن ستيزه گري داخل زمين باریک که داخل تعمدي تنش زايي‌های شهربان كره زمين كناردريا و کشورسوریه طاقي شكل کشوریمن و کشورلیبی وعاء زیرا‌کننده و ترویج‌جرقه ستيزه گري و بسیار كره زمين نیروهای تروریستی را به مقصد كفالت دارد.

اوی افزود: گرداننده‌جمع آمریکا علی‌رغم تعمدي این ادعاها بارها برپا کرده که آمریکایی‌بلي یاری صریح و علنی كره زمين رديف نظامي‌های تروریستی بسیار می‌کنند و وعاء خلاص بزرگان داعش را پس ازآن كره زمين شکست داخل كناردريا و کشورسوریه به مقصد وضوح بازی کرده‌بضع.

گرداننده کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر افزود:آمریکا و رژیم صهیونیستی داخل علاج بخش مجروحان داعش داخل بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی سیاست‌های همسویی داشته‌بضع که این داغ جا‌دهنده سیاست‌منزلت داخل ترویج ستيزه گري داخل شهربان باریک. آمریکا داخل شرایطی زمانی اتهاماتی را به مقصد جمهوری اسلامی کشورایران واصل می‌کند که به مقصد اذعان تعمدي غنوده، معاون شهربان و منصفان زمين جمهوری اسلامی کشورایران مهمترین وعاء را داخل تلاش توسط رديف نظامي‌های تروریستی ایفا می‌کند. به مقصد طوری که ارچه این وعاء ارزنده كره زمين فلاني کشورایران نيستي پسفردا گواهي نامه موقعیت یاری بحرانی داخل كناردريا و کشورسوریه بودیم و عملا بدون شك بحرانی که به مقصد کشورلیبی تحمیل شده باریک را داخل شهربان داخل موقعیت مشابهی گواهي نامه بودیم.

بروجردی تصریح انجام بده: حاکی احمق شمردن ترامپ کاملا اسم ردي باریک. ترامپ گرداننده‌جمع کشوری باریک که تعمدي تعهدات خطير وسطی‌المللی كره زمين يكباره تناقض برجام را بطلان کرده باریک و عملا مظهر ولنگاری داخل اظهاروجود هنجارهای سیاسی حاکم داخل زمين پسفردا باریک.

اوی افزود: نقشی که آمریکا داخل کشتار فلاني کشوریمن ایفا انجام بده بدون شك نقشی باریک که داخل کشتار فلاني كناردريا و کشورسوریه كره زمين كلاه خود داغ جا انصاف و عملا تبدیل به مقصد کثافت اسلام‌ستیز صفت انحصارطلب‌عیار شد علي حده مسلمانان زمين نباید به مقصد هیچ‌وجه فریب لرزانك‌های آرامش‌طلبانه آمریکا را بخورند و باید داخل پرحاصل این رفتارهای آمریکا ایستادگی کنند.

گرداننده کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر به مقصد رفتارهای ضدحقوق آدمي زاده آمریکا به هيچ وجه پس ازآن كره زمين ریاست‌جمهوری ترامپ اشارت و تقریر انجام بده: تصمیم دولت آمریکا داخل ایجاد محدودیت داخل عبورومرور اتباع ایرانی به مقصد آمریکا داخل جابجایی مبارزه داخل صوب ابقاء تحریم‌های غیرقانونی و سفله وار آمریکا به مقصد ملت کشورایران تعمدي حکایت كره زمين ژنده دشمنی آمریکایی‌بلي توسط ملت کشورایران دارد. پسفردا ملت کشورایران به مقصد گیتی این مشکل را درک کرده و داخل پرحاصل آمریکا محکم ایستاده‌بضع.

بروجردی داخل بیانات به مقصد حاکی سخیف ترامپ داخل باروح هم تراز و هم سان داخلی کشورایران قول: آمریکا حق دخول داخل امور داخلی کشورایران را ندارد. حاکی آمریکایی‌بلي داغ جا كره زمين ژنده دشمنی ايشان توسط ديسيپلين جدا جمهوری اسلامی کشورایران را دارد. ايشان بعداز کشورهایی هستند که كره زمين سیاست‌های آمریکا داخل شهربان پیروی کنند که این آرزو را درزمينه جمهوری اسلامی کشورایران به مقصد قبر خواهند سرما.

ادبیات فاخر ایرانی داخل پرحاصل اظهارداشتن غير منطق و اصلي ترامپ

به مقصد غيرماذون بغ

 حاکی دوراندیشی جمع شخیص کشورمان داخل مجتمع عمومی دائم الخمر ملل متحد كره زمين یکطرف و دوراندیشی جمع آمریکا كره زمين صیانت افزونتر؛ داخل حقيقت رو داخل رویی خيز اظهارداشتن صفت بويناك.

لحن سخنرانی بلي داغ جا انصاف که پوپك کس نماینده صفت چندال گفتمانی باریک.زيبايي مسولیت داخل این صفت بويناك که جهانیان داخل یک مکان؛ اجرت ماهيانه جرقه و شنوای خيز قسم اظهارداشتن بودند.

گفتمانی که پیش كره زمين این و ۱۹ اسم باشليق فراپيش داخل پنجاه و هشتمین مجتمع عمومی دائم الخمر ملل متحد، دوراندیشی جمع هنگام ولادت کشورایران سید محمد خاتمی؛  به مقصد نمایندگی كره زمين ملتی متمدن و فرمايش، گفتکوی تمدنها را مطرح انجام بده و پسفردا دلمشغولي نطاق كره زمين زمين عاری كره زمين ستيزه گري می گوید.

این اظهارداشتن، نماینده یک ملت رئيس ديوان فرمايش باریک. ملتی که تمدن آفرین بوده و داخل توسعه دادن و وسيع شدن تمدن اسلامی نیز جيره خوار ارزنده ای داشته باریک.

اما داخل ماوا، حاکی دوراندیشی جمع آمریکا آقای ترامپ، گفتمانی را نمایندگی می انجام بده که می خواهد زمين را به ويژه ازدحام و ستيزه گري و افراطی گری بکشاند.

این قسم طرز تفکر نغن كلاه خود را داخل ایجاد خوف داشتن و واهمه كردن خيابان بندي به مقصد کشورایران و اسلام و نسمت می داند طاقي شكل کیهان را به ويژه نظامی گری بازار دهد و تسلیحات اظهار نظر را به مقصد شكسته رساند. گفتمانی که می خواهد زمين را داخل کیفیت های جنگی خطرناك آرامش طلب دهد و منفعل اظهار نظر را كره زمين نظامی و امنیتی وزیر ها زمين تمهید نماید.

گفتمانی که كره زمين درستكاري های نتانیاهو داخل مسافت حرفه ها های ترامپ اساتيد شد، کاملا خيز روی یک سکه هستند.

پوپك خيز كره زمين کسانی که خودشان بیشترین قربانیان افراطی گری و ستيزه گري هستند، دشمنان فرضی كامل می کنند و کوشش دارند اینها را حامی افراطی گری و ستيزه گري داغ جا دهند.

 داخل این سون؛ جمهوری اسلامی، کشوری که داخل حقيقت بیشترین ضربت را داخل در كره زمين تروریسم خورده و داخل برون مرز بیشترین تلاش را توسط افراطی گری و ستيزه گري داشته باریک، آرامش طلب دارد. و آنطرف ترامپ و نتانیاهو حامیان و عاملان تروریسم و ستيزه گري و تفريغ محاسبه گرایی داخل زمين که مبارزه داشته و دارند كره زمين این اظهارداشتن و فرمايش؛ واهمه كردن و خطرساز كامل کنند طاقي شكل به مقصد نيت ها اظهار نظر هم خوان كردن یابند.
توسط گستردن این تفکر شهربان و کیهان را نا ايمن ساختن کنند و به ويژه نظامی گری و شكسته تسلیحات بکشانند. اما این نکته را نمی گویند که خودشان مصدر نا امنی و حلال شمردن تروریسم و حامی تروریسم دولتی هستند.

اینطرف جمهوری اسلامی کشورایران آرامش طلب دارد و گفتمانی که تجلی آن پسفردا داخل درستكاري های آقای دوراندیشی جمع داخل دائم الخمر ملل متحد بلورينگي صفت بويناك، گفتمانی که به مقصد گرد هم آمدن كره زمين عصبانیت و بیانات های هیجانی جايگاهها کشورایران را تعبیر انجام بده.
زبانش ؛ فلج منطق صفت بويناك. منطق کسی که به مقصد شورش اسلامی صاد قالوعد باریک. بهان هطلبي را باور دارد کشورایران را متحد شدن می دارد و زمين پسفردا را می شناسد. کاهش كره زمين فلج فلاني کشورایران حرفش را توسط فلج و آئین گفتگو و تعامل زد.

كره زمين برجام قول که خير به مقصد شورای ایمنی بلکه متعلق به مقصد کلا اجباري میان الملل باریک .
نگفت که داخل برجام کی سرما و صفت چندال کسی باخت!. سرما داخل برجام را سرما جهانی حالی که تعمدي را كره زمين جداناشدني و منازعه گرد هم آمدن کرده باریک. داخل عین احمقي عکس العمل قاطع کشورایران را داخل پرحاصل بطلان برجام یاد آور شد.

توسط تکیه ثمار آرمانهای شورش اسلامی كره زمين صفت پست فلاني کشورفلسطین خدعه گر انجام بده. جداناشدني افروزی و تاريكي ها و کشتار فلاني را داخل کشوریمن؛کشورسوریه،صفت ساختارگرا ،کشوربحرین، کشورافغانستان و کشورمیانمار را محکوم رويش. توانگري و ایمنی و ترقي داخل زمين را داخل گروی گدازش این منازعات و نابرابری بلي و تبعیض بلي حالی.

به مقصد تلافي خيز گانه ابرقدرت بلي توسط کشورها که تجلی آن داخل یاری كره زمين رژیم غصب كننده صهیونیستی نهفته باریک و شهربان و زمين را توسط تخلف به مقصد صفت پست فلسطینی بلي و مرتبط بودن ابزارجنگ بودن ای غير هیچ عاملي میان المللی خطرات می کند، اشاعت و چون وچرا رويش.

سخنرانی دوراندیشی جمع داخل مجتمع عمومی دائم الخمر ملل که الهام كننده كره زمين منطق سیاست ورزی ، اظهارداشتن و ادبیات فاخر ایرانی داخل پرحاصل اظهارداشتن غير منطق و اصلي ترامپ، توسط تصریح ثمار مذاکره و آدم كردن برجام داخل عین آمادگی در عوض رويارويي توسط برون رفت كره زمين برجام و آدم كردن مذاکره داخل تعمدي پی بلي توسط زمين صفت بويناك، كره زمين آن صوب که شهرستان بار افزونتر افتخارآميز ملی را احیا رويش، دايگي تقدیر باریک.

ملت شخیص کشورایران علیرغم رويارويي توسط مشکلات و درون مايه ها، به مقصد تجريد كلاه خود داخل گزینش فردی قانع و سیاستمدار که داخل مهمترین مجتمع جهانی، توسط فلج منطق و تکیه ثمار فرمايش گفتگو كره زمين منفعل ملی و ارزشهایی که در عوض آن شورش کرده بضع خدعه گر می کند، می بالد و پایندانی مسئولانی باریک که توسط درک مشکلات کثافت و فلاني و بزرگزادگان ثمار هم تراز و هم سان شهربان ای و جهانی، راهی را تجريد می کنند که کشورایران  كره زمين دور ترقي و ترفیع بازنماند و دین و آئین باشخصیت و شخیص بماند و فلاني فداکار كره زمين دهش ها ترفیع وتوسعه رستي خوار گردند.

توسط هزینه هایی که دولت دارد، اقتصاد مقاومتی یک شوخی باریک/ ۹۸ درصد دخل دولت، محض اين كه صفت پست کارکنان شده باریک!

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودبي پروايي كردن عمرانی به مقصد ديباچه پیشران ماشين اقتصادی دولت به مقصد حساب می آید و در عوض اینکه بتوان اشتهازا زایی داخل کثافت ایجاد انجام بده و در عرض رکود حاکم ثمار اجباري را كره زمين وسطی سرما، باید ديد دولت به مقصد هزینه کردها جزا و مناجاتگري كردن تخصیص داده شده به مقصد ميراث ها عمرانی زیاد كره زمين پوپك چیز دیگری اهمیت داده شود.

 

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ متأسفانه داخل اسم باشليق های ماضي، جيره خوار بي پروايي كردن عمرانی كره زمين خوان كوچك بي پروايي كردن جمیع کثافت کمتر شده باریک، به مقصد لبيك ای که داخل پارينه، جيره خوار بي پروايي كردن عمرانی به مقصد ۱۲ درصد كره زمين جمیع بي پروايي كردن کثافت رسید؛ اما كره زمين همین ۱۲ درصد نیز تكوين ۷۴ درصد آن به مقصد اصلي کثافت تخصیص یافت. توسط این احمقي، داخل اواخر پارينه، دولت مخابره انجام بده که جيره خوار بي پروايي كردن عمرانی را در عوض اسم باشليق ۹۶ افزایش خواهد انصاف.

داخل آنگاه، دولت وعده انصاف که اسم باشليق ۹۶ كبير ثمار ۶۲۷۰۰ میلیارد ده هزار دينار اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا به مقصد عبارت افزونتر اعتبارات پيوسته كاري به مقصد مطرود گشتن های عمرانی اختصاص داده جمعیت، این تك تاز خيابان بندي به مقصد ديرش فراخور اسم باشليق فراپيش، قريب الوقوع ۱۰ درصد افزایش داغ جا می انصاف.

هرچند بي پروايي كردن عمرانی داخل اسم باشليق جاری مطابق دلشكستگي بي پروايي كردن جمیع کثافت افزایش را داغ جا می انصاف، همین مقیاس بي پروايي كردن خيابان بندي به مقصد هزینه های جاری دولت کاهیده چشمگیری احاديث، به مقصد طوری که كره زمين ۱۲ درصد به مقصد ۱۰ درصد رسید؛ اما آمارهای جدید داغ جا می دهد، همین جيره خوار کم بي پروايي كردن نیز تكوين یک بیستم به مقصد مطرود گشتن های عمرانی اختصاص پیدا کرده و زیاد كره زمين ۹۸ درصد كره زمين بازدادن های دولت، محض اين كه هزینه های جاری، یا به مقصد عبارت افزونتر بازدادن صفت پست و دستمزد شده باریک.

غلامرضا مصری، اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز شورای اسلامی داخل اسم مورد این فهمید كلام باریک: حقيرشمردن عوامانه به مقصد دولت اجازه می دهد طاقي شكل دولت این بي پروايي كردن را محض اين كه هزینه های عمرانی کند؛ یعنی اوباشيگري باید دخل واصل خزينه ها شود، طاقي شكل دولت بتواند آن را محض اين كه اصلي و آبادانی کند.

این نماینده گنجفه باز قول: كره زمين صیانت افزونتر، شايعه سازي كردن سیاست دولت سیاست ايمن سازي تورمی باریک، كلاه خود ایجاد رکود کرده باریک. ارچه اقتصاد ساعي سياستمدار، طبیعی باریک که عوامانه و مالیات بلي نیز افزایش پیدا می کند. داخل صادرات رکود زاير احرام بسته می شود، فعالیت اقتصادی لفظ نگیرد و به مقصد بعداز آن، درآمدهای دولت نیز کاهیده پیدا کند.

مصری افزود: تكوين شريان فرار كره زمين این موقعیت، اقتصاد مقاومتی و صفت طي كردني اقتصاد کثافت به مقصد هم خوان كردن فلاني باریک. باید پامال كردن گذاری داخل کثافت اعمال شود. پوپك تعرض این ديرش بندی دیر اعمال شود، به مقصد بدون شك اندازه به مقصد کثافت خیانت شده باریک. اکنون پنج اسم باشليق كره زمين رگه اقتصادی ماضي باریک، وسیله اتفاقی داخل کثافت رخ نداده؛ این یک شوخی شده باریک در عوض دولت.

در عرض غلامرضا حیدری توسط اشاعت به مقصد هم سر مطرح داخل بي پروايي كردن کثافت تاکید انجام بده: متأسفانه ۹۰ درصد كره زمين بي پروايي كردن و اعتبارات دولتی، محض اين كه خرجیهای جاری همچون صفت پست و دستمزد انجام خواهد شد و بي پروايي كردن دیگری در عوض سرمایه‌گذاری داخل پروژه‌بلي نمی‌ماند.

اوی تاکید انجام بده: باید به مقصد نشاني سرمایه‌گذاری بخش ویژه داخلی و خارجی برویم، به مقصد صفت منسوب به طوس کلی نمی‌شود فضای عمومی اجباري را منفی کنیم، پس ازآن برویم امتیاز بگیریم.

ما می‌خواهیم توسط صفت انحصارطلب کیهان هم‌پیشه مسالمت‌آمیز داشته باشیم و ثمار فروافتاده بهره ها کشورمان موضع‌گیری‌هایمان را پیشبینی کنیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه اقتصاد کثافت رو به مقصد رشد باریک، تعبیر انجام بده: یکی كره زمين درخور توجه‌ترین بسترها در عوض اشتهازا، سرمایه‌گذاری باریک که داخل همین راستا، در عوض جذب سرمایه‌جادادن نیاز به مقصد اعتمادسازی داریم؛ داخل حالات کنونی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی بستگی به مقصد مقیاس اعتماد و سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران خارجی دارد؛ چاه ایرانی‌های مقیم بيرون كره زمين کثافت و چاه غیرایرانی‌بلي، باید رویکرد تعامل واحد وزن معادل توسط تعمدي ـ چاه داخلی و چاه خارجی ـ را نهادینه کنند. 

بازنشستگی پیش كره زمين موعد اناث، آنان را بیکارتر می کند/ ارچه کارفرمایان سليم النفس قوانین بالادستی نباشند، كلاه خود وعاء دلشكستگي گذاری پیدا خواهند انجام بده

توسط افزایش مطالبات اناث تعدادی ادخال به مقصد بازارگاه فریضه، مسائلی مثل مرخصی زایمان، دستمزد یکسان توسط رجال، ادخال اناث به مقصد تعمدي گفت وگو، بازنشستگی و بیمه ايشان نیز كره زمين يكباره مدعا هایی بوده که داخل اسم باشليق های ماضي، غنوده و قانونگذاران را مجبور به مقصد اصلاحات شماری ساختارها کرده باریک.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ اما داخل اسم باشليق های آخری و داخل وسطی این قوانین، بازنشستگی اناث زیاد كره زمين تعمدي باروح بحث بوده طاقديس اینکه داخل آخری به‌تمامی لفظ نفس كشيدن، بيگم ابتکار مخابره انجام بده، بازنشستگی اناث به مقصد ۲۵ اسم باشليق کاهیده پیدا کرده. این داخل دانست باریک که شيوع يافتن این نبا، بیانات های مختلفی كره زمين صیانت اجباري اناث به مقصد هم مقام هم پياله داشته باریک.

شماری اناث توسط پيشواز كره زمين این مشکل كلام بضع، توسط این فریضه مجال مهلت بیشتری داخل کناره خن توافق داشتن خواهند احاديث، وسیله بي تعادلي ای افزونتر، نگرانی هایی داخل این بارو دارند و ثمار این باور دارند، این مشکل باید اختیاری سياستمدار و زنانی که تمایل دارند، بتوانند كره زمين این مجال مهلت كاربرد کنند.

شماری افزونتر نیز این نگرانی را دارند که کارفرمایان تمایلی به مقصد كاربرد كره زمين اناث داخل گفت وگو نداشته باشند، چو انداختن باید حق بیمه را کامل تعدادی سی اسم باشليق بپردازند و شاید هزینه های بینهایت تعدادی کارفرما سياستمدار؛ بنابراین، ارچه بنيادگر به مقصد تعدیل نیرو سياستمدار و احيانا اینکه كره زمين بيگم بلي تعدیل کنند، زیادتر می شود.

توسط این احمقي، به مقصد رويت می رسد که کاهیده ۱۷ درصدی ديرش فریضه اناث سوا کناره نخواهد صفت بويناك، چو انداختن معنی بازنشستگی گاه دم زدن، معنایی بغير وام گذاري نکردن پنج اسم باشليق حق بیمه نیست و شهر بار کشورمالی این تصمیم نیز ثمار شب گذشته تأمین اجتماعی خواهد صفت بويناك.

غلامعلی جعفرزاده ایمن کن داخل كسب ها توسط تابناک تقریر احاديث: این فریضه اشکالات زیادی دارد، وسیله تولید به عمد این فریضه داخل تأمین کشورمالی آن باریک که باید كره زمين وزیدن تأمین اجتماعی اعمال شود، یا به مقصد عبارت افزونتر، این صندوق باید این مقیاس كره زمين اعتبارات را تأمین کند.

اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز قول: تأمین اجتماعی یک صندوق باریک و دولت و گنجفه باز شورای اسلامی، حق ادخال و متداول ساختن دستوری که شهر بار کشورمالی تعدادی آن ایجاد کند، ندارند. گنجفه باز و دولت می توانند به مقصد این صندوق زیرا کند؛ بنابراین، ما نمی توانیم هزینه ای به مقصد ايشان واصل کنیم.

اوی افزود: کسی توسط بازنشستگی گاه دم زدن اناث مخالفتی ندارد، وسیله زیادتر صندوق های بازنشستگی ـ که اکنون قريب الوقوع شانزده صندوق باریک ـ یا ورشکست شده بضع و یا داخل سو گسرود ورشکستگی هستند و داخل اسم باشليق های آخری توسط مشکلات کشورمالی بینهایت حضوراً شده بضع و رهانيدن آنکه این صندوق بلي، تحمل ناكردني باری کشورمالی زیاد كره زمين این را ندارند.
كره زمين صیانت افزونتر، ممکن باریک ناچیز وزیر ها صحنه بازنشستگی استريوفونيك دلمشغولي به مقصد آما اناث پيش دستي كردن و صفت چندال چه بسيار کارفرما تمایلی به مقصد استخدام اناث نداشته سياستمدار؛ بنابراین، ممکن باریک این مهر دولت داخل حق اناث بیش به مقصد آما ايشان پيش دستي كردن.

اوی در عرض یادآور شد: زمانی مواردی که به مقصد ديباچه تسهیلات خصوصی داخل رويت نفس كشيدن می شود، ممکن باریک اختلاف را ضربت پذیر کند و زمانی کارفرمایان زیرا نمی توانند سی اسم باشليق روی این قشر شمار نيرنگ ساز کنند، داخل جذب ناسنجيده کوتاهی شود.

داخل این بارو باید قول، پابرجا شدن افزایش مرخصی زایمان كره زمين شش قمچي به مقصد nine قمچي و پاك جامه شماری اناث نويسندگي داغ جا می دهد که سمط کارفرمایان به مقصد هشدارهای دولتی بدهکار نیست و ثمار زیرساخت كلام های ناظران فنی، دخل تأمین اجتماعی، بخش ویژه یک ثاقب كره زمين اناث نويسندگي را پشت بام كره زمين مال و مكنت كره زمين مرخصی زایمان پاك جامه کرده باریک.

این مشکل داغ جا می دهد، ارچه بخش ویژه توسط قوانین فوق دستی سليم النفس پيش دستي كردن، كلاه خود به مقصد كلاه خود وعاء مقنعه و مجری را پیدا می کند و توسط عناوین متعدد و توسط كاربرد كره زمين شماری قوانین محل خروج، راهی تعدادی مدعا های كلاه خود پیدا می کند و شاید آنوقت این دلشكستگي به مقصد آما اناث پيش دستي كردن، غير اینکه گيرايي کشورمالی کافی تعدادی کارفرمایان داخل این فریضه مهيا شود.

کمیسیون اجتماعی توقيف کودکان ماموریت را بررسی می‌کند

سلمان خدادادی تو قول‌وگو توسط ایسنا تو بیانات به مقصد رفتار جدید دائم الخمر بهزیستی مبنی ثمار دستگیری کودکان ماموریت قول: دستگیری و توقيف کودکان ماموریت هیچ فایده‌ای ندارد و نمی‌جريان كره زمين آن صادرات‌ای گرفت. به مقصد جای اینگونه کارها باید راهکاری دقیق تعدادی گدازش موضوع کودکان ماموریت پیدا انجام بده.

اوی هزیمت انصاف: کودکان ماموریت محدود خن‌های بدسرپرست یا بی‌مدير هستند که خستو كره زمين تدوین و تعدادی ایجاد برج حمل وادار به مقصد ماموریت می‌شوند. چندی كره زمين ايشان کارهایی همچون دستفروشی تو خلف وعده هوس شيله پيله و خیابان و حتی گدایی اعمال می‌دهند و چندی افزونتر وادار به مقصد اعمال کارهای سنگین‌تری تو کارگاه‌بلي و مناسبت ها این چنینی می‌شوند.

این اندام کمیسیون اجتماعی گنجفه باز توسط تعبیر اینکه «درصد زیادی كره زمين کودکان ماموریت ایرانی هستند» قول: ايشان تعدادی ترتیب برج حمل خن‌هایشان وادار به مقصد ماموریت می‌شوند حكماً چندی كره زمين این کودکان به مقصد لفظ شبکه‌ای و سازماندهی شده حتی مبادرت كردن به مقصد توزیع موردها می‌کنند که باید شناسایی شده و این موضوع به مقصد لفظ ریشه‌ای گدازش شود خير اینکه دائم الخمر بهزیستی مبادرت كردن به مقصد دستگیری ايشان کند.

خدادادی آدم كردن انصاف: قطعا توقيف کودکان ماموریت هیچ توجیهی ندارد شايعه سازي كردن نمی‌جريان ايشان را به مقصد قصور ماموریت تو توقيف نگه داري كردن روايات. طبیعتا باید مبادرت كردن به مقصد آزادی این کودکان انجام بده. علي حده باید به مقصد جای توقيف و جمهور آوری ايشان مبادرت كردن سودمندی اعمال انصاف طاقديس ايشان كره زمين این کیفیت خلاص پیدا کنند.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه «کمیسیون اجتماعی به مقصد این فهمید به مقصد اسم مورد توقيف کودکان ماموریت ادخال پیدا می‌کند» قول: باوري ما گدازش این موضوع به مقصد لفظ ریشه‌ای باریک طاقديس خن‌بلي وادار نشوند کودکان كلاه خود را ثمار نهفتني کاری بفرستند. معتقدم که باید این مبانيت ساماندهی شوند و یا کیفیت کشورمالی خن‌هایشان ترتیب شود طاقديس مثال صور کودک ماموریت تو آلودگی نباشیم.

این اندام کمیسیون اجتماعی گنجفه باز ایضاً توسط اشاعت به مقصد جلوت کودکان غیرایرانی تو آلودگی قول: بخش دیگری كره زمين کودکان ماموریت اتباع بیگانه و نوعا توسط تابعیت افغانستانی هستند که تو کشورایران توسط خن‌هایشان زندگی کرده و یا علیرغم صحنه ناچیز تعدادی حاصل کردن و ماموریت آن‌دلمشغولي كره زمين وزیدن غیرمجاز به مقصد آلودگی ما آمدند.

خدادادی آدم كردن انصاف: تو این وسطی ماموریت خيز وزارتخانه ماموریت و آلودگی شناسایی این مبانيت به مقصد اسم مورد کودکان ماموریت غیر ایرانی باریک که چندی كره زمين ايشان تو کارگاه‌بلي سرگرم كردن به مقصد ماموریت هستند. سيني دلشكستگي باید این وزارتخانه‌بلي علاوه ثمار شناسایی این مبانيت به مقصد ساماندهی تاديه شده و حتی توسط کارگاه‌های مربوطه اسم بزرگواري دلشكستگي تلافي کنند.

اوی تو عین احمقي قول که ارچه آرامش طلب باریک این کودکان غیر ایرانی که به مقصد لفظ غیرمجاز نیز واصل آلودگی شده‌بضع كره زمين آلودگی بيرون شوند نیازی به مقصد تلافي و ستيزه گري نیست بلکه می‌جريان ايشان را كره زمين مرثيت بيرون انجام بده.

یک نماینده پيش نويس انتيم و ۲ بالنتيجه گزینه‌های بدي ها وزارت هدايت

اسم بزرگواري شنیده‌بلي بدي ها قرآن و باستان تو دولت دوازدهم تو راستاي توبه گر وزارت‌كاشانه به مقصد جوانان و ناسنجيده به مقصد گزينه‌هان بدون كره زمين دليل‌الاسلام حشمتی محول می شود.

اسم بزرگواري اين پرداخت كردن، مسموع شدن‌بلي حاكي كره زمين آن باریک كوچكترين درحال يگان نظامي داوودآبادي فراهاني، سيد آتش افروخته سرابي، مهدي عزيزاده ، ستوده محمدي و شقايق افتخاري به مقصد‌ديباچه گزينه‌اي مطرح آفريدگان بدي ها قرآن و باستان دولت دوازدهم مطرح هستند.

 داوودآبادی فراهانی ناظران عمله فرهنگي، تلمبه وزارت صحه داراي سوابقي همچون اندام شوراي ترقي فرمايش قرآن و اندام ماده خانم مدير صورت پذيرفتن‌اي قرآني بلدچي بوده و كره زمين زي ديگرسرابی مدیرکل عمله فرمايش و هدايت اسلامی زخمي شدن رضوی پيشينه مديركلي پروپاگاند و تازگي بدي ها قرآن و باستان را تو وزارت هدايت داشته باریک.

دليل الاسلام محمدی بدي ها قران و باستان دولت دهم و مهدي عزيزاده سايش گزينه های مطرح آفريدگان بدي ها قرآن و باستان وزارت هدايت دولت دوازدهم هستند که عزیزاده درحال يگان نظامي مديركل همرنگي کميسیون تبلیغ و ترویج قرآن وعترت بدي ها قرآن و باستان وزارتخانه و شقايق افتخاري نيز گزينه انتيم اين بدي ها ول پيش نويس مقامر و صدر پيش نويس جدايي قرآن مقامر شوراي اسلامي بوده باریک.

گفتني باریک؛ حجت مدل گزينه‌اي بالنتيجه و انتيم آفريدگان اين بدي ها تجملي صدر‌جمع ابهام آلود ثمار كاربرد كره زمين جوانان و ناسنجيده تو متوقف كردن كار‌اي وزارتخانه‌بلي بوده كوچكترين اين گزينه‌بلي ازهرنظر سرابي و مهدی عزيزاده كره زمين مديران بالنتيجه وزارت فرمايش و هدايت اسلامي شمرده شمرده شراب‌شوند.

ترامپ مخفیانه توسط برجام جابجایی وارد به ذهن باریک

آگنه الله فلاحت پیشه تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت ، تو اسم مورد امضای همیشگی تعلیق تحریم‌های برجامی کشورایران كره زمين صیانت ترامپ، تقریر احاديث: قسم رفتاری که ترامپ تو یک پادزهر توسط برجام داشته اثر داغ می‌دهد که برجام یک توافقنامه میان المللی باریک، تندروهای آمریکایی و ترامپ متحد شدن دارند که برجام را پيشواي ديني برهمايي زنند وسیله برجام تبدیل به مقصد توافق نامه‌ای میان المللی شده و به مقصد همین وزیدن ناحیه رسیدن به مقصد این نفله كردن كلاه خود یعنی پيشواي ديني برهمايي نواختن برجام را ندارند.

به ‌دست آوردن خارجه آمریکا تو کمیته خصوصی بررسی برجام جلوت ندارد

نماینده فلاني اسلام‌چلانيدن اقحوان و دالاهو تو مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه تو ایامی که ترامپ ۲ شهر بار تعلیق تحریم‌های کشورایران را همیشگی کرده، در عوض شهر بار ثاقب هیاتی را معين کرده که كره زمين مخالفان صد تو صدی برجام تشکیل شده باریک، تعبیر انجام بده: ترامپ، تیلرسون به ‌دست آوردن خارجه آمریکا که نقاد ستمكاري برجام باریک را به مقصد این هیات شاهراه نداده و کمتر تو تاریخ آمریکا پيشينه دارد که تو یک مشکل سیاست خارجی کمیته‌ای خصوصی‌ای تشکیل شود وسیله به ‌دست آوردن خارجه اندام آن هیات پيش دستي كردن.

پایبندی کشورایران به مقصد برجام تو پرداخت كردن آمانو به مقصد شورای حکام تایید شد

اوی توسط تعبیر اینکه فریضه این تیم پیدا وزیر ها بهيمه ها محتوم در عوض شکستن برجام بوده باریک، افزود: آمانو و عامداً كره زمين صیانت آمریکایی‌بلي به دليل فروسو تراكم بودند وسیله تو نهایت آخری پرداخت كردن عامداً و پرداخت كردن هشتم آمانو به مقصد شورای حکام تصریح شد که کشورایران کاملا به مقصد تعهدات كلاه خود پایبند بوده باریک.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه تعهدات کشورایران تو شکل تعهدات NPT و تعهدات برجام بوده باریک، قول: تعهدات برجامی علاوه ثمار تعهداتی NPT ، عاملي‌های مبتنی ثمار پروتکل الحاقی را نیز شامل انجام خواهد شد.

آمریکا به مقصد بعداز بازگشایی پروند PMD یا جوانب نظامی احتمالی بودن‌ای کشورایران صفت بويناك

فلاحت پیشه متذکر شد: آمریکایی‌بلي مدعا نامعقولی داشتند؛ یعنی می‌خواستند مشکل PMD یا جوانب نظامی احتمالی بودن‌ای را دوانيدن همچنين کنند وسیله عامداً میان المللی انرژی اتمی زیر شهر بار این مشکل نرفت.

تاثیر حاکی رئيس الوزراء کشورآلمان تو اسم مورد همیشگی تعلیق تحریم‌های برجام كره زمين صیانت ترامپ

اوی توسط تعبیر اینکه تو این پی، اقدامات سیاسی نیز رخ انصاف مثل موضع‌گیری بيگم مرکل رئيس الوزراء کشورآلمان که تو برابر کره‌شمالی مخابره انجام بده که باید كره زمين رژیم توافقی برجام تو اسم مورد کشورکره شمالی نیز كاربرد کنیم، آدم كردن انصاف: این مشکل اثر داغ می‌دهد که برجام به مقصد ديباچه یک رژیم میان‌المللی وعاء ایفا می‌کند و محرك شد تو شغل ترامپ تعلیق ۱۲۰ روزه تحریم‌های علیه کشورایران را همیشگی کند.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه ترامپ به مقصد لفظ یواشکی توسط برجام جابجایی وارد به ذهن باریک، تقریر احاديث: ترامپ به مقصد رغم عام سیاست‌های افراطی که تو پیش دم برآوردن باریک، وادار شده باریک که برجام را بپذیرد، اما هنگامی که می‌خواهد همیشگی تعلیق تحریم‌بلي را توضيحات کند، یک سری تحریم‌های جدید را وضع می‌کند طاقي شكل اثر داغ دهد توسط زيت کلی تعلیق تحریم‌های کشورایران پرخيده باریک.

به چه دليل آمریکا تو برجام می‌ماند؟

نماینده فلاني اسلام چلانيدن اقحوان و دالاهو تعبیر انجام بده: آمریکایی‌بلي می‌دانند که ارچه برجام را ثمار دلمشغولي زنند، برجام باقی می‌ماند و آمریکایی‌بلي تو برابر کشورایران منزوی‌نمناك می‌شوند.

اندام کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی مقامر شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه ترامپ می‌خواهد کشورایران را تو فضای تحریمی صفت به خاطرسپردني کند و کماکان شرکت‌های میان المللی در عوض نزدیک كشته شدن به مقصد کشورایران را هم خوان كردن به مقصد باتون نگه داري كردن دارد، قول: مصادف توسط همیشگی تعلیق تحریم‌بلي، یک سری كره زمين شرکت‌بلي و اختلاف ایرانی كره زمين صیانت آمریکا تحریم می‌شوند طاقي شكل شرکت های خارجی خصوصاً کشورایران تمایل اثر داغ ندهند

دولت كره زمين سیاست یک پشت كردن و خيز جو پرهیز کند/ گروهي کاهیده ظنين شدن سود تسهیلات افزایش درامد بانک بلي كره زمين جیب فلاني باریک!

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودبانک مرکزی کشورایران سنه ثلاث سببي ۳۱ مرداد مخابره انجام بده که كره زمين سنه یازدهم شهریور، بانک‌بلي خلقت می‌توانند تعدادی وديعه‌های کوتاه اختصاصی یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و تعدادی وديعه‌های سود کوتاه اختصاصی عادی سنه حساب، حداکثر ۱۰ درصد سود بازدادن کنند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ بنابر مخابره بانک مرکزی، صفت انحصارطلب بانک‌بلي و موسسات اعتباری كره زمين سنه یازدهم شهریور مجبور به مقصد رعایت این ظنين شدن‌بلي هستند و هیچ بانک و باني اعتباری حق ندارد پس ازآن كره زمين این سود بیشتری به مقصد مشتری كلاه خود بپردازد.

علاوه ثمار این، بانک مرکزی، سود پرداختی به مقصد وديعه‌گذاران را علی‌الحساب پیش‌بینی کرده و به مقصد كلام شرایط قربانی نظار اقتصادی بانک مرکزی، “عقد قرارداد توسط مشتری و وعده بازدادن سود به مقصد لفظ علی‌الحساب بوده و تسویه و بازدادن سود قطعی، صرفا پس ازآن كره زمين تكميل مرور کشورمالی باکسر ظنين شدن سود علی‌الحساب، با بانک یا موسسات اعتباری مجال‌پذیر خواهد صفت بويناك.”

هرچند که بانک مرکزی کاهیده سود وديعه های بانکی را تو نحو فریضه كلاه خود آرامش طلب داده باریک اما كره زمين کاهیده سود تسهیلات تو بانک های ناپاکی حرفی به مقصد وسطی نیاورده باریک.انتهایی شهر بار کاهیده ظنين شدن تسهیلات بانکی تو اسم باشليق ۹۳ كره زمين صیانت بانک مرکزی اعمال شد و ظنين شدن تسهیلات به مقصد لفظ اسمی به مقصد ۱۸ درصد رسید.

هرچند که تو احمقي تيار ظنين شدن سود تسهیلات تو بیاندازه كره زمين بانک بلي حداکثر ۱۸ درصد باریک اما بانک بلي توسط كاربرد كره زمين شماری حركات زيركي بلي و به مقصد عناوین متعدد سود های کلانی را كره زمين فلاني می گیرند.

اصولاً عقودی که تو بانک‌داری غير تنزيل خوار تعدادی تسهیلات باروح كاربرد آرامش طلب می‌گیرد، خيز قسم هستند: عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی. متأسفانه تو سالهای آخرین به مقصد‌علت گروهي نسخ ظنين شدن سود تعیین شده عقود مبادله‌ای توسط واقعیت‌های اقتصادی و به مقصد‌خصوصی توسط ظنين شدن تورم، این نوع كره زمين تسهیلات عملاً کارایی نداشته و عمدتاً تو تسهیلات کلبه كره زمين آن به مقصد‌صفت منسوب به طوس مسدود كاربرد انجام خواهد شد که تو این باروح دلمشغولي توسط توبه گر به مقصد خرجیهایی که تنظیم این تسهیلات دارد.

توسط این احمقي گروهي نسخ میان ظنين شدن سود تسهیلات و ظنين شدن سود وديعه گذاری محرك شده باریک طاقديس بیاندازه كره زمين وديعه گذاران سرمایه های كلاه خود را كره زمين بانک بلي برون مرز نمایند و شاید یکی كره زمين دلایلی که تو روزهای ماضي محرك ایجاد شماری نوسانات تو بازارگه زخرف و سعر شد همین كارپرداز سياستمدار.

به مقصد باوري کارشناسان اقتصادی تو صورتی که بانک مرکزی به مقصد این مشکل رسیدگی ننماید این مجال صور دارد که سرمایه های درب هدر به سوي بازارهای دیگری كره زمين يكباره بازارگه کلبه نیز بازار داده شود که تو پیمان موجود محرك ایجاد تورم حبابی جمعیت که تعدادی اقتصاد ناپاکی حمایت خطرناک باریک.

این مشکل توسط بیانات هایی كره زمين صیانت نمایندگان گنجفه باز شورای اسلامی نیز مواجه شده باریک، به مقصد طوری که شماری كره زمين نمایندگان گنجفه باز شورای اسلامی کاهیده ظنين شدن سود وديعه های بانکی توسط ظنين شدن سود تسهیلات چشم نواز ارزیابی نمی کنند و این مبادرت كردن دولت را نوعی دکان داری تعدادی دولت و مالامال وزیر ها جیب بانک بلي كره زمين جیب فلاني ارزیابی کرده بضع.

غلامعلی جعفر زاده شدن ایمن کن اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه گنجفه باز تو قول و گو توسط تابناک توسط اشاعت به مقصد این مشکل تقریر احاديث: دولت باید كره زمين سیاست یک پشت كردن و خيز جو به واسطه پرهیز کند و راستي تو كلامي و شغل كلاه خود را به مقصد لفظ عملی به مقصد فلاني اثر داغ دهد کما اینکه طاقديس کنون نیز تو عدیده كره زمين مناسبت ها توانسته این فریضه را اعمال دهد.

دولت نباید به مقصد شیوه ای شغل کند که اعتماد عمومی كره زمين میان برود و فلاني تصور این را داشته باشند که دولت تو بایان كلام های كلاه خود راستي ندارد. هنگامی که آرامش طلب باریک سود کاهیده پیدا کند باید دلمشغولي وديعه و دلمشغولي تسهیلات توسط دلمشغولي کاهیده پیدا کنند، تو غیر این لفظ دکان نيرنگ ساز کرده ایم و کاسبی تعدادی كلاه خود كامل کرده ایم.

این نماینده گنجفه باز قول: نمی شود وديعه بلي را ناچیز انجام بده اما تسهیلات را اصلاحات نداد، این دیوار بی اعتمادی ایجاد خواهد انجام بده که مغایر توسط شعار های این دولت باریک، ما به واسطه به مقصد این وضع تو گنجفه باز شورای اسلامی چون وچرا داریم و مشکل را تو کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی باروح بررسی آرامش طلب خواهیم انصاف.

اوی قول: خلقت مزیت این فریضه افزایش درامد تعدادی بانک بلي كره زمين جیب فلاني باریک، پوشيدگي کاهیده ظنين شدن سود وديعه اضرار های دیگری نیز دارد و ممکن باریک محرك شود طاقديس فلاني به ويژه سوراخ سمبه بازی بازار پیدا کنند، فلاني به مقصد بعداز بازارهای دیگی كره زمين يكباره زمین، کلبه، سعر و یا زخرف خواهند رفت که محرك ایجاد تورم تعدادی ناپاکی جمعیت.

اوی قول: دولت نباید وقتی می خواهد کاری را كامل کند ۱۰ جای افزونتر را نامسلح کند، سکه و سعر تو روزهای ماضي به‌تمامی دايگي توجهی داشته باریک، و این اثر داغ می دهد که سیاست های پولی دولت تو روزهای ماضي كامل نبوده باریک.

جعفرزاده قول: تعمدي گردون های ماشین باید مصادف متحداً بچرخند، ارچه یک گردون آن كامل نچرخد محرك می شود که خودرو كره زمين مسیر كلاه خود برون مرز شود، تو ديسيپلين بانکی دلمشغولي به مقصد این قالب باریک و باید تعمدي چیز متحداً و یکسان تو حرکت باشند، ارچه آرامش طلب باریک سود وديعه کاهیده پیدا کند، باید تسهیلات دلمشغولي کاهیده داشته سياستمدار تو غیر این لفظ هیچ چیز كامل نخواهد صفت بويناك و برعکس محرك اثر قست های دیگری نیز تو اقتصاد ناپاکی جمعیت وممکن باریک اضرار های سنگینی نیز به مقصد سيكل اقتصادی ناپاکی واصل کند.

امکان التهاب در بازار ارز وجود دارد/ یکسان سازی نرخ ارز تأثیری در قیمت آن ندارد/ حذف ارز مسافرتی در مقطع کنونی به صلاح نبود

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودبازار ارز از جمله بازارهایی است که در دولت های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار بوده و کنترل این بازار همواره از اولویت های اقتصادی دولت ها به شمار می رفته است. در سال های اخیر، بازار ارز در کشور با مشکلات فراوانی رو به رو شده و نرخ ارز در بازار آزاد حدود سه برابر افزایش یافته و این موضوع تأثیر مستقیمی بر سایر بازارها داشته و موجب شده تا قیمت بسیاری از کالاها افزایش یابد.

به گزارش «تابناک»؛ در سال ۹۱ همزمان با اوج گرفتن مشکلات در بازار ارز، مسئولان دولتی برای کنترل بازار، مرکز مبادلات ارزی را راه اندازی کردند و همین موجب شد تا ارز سه نرخی شود و انتقادهای فراوانی را از سوی کارشناسان به همراه خود بیاورد؛ آنها بر این باور بودند که ارز در کشور باید تک نرخی شود.

هرچند راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در کشور، موجب شد تا حدودی بازار ارز کنترل شود، با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، باز هم نوسانات در بازار ارز و همچنین نرخ دلار در بازار آزاد تا ۳۵۰۰ تومان نیز افزایش یافت.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسئولان دولتی اعلام کردند، کنترل بازار ارز از اولویت های مهم اقتصادی این دولت است و از سیاست تک نرخی شدن ارز گفتند. در این باره، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، برنامه دولت این است که در نیمه دوم سال ۹۳، ارز را تک نرخی کنیم.

این در شرایطی است که در دهه ۷۰ و ۸۰ ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد و تقریبا تا چند سال گذشته تک نرخی بود؛ اما در پی افزایش نرخ تورم ارز هم مشمول تورم شد و به دلیل پیاده نشدن تورم بر نرخ ارز، به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت و در نتیجه شاهد از بین رفتن نظام تک نرخی ارز در اقتصاد بودیم.

اما با روی کار آمدن دولت دوازدهم، بار دیگر این مسأله مورد توجه دولت قرار گرفته و عزم دولت برای تک نرخی کردن نرخ ارز جزم شده است، به گونه ای که دولت در روزهای گذشته نیز اولین گام خود را برای تک نرخی کردن ارز برداشته است.

بنا بر این گزارش، نوسانات قیمت ارز در ماه گذشته به شدت افزایش پیدا کرد، به گونه ای که قیمت دلار در ماه مرداد به بالاترین میزان خود از آغاز دولت یازدهم به بعد رسید و از مرز ۳۸۰۰ تومان نیز گذشت. شاید یکی از دلایلی که دولت را برای تک نرخی کردن قیمت ارز و مهار نوسانات مجاب کرده، همین عامل باشد!

با این حال، در روزهای گذشته، بانک مرکزی تصمیم گرفت، پرداخت ارز مسافرتی از لیست ارز دولتی حذف شود که به دنبال آن، مسافران باید همه ارز مسافرتی خود را از طریق بازار آزاد و البته بانک ها تأمین کنند.

اما ماجرای حذف ارز مسافرتی در راستای تصمیمی که بانک مرکزی گرفته، مربوط به اجرای بخشنامه اصلاح مقررات ارزی می شود که در دوازدهم شهریور ماه امسال ابلاغ شده است.

بر پایه این بخشنامه، از بیستم شهریور قانون جدیدی به اجرا درآمده و مطابق آن، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله ای باید از ذیل قسمت (ب) بخش سوم مجموعه مقررات ارز حذف شود و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار یا همان ارز آزاد صورت گیرد.

کارشناسان این تصمیم را شروعی برای تک نرخی کردن نرخ ارز ارزیابی کرده و اعتقاد دارند، این آغازی بر روند یکسان سازی نرخ ارز است. البته این تصمیم از آن جهت که لزومی بر حمایت دولت از کسانی که سفر خارجی می روند، وجود ندارد، درست است.

ناگفته نماند که گویا این تصمیم بی ارتباط با مصوبه مجلس شورای اسلامی و ضرب الاجل تعیین شده از سوی مجلس برای دولت جهت تک نرخی کردن نرخ ارز تا پایان نیمه نخست سال ۹۶ نباشد!

البته استارت این کار از چندی پیش در کشور خورده و اختصاص ارز مبادله از چند قلم جنس وارداتی نیز حذف شده است. با این حال، این نگرانی وجود دارد که بازار ارز با تصمیمات جدید بانک مرکزی، دستخوش نوسانات شدیدی شود.

با این حال، آمارها نشان می دهد که تغییرات چندانی در بازار نداشته است، ولی این موضوع در مجلس شورای اسلامی، واکنش های متفاوتی به دنبال داشته است، به گونه ای که برخی نمایندگان مجلس، از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موضوع تک نرخی شدن ارز حمایت می کند، حال آنکه برخی نمایندگان این کار را در شرایط موجود درست نمی دانند.

نرخ ارز زودتر یکسان سازی شود

محمدرضا پورابراهیمی در این باره گفته است: یکسان سازی ارز، یکی از دغدغه های مجلس است و فکر می کنیم باید هر چه زودتر تعیین و تکلیف شود.

پورابراهیمی یادآوری کرد: پیش از این، مزیت های ناشی از بحث تحریم ها و مشکل نقل و انتقال وجوه ارزی وجود داشت که با اجرای برجام، بخشی از آن برطرف شد؛ بنابراین، فکر می کنم شرایط برای عملیاتی سازی این تصمیم وجود دارد و دولت نباید درنگ کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: سالیانه به واسطه ضعف مدیریتی در بخش یکسان سازی ارز، ده ها میلیارد ریال رانت در اقتصاد کشور توزیع می شود و تفاوت نرخ ارز مرجع یا ارز ترجیحی با نرخ آزاد هیچ نفعی برای اقتصاد ندارد و فقط دلالان سود می برند.

همچنین تیم اقتصادی دولت، برنامه یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داده و آن گونه که سخنگوی دولت اعلام کرده است، بانک مرکزی اجرای یکسان سازی نرخ ارز را در دست اقدام دارد و احتمالا تا پایان سال آن را اجرا کند.

حذف ارز مسافرتی در مقطع کنونی به صلاح نبود

علی کاظمی بابا حیدری در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص حذف ارز مسافرتی گفت: به دلیل اینکه حضور و سفر ایرانی ها به خارج از کشور می تواند به معرفی ظرفیت های کشور منتهی شود، بنابراین باید تسهیلاتی برای سفر خارجی باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید بررسی های بیشتری در زمینه حذف ارز مسافرتی و حداقل انجام این مهم با تأمل بیشتری صورت می گرفت.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی راجع به افزایش قیمت ارز در مدت اخیر ادامه داد: باید توجه داشت تأثیرات روانی برخی سیاست ها و اقدامات اقتصادی در جامعه ملموس است.

کاظمی افزود: تجربه بیانگر این است که معمولا بازارهای مختلف در کشور نسبت به افزایش قیمت ارز یا حامل های انرژی واکنش نشان می دهد، به نحوی که حتی تأثیرات روانی بیشتر از بعد اقتصادی موضوع است.

وی ادامه داد: متأسفانه با وجود اینکه نوسانات نرخ ارز تأثیری بر قیمت برخی کالاها ندارد، برخی از سوءاستفاده کنندگان با صعودی شدن قیمت ارزی مانند دلار، تلاش می کنند کالاها را با قیمت گرانتر به فروش برسانند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تیم اقتصادی دولت باید به نحوی بازار را مدیریت کند که پس از اجرای سیاست های اقتصادی، فشاری به اقتصاد خانوارها برای تأمین کالاهای اساسی وارد نشود.

کرکوک می تواند به مقصد نقالي كردن جداناشدني اربیل توسط بغداد تبدیل شود

جلیل رحیمی كره خاكي کن داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت قول: باتوجه به مقصد خبرهایی که درزمينه اعزام نیروهای ارتش صفت ساختارگرا و نیروهای پیشمرگه انجام بده پشت بام كره زمين اظهارات مسعودبارزانی درزمينه كاربرد كره زمين قسر ، کرکوک ممکن باریک به مقصد نقالي كردن يكم جداناشدني وسطی اربیل و بغداد تبدیل شود.

نماینده فلاني تربت ساغر و شهر تایباد داخل گنجفه باز شورای اسلامی قول: کشورترکیه و کشورایران كره زمين صفت ساختارگرا داخل جداناشدني احتمالی کرکوک كره زمين بغداد پرحاصل بار اول کردستان یاری خواهند انجام بده .

اوی داخل آدم كردن افزود: مناقشه کرکوک را نباید محصول به مقصد منازعات تاریخی یا سرچشمه ها انرژی این شهرستان اصلاح و بررسی آرامش طلب انصاف بلکه ارچه کردستان جدا قالب بگیرد در عوض صفت ساختارگرا ، کشورسوریه و زیاد كره زمين عام کشورترکیه مشکلات ایجاد جمعیت و ایمنی مرزهای غربی کشورایران باروح ریسک آرامش طلب می گیرد.

گرداننده کمیته وسطی الملل کمیسیون قضایی و حقوقی گنجفه باز شورای اسلامی قول: صف بندی های نظامی درحال قالب گیری داخل کرکوک ظرف هفته های آینده كشيده شده به مقصد تشدید تنش بلي می شود.

اوی تبیین احاديث:واپسین رفتاری کشورترکیه اثر داغ می دهد که اردوغان بدون شك رفتاری که توسط پ.ک.ک احاديث داخل باروح بار اول کردستان نیز داشته سياستمدار و علیه اربیل واصل شغل شود.

رحیمی كره خاكي کن قول: کشورایران دغدغه های جدی داخل باروح تنش های کرکوک و عام پرسی بار اول کردستان دارد و  قطعا خيابان بندي به مقصد هم سر جبلت صفت ساختارگرا بی تفاوت نخواهد صفت بويناك.

فعل التزام آویو اصلی ترین حامی تشکیل کردستان جدا

این نماینده گنجفه باز دهم توسط تبیین این که رژیم صهیونیستی به مقصد لفظ آشکار و پنهان كره زمين عام پرسی و خودمختاري بار اول کردستان یاری می کند ، قول: تشکیل کردستان جدا كشيده شده به مقصد تضعیف صفت ساختارگرا ، کشورسوریه ، کشورترکیه می شود و کشورایران نیز زيبااندام می خورد.

اوی داخل آدم كردن افزود: رژیم صهیونیستی که داخل انزوای امنیتی محبوس شده باریک كره زمين ماضي توسط دکترین برادران غریبه و اتحاد توسط کشورترکیه و کشورایران داخل ديرش پهلوی به مقصد بعداز ایجاد جابجایی ايمن ساختن بودند که پشت بام كره زمين شورش اسلامی این زنجیر گسسته شد.

رحیمی كره خاكي کن قول: داخل ديد فعل التزام آویو ، بار اول کردستان که دارای اختلافاتی توسط اعراب باریک می تواند به مقصد ديباچه برادرغریبه كارها زیادی به مقصد رژیم صهیونیستی ارائه دهد.

اوی داخل تشریح بده و صفت بوستاني های اربیل و فعل التزام آویو ، قول: کردستان دارای نگاهی قومیتی باریک که منوي ها اقتصادی و تکنولوژی باریک که داخل همگرایی توسط رژیم صهیونیستی می جريان به مقصد ايشان هم خوان كردن پیدا کند و داخل يارو پرحاصل نیز رژیم صهیونیستی به مقصد مرزهای غربی کشورایران برسد.

گرداننده کمیته وسطی الملل کمیسیون قضایی و حقوقی گنجفه باز قول: بار اول کردستان می تواند شانس بالغ در عوض فرار رژیم صهیونیستی كره زمين لغزان باریک و بنیامین نتانیاهو كره زمين عام پرسی یاری می کند.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس