قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / طراحان برتر (صفحه 5)

طراحان برتر

۵۰۰ ده قران تعدادی اين سو و آن سو رفتن و نوبخت عددی نیست، تعدادی فلاني بیش باریک/ پوپك هنگام ولادت دولت كره زمين سایر اختیارات كلاه خود كاربرد انجام بده، كره زمين اختیار فوق آوردن قیمت نفت دلمشغولي كاربرد کند

500 تومان برای من و نوبخت عددی نیست، برای مردم عدد درشتی است/ هر وقت دولت از سایر اختیارات خود استفاده کرد، از اختیار بالا بردن قیمت سوخت هم استفاده کنددولت تدبیر و امید تو خيز اسم باشليق فعالیت كلاه خود، بارها مخابره كرده كوچكترين كسر ظنين شدن تورم كره زمين دستاوردهای خطير اقتصادی ايشان بوده و طاقديس کنون توانسته بضع تو این اختصاصی، ظنين شدن تورم را كره زمين ۴۰ درصد به مقصد زیر ۱۰ درصد كسر دهند؛ اما توسط صور زمانی دستاوردی، كسر ظنين شدن تورم تو زندگی روزمره فلاني دايگي اول شب نیست.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ فعالان بازارگه مدام كره زمين كسر قوچ خرید فلاني و نيستي انتقام گرفتن نطاق می گویند؛ هرچند این فهمید بارها مطرح شده باریک و كارشناسان نظریاتی تو این پی ارائه كرده بضع، مدام مسئولان دولتی توسط فرافکنی به مقصد این فهمید جواب داده بضع و نیز زود رفتارهایی دقیقا تو صوب عکس مدعا های فلاني داشته بضع.

تو روزهای آخری و توسط ارائه بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ به مقصد مقامر كره زمين صیانت دولت، بازارهای هدیه و انتقام گرفتن به علت دستخوش تنش شده و قیمت بیاندازه كره زمين اقلام طاقديس حتی زیاد كره زمين خيز روبه رو دلمشغولي افزایش پیدا کرده باریک. شماری کارشناسان، افزایش قیمت پول بيگانه تو بي پروايي كردن و در عرض افزایش قیمت نفت را زاير احرام بسته این غلوآميز می دادند.

توسط این احمقي، شماری مسئولان دولتی كره زمين يكباره نوبخت ادعا دارند که افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت تأثیر چندانی ثمار معیشت ندارد و هزینه خانوارها آنچنان فروسو تأثیر این فهمید آرامش طلب نخواهد گرفت.

بهروز نعمتی، اندام هیأت رئیسه مقامر شورای اسلامی تو كارها توسط تابناک تو اسم مورد این فهمید تقریر روايات: افزایش لجام گسیخته موردها غذایی و اقلام باروح نیاز اجباري تو خيز هفته ماضي، فشارهای بیاندازه به مقصد فلاني واصل کرده و عواقب بیاندازه ثمار فلاني دارد.

این نماینده مقامر قول: افزایش بهای نفت و افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین، قطعا زاير احرام بسته فوق انجام شدن زیادتر قیمت بلي جمعیت و عواقب آن تعدادی فلاني بیش خواهد صفت بويناك. ۵۰۰ ده قران شاید تعدادی اين سو و آن سو رفتن و نوبخت عددی مبادا، وسیله تعدادی فلاني صفت حنيف رقيب درشتی باریک و قطعا ما توسط این فهمید اختلاط كردن خواهیم انجام بده.

این نماینده مقامر تو جواب به مقصد این که دولت ادعا دارد ماذون باریک طاقديس یک نرده معين قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، قول: اختیارات حمایت دیگری دلمشغولي تو ياس به مقصد دولت داده شده باریک؛ تعدادی شاهد، دولت اختیار دارد تو فهمید هدفمندی یارانه كره زمين قابل هدفمندی ۲۰ درصد را به مقصد قشرهای آسیب پذیر اختصاص دهد، اينك دولت این ماموریت را اعمال می دهد؟

اوی آدم كردن انصاف: آیا دولت اختیار دارد، ۳۰ درصد كره زمين درآمدهای نتيجه كره زمين هدفمندی را به مقصد یاری كره زمين اشکال هزینه کند و آیا كره زمين این اختیارات كلاه خود كاربرد می کند؟ به چه جهت به مقصد این هم سر ادخال نمی شود؟ پوپك هنگام ولادت دولت كره زمين این اختیارات كلاه خود كاربرد انجام بده، كره زمين اختیار فوق آوردن قیمت نفت دلمشغولي كاربرد می کند.

اوی توسط تبیین اینکه افزایش قیمت نفت، زاير احرام بسته کاهیده كاربرد كره زمين نفت نمی شود قول: پابرجا شدن داغ جا داده باریک که هیچگاه افزایش قیمت زاير احرام بسته کاهیده اسم پري زده نشده و پس ازآن كره زمين اختصاصی اندکی کیفیت اسم پري زده به مقصد رفتار قبلی كلاه خود بازگشته باریک؛ اما این اجبار سرشکن شده ثمار قیمت اقلام افزونتر، مشکلات بیشتری را ایجاد کرده و زاير احرام بسته گرانی تو اجباري شده و تو حقيقت اثرات وضعی این فهمید به مقصد درجه ها زیادتر كره زمين كلاه خود فهمید بوده باریک.

این نماینده مقامر تو آدم كردن قول: هنوز دولت رسما چیزی درزمينه گرانی بلي انجام نکرده؛ اما ما می بینیم که اثرات روانی آن روی عام چیز تو اجباري تأثیر گذاشته و کیفیت را تعدادی فلاني دشوار کرده باریک .آدم كردن این دهن به مقصد آما دولت نیست و دولت باید پوپك صفت چندال زودتر راهکاری تعدادی کاهیده قیمت بلي ارائه دهد.

اندام کمیسیون صنایع مقامر در عرض یادآور شد: فشارها پوپك سنه ثمار فلاني زیادتر می شود و این خلاف وعده هایی باریک که تو مدت ها انتخابات به مقصد فلاني داده شد، کمک این لبيك سير تو تجاوزگر، زاير احرام بسته سرخوردگی فلاني و در عرض بی اعتماد فلاني به مقصد دولت جمعیت که شاید آثار سیاسی نیز كره زمين كلاه خود ثمار جای بگذارد. به مقصد پوپك احمقي ما تو مقامر تو فهمید افزایش قیمت بلي ادخال کرده ایم و قطعا به مقصد دولت اجازه نخواهیم انصاف پوپك ماموریت خواهان شدن، اعمال دهد. باید قابل عوامانه و هزینه کردها معين شود، فلاني چون وچرا زیادی دارند و بنابراین نمایندگان مسولیت دارند كره زمين حق ايشان خدعه گر کنند.

پیام امیدوار رضایی به مقصد مناسبت ابتر شدن اسم باشليق نوين میلادی

بدون مقدمه رضايي ناظران دستورالعمل ها مقامر شوراي اسلامي ، ضمن پيامي تولد حاضربودن عيسي مسيح (ع) و ابتر شدن اسم باشليق نوين ميلادي را تبريك قول. داخل اين پيام وارد به ذهن باریک:

« انّما المَسیحُ عیسی پسرفتُ مَریَمَ رَسُنمايندهُ اللهِ وَ کَلِمَاتصالگاهُهُ … »

دیده گشاده كره خاكي به مقصد رخسار پيامبر نرمي و نمادگرا صبوري، حاضربودن عیسى مسیح (ع) ، نقطه دار تجلى اجامر الهى داخل زمین صفت بويناك كوچكترين نوید بخش رسیدن آبسالان آرامش و دوستی وسطی ادیان و دینداران باریک. مسیح(ع) کلمه‌الله و اسم ارشد كلاس آرامش و آشتی باریک که تعدادی صفت پيرو كره زمين مظلومان و برقراری بستنگاه و رحمت شوراندن شد و توسط كلامي آسمانی و کردار ملکوتی كلاه خود ستمگر و ستمکاران را محکوم و كره زمين مظلومان و مستضعفان پشتیبانی کردن انجام بده.

پسفردا به مقصد برکت مجاهدت فرستادگان بالغ الهی، ملكيت بیدار شده و تعدادی رسیدن به مقصد ايجاز‌های اصیل انسانی اظهار نظر مثل عدالت گستر، آزادی، ترفیع و ایمنی، ديسيپلين مبتنی ثمار خودکامگی، بي دانش را به مقصد تلاش طلبیده‌بضع

امید باریک داخل پرتو رهنمود های این پیام آوران بالغ الهی، بشریت آنگاه به مقصد فيلتر و رستگاری و نیک‌بختی هم رنگ كردن یاید.

توسط اغتنام كره زمين مجال مهلت، هواپيما گرامیداشت یاد و خاطر رزمندگان، جانبازان و شهیدان اوج گير مسیحی؛ تعدادی پدران، مادران، نسوان و مواليد آن‌ عزيزان موفقیت، کامیابی و پیروزی آرزو نمایم و شگون دار میلاد مبارك حاضربودن مسیح (ع) و ابتر شدن اسم باشليق ۲۰۱۸ میلادی را به مقصد صفت انحصارطلب اتاقك اين پيامبر عظيم الشان داخل فادزهر و سرتابيدن كره خاكي تبریک و تهنیت حرفه ها شاهد، امیدوارم اسم باشليق جدید توسط اله كره زمين فرامین و آموزه های رهاننده آن پیامبر الهی، سالی هم نشين توسط آسایش فيلتر و خوشبختی تعدادی پیروان راستین ادیان الهی سياستمدار .

اجتهاد بدون مقدمه رضايي ميرقائد

ديسيپلين نقدينه ریزی ما یک ديسيپلين نسخ شده شده باریک/ پروژه هایی داریم که زیاد كره زمين پنجاه اسم باشليق كره زمين سرخرگ آنان می گذرد/دلیلی ندارد معیار بدهی های دولتی اسموسيع سياستمدار/احكام ۱۵ درصد نقدينه ۹۷ نقدينه ریزی عملیاتی باریکفعالیت های اقتصادی که تو نهاد. های عمومی غیر دولتی صور دارد و دوراني کشورمالی که این شرکت بلي دارند، ثمار ساقط تقويم ما چیزی قريب الوقوع پنج مواجه نزد نقدينه شرکت هایی باریک که به مقصد مقامر برده می شود. می دانید که نقدينه شرکت بلي قريب الوقوع خيز ثاقب نقدينه جمیع ناپاکی باریک و ارچه نقدينه جمیع ناپاکی یک میلیون میلیارد ده هزار دينار سياستمدار، خيز ثاقب آن قريب الوقوع ۷۰۰ الف میلیارد ده هزار دينار می شود که پيوسته كاري به مقصد نقدينه شرکت هاست. احمقي تصور کنید که شرکت بلي و دائم الخمر های عمومی غیر دولتی، چیزی قريب الوقوع پنج مواجه نزد زمانی نقدينه ای، سير کشورمالی داشته باشند.

بیانات دیوان محاسبات به مقصد حاکی كشيده صادقیكره زمين آقای دکتر صادقی به مقصد ديباچه نماینده شریف فلاني توقف می رفت که فراپيش كره زمين مطرود گشتن زمانی موضوعی، توسط بنده و یا همکاران بنده مشورت می کردند طاقديس فرآیند رسیدگی و علوم شرعي الفبايي ای تحصیل پرداخت كردن حسابرسی کشورمالی اسباب های اجرایی در عوض ایشان تشریح و ابهامات منتفي می شد و قطعا به مقصد این اطمینان می رسید که داخل این فرآیند ناحیه صفت دوده داخل تحصیل پرداخت كردن های فنی حسابرسان و افزونتر ارکان دیوان محاسبات کثافت غیر ممکن باریک.

پزشکیان: فردای مملکت را تعدادی تلاش توسط تاريكي ها صفا کنید/ مناقشه افزایش ۷۰% صفت پست نمایندگان مطرح باریک

 

پسين پسفردا مسعود پزشکیان نایب رییس ابتدا مقامر شورای اسلامی تو دانشگاه شهر اصفهان تو دستور كار‌ای توسط ديباچه فریاد سکوت به مقصد مناسبت دوال دانش آموز تقریر انجام بده: تعدادی گدازش مشکلات قدم ابتدا این باریک که بدانیم عام مشکلات به مقصد این سادگی‌بلي چاره پذير نیست. ما فراپيش كره زمين شورش دانش آموز بودیم و چون وچرا زیادی خيابان بندي به مقصد هم تراز و هم سان داشتیم منتهی تو دانشگاه‌های فراپيش كره زمين شورش يسار، صاف، کمونیست و مجاهد جمهور فکر و ذکرشان آبادانی آلودگی صفت بويناك. عام طیف‌بلي تعدادی چلانيدن وزیر ها آلودگی متفق‌القول بودند. آنجا منزلت دانش آموز تبيره صفت بويناك که دانشجویان اجازه نمی‌دادند یک ارکستر كره زمين صیانت خان ها‌های سرانجام تو دانشگاه‌بلي برگزار شود. ما توسط این اعتقادها تو دانشگاه‌بلي كفتن می‌خواندیم.

اوی تاکید انجام بده: عام کیهان می‌خواستند شورش اسلامی پیروز نشود اما دانشجویان خلف وعده شورش ایستادند و کسی زیر شهر بار قلدری‌های آمریکا نرفت بنابراین باید به مقصد فکر فردای آلودگی باشیم و نقدهایی که می‌کنیم نباید پسفردا به مقصد خودمان این نقدها همچنين گردد.

به ‌دست آوردن صحه دولت تغییر توسط تبیین اینکه ارچه عام کارمان را كامل اعمال دهیم کسی به مقصد ما ایراد نمی‌گیرد، قول: ارچه ساختاری دادگر بسازیم و کارمان را به مقصد عنایت اعمال دهیم آیا کسی می‌تواند جلوی ما را بگیرد و بگوید چريدن این ماموریت را می‌کنید؟ اینکه ما می‌خواهیم کاری کنیم یک مناقشه باریک و اینکه بتوانیم آن ماموریت را اعمال دهیم مناقشه دیگری باریک.

پزشکیان افزود: بالغ‌ترین موضوع فعلی تو آلودگی لهيدگي باریک و قدم ابتدا تعدادی شاهراه‌گدازش این موضوع، قوی وزیر ها سیستم اطلاعاتی و داده‌بلي باریک. تو اجباري تعدادی فرمول تاليفات گدازش مشکلات باید داده جمعيت کنیم و این كديه دريوزه را بپرسیم که تعدادی گدازش مشکلات اجباري تخصصی به مقصد هم تراز و هم سان ديد می‌کنیم بنابراین انتظاری که باید كره زمين دانشگاه احاديث این باریک که تعدادی آینده نقشه داشته سياستمدار.

اوی جرم بخش به مقصد دانشجویان، قول: فردای این مملکت را تعدادی تلاش توسط تاريكي ها صفا کنید. تو عدیده كره زمين واحد تجمل نتوانستیم به مقصد ديد مشترک برسیم و تعدادی ترس دادن یک سیستم باید قدم و لس مشترک داشته باشیم چريدن که پوپك کسی که رییس سياستمدار نباید این فکر را بکند که پوپك کاری متحد شدن داشته سياستمدار می‌تواند اعمال دهد.

نایب رییس ابتدا مقامر شورای اسلامی افزود: پشت بام این عام مشکلات کمتجربه كره زمين چیست؟ غير شک این مشکلات زاییده كلاه خود ما باریک، تعدادی پوپك مشکلی مبهوت شاهراه‌گدازش صور دارد پشت بام یا ما طوق‌بلي را نمی‌دانیم یا مهارتش را نداریم.

پزشکیان قول: چريدن تو آلودگی عام سه تار خودشان را می‌زنند. گدازش موضوع اجباري بي تاب وتوان نیست و توسط خروشيدن این مشکلات گدازش نمی‌شود. ما باید مملکت را ثمار فروافتاده عدالت گستر و داد كامل کنیم که مع التاسف تاکنون این ماموریت را اعمال ندادیم.

اوی تبیین انجام بده: دعواهای ما همیشه ثمار نهفتني پيسه، پست و نغن بوده باریک خير دعوای خدمتگزار. بيوس دارید اینگونه مملکت كامل شود، واقعیت این باریک که ما تحمل ناكردني‌مان خيابان بندي به مقصد یکدیگر ناچیز باریک. باید بپذیریم که عام نباید مانند دلمشغولي فکر کنند و تو قرآن دلمشغولي این فهمید به مقصد وضوح وارد به ذهن باریک. به انگيزه که نمی‌شود فلاني را مسلم انجام بده، ارچه صفت روسپي می‌خواهان شدن این ماموریت را اعمال می‌انصاف. اين سو و آن سو رفتن كره زمين شما دانشجویان می‌خواهم تو روبه رو تاريكي ها بایستید و کسانی که داناترند غير شک کارها را افضل اعمال می‌دهند پشت بام نباید توسط دلمشغولي دعوا کنیم.

پزشکیان تو بخش دیگری كره زمين درستكاري‌های كلاه خود قول: ما میلیون‌بلي موضوع تو مدیریت آلودگی داریم. كره زمين این شعبه به مقصد آن شعبه پریدن آن دلمشغولي تو فضای دانشگاهی، اثر داغ ترقي نیافتگی ماست. تو دانشگاه جای این شغل هامشاغل‌بلي نیست که بگوییم به طورمثال رژيمان و بسیج پيسه كره زمين دولت نمی‌گیرند و خودشان دخل صاحبخانه می‌کنند و به مقصد نواحي زلزله ضربت ديده زیرا می‌کنند.

اوی افزود: یکی كره زمين مشکلات ما گلچين مدیرانی باریک که حزبی و جناحی فکر می‌کنند. در عرض ما تو مقامر موضوع بي پروايي كردن‌نویسی داریم. تو آلودگی تعدادی صفت انحصارطلب پروژه‌بلي پيسه می‌گذاریم تو حالیکه پيسه کافی تعدادی یک پروژه صور ندارد اما آن را دلشكستگي می‌کنیم. تعدادی شاهد ممدوح احمدی‌نسمت ۶۰۰ الف میلیارد ده قران تعدادی پروژه‌بلي کلنگ به مقصد زمین زد که كامل نيستي بنابراین اشکالاتی که تو بي پروايي كردن‌نویسی داریم غیرقابل انکار باریک.

نایب رییس ابتدا مقامر شورای اسلامی افزود: اصلاحات روال تو آلودگی احكام ۱۰ اسم باشليق خر می‌کشد پشت بام نباید به مقصد شعار عطا كردن پياده روي کنیم.

اوی افزود: اولویت اين سو و آن سو رفتن تو مقامر دلشكستگي‌مند وزیر ها داده‌هاست و طاقي شكل زمانیکه به مقصد بعداز منیت تو آلودگی باشیم و به مقصد بعداز سوپرمن، مشکلات گدازش شدنی نیستند.

پزشکیان تو اسم مورد نژاده كشته شدن صفت پست نمایندگان مقامر،‌ قول: پوشيدگي مناقشه افزایش ۷۰ درصدی صفت پست نمایندگان مطرح باریک اما هنوز تصویب نشده باریک. اين سو و آن سو رفتن به مقصد وضوح می‌گویم که صفت پست نمایندگان مقامر كره زمين رانندگانی که ايشان را جابجا می‌کنند کمتر باریک و این را می‌توانم برپا کنم.

اوی تبیین انجام بده: اینکه می‌گوییم برجام هیچ مشکلی را گدازش نکرده كامل نیست. فراپيش كره زمين برجام يوميه الف میلیارد ده قران عربستان كره زمين ما پيسه می‌سرما، ارچه برجام نيستي کشتی‌های ما هنوز تو دریا درب هدر بودند.

نایب رییس مقامر شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: باوري دارم مکانیزم بازدادن تو آلودگی ما غلط باریک و این موضوع باید كره زمين دلیل سیستم داده گدازش شود و توسط سیستم داده می‌توانیم جلوی لهيدگي را بگیریم.

مر ترین يكباره ممدوح صادقی تو جلسه تنش آمیز سنه ماضي مقامر


سنه ماضي، حاکی ممدوح صادقی تو مقامر شورای اسلامی، محبوس جابجایی شد؛ جابجایی ای که هنگامی عاطل می شود آگاهانه طراحی می شود طاقي شكل ذات و پی شغل هامشاغل شنیده نشود. سنه ماضي دلمشغولي كره زمين آن تعمدي جملات دردناک این نماینده جوانمرد مقامر، خلقت این يكباره يگانه شد که نماینده های کنونی مقامر، عصاره ملت نیستند، بلکه عصاره شورای مامومي بضع!ند!

اما مر ترین و جدی ترین شغل هامشاغل کاهیده شنیده نشد یا جابجایی ای كامل کردند که شنیده نشود.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ اوی تو بخشی كره زمين سخنانش جرم بخش به مقصد نمایندگان مقامر قول: «چندی همکاران می گویند «ما ارچه هم رنگ كردن به مقصد فاسدها بزنیم، کارها می خوابد؛ ما دستخوش پهند لهيدگي شدیم، شايعه سازي كردن لهيدگي، لهيدگي می وغا… ازچه ما توسط مفسدین هم‌پیشگی می کنیم… ازچه كره زمين افشای غيرماذون بدهکاران بانکی واهمه كردن داریم».

ثمار فتاده این ادا كردن، کلید گروهي تلافي توسط مضارع تو آلودگی، شاید تو يكباره ابتدا مطلي شيريني روايت شده كره زمين ممدوح صادقی تو پاراگراف شهرستان پیشین سياستمدار: ارچه هم رنگ كردن به مقصد فاسدها بزنیم، کارها می خوابد! تو این عبارت که تو آن دلمشغولي رنج و آزرده خاطر كردن زنده و دلمشغولي یک اعتراف ویرانگر، نیز این سفال پز نهفته باریک که یا کارهای اقتصادی مملکت تو هم رنگ كردن فاسدها زنده که ارچه هم رنگ كردن به مقصد ايشان بزنیم، مسولیت آلودگی را می خوابانند یا فاسدها آنجا قوچ دارند که ارچه هم رنگ كردن به مقصد آنان بزنیم، توسط اشارتی کارهای آلودگی را می خوابانند! و این به مقصد لس بی زبانی، تعمدي آن سؤالی باریک که فلاني تو زمینه آن هستند که ازچه توسط مفسدین و بدهکاران به عمد سیستم بانکی تلافي نمی شود.

صادقی پوشيدگي كره زمين گروهي تلافي دلمشغولي پای را پيشتاز می نهد و جرم بخش به مقصد نمایندگان می گوید: ازچه توسط مفسدین هم‌پیشگی می کنید؟!

بیشمار بلي سنه ماضي متحد شدن داشتند، این جملات شنیده نشود، بیشمار بلي متحد شدن داشتند که عصاره فضائل ملت یا شورای مامومي يگانه شود. بیشمار های افزونتر دلمشغولي تمایل داشتند که دعوای ممدوح صادقی و دوراندیشی باتري قضائیه يگانه شود؛ اما متحد شدن نداشتند، بشنوند که ارچه هم رنگ كردن فاسدها بزنیم کارهای آلودگی می خوابد؛ بنابراین، سنه ماضي جابجایی بلي تو مقامر كامل شد. می شود این ادا كردن را همچنان آدم كردن انصاف؛ اما صفت چندال فایده که ارچه هم رنگ كردن به مقصد فاسدها بزنیم، کارهای آلودگی می خوابد!

 

صفت پست نمایندگان، اسم باشليق آینده ۱۱ میلیون ده ريال می شود؟/ آیا هزینه انجام بده نقدينه گنجفه باز اسموسيع باریک؟

نمایندگان خواستار شفافیت در هزینه‌های مجلس شدند/ بودجه مجلس محرمانه می‌شود!چندی نمایندگان گنجفه باز شورای اسلامی كره زمين تخصیص ندادن نقدينه گنجفه باز داخل بخش های اجرایی و سرمایه گذاری گلایه های زیادی دارند و چندی كره زمين آنان ثمار این باورند که هیأت رئیسه گنجفه باز، تعمدا نقشی تعدادی نمایندگان گنجفه باز داخل بررسی نقدينه این نهادقائل نیست و به مقصد نوعی آنان را مشرف به موت نمی داند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ پشت دادن نمایندگان به مقصد تشکیل،کمیته ای باریک به مقصد غيرماذون کمیته نقدينه، که داخل ادوار ماضي تعدادی تعیین و کالای نقدينه گنجفه باز تشکیل می شده.کمیته ای که داخل گنجفه باز دهم نیز داخل روزهای ماضي تشکیل شده و متشکل كره زمين سبع پريان باریک.

به مقصد پاشيدن فصل نامه همشهری، علی اهتزاز، شاهدان اجرایی دوراندیشی گنجفه باز به مقصد هم نشين زيبايي هنگامی مشاور اوی و ایضاً بهروز نعمتی كره زمين صیانت هیأت رئیسه تعدادی عضویت داخل این کمیته رئیسه تجريد شده بضع که وعاء تصمیم گیرنده دارند و چادرپوش دورويي افزونتر دلمشغولي كره زمين صیانت کمیسیون دستور كار و نقدينه تجريد شده بضع که خلقت وعاء مشورتی دارند و داخل تصمیم گیری بلي دخالتی ندارند.

پاخيره زن ثمار چندی توضيح ها، كره زمين يكباره اقدامات اولیه این کمیته داخل روزهای آخرین،تعیین صفت پست نمایندگان بوده باریک، به مقصد لبيك ای که ديواركشي شدن دریافت حقوقشان را طاقي شكل ۷۰ درصد افزایش داده باریک؛ افزایشی که احتمالا مستند به مقصد ماچ ۷۱دلشكستگي فعاليت ها کشوری باریک،که ثمار فروافتاده آن،نمایندگان گنجفه باز شورای اسلامی دلمشغولي‌میانی وزرا و معاونان دوراندیشی‌جمع تعریف می شوند.ارچه زمانی اتفاقی بیفتد احتمالا ديواركشي شدن صفت پست نمایندگان طاقي شكل ۱۱ میلیون ده ريال افزایش خواهد احاديث.

پاخيره زن ثمار این ادا كردن،همین قضاوت محرك شده باریک که اکنون قريب الوقوع سی پريان كره زمين نمایندگان گنجفه باز شورای اسلامی طی طومار ای به مقصد هیأت رئیسه، زن خواهي زلال سازی هزینه های گنجفه باز شوند.آنان بايسته کرده بضع طاقي شكل هیأت رئیسه گنجفه باز زلال مخابره نمایند، نقدينه های سرمایه ای و هزینه ای گنجفه باز به مقصد چاه قالب هزینه می شود.

طومار مذکور، فردا به مقصد علی مطهری نائب دوراندیشی گنجفه باز ارایه شده و اوی نیز وعده بررسی طومار را داخل هیأت رئیسه داده باریک؛ بنابراین، درصورتي كه توسط مدعا های بازخواست شده داخل طومار موافقت كردن شود، جلسه غیر علنی توسط نمایندگان داخل اسم مورد نقدينه گنجفه باز برگزار جمعیت. پیش كره زمين این نیز تاچند پريان كره زمين نمایندگان كره زمين يكباره ابطحی و زاهدی، بايسته تحقیق و آش غوره كره زمين عملکرد گنجفه باز را ارائه کرده بودند، وسیله هیأت رئیسه طاقي شكل کنون مطرود گشتن تيار را مخابره رسيد نکرده باریک.

نکته جالب داخل این بین آنکه نمایندگان تيار داخل کمیته ياد شده و چندی افزونتر كره زمين اعضای کمیسیون دستور كار و نقدينه گنجفه باز، تيار به مقصد قول و گو داخل این بارو نیستند و پافشاري ثمار این دارند که نقدينه گنجفه باز کاملا زلال باریک و صور کمیته تعیین نقدينه گنجفه باز را به مقصد جمیع منکر شده بضع.

سیدمحمود ابطحی داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: ما یک پيسه زیادی داخل اختیار گنجفه باز گذارده ایم که داخل آن نقدينه تملک دارایی و نقدينه هزینه های جاری آن معين باریک؛ اما این نقدينه داخل کجا هزینه می شود، معين نیست. ما متحد شدن داریم بدانیم هزینه اجلاسی که با گنجفه باز برگزار شد ـ مثل تحلیف و سایر ميراث ها ـ چاه مقیاس بوده باریک. همپنین نمایندگان می خواهند بدانند پیمانکارهای این گردهم آيي بلي چاه کسانی بودند. آیا این كامل باریک که مقدار بیشمار فرآمورده ها خریداری و پس ازآن پيرامون ریخته شود که پوشيدگي مواردی كره زمين این يك دست كردن حمایت باریک!

ابطحی درزمينه تحقیق و آش غوره كره زمين گنجفه باز نیز قول: توسط زاهدی داخل این بارو درستكاري کرده مام و آرامش طلب باریک گنجفه باز درزمينه آن هزیمت دهد. ارچه توضح دادند و ما حقوقدان شدیم، این تحقیق و آش غوره جدی باریک و زیادتر پيوسته كاري به مقصد اخبار های استخدامی و كاربرد كره زمين مبانيت بيرون كره زمين گنجفه باز و صفت پست مدیران گنجفه باز باریک.

این نماینده ایضاً یادآور شد: ما باله نمی دانیم، مدیران گنجفه باز و نیز شاهدان اجرایی گنجفه باز چاه مقیاس صفت پست دریافت می کنند.

ایراد فریضه آنجاست که نقدينه گنجفه باز را كره زمين اشتمال دیوان محاسبات بيرون کرده بضع و متأسفانه هیچ مرجعی نیز نیست که نقدينه گنجفه باز را بررسی کند. به مقصد باوري اين سو و آن سو رفتن، باید عام اسباب بلي باید زیر رويت دیوان محاسبات سياستمدار؛ حتی نقدينه های بيرون كره زمين اشتمال که محل بازگشت رانت هستند دلمشغولي باید باروح بررسی دیوان محاسبات سياستمدار.

ابطحی داخل جواب به مقصد اینکه چريدن چندی نمایندگان تيار نیستند داخل این بارو شغل هامشاغل بزنند و صور کمیته تعیین نقدينه گنجفه باز را تکذیب می کنند، قول: اینها می خواهند شأن گنجفه باز صفت به خاطرسپردني شود و می گویند که گنجفه باز دگرانديش شیشه ای باریک و ارچه ضرب ای به مقصد آن ضربت ديده شود، فرزانگي می شود. اینها می خواهند توسط این طوق آبروی گنجفه باز را صفت به خاطرسپردني کنند، داخل صورتی که این لبيك نیست و نباید نقدينه گنجفه باز اسموسيع سياستمدار، بلکه باید زلال عام فلاني این را بدانند.

داخل همین تباني، قول و گویی توسط مهدی مباهي شدن و عبدالرضا مصری ـ که كلام می شود كره زمين اعضای کمیته بررسی نقدينه گنجفه باز هستند ـ اعمال دادیم، وسیله مباهي شدن توسط تندخویی قول، زمانی چیزی صور ندارد و صور كلاه خود را داخل کمیته به مقصد کلی منکر شد. اوی توسط تعبیر اینکه کل ثلاث کمیته داخل گنجفه باز صور دارد که عبارتند كره زمين کمیته امور اقتصادی، کمیته اجتماعی و کمیته عمومی و امور عمومی، اسباب های امور عمومی مثل وزارت ناپاکی و اسباب های امنیتی و گنجفه باز و باتري قضاییه را بررسی می کند و اين سو و آن سو رفتن طاقي شكل اینجا داخل جریان هستم، وسیله شغل هامشاغل هایی که پيوسته كاري به مقصد اسموسيع وجود داشتن نقدينه گنجفه باز باریک، شغل هامشاغل بی خودی باریک و قول، تيار نیست درزمينه این لبيك مشکل های بی خودی حرفی بزند.

عبدالرضا مصری نیز ثمار خلاف ادعایی که رسانه بلي نبا كره زمين جلوت اوی داخل کمیته بررسی نقدينه گنجفه باز داده بودند، صور كلاه خود داخل کمیته را تکذیب انجام بده و قول: ما کمیته ای تعدادی این فریضه نداریم و آرامش طلب نیست، نقدينه گنجفه باز اسموسيع سياستمدار، نقدينه گنجفه باز چیز اسموسيع ای ندارد.

مقاتل کشاورزی و به ‌دست آوردن، کمکی به مقصد زلزله مضروب بلي نکرده بضع/بیحد كره زمين فلاني مجبورند داخل برد بخوابند/وزارت علوم پای فریضه نیامده باریک/بیمه بلي هم‌پیشگی نمی کنند

جهاد کشاورزی و وزیر، کمکی به زلزله زده ها نکرده اند/بسیاری از مردم مجبورند در سرما بخوابند/وزارت علوم پای کار نیامده است/بیمه ها همکاری نمی کنندتوسط صور گذشت زیاد كره زمين خيز هفته كره زمين رويداد زلزله داخل بابل آلودگی، همچنان کمبودهای بیحد داخل پرسپكتيو فام این پاک به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد و خن‌های کرمانشاهی، كره زمين کمبود فوطه، غذا، وسایل گرمایشی و… سختي می برند.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ چندی كره زمين زلزله زدگان داخل پاک سرپل زخرف و چندی روستاهای مدیر شهرستان کرمانشاه ـ که كامياب به مقصد دریافت فوطه شده بضع ـ توسط سرمای شدید يك دست كردن و پنجه رقيق می کنند و نیازمند وسایل گرمایشی هستند. كره زمين صیانت افزونتر، نيستي وسایل بهداشتی كره زمين قبیل حمام و سرویس بهداشتی، مشکلات جدی تعدادی این پرسپكتيو ایجاد کرده باریک.

فرهاد تجری داخل قول و گو توسط تابناک، كره زمين مشکلات فلاني مربوط به حوزه انتخابیه كلاه خود این لبيك می گوید: فریضه به مقصد آرامی داخل احمقي تعالی باریک و طاقي شكل کنون نیز اقداماتی اعمال دم برآوردن باریک. دولت كره زمين رويت بهداشتی و درمانی، به حضور رسيدن گیتی ارائه می دهد، به مقصد لبيك ای که كس به ‌دست آوردن و چندی معاونان به ‌دست آوردن صحه دلمشغولي هنگامی به مقصد شهربان می آیند.

این نماینده مقامر داخل آدم كردن قول: اما متأسفانه مقاتل کشاورزی و به ‌دست آوردن مقاتل، هیچ مبادرت كردن درخور توجهی نکرده بضع و توسط صور رایزنی بلي توسط شاهدان ابتدا اداره کننده جمع و به مقصد بعداز آن، روايت مساعدت هایی داخل اسم مورد مربوط به حوزه دامی، چو انداختن وزارت كاشانه خوش خدمتي كردن واصل نشده ـ به مقصد رغم وعده های داده شده داخل اسم مورد تخميركننده واكسن و علوفه ـ هیچ توفقی نداشتیم و می شود قول، این وزارت كاشانه تقریبا كره زمين زیر شهرستان بار مسئولیت شارلاتان بازي خالی کرده باریک.

تجری توسط تبیین اینکه بیحد كره زمين خودروهای فلاني داخل این زلزله آسیب دیده بضع، قول: آرامش طلب صفت بويناك به دلیل اینکه هایی كره زمين صیانت خودرو سازی بلي و وزارت صنعت داخل اسم مورد این مشکل لفظ گیرد، وسیله همچنين دلمشغولي توسط کمبود شدید قطعات مواجه هستیم. داخل روزهای ابتدا، خودروسازی بلي توسط اثر داغ عطا كردن داخل گلزار خضرا واصل شدند و مخابره کردند، هم‌پیشگی های محتوم را اعمال خواهند انصاف؛ اما عملا پشت بام كره زمين گذشت ديرش، هیچ کاری تعدادی فلاني اعمال نداده بضع. چندی كره زمين خودروها گارانتی داشتند و احكام خيز یا ثلاث دوال كره زمين ديرش خرید ايشان ماضي صفت بويناك، وسیله اکنون دلمشغولي شرکت های بیمه جرقه و دلمشغولي صنایع خودروسازی بلي زیر شهرستان بار تأمین اضرار نمی دهن.

اوی داخل آدم كردن قول: پوشيدگي داخل مربوط به حوزه های متعدد کیفیت به مقصد همین قالب باریک؛ وزارت علوم پای فریضه نیامده و مكان دارد، اداره کننده جمع توسط ايشان تلافي کند؛ داخل مربوط به حوزه های دانشگاهی و به مقصد اسم مورد داخل مربوط به حوزه تحصیلات تکمیلی مشکلات بیحد داریم. مندرج غيرماذون آزمون دکترا داخل شرایطی اعمال شد که مردمان ما به مقصد وزیدن نيستي ايجادشدن و امکانات، نتوانستند غيرماذون نویسی کنند.

این نماینده مقامر داخل اسم مورد بی وضعیت توافق داشتن چندی به حضور رسيدن و چندی کانکس بلي نیز قول: چندی طبايع این کانکس بلي را ساخته بودند و پوشيدگي وضعیت بینهایت پسندیده و استانداردهای محتوم را دارند، احمقي آنکه چندی کانکس بلي که با بخش ویژه ساخته شده یا اهدایی بودند، وضعیت محتوم را نداشت. چندی كره زمين این کانکس بلي، ایراداتی داشتند، وسیله کلی و فراگیر نيستي. موضوع بعدی که ما تاآنجا داشتیم، خنجه سرخ صفت بويناك که بینهایت پای فریضه نیامد و داخل گردوخاک دلمشغولي فضا را پرسوزوگداز انجام بده و فریضه به مقصد جایی کشید که داخل ديرش واگذاری چادرها توسط خواهش داخل فریضه، متأسفانه محرك شد فلاني تاچند دوال زیادتر داخل برد بمانند.

اوی آدم كردن انصاف: بنیاد های پيمان شرب به مقصد وزیدن آنکه كره زمين وسطی رفته، هنوز توسط مشکلاتی مواجه باریک و بیحد كره زمين چادرها سوا پيمان شرب هستند و ناگفته نماند که وسایل بهداشتی و سرویس بهداشتی و حمام دلمشغولي هنوز باروح نیاز باریک. داخل چندی پرسپكتيو سرویس های بهداشتی و حمام پیش ساخته برجا شده باریک اما احكام کانکس آن گذاشته شده و هنوز سیستم پيمان ايشان ناگسيخته نشده و عملا بی كاربرد هستند. داخل چندی كره زمين واحد تجمل دلمشغولي دوری مسافر و نسیم خواهد شد محرك شده طاقي شكل نتوان كره زمين ايشان ثنايا محتوم را سرما.

شماری كره زمين اسباب بلي صفت بويناك و نبودشان فرقی ندارد؛ اما بي پروايي كردن نیکویی می گیرند!

بي پروايي كردن امسال داخل شرایطی واصل گنجفه باز شورای اسلامی شد که آرامش طلب صفت بويناك، لادگر ثمار بي پروايي كردن عملیاتی مدل ریزی شود. توسط صور این، به مقصد كلام کارشناسان، بي پروايي كردن تيار خلقت ۲۰ درصد به مقصد لفظ عملیاتی دستور كار ریزی شده و همچنان طوق بي پروايي كردن ریزی مثل سالهای ماضي بوده باریک.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ توسط اینکه قريب الوقوع بیست اسم باشليق كره زمين تفکر بي پروايي كردن نویسی عملیاتی که داخل دولت های متعدد مطرح شده می گذرد، به مقصد دلایل فام، هیچ هنگام ولادت اجرایی و عملیاتی نشده و یکی كره زمين مهمترین طریق آن نیز نيستي اجامر و خواهان شدن دولت بلي بوده باریک و داخل بي پروايي كردن های اسم باشليق های ماضي خيابان بندي به مقصد اسم باشليق فراپيش كلاه خود خلقت کمتر كره زمين نیم درصد اصلاحات داشته بضع.

باید قول، بي پروايي كردن نویسی فعلی آسیب بلي و پیامدهای منفی بیاندازه دارد و گرفتاری های زیادی تعدادی ما پدید آورده باریک. داخل این طوق توزیع بي پروايي كردن داخل شريان خوش خدمتي كردن ثابت شدن نمی شود و عاملي را دشوار می کند. به مقصد همین طریق، بیاندازه كره زمين کارشناسان و نمایندگان گنجفه باز، پرخيده این طوق بي پروايي كردن ریزی هستند.

محمدرضا پوزش طلب ابراهیمی، اداره کننده کمیسیون اقتصادی گنجفه باز داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر روايات: دولت پوپك اسم باشليق این فهمید را مطرح می کند؛ اما اینکه صفت چندال مقیاس این بي پروايي كردن عملیاتی باریک، واقعیت این باریک که بي پروايي كردن تيار توسط چیزی که به مقصد ديباچه بي پروايي كردن عملیاتی شناساننده می شود مسافر زیادی دارد.

این نماینده گنجفه باز قول: بي پروايي كردن عملیاتی یعنی اینکه پوپك کس پوپك مقیاس خدمتگزار اعمال می دهد، اسم بزرگواري بدون شك مقیاس هزینه كلاه خود را كره زمين کاشانه المال دریافت کند. به درستي این فهمید دقیقا مثل لفظ کیفیت های پروژه های عمرانی باریک، داخل مدل های عمرانی پیمانکار ارچه مبلغی بازخواست کند، كره زمين اوی لفظ کیفیت بايسته می شود و داخل صورتی که صفت تبليغاتچي مصرف شده سياستمدار، پيسه به مقصد اوی وام گذاري جمعیت.

اوی قول: دقیقا مطرود گشتن لفظ کیفیت مدل های عمرانی می شود بي پروايي كردن عملیاتی، اما ارچه بخواهیم این را پيش ببریم شماری كره زمين اسباب بلي چون وچرا خواهند انجام بده و تراكم زیادی به مقصد ايشان خواهد آمد و درمقابل فشارهایی را نیز به مقصد نهادهای افزونتر واصل خواهند انجام بده.

پوزش طلب ابراهیمی افزود: این دستگاهها فشارهای زیادی به مقصد گنجفه باز و دولت خواهند وغا طاقي شكل این وظیفه اعمال نشود. ارتقا بلي نمی خواهند بي پروايي كردن زلال شود، داخل دانست که بي پروايي كردن عملیاتی یعنی شفافیت داخل بي پروايي كردن، متأسفانه اکثر قریب به مقصد هم آوازي اسباب بلي به مقصد طریق آنکه اعداد داخل بي پروايي كردن كره زمين تعهداتی که باید اعمال دهند به مقصد درجه ها زیادتر باریک ارتقا تمایل ندارند فهمید همچنين شود.

اداره کننده کمیسیون اقتصادی گنجفه باز قول: داخل احمقي تيار نهادهای ما صد بازجست عملکرد دارند اما تعدادی ۱۵۰ بازجست بي پروايي كردن دم برآوردن بضع، پوشيدگي این نكراء و بي زوري هایی دارد. شماری كره زمين اسباب بلي ممکن باریک ۱۱۵ بازجست سياستمدار و داخل شماری طبايع كره زمين ۱۰۰ به مقصد ۳۰۰ بازجست دلمشغولي هم آوازي افتد، نكراء پوپك تعرض زیادتر سياستمدار آثار آن نیز زیادتر خواهد صفت بويناك.

این نماینده گنجفه باز قول: ما شماری اسباب بلي را داریم که صفت بويناك و نيستي ايشان فرقی به مقصد احمقي ناپاکی ندارد؛ اما عبرت آور می گیرند و بي پروايي كردن دارند، وسیله خاصیتی ندارند و حتی داخل بیاندازه كره زمين مناسبت ها سد دلمشغولي هستند، ارچه دلمشغولي روزی به مقصد ايشان بگویند که عقبنشینی دهد صفت چندال وظیفه می کنند و خراب شدن ايشان داخل ناپاکی صفت چندال چیز باریک، بي پروايي كردن امنیتی می گیرید نمی تواند بگوید.

اداره کننده کمیسیون اقتصادی قول: بنابراین این طبايع توسط بي پروايي كردن عملیاتی پرخيده هستند، و نمی گذارند وظیفه به مقصد صادرات برسد، و صفت انحصارطلب مبارزه كلاه خود را خواهند انجام بده که داخل آینه نیز این فهمید تکرار نشود.

این اندام کمیسیون اقتصادی داخل پایان قول: احمقي ممکن باریک که كس اداره کننده جمع توسط بي پروايي كردن عملیاتی ملايم سياستمدار و شاید معاونانش دلمشغولي كره زمين این فهمید پيشواز کنند؛ اما به مقصد تنه که می رسد، بیانات های منفی ایجاد می شود که علیه خوش خدمتي كردن می شود و به درستي بیشترین مقاوت علیه بي پروايي كردن عملیاتی داخل تنه كلاه خود دولت باریک.

شماری كره زمين دستگاهها صفت بويناك و نبودشان فرقی ندارد؛اما نقدينه نیکویی می گیرند!


نقدينه امسال تو شرایطی واصل مقامر شورای اسلامی شد که آرامش طلب صفت بويناك ثمار ساقط نقدينه عملیاتی مدل ریزی شود توسط این صور به مقصد كلام کارشناسان نقدينه تيار خلقت ۲۰ درصد به مقصد لفظ عملیاتی دستور كار ریزی شده باریک و کماکان طوق نقدينه ریزی مثل سالهای ماضي بوده باریک.

توسط اینکه قريب الوقوع ۲۰ اسم باشليق كره زمين تفکر نقدينه نویسی عملیاتی که تو دولت های متعدد مطرح شده می گذرد وسیله به مقصد دلایل فام هیچ هنگام ولادت اجرایی و عملیاتی نشده و یکی كره زمين مهمترین وزیدن آن نیز نيستي اجامر و خواهان شدن دولت بلي بوده باریک و تو نقدينه های اسم باشليق های ماضي خيابان بندي به مقصد اسم باشليق فراپيش كلاه خود خلقت کمتر كره زمين نیم درصد اصلاحات داشته بضع.

نقدينه نویسی فعلی اسیب بلي و پیامد های منفی زیادی دارد و گرفتاری های زیادی را تعدادی ما تشكيل يافتن اورده باریک. تو این طوق توزیع نقدينه تو شاهراه خوش خدمتي كردن ثابت شدن نمی شود و عاملي را دشوار می کند. به مقصد همین وزیدن کثیر كره زمين کارشناسان و نمایندگان مقامر پرخيده این طوق نقدينه ریزی هستند.

محمد همداستاني پوزش طلب ابراهیمی دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر روايات: دولت پوپك اسم باشليق این مشکل را مطرح می کند اما اینکه صفت چندال معیار این نقدينه عملیاتی باریک واقیت این باریک که نقدينه تيار توسط چیزی که به مقصد ديباچه نقدينه عملیاتی شناساننده می شود مسافر زیادی دارد.

این نماینده مقامر قول: نقدينه عملیاتی یعنی اینکه پوپك کس پوپك معیار خدمتگزار اعمال میدهد اسم بزرگواري بدون شك معیار هزینه كلاه خود را كره زمين خانه‌ المال دریافت کند به درستي این مشکل دقیقا مثل لفظ موقعیت های پرژه های عمرانی باریک، تو مدل های عمرانی پیمانکار ارچه مبلغی بازخواست کند كره زمين اوی لفظ موقعیت بايسته می شود و تو صورتی که صفت تبليغاتچي مصرف شده سياستمدار، پيسه به مقصد اوی بازدادن جمعیت.

اوی قول: دقیقا طرح لفظ موقعیت مدل های عمرانی می شود نقدينه عملیاتی. اما ما ارچه این را بخواهیم پيش ببریم شماری كره زمين دستگاهها چون وچرا خواهند انجام بده و تراكم زیادی به مقصد ايشان خواهد آمد و درمقابل فشارهایی را نیز به مقصد نهاد های افزونتر واصل خواهند انجام بده.

پوزش طلب ابراهیمی قول: این دستگاهها تراكم های زیادی به مقصد مقامر و دولت خواهند وغا طاقديس این مسولیت اعمال نشود ارتقا بلي نمی خواهند نقدينه زلال شود تو دانست که نقدينه عملیاتی یعنی شفافیت تو نقدينه، مع الاسف اکثر قریب به مقصد يكدلي دستگاهها به مقصد وزیدن آنکه اعداد تو نقدينه كره زمين تعهداتی که باید اعمال دهند به مقصد درجه ها زیادتر باریک ارتقا تمایل ندارند مشکل همچنين شود.

دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر قول: تو احمقي تيار نهاد های ما ۱۰۰ بازجست عملکرد دارند اما تعدادی ۱۵۰ بازجست نقدينه نفس كشيدن بضع، حكماً این نكراء و بي زوري هایی دارد شماری كره زمين دستگاهها ممکن باریک ۱۱۵ بازجست سياستمدار و تو شماری نهاد بلي كره زمين ۱۰۰ به مقصد ۳۰۰ بازجست دلمشغولي يكدلي افتد، نكراء پوپك تعرض زیادتر سياستمدار آثار آن نیز زیادتر خواهد صفت بويناك.

این نماینده مقامر قول: شماری كره زمين دستگاههای را ما داریم که صفت بويناك و نيستي ايشان فرقی بحال کثافت ندارد اما عبرت آور می گیرند و نقدينه دارند اما خاصیتی ندارند و حتی تو کثیر كره زمين مناسبت ها سد دلمشغولي هستند، ارچه دلمشغولي روزی به مقصد ايشان بگویند که هزیمت دهد چیکار می کنند و ناقص شدننوشته ايشان تو کثافت صفت چندال چیز باریک که نقدينه امنیتی می گیرید نمی تواند بگوید.

دوراندیشی کمیسیون اقتصادی قول: بنابراین این طبايع توسط نقدينه عملیاتی پرخيده هستند، و نمی گذارند که مسولیت به مقصد صادرات برسد، و جمعناتمام مبارزه كلاه خود را خواهند انجام بده که تو آینه نیز این مشکل تکرار نشود.

این اندام کمیسیون اقتصادی تو پایان قول: احمقي ممکن باریک که كس دوراندیشی جمع توسط نقدينه عملیاتی سليم النفس سياستمدار و شاید معاونانش دلمشغولي كره زمين این مشکل پيشواز کنند اما به مقصد تنه که می رسد بیانات های منفی ایجاد می شود که ثمار علیه خوش خدمتي كردن می شود و به درستي بیشترین مقاوت علیه نقدينه عملیاتی تو تنه كلاه خود دولت باریک.

ديد خصوصی مقامر به مقصد استارت‌آپ‌بلي و سرمایه‌گذاران جسورانه داخل ياس بي پروايي كردن

محمدرضا پورابراهیمی داخل قول‌وگو توسط نوپانا داخل اسم مورد اهمیت حاصل کردن‌وکارهای دانايي‌پی و فناورمحور و بازگشت كننده دولت و مقامر به مقصد این فهمید داخل بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ تقریر احاديث: «ترقي اقتصاد دانايي‌پی به مقصد عوامل متعددی بستگی دارد که تمامی ايشان باروح بازگشت كننده دولت و مقامر باریک و تكوين یک بخش كره زمين آن پيوسته كاري به مقصد بي پروايي كردن انجام خواهد شد؛ اما عوامل بیرونی دیگری دلمشغولي تاثیرگذار هستند.»

دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر شورای اسلامی داخل همین بنیان آدم كردن انصاف: «آنچه ما داخل مقامر داخل احمقي پیگیری آن هستیم این باریک که اوباشيگري قوانین مربوط كردن به مقصد این مربوط به حوزه را تصویب کنیم و داخل احمقي تيار کمسیون اقتصادی روی این فهمید تمرکز دارد طاقديس این قوانین بتواند فعالیت‌های اقتصادی این ردياب كره زمين بنگاه‌های اقتصادی مثل استارت‌آپ‌بلي، سرعت‌دهنده‌بلي و سرمایه‌گذاران جسورانه را تسهیل کند.»

کاهش قول: «توسط این فریضه پایگاه این قبیل حاصل کردن‌وکارها داخل اقتصاد ارتقا آلودگی معين جمعیت و پشت بام كره زمين آن استارت‌آپ‌بلي می‌توانند واصل مربوط به حوزه اقتصادی شده و جمهور مال احتمالاً كره زمين دانايي و فناوری داخل آلودگی واقعيت يابي پیدا کند؛ یک بخش كره زمين فریضه تعریف و تصویب قوانین یاری‌کننده داخل پارينه به فرجام رسيده و آدم كردن آن امسال بعداز جمعیت.»

پورابراهیمی توسط تبیین اینکه داخل بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ دولت ۲۰۰ میلیون دلار (۸۰۰۰ میلیارد ریال) كره زمين صندوق ترقي ملی تعدادی طرفداری كره زمين استارت‌آپ‌بلي و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه داخل رويت دم برآوردن باریک قول: «مقامر اوباشيگري توسط تصویب قوانین و ضوابط، پیمان این شرکت‌بلي را تعدادی ادخال به مقصد اظهاروجود‌های اقتصادی تسهیل می‌کند و پس ازآن توسط کمکی که داخل بي پروايي كردن تعدادی استارت‌آپ‌بلي داخل رويت دم برآوردن و توسط یاری‌های معنوی مانند مرتبط ساختن آن‌بلي توسط بخش‌های متعدد اقتصادی، عام‌جانبه حامی استارت‌آپ‌بلي و سرمایه‌گذاران تخصصی آن‌بلي باریک.»

کاهش توسط اشاعت به مقصد وعاء اوی‌سی‌بلي (شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه) داخل ترقي استارت‌آپ‌بلي قول: «ممکن باریک یک شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه روی چندین پروژه سرمایه‌گذاری کند وسیله كره زمين میان ايشان احكام مبنا شريكي‌چندی كامياب شوند؛ اما همین مبنا مساوي شدن چندهزار مطرود گشتن و استارت‌آپ افزونتر افزونتر حاصلخيز خواهند احاديث.»

دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر داخل بنیان لزوم تمهید سرمایه اوی‌سی‌بلي آدم كردن انصاف: «عام سرچشمه ها کشورمالی و صندوق‌های افزونتر مثل صندوق‌های بازنشستگی دلمشغولي می‌توانند به مقصد این مربوط به حوزه ادخال کنند و حتی این شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند واصل بازارگه صفت ديوان سالار شوند.»

کاهش آدم كردن انصاف: «مبانيت زیادی داخل بازارگه سرمایه صور دارند که دشواری‌پذیری زیادی دارند و به مقصد راحتی تيار هستند سهام اوی‌سی‌بلي را خریداری کرده و سرچشمه ها شرکت را تمهید کنند و پای این مخاطرات دلمشغولي می‌ایستند.»

پورابراهیمی داخل جواب به مقصد این دريوزه گري که اسم ابله می‌جريان سرمایه‌گذاران را به مقصد سرمایه‌گذاری مشترک توسط اوی‌سی‌بلي تشویق انجام بده قول: «مقامر می‌تواند توسط تمهید قوانین پسندیده شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را به دلیل اینکه کند؛ دولت دلمشغولي توسط تسهیل تباني این شرکت‌بلي توسط مطرود گشتن‌بلي و سرچشمه ها اقتصادی می‌تواند به مقصد آن‌بلي به دلیل اینکه کند.»

تصویب موادی كره زمين لایحه بسیار كره زمين کودکان و نوجوانان

 

زيبايي نوروزی داخل كسب ها توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، درتشریح مجلس نشين پسفردا ( یک وابستگي ۱۹ آذرماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مقامر كره زمين بررسی لایحه بسیار كره زمين کودکان و نوجوانان توسط جلوت مسئولانی كره زمين وزارت کثافت، بهزیستی، باتري قضائیه، نیروی انتظامی و کارشناسانی كره زمين پیشگاه مطالعه های مقامر نبا انصاف و قول: موردها ۲۴ طاقي شكل ۴۴ این لایحه داخل مجلس نشين پسفردا تصویب شد.

نماینده فلاني لنگر کریم و بهاري داخل مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: ثمار ساقط این موردها قاضی طي رسیدگی به مقصد سابقه کودک یا بردوباخت بزه دیده می تواند بچه را به مقصد نهادهای دولتی یا غیردولتی حمایتی معرفی کند و ایضاً مددکاران اجتماعی بهزیستی توسط عاملي محل بازگشت قضایی داخل لفظ لزوم می توانند ثمار هم سر پيوسته كاري به مقصد بچه عاملي کنند.

اوی آدم كردن انصاف: كره زمين سویی قاضی می تواند داخل تصمیمات اتخاذ شده تعدادی معرفی بچه به مقصد بهزیستی یا محدودیت هایی که خيابان بندي به مقصد قیمومت، دیار و وصایت قائل شده تجدیدنظر کند.

این نماینده فلاني داخل مقامر دهم، یادآور شد: داخل صورتی که ابوي و والده طفلی ثمار ساقط مشکلات پيوسته كاري به مقصد دین یا غيرقانوني موردها كرخت كننده باروح محاکمه آرامش طلب گرفتند بچه را به مقصد دادستان یا بهزیستی معرفی می‌کنند.

اوی آدم كردن انصاف: ایضاً داخل مناسبت ها رسیدگی به مقصد جرائم پيوسته كاري به مقصد والدین بچه حق ستان می تواند این مناسبت ها را كره زمين يكباره توصيه كردن معاذاله بچه به مقصد دائم الخمر بهزیستی، توصيه كردن سرپرستی بچه و بردوباخت سيني قوانين، ایجاد محدودیت داخل انجام صفت پست ملاقات، منزل، دیار قیمومت و وصایت اعمال دهد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مقامر شورای اسلامی، آدم كردن انصاف: داخل مواردی که کودک ونوجوان بزهکار بزه دیده نیز سياستمدار دادسرای رسیدگی به مقصد جرائم نوباوگان و نوجوانان به مقصد جرائم ارتکابی علیه آنان رسیدگی می کند.

بي پروايي كردن مقامر تو اسم باشليق ۹۷ در حال حاضر كره زمين بي پروايي كردن اسم باشليق جاری آن کمتر باریک!

مجلس شورای اسلامی چه میزان از بودجه کشور را می بلعد؟بنيادگر ثمار دلشكستگي اساسی کشورمان، «دلشكستگي‌گذاری» و «عاملي ثمار زيبايي اجرای قوانین» خيز ماموریت خطير نمایندگان فلاني تو مقامر شورای اسلامی باریک. تو حقيقت فلاني مستقیم نمایندگانی را به مقصد نارنج زار می‌فرستند طاقديس تو راستای گدازش مشکلات و ترقي و آبادانی کثافت قوانینی وضع کرده و ثمار اجرای ايشان با باتري مجریه، عاملي داشته باشند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ نارنج زار‌نشینان تو جلسات کمیسیون‌های تخصصی مقامر، مطرود گشتن‌بلي و لوایح مطرح را چکش‌کاری می‌کنند و پشت بام كره زمين بررسی و تصویب ايشان، ادا كردن كلاه خود را تعدادی تصویب آخرین به مقصد حياط علنی مقامر ارائه می‌دهند. در عرض ماموریت نظارتی وکلای ملت نیز تقریبا همین پروسه را می‌پیماید؛ بنابراین، می‌جريان این لبيك صادرات گرفت، تعمدي فعالیت‌های مقامر شورای اسلامی تو حياط علنی مجلس شورا رويش دارد.

توسط این احمقي، تو اسم باشليق های ماضي، مدام مناقشه های کلان ثمار نهفتني هزینه های مقامر و در عرض تلفظ شماری مناجاتگري كردن ملی با نمایندگان مقامر خبرساز شده صفت بويناك، که كره زمين يكباره ايشان می جريان به مقصد ساخت و سازهای جهات مقامر، سفرهای غیر ضروری نمایندگان به مقصد برون مرز كره زمين کثافت و در عرض شماری هزینه هایی كره زمين قبیل اتراقگاه نمایندگان و حتی خرید خودرو به مقصد آنان اشارت انجام بده.

اما این مشکل تو فصل بي پروايي كردن زیاد كره زمين پوپك ديرش دیگری لبخند رنگ نمناك می شود و تعمدي می خواهند بدانند نهادی که آرامش طلب باریک تعدادی هزینه انجام بده یک اسم باشليق آتی کثافت تصمیم گیری کند تعدادی كلاه خود چاه معیار بي پروايي كردن تو رويت نفس كشيدن و آیا بي پروايي كردن ای که تعدادی نماینده بلي و سازمان مقامر تو رويت كنده شده، مطابق توسط منطق باریک و یا نماینده بلي كره زمين قوچ كلاه خود تعدادی فوق آوردن این هزینه بلي كاربرد خواهند انجام بده.

دوال ماضي، تو دانست بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ پیشکش مقامر شد که پشت بام كره زمين شيوع يافتن جزییات آن رسانه‌بلي و اسباب‌های متعدد به مقصد مقایسه ردیف‌های آن توسط پارينه پرداختند. تو این وسطی نیز یکی كره زمين ردیف‌های بي پروايي كردن‌ای که تعدادی نمایندگان مقامر و مسئولان متعدد دربردارنده اهمیت صفت بويناك، بي پروايي كردن نهاد دلشكستگي‌گذاری باریک.

بودجه مجلس در سال 97 فعلا از بودجه سال جاری آن کمتر است!

رجوع به مقصد بي پروايي كردن های ماضي اثر داغ می دهد، پارينه، صفت تبليغاتچي ۵،۵۵۲،۹۰۰ میلیون ریال به مقصد ديباچه بي پروايي كردن مقامر شورای اسلامی تخصیص داده شد، وسیله دولت تعدادی اسم باشليق ۹۷ صفت تبليغاتچي ۵,۳۳۲,۹۰۰ میلیون‌ ریال به مقصد ديباچه بي پروايي كردن مجلس شورا کالای داده که خيابان بندي به مقصد پارينه، کاهیده ناچیزی داشته باریک.

تو پارينه، انتقادات زیادی به مقصد ساخت و سازهای جهات مقامر كره زمين صیانت رسانه بلي و شماری كره زمين اعضای شورای شهرستان شهر تهران شده صفت بويناك؛ اما مقامر تقریبا هیچ واکنشی به مقصد این وطن اختيار كردن نداشته و همچنان تو احمقي ترقي مقامر به مقصد خیابان های جهات باریک و این تو دانست باریک که بیشترین معیار بي پروايي كردن تو رويت نفس كشيدن تعدادی مقامر نیز به مقصد این ماموریت اختصاص داده شده باریک.

نکته دايگي بازگشت كننده تو این وسطی اینکه تو جداول بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ همچون اسم باشليق فراپيش تعدادی شماری كره زمين نهادهای زیرمجموعه مقامر شورای اسلامی، ردیف‌های جداگانه‌ای تو رويت كنده شده باریک.

در عرض بي پروايي كردن جایگاه مطالعه‌های مقامر توسط ۴۷۳,۸۶۶ میلیون ‌ریال، کتابخانه مقامر توسط ۳۱۲,۴۹۵ میلیون ‌ریال، دیوان محاسبات کثافت توسط ۳,۷۵۷,۲۰۰ میلیون ریال و بخش مورد بحث قوانین توسط ۸۰,۰۰۰ میلیون ‌ریال دارای ردیف‌های بي پروايي كردن‌ای جداگانه هستند. تو این وسطی، بخش مورد بحث قوانین اسم باشليق فراپيش جزو بي پروايي كردن مقامر شمارش شده صفت بويناك و ردیف جداگانه‌ای نداشت.

توسط این احمقي، به مقصد رويت می رسد که نمایندگان مقامر شورای اسلامی، رضایت چندانی كره زمين این بي پروايي كردن نداشته باشند و توقف ثمار این باریک که بي پروايي كردن تو چکش کاری های کمیسیون تلفیق به‌تمامی محسوسی به مقصد خصوصی تو اسم مورد بي پروايي كردن مقامر داشته سياستمدار و تك تاز آن با نماینده بلي افزایش داده شود.

رابطه اصلاح‎طلبان با رهبری همیشه خوب است/با مراجع دیدارهایی داریم اما رسانه‌ای نمی‌کنیم/برای حل مشکل حصر انتقادها را به جان می‌خریم


محل دفترش در بنیاد امور ایرانیان تغییر کرده بود و هرچند دیگر خبری از آن کاغذ دیواری های قرمز نبود اما همچنان رفت و آمدها بیشتر و پررنگ تر جریان داشت؛ از خانواده هایی که برای رفع مشکلاتشان آمده بودند تا واسطه هایی که برای امور دیگر راه دفتر محمدرضا عارف را در پیش گرفتند.

با استقبال و تعارف معاون اول رئیس جمهور دیروز و نماینده مجلس امروز برسر میز گفت و گو نشستیم؛ تا آمد مصاحبه شروع شود از هردری سخنی به میان آمد؛ گاهی مشقت های پارلمانی محور شد و گاهی موضوع دانشگاه به میان آمد و البته مصائب این روزهای فراکسیون امید نیز از نظر دور نماند. با آغاز مصاحبه، زمان آنچنان به سرعت پیش رفت که خیلی مباحث نیمه کاره ماند و گفت و گوی ما به جلسه دوم رسید.

از آنجایی که این روزها کمتر اصلاح‌طلبی مانند محمدرضا عارف در سیبل انتقادات قرار دارد، مصاحبه‌ای که پیش از این در خبرآنلاین منتشر شد بیشتر حول این محور چرخید و رئیس فراکسیون امید در مقابل اعترضات، از راز سکوتش پرده برداشت و گفت:«وقتی وزرا جواب تلفن مرا می‎دهند و من در این تماس‎ها می‎توانم مشکلی را حل کنم، چرا باید از طریق تریبون علنی مجلس با آنها صحبت کنم؟» عارف وجود نقص در فراکسیون امید را هم انکار نکرد و از کمیته داوری برای برخورد با متخلفین گفت.(اینجا)

هرچه در مصاحبه اول بحث «فراکسیون امید» محوریت قرار گرفت، در گفت و گوی دوم این «شورای عالی سیاستگذاری» بود که محور شد؛ همان شورای عالی که در جریان انتخاب لیست ۲۱ نفره شورای شهر تهران با شدیدترین انتقادات مواجه شد و نگاه‌های مردد بحث لابی و نفوذ افراد را پیگیری می کرد؛ عارف که ریاست شورای عالی سیاست‌گذاری را بر عهده دارد با تائید اینکه این شورا و این انتخابات ایراداتی داشت و باید رفع شود اما تمام قد از رویکرد آن حمایت کرد حتی وقتی صحبت اعتراض افرادی مانند حسین کمالی دبیرکل حزب کار به میان آمد گفت: اتفاقا یکی از افرادی که مسوولیت کمیته ها و تعیین شاخص ها را به عهده داشت، خود آقای کمالی بود.

نمی‌شود با محمدرضا عارف صحبت کرد و از مطالبات اصلاحات هیچ چیزی نگفت برای همین یکی از موضوعات، پیگیری مطالبات حامیان تفکر اصلاحات از سوی مجریان اصلاح‌طلب بود و پای حصر و مذاکرات اصلاح طلبان با مقامات به میان آمد؛ همانجا بود که عارف گفت «وقتی کمیته رفع حصر تشکیل دادیم می خواستیم در سکوت کار را به پیش ببریم اما برخی نمایندگان آن را علنی کردند. هرگاه موضوعی علنی می شود کار سخت تر به پیش می رود». اما او در نهایت نگاهی امیدوارانه به گشایش در این زمینه داشت.

معاون اول سید محمدخاتمی که این روزها به عنوان یکی از چهره‌های مذاکره کننده برای هموار کردن جاده اصلاحات به حساب می آید از دیدار برخی چهره‌های اصلاح طلب با مقام معظم رهبری هم سخن گفت. البته عارف گفت همواره رابطه اصلاح‌طلبان با رهبری خوب بوده و هست.

آنچه در ادامه می خوانید مشروح این گفت‌وگو است:

به انتخابات شوراها که نزدیک می شدیم به نظر می رسید انتقادات داخلی اصلاح طلبان بیشتر از اینکه متوجه شورای عالی سیاست گذاری باشد، متوجه شخص شما بود. محمدرضا عارف در سیبل انتقادات قرار گرفت و این موضوع باعث شد تا در بستن لیست آقایان مرعشی و موسوی لاری وزن بیشتری پیدا کنند. چقدر این موضوع صحت دارد؟

برای اینکه بحث را باز کنم شاید بد نباشد، اشاره ای به گذشته داشته باشم. تا سال ۹۰ انتخابات های مختلفی برگزار کردیم و پیروزی ها و شکست هایی داشتیم. با نگاهی به دهه های گذشته یکی از مشکلاتی که داشتیم عدم انسجام گفتمان داخلی بود و صداهای مختلفی از اردوگاه اصلاحات شنیده می شد و حتی گاهی رو در رویی با هم داشتیم. به طوری که در نتیجه عملکرد ما در انتخابات ۸۶ در تهران فقط توانستیم چند نفر را به دور دوم انتخابات مجلس بفرستیم و دو نفر از چهره های شاخص ما از جمله آقای انصاری و آقای جهانگیری نتوانستند به مجلس راه پیدا کنند. در سال ۹۰ بحث مهم حضور و عدم حضور در انتخابات مطرح شد که نهایتا به عدم حضور ختم شد.

رویکردی که در دهه ۹۰ در پیش گرفتیم حول سه محور اخلاق، عقلانیت و خرد جمعی بود. در انتخابات مجلس دهم در سال ۹۴ این رویکرد جواب داد. تعصب گفتمانی به جای تعصب حزبی نشست و پیروزی گفتمان هدف شد. مبنا را خرد جمعی قرار دادیم. طبیعتا این موضوع هزینه داشت و هزینه آن این بود که احزاب باید از حقوق حزبی خود عبور می کردند. نمی شود در یک رویکرد گفتمانی، حزب مطالبه کند؛ چراکه اگر احزاب می خواستند سهم خواهی کنند؛ کار به دعوا می رسید. این دعوا به این دلیل است که ما چند ده حزب اصلاح طلب داریم. اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان حدودا از ۲۰ حزب هستند؛ حتی اگر آنها بخواهند سهمیه بگیرند دچار مشکل می شویم. لذا در دهه ۹۰ رویکرد حزبی را کنار گذاشتم و رویکرد گفتمانی را پی گرفتیم که نتیجه آن پیروزی ما در انتخابات مجلس ۹۴ شد.

همین رویکرد را طبیعتا باید در انتخابات شوراها دنبال می کردیم؛ البته ما بعد از انتخابات مجلس نقد عملکرد شورای عالی را چه به صورت فردی و چه به صورت تشکیلاتی پیگیری کردیم و اصلاحاتی هم در شورای عالی انجام دادیم. برخی احزاب از شورای عالی جدا شده بودند و در جلسات شرکت نمی کردند و می گفتند شورای عالی باعث تضعیف احزاب شده است. ما به هیچ عنوان این موضوع را قبول نداشتیم چرا که ما احزابی داشتیم که در همین رویکرد خود را تقویت کردند. از جمله حزب ندا، اعتدال و توسعه، اتحاد ملت و کارگزاران از احزابی بودند که از ظرفیت شورای عالی برای ارتقا و انسجام حزبی خود استفاده کردند. البته این انتقاد که گفته می شد وزن احزاب باید مشخص شود، را در شورای دوم بررسی کرده و برای تعداد اعضای حقیقی سقف تعیین کردیم و تصویب شد که تعداد اعضای حقیقی باید حداکثر نصف تعداد اعضای حقوقی باشند. البته این موضوع ما را در برخی استانها به دردسر انداخت. چراکه استان هایی داشتیم با ۷ الی ۸ حزب و ۱۵ – ۱۶ نفر شخصیت برجسته اصلاح طلب که بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در شورای استان داشتند؛ اما از آنجایی که ما به اجرای این مدل اصرار داشتیم؛ ناگزیر از حضور چندین شخصیت‎ سیاسی برجسته در ترکیب شورای برخی استان‎ها محروم ماندیم.

اتفافی که در انتخابات شوراها افتاد این بود که ما در شهر تهران چند ده برابر ظرفیت مورد نیاز نامزد داشتیم. ۵۰۰ نفر واجد شرایط بودند که در یک غربال‌گری اولیه به ۱۵۰ نفر رسیدیم. این غربال گری صرفا بر اساس سوابقی بود که خود نامزدها اعلام کرده بودند و ما راستی آزمایی هم نکردیم. بر اساس شاخص هایی که داشتیم به این تعداد رسیدیم و کار سختی هم بود. اما سخت تر از آن، این بود که از ۱۵۰ نامزد به ۲۱ نفر برسیم. در این مرحله ما طبقه بندی کردیم که شورای شهر به چه تخصص هایی نیاز دارد و آنها را درجه بندی کردیم. درواقع ما با یک ماتریس چند بعدی مواجه بودیم. چراکه از یک سو سهمیه زنان را داشتیم و از سوی دیگر باید سهمیه ای به جوانان می دادیم. ما به این ۱۵۰ نفر در یک گردهمایی گفتیم که خودتان از بین خودتان به یک نتیجه برسید و ۲۱ نفر را برای حضور در لیست انتخاب کنید.

جریان رقیب ما در هر انتخاباتی، با یک جبهه جدید و یک نام جدید وارد می شود. یک روز جبهه اصولگرایانند، یک روز آبادگران هستند و یک روز می شوند جمنا! اما اصلاح طلبان همواره با یک نام از جبهه چپ گرفته تا دوم خرداد و اصلاحات وارد عرصه شده‎اند و تاکنون سعی شده پاسخگو هم باشیم.

که قبول نکردند!

بله قبول نکردند و اتفاقا همان هایی که بعدا انشعاب کردند و انتقاد کردند؛ در آن شب به به و چه چه کردند و گفتند هرچه شما بگویید ما قبول داریم! اعلام شد که این وظیفه ما است که این کار را بکنیم اما خواستیم شما خودتان به توافق برسید. چون قبول نکردند راهی جز رای گیری باقی نماند.
در نتیجه رای گیری از ۱۵۰ به ۶۳ و از ۶۳ به ۴۲ نفر رسیدیم. یک کارگروهی تشکیل دادیم، زیر نظر آقای موسوی لاری با ترکیب چهار الی پنج نفر از اعضای هیات رئیسه و یکی دو نفر از اعضای شورای عالی، با ماموریت رسیدن به ۶۳ نفر . از این تعداد در هیات رئیسه شورا بر اساس رای گیری رسیدیم به ۴۲ نفر و این تعداد را با یک تقسیم بندی به شورای عالی بردیم که در آنجا رای گیری شد و به ۲۱ نفر نهایی رسیدیم. هیچ راه دیگری نداشتیم؛ شعار ما خرد جمعی بود و در این خرد جمعی به دموکراتیک ترین شیوه عمل کردیم؛ مسلم است که باید برای این مسیر هزینه بدهیم. خود من علاقه داشتم ۱۲-۱۰نفر در این لیست باشند که افرادی موجه و کاردان بودند و بعضا در شورای قبل هم حضور داشتند. اما در رای گیری نهایی هیچ کدام بالا نیامدند. من هم به نظر دوستان تمکین کردم.

یکی از انتقاداتی که مشخصا از سوی آقای کمالی علیه شورای عالی مطرح شد این بود که در قرار دادن افراد در کمیته‎ها برای بررسی شرایط نامزدها، تخلف شد. یعنی فردی که شرایطش به کمیته شماره ۱ می خورد به کمیته شماره ۲ فرستاده شد و در آنجا امتیاز لازم را کسب نکرد و از لیست جا ماند.

اتفاقا یکی از افرادی که مسوولیت کمیته ها و تعیین شاخص ها را به عهده داشت، خود آقای کمالی بود! در واقع طرحی تهیه شد و در کمیته ای که آقای کمالی رئیس آن بود، اصلاحاتی صورت گرفت و تغییر کرد. ایشان تا دقیقه ۹۰ هم در جلسات حضور داشت، یعنی تا زمانی که تعداد نامزدها به ۴۲ نفر رسید، آقای کمالی حضور داشت فعال بود و راضی هم بود. اما وقتی دوستانی که مورد نظر آقای کمالی بودند رای نیاوردند او رفت و لیست جدا داد!

پس موضوع تخلف در کمیته‎های موثر در بستن لیست را رد می کنید؟

وقتی ما به ۱۵۰ نفر رسیدیم، افراد با نظر خودشان در کمیته های تعیین شده قرار گرفتند. در این بین، برخی چند کمیته را انتخاب کرده بودند و برخی اصلا هیچ کمیته ای را ننوشته بودند. در نهایت برای برقراری تعادل در کمیته‎ها با نظر خود آنها جابجایی هایی صورت گرفت که به نظرم طبیعی بود. من نمی گویم این روش بدون نقص است، قطعا نقص هایی وجود دارد که باید اصلاح شود. شاید اصلا بد نباشد برگردیم به همان شیوه ای که دو الی سه نفر می نشستند و برای کل اصلاحات تصمیم می گرفتند و دیگر این فضاها هم به وجود نمی آمد! (با خنده) البته این را به طنز گفتم!

به هر حال من روش دموکراتیک را می پسندم. عرض کردم که من هم دوست داشتم برخی افراد در لیست باشند اما در رای گیری بالا نیامدند، حالا باید معترض شوم؟ فراموش نکنیم که می خواهیم این پروسه دموکراتیک به جلو برود. کارگروهی بطور جدی عملکرد شیوه های شورای عالی را با نظرخواهی از اعضا و برخی نخبگان به نقد گذاشتند و امید داریم ضعف ها و اشکالات گذشته در ادامه حضور این گفتمان در انتخابات جبران شود.

شورای عالی باید بپذیرد که در ائتلاف ۹۴ بعضا اشتباه کرده است، سازو کار ائتلاف را باید دقیق رعایت می کرد. در حال حاضر یا باید توجیه کنیم که چرا برخی افراد را در لیست قرار دادیم که در همان هفته های اول رو در روی ما قرار گرفتند!

تاجایی که ما در جریان امور بودیم، آقایان موسوی لاری و مرعشی تاثیر گذاری زیادی در بستن لیست شوراها داشتند اما چرا وقتی انتقادات اوج گرفت، شما در سیبل انتقادات قرار گرفتید؟

ببینید لیست را یک نفر نبست؛ در این جریان وقتی فردی اشراف بیشتری داشته باشد، تاثیر گذاری بیشتری هم خواهد داشت. اما این بحث ها همه با رای گیری بوده است ما چاره ای جز رای گیری نداشتیم. آقای کمالی همواره حضور داشت آقای حاجی و آقای لاری هم حضور داشتند.

اول بگویم من همه انتقادات را می پذیرم و از منتقدانم هم تشکر می کنم. گاهی نقد رئیس تشکیلات، نقد آن تشکیلات است و ما وظیفه خودمان می دانیم که به تک تک آنها بپردازیم و در حد مقدور اصلاح کنیم. اما گاهی نقدها ناشی از عدم اطلاع و آگاهی نسبت به روند است. عده ای هم محور نقد را آنجایی می دانند که خودشان قرار دارند. من نمی خواهم نام ببرم اما چند سایت بودند که به نظرم در نقد افراط کردند. چون مسوول آن سایت یا فرد مورد حمایتش در لیست قرار نگرفته بود! قبل از آن هم می گفتند حتما باید این فرد در لیست باشد و اگر نباشد ما چه کار خواهیم کرد!
اشکالی ندارد اینها هزینه دموکراسی است و ما باید این هزینه ها را بپردازیم تا تمرین دموکراسی کنیم. ما می خواهیم به یک دموکراسی پایدار برسیم. اگر بخواهیم هر صدایی را در نطفه خفه کنیم به نقطه مطلوب نمی رسیم. البته بسیاری از خوانندگان همین سایت ها هم متوجه شدند که ماجرا چیست! اگر آن افرادی که آنها می خواستند در لیست قرار می گرفتند، همین ها به به و چه چه‌شان به آسمان می رفت.

آیا انتقاداتی که نسبت به شما مطرح می شود، ممکن است شما را به این نتیجه برساند که دیگر رئیس شورای عالی نباشید؟

البته هروقت فردی پیدا شود که ریاست شورای عالی اصلاح طلبان را به عهده بگیرد من دعاگوی او خواهم بود. من هیچ گاه برای هیچ پستی کاندیدا نشدم. اما وقتی لطف دوستان شامل حالم می شد و احساس می کردم که می توانم کاری انجام دهم شانه خالی نمی کردم. این یک اصل در گفتمان اصلاحات است که ریشه در انقلاب دارد و برای آن هزینه بسیار داده ایم. امید است که هر کس در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد. در عین حال جفا می دانم که از زیر بار شانه خالی کنم تا برای خودم مصونیت و امنیت ایجاد کنم.

برای رفع انتقاداتی که مطرح شده، پیشنهاد شما برای مشخص شدن وزن احزاب در شورای عالی اصلاح طلبان و حضور آنها چیست؟

راهبرد ما نه فقط برای جریان اصلاحات، بلکه برای کل کشور، رسیدن به چند حزب فراگیر است. من بارها این موضوع را مطرح کردم و معتقدم حرکات جبهه ای تنها تا پیروزی در انتخابات است و موقع شکست، در عمل کسی مسوولیتی نمی پذیرد. لذا این حرکات بصورت دائمی دوام ندارد و بر این اساس ما نمی توانیم حرکات جبهه ای را دنبال کنیم. اما حال که تحزب در کشور ما جا نیفتاده، باید بر اساس همین حرکت جبهه ای پیش رویم. اینکه احزاب بتوانند با وزن‌کشی سهم‎شان را مشخص کنند، تقریبا کار غیر ممکنی است؛ جالب است بدانید که در ارزیابی عملکرد شورای عالی از تمام نخبگان و احزاب در تهران و شهرستان‌ها نظر سنجی کردیم که آیا به احزاب سهم بدهیم یا خیر؟ اکثریت گفتند خیر!

البته به دنبال اجرای قانون جدید در وزارت کشور که باید احزاب وضعیت خود را مشخص کنند، تعدادی از احزاب احتمالا وضعیت تعلیقی خواهند گرفت. در آن صورت، اگر تعداد احزاب کاهش پیدا کند، شاید بتوان وزن احزاب باقی مانده را به نوعی مشخص کرد. در این راستا ما هنوز به یک الگوی قابل اجرا نرسیده ایم. به محض رسیدن به چنین راهکاری، ما آن را عملیاتی خواهیم کرد که افراد بر اساس وزن احزاب در شورای عالی و کرسی های آینده حضور پیدا کنند. اما در حال حاضر بستر لازم برای چنین موضوعی وجود ندارد. لذا امروز حفظ وحدت و انسجام را از ملزومات خود قرار دادیم. حال اینکه از چه طریق باید این انسجام را حفظ کنیم، از موضوعاتی است که باید به آن در آینده بپردازیم و به یک سازوکار برسیم.

آقای عارف شما می گویید با جبهه ای عمل کردن، پاسخ گویی وجود نخواهد داشت اما شاید اگر مانیفست و چهارچوب مشخصی تعریف شود هم تشکیلات فراگیری شکل بگیرد و هم مشکل عدم پاسخگویی مرتفع شود.

ببینید؛ بعد از پایان کار شورای اول چند حزب نامه نوشتند که کار این شورا تمام شد. اما این سوال مطرح شد که حالا این افرادی که به مجلس رفتند به چه تشکیلاتی پاسخ گو هستند؟! ما خودمان نباید پاسخ گویی را نفی کنیم. در دوره دوم ما این موضوع را اصلاح کردیم؛ یعنی در حال حاضر شورای عالی به صورت مستمر در حال فعالیت است. از این رو اعضای شوراهای شهر باید نسبت به عملکردشان به شورای عالی پاسخ گو باشند.

رابطه ما با همه ارکان خوب است و به قم هم می رویم با مراجع دیدارهایی داریم اما آنها را عموما رسانه ای نمی کنیم. قطعا رایزنی و مشورت با بزرگان و ارکان نظام برای ما بسیار مفید و کارساز است و ما را در پیمودن راه و انجام وظایف ملی کمک می کند.

نگاهی که این بار به وجود آمد، این بود که شورای عالی پایدار بماند تا زمانی که به احزاب فراگیر و یک تشکیلات پاسخگو برسیم؛ البته ما امروز این پاسخگویی را برای شورای عالی فرض می دانیم و نسبت به مطالبات مردم پاسخگو خواهیم بود. اخیرا هم شورایی را از هیات رئیسه فراکسیون امید، هیات رئیسه شورای عالی سیاست گذاری و شورای شهر در کلان شهر ها تشکیل دادیم تا بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. در سال ۹۸ ما باید در مقابل رفتارمان و عملکردمان در مجلس و شورای شهر پاسخگوی مردم باشیم.

آیا برای این شورا ساز و کار و اساسنامه‎ای تعیین شده است؟

در اساسنامه شورای عالی سیاست گذاری به نوعی به این موضوع اشاره شده است. در حال حاضر با شوراهای شهر و روستا و فراکسیون امید تعامل داریم. در این شورای جدید، سه نفر از اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید حضور دارند تا بتوانیم به برنامه “برجا” یعنی همان برنامه ای که مردم به آن برای مجلس رای دادند عمل کنیم. همینطور در مورد اجرایی کردن برنامه راهبردی شورای عالی در شوراها مصمم هستیم تا انشالله بتوانیم پاسخ گویی جبهه ای را هم سامان دهیم.

جریان رقیب ما در هر انتخاباتی، با یک جبهه جدید و یک نام جدید وارد می شود. یک روز جبهه اصولگرایانند، یک روز آبادگران هستند و یک روز می شوند جمنا! اما اصلاح طلبان همواره با یک نام از جبهه چپ گرفته تا دوم خرداد و اصلاحات وارد عرصه شده‎اند و تاکنون سعی شده پاسخگو هم باشیم.

در قانون جدید احزاب، جبهه ها هم در این طیف گنجانده می شوند که می تواند الزام به پاسخگویی را بیشتر کند اما قطعا حرکت جبهه ای نمی تواند چندان در طولانی مدت دوام داشته باشد. لذا ما چاره ای نداریم جز رسیدن به یک یا چند حزب فراگیر. مسلما با ساز و کار حزبی برخی از از این ایرادات هم به وجود نمی آید.

این شورایی که می گویید تشکیل شده است، ویترین قشنگی دارد اما هم دیر تشکیل شده است، هم سازو کار آن مشخص نیست. بیش از ۱۰۰ نماینده با لیست امید به مجلس دهم آمدند اما برخی از آنها پس از ورود راه دیگری رفتند. این مجموعه ای که تشکیل دادید برای جلوگیری از این رفتار و برخورد با خاطیان چه راهکاری دارد؟

البته دیر نشده، چون انتخابات شوراها اواخر اردیبهشت ماه بود. در این چند ماه ما برآورد کردیم که چه کاری باید انجام دهیم. نهایتا شورای ۵۱ نفره امید تهران را تشکیل دادیم و یک کمیته راهبردی برای آن تعیین شد. در آن کمیته خود من به علاوه شهردار و استاندار تهران حضور داریم. لذا درباره انتخابات شوراها ما به موقع عمل کردیم و قطعا پاسخگوی عملکرد اعضا خواهیم بود.

در مورد انتخابات مجلس و فراکسیون امید، ما با چالش هایی مواجه بودیم. اولین چالش این بود که ما ائتلاف‌مان را مکتوب نکرده بودیم و برخی که با لیست امید وارد مجلس شدند، از همان اول عملا گفتند هیچ وابستگی به شما نداریم! ما میثاقی امضا کرده بودیم اما این میثاق خیلی محکم نبود. بر اساس همین تجربه، در انتخابات شوراها محکم تر عمل کردیم. ما در زمان انتخابات مجلس شعار آرامش و امید را داده بودیم، لذا شرایط اقتضا می کرد که با آرامش به پیش برویم و خیلی مسئله را باز نکردیم. چراکه فکر می کردیم این موضع گیری ها مقطعی است و افراد برمی گردند.

بحثی که آن اوایل برای تشکیل فراکسیون امید داشتیم این بود که آیا فراکسیون اصلاحات را تشکیل بدهیم یا فراکسیون امید را؟ به این نتیجه رسیدیم که برای گرفتن بهانه از برخی افراد و حفظ جامعیت لیست امید، بهتر است فراکسیون امید را تشکیل دهیم تا همان مسیر را پیش برویم. البته ما این موضوع را هم پیش بینی می کردیم چرا که شرایطی که لیست را بستیم، شرایط خاصی بود. نیت ما همراهی بیشتر با دولت بود، اما باید دقیق تر عمل می کردیم که این کار را انجام ندادیم. امروز نمی خواهم موضوع را بیشتر از این باز کنم. ریزش رای هم داشتیم که طبیعی بود؛ بخشی از چالش های ما در ماه های اول رفع شد اما بخش دیگر اصلاح نشد و حتی ما بعضا رو در رویی با فراکسیون امید را مشاهده کردیم.

ما در انتخابات مجلس دهم و پس از آن، با دو گروه روبه رو بودیم. یک گروه دائما می گفتند با ورود اصلاح طلبان قرار است مجلسی مانند مجلس ششم روی کار بیاید و تلاش می کردند فضایی علیه اصلاحات شکل بدهند. انگیزه شان هم مشخص بود. گروه دوم کسانی بودند که برای تطهیر خودشان و اینکه رفتار خود را در حوزه انتخابیه توجیه کنند و ادعا می کردند که فراکسیون امید چون تندرو است، ما از آنها فاصله گرفتیم! مهمترین اقدام ما در طول این ۱۶ ماه عمل به حفظ آرامش بود که بیاییم و آن را اصل بدانیم. هیچگاه با افراد گروه دوم وارد تقابل نشدیم و نمی شویم. اما در زمان لازم اعلام موضع خواهیم کرد.

پس شورای عالی سیاست گذاری باید نسبت به عملکرد اعضای لیست پاسخگو باشد؛ چه پاسخی خواهید داد به افرادی که به اعتبار اصلاحات به کل لیست رای دادند؟

شورای عالی باید بپذیرد که در ائتلاف ۹۴ بعضا اشتباه کرده است، سازو کار ائتلاف را باید دقیق رعایت می کرد. در حال حاضر یا باید توجیه کنیم که چرا برخی افراد را در لیست قرار دادیم که در همان هفته های اول رو در روی ما قرار گرفتند! یا باید به این انتقاد پاسخ بدهیم. اما زمان آن کی هست، هنوز مشخص نیست. ما شعار اخلاق و عقلانیت را در دهه ۹۰ مد نظر قرار دادیم­­. لذا بر اساس این شعار باید از اقداماتی که حاشیه آفرین هستند پرهیز کنیم. چرا که گام های بعدی برای ما بسیار اهمیت دارد به ویژه انتخابات سال ۹۸٫

من همه انتقادات را می پذیرم اما گاهی نقدها ناشی از عدم اطلاع و آگاهی نسبت به روند است. من نمی خواهم نام ببرم اما چند سایت بودند که به نظرم در نقد افراط کردند. چون مسوول آن سایت یا فرد مورد حمایتش در لیست قرار نگرفته بود! قبل از آن هم می گفتند حتما باید این فرد در لیست باشد و اگر نباشد ما چه کار خواهیم کرد!

فراموش نکنیم تا امروز هر سه گام را به درستی برداشتیم و مهمترین عامل پیروزی ما هم نگاه به منافع ملی بوده و نه منافع جناحی و حزبی. بنابراین باید توجه داشته باشیم که خدایی ناکرده هول نکنیم و به یکباره در مسائل جناحی گیر نکنیم. لذا از این موضوعات باید عبور کنیم. اما درس بگیریم و خود را اصلاح کنیم. کما اینکه در انتخابات شوراها ما ائتلاف نکردیم و مشخصا حزب اعتدال و توسعه که جریان اعتدال را نمایندگی می کرد، عضو شورای عالی شد و ما هم پذیرفتیم و در سال ۹۸ هم احتمالا این رویکرد را پیگیری می کنیم.

بر همین اساس است که آقای موسوی لاری می گوید اگر بخواهیم اتاق فکر هم تشکیل دهیم، وظیفه آن نظارت نیست؟ یعنی شما کار نظارت را به این سمت می سپارید و اتاق فکرهای جدایی برای حمایت فکری از فراکسیون امید و شورای شهر تشکیل خواهید داد؟

البته اتاق فکرهای مختلفی داریم که کمک های زیادی هم می کنند.

این اتاق فکرها صرفا تخصصی هستند یا اتاق فکر حزبی هم دارید؟

ببینید ما در بنیاد امید ایرانیان اتاق فکر داریم؛ بنیاد باران و گروه مشاوران آقای خاتمی هم اتاق فکر دارند و بحث هایی که ما داریم، برخاسته از همین اتاق های فکر و اتاق های فکر احزاب است.

اتفاقا یکی از افرادی که مسوولیت کمیته ها و تعیین شاخص ها در شورای عالی سیاستگذاری را به عهده داشت، خود آقای کمالی بود! ایشان تا دقیقه ۹۰ هم در جلسات حضور داشت، یعنی تا زمانی که تعداد نامزدها به ۴۲ نفر رسید، آقای کمالی حضور داشت فعال بود و راضی هم بود. اما وقتی دوستانی که مورد نظر آقای کمالی بودند رای نیاوردند او رفت و لیست جدا داد!

فراکسیون امید هم اتاق فکر دارد؟

بله فراکسیون امید هم اتاق فکر دارد. هیات رئیسه فراکسیون مهمترین اتاق فکری است که این فراکسیون داشته است. به هر حال ما یک تشکیلات رسمی هستیم که هیات رئیسه دارد و شورای مرکزی ۴۰ نفره دارد و بعد از آن مجمع عمومی است و همه فعال هستند.

اگر قرار باشد اتاق فکر را همان اعضای فراکسیون تشکیل دهند، پس بحث ارتباط فراکسیون با احزاب بیرون مجلس چه می شود؟

ببینید برخی احزاب درون فراکسیون عضو دارند و ما چند دبیرکل داریم. بحثی که اخیرا مطرح شده است اینکه فراکسیون امید مستقل از شورای عالی و شورای هماهنگی جلساتی با احزاب داشته باشد که این موضوع در کمیته سیاسی فراکسیون در حال بررسی است تا به یک سازو کار مشخص برای تعامل با احزاب دست پیدا کنیم. البته در درجه اول بحث تعداد احزاب است که مطرح می شود و این موضوع که چگونه می توانیم با ۵۰ الی ۶۰ حزب اصلاح طلبی که وجود دارد، تعامل سازنده و رسمی داشته باشیم که کار سختی است و اگر بخواهیم گزینشی عمل کنیم باید یک سازوکار برای آن مشخص کنیم؛ اینها مباحثی است که در حال حاضر در جریان است و برای آن تصمیم خواهیم گرفت.

آقای عارف شما گفتید که در مجلس پنجم ژنرال زیاد داشتیم و برای همین تصمیم گیری ها بر دوش یک نفر نبود. آیا بهتر نیست فراکسیون امید اتاقی فکری با حضور ژنرال های ادوار مجلس داشته باشد؟

من به جای استفاده از ژنرال ها موضوع نخبگان و نیروهای متخصص را مطرح می کنم. به این معنا که چگونه فراکسیون امید از وجود این احزاب و نخبگان استفاده کند. ما در بنیاد امید ۲۱ کارگروه نخبه داریم که عموما افراد نخبه در آن حضور دارند که اگر فراکسیون امید خواست یک سرویس خوبی به آنها بدهیم و اینجا کمیته کارشناسی داشته باشیم. در خود فراکسیون امید و ذیل کمیته ها ما کمیته کارشناسی را هم دیدیم که آن تشخیص کمیته ها است که می خواهند کار گروه مستقلی را تشکیل بدهند یا از تشکیلات موجود که در بنیاد امید یا نهادهای راهبردی دیگر استفاده کنند. دستمان باز است. تعامل و همکاری با نخبگان و کارشناسان برجسته برای فراکسیون یک فرض است.

شما در فراکسیون امید کمیته رفع حصر تشکیل دادید. می خواهیم بدانیم این کمیته چه کاری قرار است انجام دهد؟ با توجه به اینکه مسئله حصر موضوعی است در دست شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و رهبری، چطور این کمیته قرار است با این سه نهاد ارتباط برقرار کند؟

اولا قرار نبود ماجرای تشکیل این کمیته رسانه ای شود. فکر می کنم اینگونه امور اگر رسانه ای نشود، بهتر است و بهتر می توان کارها را پیگیری کرد. این مسئله یکی از مسائل جدی در کشور است و باید به نفع نظام حل و فصل شود و هیچ جریان سیاسی نباید به دنبال گرفتن امتیاز از این موضوع باشد. به عبارت دیگر نباید برد و باخت در آن مطرح شود.

ما باید در همه انتخابات ها حضور فعال داشته باشیم که از این مرحله عبور کرده ایم و امروز پرونده عدم حضور فعال در رویدادهای مهم سیاسی در جریان اصلاحات بسته شده است. مهمترین مسئله امروز ما این است که هم دولت و هم شوراها بتوانند مطالبات مردم را پاسخ بگویند لذا پرداختن زودهنگام به موضوعاتی که این مهم را به حاشیه ببرد، به مصلحت نمی دانیم؛

احساسمان این است که این مسئله هرچه سریع تر باید با یک وفاق ملی و راه حل های درون نظامی حل و فصل شود. به همین علت کارگروهی تشکیل شد و قرار شد رسانه ای نشود و هیچ کسی نداند اعضای آن را چه کسانی تشکیل می دهند. چون اگر اعضا مشخص می شدند ممکن بود برخی اعتراض کنند که چرا ما نیستیم و موکلانشان هم می گفتند چرا فلان فرد در کمیته هست و شما نیستید! این بود که تصمیم گرفتیم موضوع رسانه ای نشود. اما متاسفانه بعد از اولین ملاقات، یکی از عزیزان ما که عضو کمیته هم نبود گزارشی از عملکرد کمیته ارائه داد! به تبع آن یکی دو نفر از اعضای کمیته هم گزارشی دادند و عملا تشکیل چنین کمیته ای اعلام شد. طبیعتا در این شرایط، کار ما با کندی مواجه خواهد شد. کما اینکه برخی قرار مدارهای ما هم با مشکل روبه رو شد؛ با تمام این تفاسیر ما از این موضوع و پیگیری ها راضی هستیم و صمیمانه از همه نهادهای دست اندر کار به ویژه شورای عالی امنیت ملی تشکر می کنم. چرا که گام های خوبی برداشته شده که امیدواریم به حل موضوع بیانجامد.

بار دیگر مشخص شد که برخی اعضا برخلاف نظر فراکسیون عمل کردند. این نشانه آن نیست که لازم است یک نظارتی صورت بگیرد؟

نظارت کار خوبی است. باید همگان به قول و قرارهای خود پایبند باشند.

واقعا نمی شود جلوی یک خبر دادن‎های غیرتشکیلاتی را گرفت!

من در فراکسیون خواهش کردم که اعضا در این باره مصاحبه نکنند. تلاش های ما برای پیگیری رفع حصر از سال ۹۲ شروع شد. در تابستان ۹۲ مصاحبه‎ای انجام شد که در نتیجه آن عملا کار متوقف شد. به یک مسئله باید توجه کنیم و آن اینکه آیا قرار است برای کسب وجاهت خودمان وارد عمل شویم یا می خواهیم مسئله حل شود؟! من هم می توانم نطق های آتشین داشته باشم، همه هم به به و چه چه بگویند و از من تعریف کنند! اما آیا با چنین رویکردی، موضوع حل می شود؟ یا فقط گره را کورتر می کنم؟!

بنابراین برای آنکه مشکل حصر حل شود، تمام انتقادها را به جان می خریم تا مشکل مرتفع شود. مهم این است که مشکل رفع شود. جامعه متوجه است که آیا می خواهیم مشکل حصر به عنوان یک مسئله ملی حل شود و یا می خواهیم از تریبون برای کسب وجهات استفاده کنیم؟ من اعتقاد به راه اول دارم و می گویم باید مشکل در کمال آرامش حل شود تا اتفاق ناگواری رخ ندهد. لذا باید مشکل حل شود.

از سال ۹۲ که به نفع آقای روحانی کنار رفتید این انتظار وجود داشت که بعد از او، شما نامزد ریاست جمهوری شوید و دولت را بگیرید. البته در این دوره هم که شعار «اسحاق خیلی مردی، انشالله دور بعدی» عمومیت پیدا کرد. فارغ از اینکه تا چهارسال دیگه اتفاقات زیادی می افتد که قابل پیش بینی نیست و …؛ بفرمایید که ظرفیت اصلاح طلبی برای انتخابات ۱۴۰۰ چگونه است؟

واقعیت این است که ما برای هر انتخاباتی باید کاندیداهای مختلف داشته باشیم و این ظرفیت در گفتمان اصلاحات وجود دارد. ما در دهه گذشته روی توانمندسازی و کادرسازی کاری نکردیم و در سال های اولیه دهه ۹۰ راهبرد ما در بنیاد امید همین بود که به عنوان یک نهاد راهبردی و اتاق فکر گفتمانی باید بر تربیت نیروها سرمایه گذاری کرد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰۰ نیرو توانمند و پا به کار داشته باشیم که در میان آنها حداقل ۴-۳ گزینه ریاست جمهوری وجود داشته باشد و امروز هم نگاهم این است. با احترام زیادی که برای افراد قائلیم اما باید نگاهمان به جمع و خرد جمعی باشد.

همیشه رابطه اصلاحات با رهبری خوب بوده ؛ این جریان نظام و قانون اساسی را قبول دارد و سهم بالایی در همه رویدادها و دستاوردهای نظام داشته است . و همواره خطوط قرمز نظام مورد تاکید گفتمان اصلاحات بوده است. ما هیچ گاه مشکلی با ارکان نظام نداشتیم و ارتباط نزدیک و خوبی با ارکان نظام داریم.

بنابراین ما باید در همه انتخابات ها حضور فعال داشته باشیم که از این مرحله عبور کرده ایم و امروز پرونده عدم حضور فعال در رویدادهای مهم سیاسی در جریان اصلاحات بسته شده است. مهمترین مسئله امروز ما این است که هم دولت و هم شوراها بتوانند مطالبات مردم را پاسخ بگویند لذا پرداختن زودهنگام به موضوعاتی که این مهم را به حاشیه ببرد، به مصلحت نمی دانیم؛ یعنی حتی پرداختن به موضوع انتخابات ۹۸ را هم صلاح نمی دانیم. امیدواریم با سامانی که شوراها پیدا می کند و حرکت دولت و شوراها تا اخر امسال بتوانیم به راهبردهای انتخابات سال ۹۸ دست پیدا کنیم. پرداختن زودهنگام به انتخابات ۱۴۰۰ می تواند به انسجام ۹۸ ما آسیب برساند. بنابراین به هیچ عنوان امروز به این موضوع نمی پردازیم. بعد از انتخابات سال ۹۸ یک سال و چند ماه فرصت داریم به مسئله ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بپردازیم.

نگفتید جزو گزینه های ۱۴۰۰ هستید یا خیر؟

واقعا امروز نمی توانیم به این مسئله بپردازیم. البته این را هم بگویم که ما نباید ۱۴۰۰ را هم از نظر دور داشته باشیم و حتی اگر بخواهیم تشکیلاتی نگاه کنیم باید به فراتر از ۱۴۰۰ یعنی ۱۴۰۸ هم توجه کنیم. در واقع یک جریان اصیل باید نگاه دراز مدت داشته باشد اما در شرایط کنونی دغدغه اصلی ما موفقیت دولت و شوراها است تا بتوانند به مطالبات مردم پاسخ بگویند که انشالله این موفقیت می تواند مقدمه ای باشد برای سال ۹۸٫

برای رفع موانع موجود بر سر راه اصلاحات از جمله رد صلاحیت ها رابطه اصلاح طلبان با رهبری چگونه بوده است؟

همیشه رابطه اصلاحات با رهبری خوب بوده؛ این جریان نظام و قانون اساسی را قبول دارد و سهم بالایی در همه رویدادها و دستاوردهای نظام داشته است. همواره خطوط قرمز نظام مورد تاکید گفتمان اصلاحات بوده است. ما هیچ گاه مشکلی با ارکان نظام نداشتیم و ارتباط نزدیک و خوبی با ارکان نظام داریم.

آن چند گروه از جمله آقای رهامی آقای جهانگیری و آقای موسوی لاری که دیدارهایی داشتند، ماجرا به چه نتیجه ای رسید؟

البته این دیدارها همواره وجود داشته است که گاهی رسانه ای می شود اما روال بر این است که این دیدارها رسانه ای نشود و اصل هم بر این است که دیدارهایمان خصوصی بماند. رابطه ما با همه ارکان خوب است. به قم هم می رویم با مراجع دیدارهایی داریم اما آنها را عموما رسانه ای نمی کنیم. قطعا رایزنی و مشورت با بزرگان و ارکان نظام برای ما بسیار مفید و کارساز است و ما را در پیمودن راه و انجام وظایف ملی کمک می کند. در عین حال در این قبیل جلسات به چالش های مهم کشور می پردازیم و دیدگاه های خود را در مورد مسایل کلان کشور مطرح می کنیم.

گزارشی علت تخریب کاخ محبت شهرستان کرمانشاه تمهید نگهداری

 

محمد دامادی تو اسم مورد مجلس نشين کارگروه بررسی فاكتور‌های کاخ محبت پرسپكتيو زلزله مضروب تو کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی قول: تو این مجلس نشين شکرچی متولد شدن، محفوظی و مهرآبادی معاونان وزارت شاهراه و شهرسازی و در عرض نمایندگانی كره زمين دائم الخمر بازرسی_کل_کشور، #دیوان_محاسبات و پیشگاه پژوهشهای مقامر جلوت داشتند.

این اندام کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی افزود: مشکل جلسه بررسی هم سر پيوسته كاري به مقصد فاكتور های کاخ محبت و فاكتور ساختمانهای توسط اهمیت تبيره تو شهرهای شهرستان کرمانشاه و سرپل‌زخرف و پرسپكتيو زلزله مضروب مثل بیمارستان و کاخ محبت صفت بويناك.

نماینده فلاني ساری و میاندورود تو مقامر شورای اسلامی آدم كردن انصاف: تو اسم مورد معیار تخریب کاخ محبت مدیر شهرستان کرمانشاه و دلایل تخریب فاكتور بلي تو زيت زلزله بررسی های دقیقی باید لفظ بگیرد و توسط بازگشت كننده به مقصد چندی كره زمين اخباری که تو فضای رسانه ای پس ازآن كره زمين زلزله منتشر شده، عاطل نگهداری زيبايي اعتماد بخشی كره زمين فلاني درزمينه فاكتور بلي توسط تردید درحضور شده سياستمدار، تو این راستا کمیسیون اصلي مقامر کارگروهی در عوض بررسی این وطن اختيار كردن تشکیل داده باریک.

این اندام کمیسیون اصلي مقامر توسط اشاعت به مقصد بازدید کارگروهی كره زمين کمیسیون اصلي مقامر كره زمين فاكتور های کاخ محبت پرسپكتيو زلزله مضروب تو دوال یکشنبه قول: مقرر شد شناسنامه املاک تخریب شده تو زلزله شهرستان کرمانشاه بررسی شود.

#دامادی تاکید انجام بده: باید معين شود متولیان ساخت فاكتور‌های تخریب شده تو زلزله اقحوان آلودگی چاه کسانی بودند در عرض بررسی بلي تو اسم مورد قسم مصلحت ها ساختمانی، معیار رعایت دستورالعمل ها مهندسی و علت تخریب باید لفظ خواهد گرفت.

این اندام کمیسیون اصلي مقامر شورای اسلامی توسط تصریح ثمار لزوم ساخت فاكتور‌های ایمن تو آلودگی یادآور شد: مقرر شده باریک گزارشی دقیق تو اسم مورد علت تخریب فاكتور های آلرژي زا شهرستان کرمانشاه و کاخ های محبت تمهید شود.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس