قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

کاهیده قصور توسط رصد اطلاعاتی مجرمان توسط خرابكاري

محمدعلی پورمختار درگفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشاعت به مقصد اینکه بانک اطلاعاتی كره زمين مشخصه ها مجرمان الفبايي ای و توسط خرابكاري كره زمين سالیان پیش با نیروی انتظامی شاهراه اندازی شده باریک، قول: به مقصد مناسبت های متعدد به طورمثال داخل ایام عید وتعطیلات که مبانيت كره زمين شهرستان بيرون می شوند، توسط بانک اطلاعاتی متهمان و مجرمان به مقصد خصوصی الفبايي ای بلي رصد و کنترل می شوند؛ طي اینکه توسط عاملي های زیادتر براین مبانيت تعدادی ايشان سابقه های خصوصی ای درنظرگرفته می شود.

نماینده فلاني آبسالان وکبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، توسط تعبیر اینکه این اقدامات تاکنون مناسبتی به فرجام رسيده و به مقصد قالب گسترده نبوده باریک، افزود: به مقصد طورحتم رصد مجرمان الفبايي ای و كاربرد كره زمين بانک های اطلاعاتی این مبانيت باید به مقصد لفظ دائمی سياستمدار، طاقديس بتوان ازافزایش مقیاس قصور داخل اجباري خودداری انجام بده؛ این درحالی باریک که درحال يگان نظامي اینگونه اقدامات تكوين داخل شماری كنترات دادن خاص اعمال می شود.

اوی توسط تصریح براینکه كره زمين سنوي پیش نیروی انتظامی اجرای اینگونه مناسبت ها را داخل نحو فریضه آرامش طلب داده باریک،تاکید انجام بده: ارچه پامال كردن كره زمين رصد مجرمان الفبايي ای و به مقصد بعداز آن ایجاد یک بانک اطلاعاتی درهمه كنترات دادن سياستمدار، باید قوانین جدیدی را دراین پی و درجهت افزایش اختیارات نیروی انتظامی و باتري قضاییه تصویب انجام بده؛ حكماً به مقصد دیدگاه قانونی هرفردی را سوا اعمال قصور نمی جريان به مقصد محاکم قضایی احضارکرد، بنابراین برهمین تعداد سوا شکایت هیچ اطلاعاتی داخل سیستم نیروی انتظامی مندرج نمی شود؛ ازاین رو تعدادی كاربرد كره زمين بانک اطلاعاتی باید درهمه كنترات دادن ياس جدیدی تصویب شود.

اندام کمیسیون قضایی و حقوقی مقامر توسط اشاعت به مقصد اینکه درحال يگان نظامي شناسنامه ای تعدادی جمعناتمام مجرمان توسط محکومیت کیفری تشکیل انجام خواهد شد، قول: توسط تشکیل شناسنامه کیفری پیمان  محکومیت تنها منحصر ساختن معين انجام خواهد شد، اما بهتراست که پیمان را به مقصد لبيك ای درکشور مهيا انجام بده که بانک اطلاعاتی زیرمجموعه باتري قضاییه نیز ایجاد شود؛ کمک سوا ابجاد یک بانک اطلاعاتی قوی نمی جريان كره زمين افزایش مقیاس قصور درجامعه خودداری انجام بده، یا اینکه داخل ناپاکی قصور زدایی را داخل دستورکار آرامش طلب انصاف.

دو یا سه وزیر ممکن است از مجلس رأی اعتماد نگیرند


با انجام مراسم قسامه در مجلس شورای اسلامی، امروز دومین روز آغاز به کار دولت است و رئیس جمهور نیز از روز گذشته، رسما دوازدهمین رئیس دولت کشور به شمار می آید.

به گزارش «تابناک»؛ حسن روحانی باید در نخستین اقدام خود در دولت، گزینه‌های پیشنهادی را برای هجده وزارت‌خانه تقدیم مجلس کند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی وی برای تصدی وزارت خانه های دولت جهت تعیین و تکلیف کابینه دوازدهم اقدام نمایند.

بنابراین، بر پایه گفته معاون اول رئیس جمهور، قرار است، حسن روحانی، سه شنبه و در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اسامی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم را تقدیم هیأت رئیسه محترم کند؛ هر چند رئیس جمهور فرصت دو هفته ای برای انتخاب اعضای کابینه دارد، گویا ترکیب کابینه برای روحانی مسجل شده و وی تصمیم دارد، هر چه زودتر کار دولت دوازدهم را آغاز کند.

رئیس جمهور دو هفته برای انتخاب اعضای کابینه فرصت دارد

طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف کتباً اسامی هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می‏‌کند و رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی، وصول معرفی‏ نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر کند.

با این حال، به نظر می رسد، رئیس جمهور تصمیم گرفته است تا این زمان را به جلو اندازد و از  حداکثر زمان چهار ساله خود برای اداره کشور بهره ببرد.

فرصت یک هفته ای مجلس برای بررسی افراد کابینه

پس از آنکه رئیس دولت اسامی را تقدیم هیأت رئیسه کرد، بنا بر ماده ۲۰۵، آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت دارند تا به بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت بپردازند. پس از آن باید صلاحیت افراد در جلسه علنی مجلس مورد بررسی موافقان و مخالفان قرار گیرد، أخذ رأی اعتماد برای هیأت وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی خواهد بود و طبق این ماده با پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس، جلسات صبح و بعدازظهر برگزار می شود.

در ماده ۲۰۶ آیین‌نامه هم آمده که قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه‌های دولت و أخذ رأی اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه‏ های جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام می‌کنند.

همچنین هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهند. در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد کرد. پس از آن، مجلس بررسی برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را با اظهارات پنج تن از نمایندگان مخالف و پنج نماینده موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای ۱۵ دقیقه انجام خواهد داد.

رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. در پی اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه‏‌ها و صلاحیت هر یک از وزیران را جداگانه آغاز خواهد کرد.

در مورد هر وزیر دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق که قبلا از طریق قرعه کشی انتخاب شده اند، هر یک برای پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت تا نظرات خود را بیان کنند. پس از آن، وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت.

بررسی صلاحیت بر پایه حروف الفبای خواهد بود

بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه انجام می‏ گیرد. رئیس جمهور می‏ تواند در پایان و یکجا با استفاده از وقت وزیران از آنان دفاع کند. پس از آن رأی‏ گیری می شود و شمارش و اعلام نتیجه آرا. سؤالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است، از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه داده خواهد شد.

در صورتی که مجلس به یک یا چند وزیر اعتماد نکرد و یا وزیری برای وزارتخانه‌ای به هر دلیل انتخاب نشد، رئیس جمهور موظف است، بنا بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی، ظرف سه ماه فرد دیگری را برای أخذ رأی به مجلس معرفی کند. پس از آن نیز روال مانند گذشته خواهد بود و تمام مراحل باید بار دیگر تکرار و در نهایت یک تن به عنوان وزیر انتخاب شود.

بنابراین، تا هنگامی که برای وزارت خانه ای وزیر تعیین نشده باشد، این وزارت خانه توسط یک سرپرست که از سوی رئیس جمهور انتخاب می شود، مسئولیت وزارت خانه مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.

اما و اگرهای کابینه دولت دوازدهم

هرچند روز گذشته رئیس جمهور در سخنان خود تلویحا از خواسته مردم در ترکیب کابینه جدید دفاع کرد و این اطمینان را داد که باید رنگ کابینه جدید از جنس خواسته مردم باشد، برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که شاید ترکیب جدید، خواسته اکثریت را تأمین نکند.

گفتنی است، برخی نمایندگان تأکید کرده اند، در صورتی که روحانی در انتخاب افراد خواسته اکثریت رأی دهنگان را تأمین نکند، امکان دارد، به برخی از اعضای کابینه در روز رأی اعتماد، رأی منفی دهند.

با این حال، باید منتظر ماند و دید، آیا رئیس جمهور روز سه شنبه اسامی افراد را به بهارستان خواهد برد و یا اینکه افراد منتخب روحانی، می توانند نظر اکثریت نمایندگان در مجلس را تأمین کند یا خیر؟!

روحانی: این دولت می خواهد دولت اعتدال باشد/ آنان که به فکر پاره کردن برجامند، عمر سیاسی خود را پایان خوهند داد

رئیس جمهور دوازدهم در صحن علنی مجلس سخنانی کرد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۷:۴۱

روحانی
در ابتدای سخنان خود گفت :ملت بزرگ و شریف ایران، مهمانان ارجمند، رؤسای
محترم جمهور، نخست وزیران، معاونین رئیس جمهور، رؤسای مجالس، وزرای خارجه و
نمایندگان ویژه کشورهای دوست و سازمان های بین المللی، نمایندگان محترم
مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم شورای نگهبان، رؤسای محترم قوای مقننه و
قضائیه، رئیس و اعضای محترم دفتر مقام معظم رهبری، یادگار امام(ره) و اعضای
محترم بیت امام راحل(ره)، فرماندهان نیروهای مسلح و همه مسئولان محترم
کشوری و لشگری، خانم ها و آقایان در آغاز سخن یاد بنیانگذار انقلاب اسلامی و
همه شهدای عزیز و جانبازان و آزادگان سرافراز را گرامی می دارم و در برابر
عظمت آنها سر تعظیم فرود می آورم که عزت و شرف امروز ما مرهون رشادت های
آن عزیزان است.


وی ادامه داد:ایام ولادت حضرت
امام رضا(ع) را تبریک گفته و از خداوند می خواهم با توجهات حضرت ولیعصر(عج)
و به برکت این ایام خجسته، دولت و ملت ما را مشمول برکات واسعه خود قرار
دهد.روحانی همچنین تصریح کرد:امروز ۱۴ مرداد است و ۱۱۱ سال پیش در چنین روزی
ایران تازه ای از میان آشفتگی های فراوان سر برآورد و حماسه ای نو آفرید.
نهضت مشروطیت ایران به عنوان نخستین قیام ملی مردم خاورمیانه پیروز شد و دو
مفهوم بنیادین حکومت قانون و حاکمیت ملی را برای ملت و دولت ما به ارمغان
آورد و در واقع نخستین قیام ملی مردم آسیا برای آزادیخواهی در این قاره کهن
بود.

رییس جمهور دوازدهم همچنین
تصریح کرد: از آن روز تا به امروز ۱۱۱ سال گذشته و برنامه مشروطیت برای
محدود کردن اختیارات پادشاهان ایرانی با فرازونشیب فراوان روبرو شد که در
نهایت متأسفانه به انحراف کشیده شد و ملت ایران برای برپا داشتن اصول
آزادی، حکومت قانون، حاکمیت ملی و اعتقادات خود فداکاری های فراوانی کرد و
در نهایت انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید.


وی ادامه داد:اکنون قریب به ۴۰ سال از استقرار اسلامیت و جمهوریت در میهن
ما می گذرد و امروز دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران آغاز می شود و
از آن زمان تا کنون عالی ترین مقام اجرایی کشور با رأی مستقیم تک تک
شهروندان انتخاب می شود.


روحانی تصریح کرد : مردم آگاه و هوشیار ایران با خلق حماسه اردیبهشت و
مشارکت کم نظیر در انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر به روشنی سخن گفته و
نظرات خود را با صراحت اعلام کردند. آنها با زبان رأی خود گفتند چه می
خواهند و چه نمی خواهند و با رأی اعتماد مجدد و معنادار خود رویکرد و راهی
را انتخاب کردند که ۴ سال در معرض آزمون و نقد و ارزیابی همگان قرار داشت.


رییس جمهور دوازدهم همچنین گفت
:ا ز این پس ما باید پاسخگوی شور و شعور مردمی باشیم که به کشور، نظام و
دولت اعتبار و حیثیت اعتماد مجدد کردند. رأی مردم حادثه نبود بلکه حاصل
بلوغ اجتماعی بود و باید در آن دامنه تغییرات و دایره خواسته های جامعه
ایران را دید و دستگاه اجرایی را به رنگ آن نیازها و خواسته ها درآورد.


وی ادامه داد: منتخب ملت باید به درستی بداند که از میان چه خواسته هایی
برآمده و چه عهدی با مردم دارد که باید تا پایان به برنامه و وعده های خود
وفادار بماند. گرچه مسئولیت من برخاسته از آرای اکثریت مردم است اما امروز
به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران مکلف به استیفای حقوق و مصالح همه مردم
هستم و انجام این تکلیف بدون همراهی و همکاری همه ارکان نظام و حضور و
مشارکت آحاد ملت میسر نخواهد بود.


دولت دوازدهم می خواهد دولتی معتدل و مصلح باشد


روحانی خاطر نشان کرد :این دولت می خواهد دولتی معتدل باشد که نه با هر
پرخاشی بترسد و نه با هر هیجانی برآشفته شده و بجنگد. ما دولتی مصلح هستیم
که در سیاست داخلی و خارجی که صلح را بر جنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می
دهیم. ما همواره آماده دفاع از ملت خود بوده و دفاع را صرفا با سلاح ممکن
نمی دانیم بلکه پشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم اما بزرگ ترین سلاح ما رأی
ملت ما است، ملتی که بیش از ۴۱ میلیون رأی در صندوق دارد هرگز در بن بست
قرار نمی گیرد.


جمهوری اسلامی حاکمیت دوگانه ندارد / برجام نمونه ای از وفاق ملی در ایران است


وحانی تصریح کرد :این رأی نه
تنها پشتوانه دولت و مجلس بلکه پشتوانه ارتش و سپاه نیز هست و در کشور ما
حاکمیت دوگانه ای وجود ندارد، صلح ما به سلاح ما متکی است و برجام نمونه ای
از وفاق ملی در ایران است و بی شک بدون پشتوانه رأی ملت و حمایت مقام معظم
رهبری و هماهنگی مجلس و دولت با مردم برجام به فرجامی نمی رسید و ادامه
نمی یافت.وی افزود: جهان بداند هرگونه نقض تعهدات در معاهده بین المللی با واکنش
یکپارچه ملت ایران مواجه می شود لذا باید بپذیریم نیازمند درک مشترک و
توافق عملی بر سر مسائل، مصالح و فرصت های ملی هستیم و روی آوردن به تفاهم
ملی ضرورتی تاریخی دارد و باید بدانیم همه ما در این دریای طوفانی یک کشتی و
یک کشتیبان داریم و باید با پشتیبانی ملت و سربلندی ایران اسلامی با هم
تلاش کنیم.

روحانی خاطر نشان کرد:
مردمسالاری دینی تنها دستاورد نظام جمهوری اسلامی نبوده و این نظام به
توفیقات بزرگ دیگری نیز دست یافته است. توفیقاتی همچون استقلال کشور، امنیت
بی نظیر، اقتدار نیروهای مسلح و توسعه توان دفاعی، نفوذ قابل توجه در قلوب
مردم منطقه که حاصل پایداری ما در سیاست حمایت از مظلوم و هزینه دادن در
راه آن بوده و همچنین ارتقای موقعیت کشور در نظام بین المللی که نتیجه
پیروی از اصول حکمت، عزت و مصلحت در سیاست خارجی بوده است.


روحانی همچنین تاکید کرد : باید
به هوش باشیم که حفظ دستاوردها و استمرار توفیقات مستلزم برخورداری از
اقتصاد قوی و پویا در عرصه جهانی و منوط به توسعه علمی در کشور است که در
چهار دهه گذشته پیشرفت های قابل توجهی حاصل شده و سرمایه گذاری های زیادی
در زیرساخت ها انجام شده است و در بسیاری از مناطق محروم و دوردست بهبودهای
قابل توجهی در استانداردهای زندگی مردم ایجاد شده و فاصله فقیر و غنی به
طور معناداری نسبت به ابتدای انقلاب کاهش یافته است.


سطح آموزش و بهداشت از استانداردهای مناسبی نسبت به کشورهای دنیا برخوردار است


وی ادامه داد: امروز سطح آموزش و بهداشت از استانداردهای مناسبی نسبت به
کشورهای دنیا برخوردار است. در ادامه دستاوردهای سال های پس از انقلاب،
دولت یازدهم تحولات زیادی در عرصه های مختلف ایجاد کرده که از آن جمله،
بازگشت ثبات اقتصادی به بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز، کاهش نرخ تورم
به تورم تک رقمی، رشد اقتصادی از منفی به رشد کم سابقه دو رقمی در سال
گذشته و دستیابی به اشتغال سالانه بیش از ۶۰۰هزار شغل در این دولت است.


با بیمه همگانی امروز همه ایرانیان تحت پوشش بیمه درمانی هستند


رییس دولت دوازدهم خاطر نشان کرد : افزایش تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت
در روز و بازپس گیری سهم ایران در جهان و جهش در تولید گاز و تکمیل زنجیره
ارزش افزوده نفت در کشور است. در حوزه رفاه نیز گام های بزرگی در جهت
حمایت از اقشار کم درآمد برداشته شده و با بیمه همگانی امروز همه ایرانیان
تحت پوشش بیمه درمانی هستند از سوی دیگر با اجرای طرح سلامت سهم پرداختی از
سوی مردم در هزینه های درمانی کاهش داشته است.


تحول وضعیت ارتباطات و اینترنت در دولت یازدهم


روحانی در تشریح دستاوردهای
دولت یازدهم نیز گفت : در حوزه ارتباطات تحولات در زیرساخت ایجاد شد که
دسترسی به اینترنت پرسرعت بیش از ۱۰ برابر شده که این دسترسی نقش مهمی در
توسعه کسب و کار داشته است. سند حقوق شهروندی تنظیم شد و دولت دوازدهم
ادامه همین کار را در دستور کار قرار داده اما با تمام دستاوردها کشور ما
همچنان با مشکلات بزرگی مانند بیکاری جوانان، بحران آب، وضعیت آلودگی هوا و
موارد دیگر دست و پنجه نرم می کند.


از ابتدای دولت یازدهم مسیر ۸ ساله را برای انجام اصلاحات طراحی کردیم 


وی تاکید کرد : برنامه محوری دولت دوازدهم مبتنی بر شعار آزادی، امنیت،
آرامش و پیشرفت است و از ابتدای دولت یازدهم مسیر ۸ ساله را برای انجام
اصلاحات طراحی کردیم تا در سال ۴ ابتدایی به ثبات اقتصادی دست پیدا کرده و
با کشورهای دیگر تعامل پایدار داشته باشیم که به عنوان پیش نیاز بوده است.


مسائل فرعی و جنجال های سیاسی ما را از مسائل اصلی کشور باز نمی دارد


روحانی خاطر نشان کرد : دولت همچنین برای همکاری این مهم به سوی تمام ارکان
دست خود را دراز می کند و امروز مردم شریف و صبور ما از همه ما انتظار
دارند که نشان دهیم می توانیم علیرغم اختلاف نظرها، حول تشخیص مسائل اصلی
کشور  و یافتن راه حل برای آنها همفکری کرده و با سازوکارهای موجود و با
هدایت رهبری معظم انقلاب به یک اتفاق نظر برای سیاستگذاری و اقدام دست
یافته و نشان دهیم که مسائل فرعی و جنجال های سیاسی ما را از مسائل اصلی
کشور باز نمی دارد

جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود


وی ادامه داد: از سوی مردم و
مسئولان کشور به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض
برجام نخواهد بود اما در مقابل بدعهدی های آمریکا نیز ساکت نمی نشینیم. ملت
ایران احترام را با احترام و تهدید و تحریم را با اقدام متناسب و استقامت و
مقابله به مثل پاسخ می دهد.


می توانیم تجربه برجام را به یک الگو در روابط بین الملل تبدیل کنیم


رییس دولت دوازدهم تاکید کرد : اعلام می کنیم می توانیم تجربه برجام را به
یک الگو در روابط بین الملل تبدیل کنیم و از این استثنا قاعده ای بسازیم که
آنها که قصد پاره کردن برجام را دارند بدانند با این کار طومار عمر سیاسی
خود را پاره خواهند کرد و جهان این بدعهدی آنها را فراموش نمی کنند.


وی تصریح کرد : آنها که خود را جزء بازدارندگان برجام می دانند می توانند
در صف بهره برداری قرار گرفته و به اشتباهات پایان دهند. بیایید از مادر
مذاکرات رونمایی کنیم. مذاکراتی بزرگ بر سر جهانی که در آن کشوری مثل ایران
برج بلند دموکراسی است که برجی است که ۱۱۱ پله دارد و از ۱۱۱ سال پیش تا
کنون.


روحانی خاطر نشان کرد : مهمانان
گرامی، ایران امن و مردمسالار با سرمایه های عظیم انسانی و طبیعی و موقعیت
ویژه جغرافیایی آماده همکاری با کشورهای شما در پیشبرد منافع مشترک است.
همکاری ما علیه هیچ کشوری نیست و به صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان
کمک می کند. امیدوارم این مراسم و حضور معنادار شما رهبران و مسئولان
عالیرتبه از سراسر جهان آغازی دوباره برای گسترش هرچه بیشتر پیوندها در جهت
منافع مردم و ثبات و آرامش در منطقه و جهان باشد.


رییس جمهور دوازدهم همچنین گفت : در پایان اقامتی خوش و خاطره انگیز در کشور عزیزمان ایران برای همه شما مهمانان گرامی آرزومندم.

حسن روحانی سوگند ریاست جمهوری را قرائت کرد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۷:۳۲

حسن روحانی در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس سوگند یاد کرد.
متن سوگند رییس جمهور منتخب ملت به شرح زیر است:
بسم‏‌الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
«من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏‌جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‌کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیت‌هایی‏ که‏ برعهده‏ گرفته‏‌ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عدالت‏ سازم‏ و از هرگونه‏ خودکامگی‏ بپرهیزم‏ و از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏، حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ سیاسی‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از پیامبر اسلام‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ سپرده‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏.»

آیت الله آملی: حضور همیشه درصحنه مردم باعث حیات مقتدرانه نظام شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۷:۳۰

آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مقام معظم رهبری با رهبری داهیانه خود کشتی انقلاب را رهنمون می شوند، گفت: از مهمانان ارجمند و مسئولان عالیرتبه کشورهای مختلف و سفرای کشورهای خارجی تشکر می کنم که در این مجلس باشکوه شرف حضور دارند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تبریک و تهنیت عرض می کنم ولادت امام رئوف علی بن موسی الرضا(ع) و از خداوند می خواهیم قلوب ما را به انوار و محبت اهل بیت(ع) منور کند.

وی افزود: امروز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی علیرغم توطئه های دشمنان با حضور همیشه در صحنه مردم به حیات مقتدرانه خود ادامه داده و مسئولان کشور بر اساس اصل ششم قانون اساسی  جمهوری اسلامی مستقیم و غیرمسقتیم از آن پاسداری کرده اند.

لاریجانی: همکاری و هماهنگی سه قوه کشور زمینه‌های مساعدی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم کرد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۷:۲۳

علی
لاریجانی در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با
تبریک میلاد مسعود حضرت علی بن موسی الرضا(ع) حضور مهمانان داخلی و خارجی
را در مجلس شورای اسلامی قدر نهاد و گفت: از روسای جمهور محترم کشورهای
ارمنستان، و رؤسای مجالس قانونگذاری کشورهای بلاروس، کره جنوبی، مالزی،
سریلانکا، لبنان، ماداگاسکار، مالی، قبرس، اسپانیا، تانزانیا، زنگبار،
پاکستان، صربستان، آذربایجان، کامرون، مرکوسور، ازبکستان و معاونان محترم
رئیس جمهور نخست وزیران محترم کشورهای غنا، ترکمنستان، کوبا، سوریه،
سوازیلند، عمان، روسیه، اوگاندار، اوکراین، گرجستان، مسئول سیاست خارجی
اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اطلاعات چین و نواب رئیس مجالس چک، اتریش،
مجارستان، ساحل عاج، بوسنی و هرزگوینِ، غنا، گامبیا، تونس و نیجر و وزرای
محترم امور خارجه کشورهای قرقیزستان، ونزوئلا، قزاقستان، عمان، زمیبابوه،
توگو، لسوتو و سوازیلند و وزرای محترم یا فرستادگان ویژه کشورهای ایرلند،
واتیکان، نامیبیا، لوکزامبورگ، گابن، تونس، اکوادور، سورینام، مغولستان،
فرانسه، دانمارک، نروژ، اندونزی، ترکیه، زنگبار، ویتنام، تاجیکتسان،
بولیوی، کرواسی، هلند، تایلند، آفریقای جنوبی، هند، اروگوئه، آلمان،
سیرالئون، اسلواکی، گامبیا، لتونی، قطر، کویت، عمان، سنگال، شیلی، مونته
نگرو، نیجریه و مالت و رؤسای محترم سازمان های بین المللی و منطقه، دبیر کل
دی ۸، دبیرکل اتحادیه آلبا، رئیس کمیسیون شورای سیاسی اوراسیا، دبیر کل آی
پی یو، دبیرکل اکو، دبیرکل بین المجالس آسیایی، معاون اتحایده بین
المجالس، نمایندگان جنبش حماس و جهاد اسلامی، رئیس جبهه مردمی برای ازادی
فلسطین، معاون دبیرکل حزب الله لبنان و معاونان وزیر خارجه لهستان، انگلیس،
چک، ایتالیا، یونان، بلغارستان، مجارستان، دانمارک، اکوادور، ونزوئلا،
نامیبای و کره شمالی و رؤسای کمیسیون های سیاست های خارجی سنگال و رؤسای
گروه های دوستی و رئیس جمهور سابق کومور و اوکرانی و سفرای مقیم تهران که
دعوت مجلس شورای اسلامی را پذیرفتند و در این جلسه شرکت کردند سپاسگذاری می
کنم.

 

مقدم رئیس جمهور جناب دکتر روحانی، رؤسای
قوه قضایی، مجلس خبرگان رهبری فدفتر مقام معظم رهبری و اعضای محترم شورای
نگهبان و یادگار حضرت امام و بیت ایشان و علمای اعلام و پیشوایان اقلیت های
دینی رئیس ستاد کل و فرماندهان قرارگاه خاتم ارتش سپاه و نیروی انتظامی
اساتید دانشگاه هنرمندان و نخبگان و خانواده معظم شهدا، رزمندگان، آزادگان و
ایثارگران ورزشکاران سیاستمداران و وزرا و مدیران مسئول رسانه هار ا گرامی
می داریم.

تحلیف دوره دوازدهم ریاست جمهوری در دستور کارمجلس قرار گرفت

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۷:۱۵

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ آغاز جلسه مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را با حضور ۲۵۴ نماینده را به صدا درآورد.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار نشست علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
– بیانات رئیس مجلس شورای اسلامی
– بیانات رئیس قوه قضائیه
– مراسم تحلیف رئیس جمهور
– بیانات رئیس جمهور دولت دوازدهم
– قدردانی رئیس مجلس از حضور میهمانان داخلی و خارجی

رونمایی از تمبر یادبود مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۷:۰۸

در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری از تمبر یادبود این مراسم رونمایی می شود.

مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۷:۰۴

مراسم تحلیف رییس جمهور هشتم و دوازدهمین دوره ریاست جمهوری دقایقی پیش با حضور مقامات بلند پایه داخلی و خارجی آغاز شد.

روسای جمهور کشورهای مختلف وارد صحن علنی شدند

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۵۶

روسای جمهور کشورهای افغانستان،‌ ارمنستان، عراق، مولداوی و زیمباوه دقایقی پیش و برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم وارد صحن علنی مجلس شدند.

حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی وارد صحن مجلس شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۵۴

حجت الاسلام سیدحسن خمینی دقایقی پیش برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد صحن مجلس شد.

حسن روحانی وارد صحن مجلس شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۵۳

دقایقی پیش روحانی رئیس جمهور منتخب برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد مجلس شد.

اعضای شورای نگهبان وارد صحن مجلس شدند

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۵۱

دقایقی پیش اعضای شورای نگهبان برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد مجلس شدند.

حجت‌الاسلام ناطق نوری وارد صحن مجلس شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۴۹

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد صحن مجلس شد.

روسای مجالس کشورهای مختلف وارد صحن علنی شدند

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۴۷

روسای مجالس کشورهای مختلف دنیا، برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم وارد صحن علنی مجلس شدند.

روسای مجالس کشورهای کره جنوبی، تانزانیا، ماداگاسکار، مالزی، مالی، زنگبار، اسپانیا، لبنان، بوسنی، پاکستان، کامرون، بلاروس، صربستان، قبرس، سریلانکا، آذربایجان، ازبکستان، مرکوسور، عراق، کنگوبرازویل،  دقایقی پیش و برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دوازدهم وارد صحن علنی مجلس شدند.

آیت الله آملی لاریجانی وارد صحن مجلس شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۴۶

رئیس قوه قضاییه دقایقی قبل برای حضور در مراسم تحلیف دوازدهمین رئیس جمهور وارد صحن مجلس شد.

 

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه دقایقی پیش برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد صحن مجلس شد.

آیت الله جنتی برای حضور در مراسم تحلیف وارد صحن مجلس شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۴۵

آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان دقایقی پیش برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد صحن مجلس شد.

فدریکا موگرینی برای حضور در مراسم تحلیف وارد صحن مجلس شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۴۵

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور دوازدهم وارد صحن مجلس شدند.

 

دقایقی پیش فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد مجلس شدند.

جهانگیری برای حضور در مراسم تحلیف وارد صحن مجلس شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۴۴

دقایقی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد مجلس شد.

اعضای هیات دولت یازدهم برای حضور در مراسم تحلیف وارد مجلس شدند

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۴۳

دقایقی پیش اعضای هیات دولت برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد مجلس شدند.
 

حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی برای حضور در مراسم تحلیف وارد مجلس شد

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۳۹

حجت الاسلام و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری دقایقی پیش برای شرکت در مراسم تحلیف دوازدهمین ریاست جمهوری اسلامی وارد صحن مجلس شد.

سفرا و هیئت‌های خارجی وارد مجلس شدند

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۳۵

مهمانان خارجی شامل سران و مقامات کشورهای مختلف، در صحن پارلمان مستقر شدند و هیئت‌های همراه آنان نیز در جایگاه تماشاگران حضور پیدا کردند.در حال حاضر علاوه بر مهمانان خارجی گروه مارش نظامی ارتش برای نواختن سرود جمهوری اسلامی ایران در جایگاه تماشاگران مستقر هستند.در داخل صحن پارلمان پرچم تمامی کشورهای شرکت کننده در مراسم تحلیف تعبیه شده است و صندلی‌هایی در کنار صندلی های سبز مجلس برای مهمانان در نظر گرفته شده است.

ورود مقامات کشور های مختلف به ایران

۱۳۹۶/۰۵/۱۴ – ۱۶:۱۸

مایا گلکوویچ، رئیس مجلس صربستان با استقبال علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وارد فرودگاه مهرآباد شد تا در مراسم تحلیف ریاست جمهوری شرکت کند.

آینده برجام وگزینه های پیش روی کشورایران

مجلس نشين تخصصی رديف نظامي دفاعی-امنیتی دفتراسناد سیاسی جایگاه پژوهشهای گنجفه باز توسط ديباچه “آینده برجام و گزینه‌های‌ پیش‌روی جمهوری اسلامی کشورایران” دوال دوشنبه توسط جلوت بقایی‌هامانه دبیر ستاد پیگیری اجرای برجام و ابراهیم‌ متقی استاد دانشگاه شهر تهران و کارشناس مسایل امریکا برگزار شد.

تو این مجلس نشين اوباشيگري بقایی‌هامانه توسط تشریح زيت مذاکرات جمهوری اسلامی کشورایران توسط رديف نظامي five+1 و نهایتا انعقاد تناقض بودن‌ای نام نهاده شده به مقصد برجام این تناقض را نتيجه مبارزه دیپلماتیک طاقت فرسای تیم مذاکره کننده کشورایران حالی و تصریح انجام بده که علیرغم عام کارشکنی‌بلي كره زمين صیانت چندی بازیگران مخالف خارجی، يارو ایرانی توانست توفیقات مهمی تو این مذاکرات بدست وغا.

اوی جنبيدن بطلان و بطلان فاحش برجام پشت بام كره زمين مصوبه آخرین کنگره امریکا توسط تو رويت دمساز شدن كلكسيون‌ای كره زمين ملاحظات كره زمين يكباره تبدیل چندی كره زمين فرامین اجرایی قبلی رییس جمع امریکا به مقصد مصوبه کنگره را تشریح انجام بده.

ایضاً ابراهیم متقی استاد دانشگاه شهر تهران بعنوان افزونتر خطبه خوان مجلس نشين هواپيما تشریح طفره‌بلي و کاستی‌های برجام، مصوبه اخیرکنگره امریکا را بطلان برجام حالی و زن خواهي جواب چشم نواز کشورایران به مقصد این مبادرت كردن امریکا شد.

سخنرانان تو پایان مجلس نشين، جبان پیگیری اقداماتی نظیر كاربرد كره زمين سازوکارهای موجود تو برجام و تصویب طرحهای چشم نواز تو گنجفه باز شورای اسلامی كره زمين يكباره مدل “صف آرايي توسط اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا تو شهربان” را باروح تصریح آرامش طلب دادند.

تو پایان این مجلس نشين که باحضور جمعی كره زمين مدیران و کارشناسان جایگاه پژوهشهای گنجفه باز برگزار شد، سایر شرکت کنندگان به مقصد مدل لحاظ‌بلي و نقالي كردن نظرات كلاه خود تو اسم مورد این مشکل پرداختند.

خيز دوال حياط علنی باید به مقصد قوانین سرخر اختصاص یابد/ قوانینی داریم که پيوسته كاري به مقصد واردات الاغ و فرغون باریک

چنین که رهبری داخل يكم اسم باشليق، غيرماذون اقتصاد مقاومتی را تعدادی امسال گلچين انجام بده، می توانست، خلقت یک فحوا داشته سياستمدار و آن اینکه داخل مبادرت كردن و شغل به مقصد صفت حرام زاده بالادستی اقتصاد مقاومتی، یک جای فریضه می لنگد. یکی كره زمين پاشنه های آشیل آن نیز ياس باریک؛ قوانینی که به مقصد جای راهگشا وجود داشتن، سنگی بزرگی ثمار نهفتني شريان تعالی هستند.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ بینهایت كره زمين قوانین یا صور ندارند، یا توسط افزونتر قوانین داخل سازواري هستند و یا آنکه مدام داخل احمقي اصلاحات هستند؛ موضوعی که شهرستان بار افزونتر رهبری ثمار آن تأکید و مخابره کردند، قوانین باید برقرار سياستمدار و قوانین اضافی حذف شدني شود.

 

اصلاحات داخل قوانین سازواري بلي را بیش می کند

زمانی قوانین كره زمين فلاني گنجفه باز و یا افزونتر ماخذها تصویب می شود؛ اما آیین طومار های اجرایی به مقصد لبيك ای تجهیز می شود که هیچ گرهی كره زمين فریضه را نيرنگ ساز نمی کند و علاوه ثمار این، يك دست كردن و پای سایر قوانین جاری را می بندد که راهکار آن سنواتي داخل احمقي برگزاري بوده باریک. این قوانین داخل سیستم بانکی ناپاکی زیاد كره زمين پوپك جای دیگری مشهود باریک و به مقصد نوعی، محرك سستی داخل سرمایه گذاری و درخشش اقتصادی شده باریک.

اما زمانی قوانین داخل ناپاکی مقرري اصلاحات پیدا می کند و وزارت خانه محقر های متعدد و حتی شهرداری بلي پوپك مدت ها که اجامر کنند، قوانین جدید و تصويب نامه های بديع صادر می کنند؛ به طورمثال كره زمين يكم اسم باشليق طاقديس کنون، زیاد كره زمين خيز شهرستان بار قوانین پيوسته كاري به مقصد واردات خودرو اصلاحات پیدا کرده و داخل سایر وزارت خانه محقر بلي نیز وضع به مقصد همین قالب بوده و قوانین مدام داخل احمقي اصلاحات باریک.

این فهمید محرك سردرگمی بینهایت كره زمين فعالان اقتصادی ناپاکی گشته و وزیدن زلال نبودن و احيانا به‌تمامی علنی قوانین اقتصاد ناپاکی عملا كوپله شده باریک، شايعه سازي كردن معين نیست، داخل اینجا چاه تصمیمی دم برآوردن می شود و به مقصد همین وزیدن، سرمایه گذاران ترجیح می دهند طاقديس زلال كشته شدن موقعیت يك دست كردن مشعوف كردن دارند.

 

نقدينه نویسی ما دستخوش ایرادات اساسی باریک

حسین علی حاجی دلیگانی، اندام کمیسیون دستور كار و نقدينه گنجفه باز شورای اسلامی، توسط اشارت به مقصد این مشکلات و ایضاً قسم نقدينه نویسی داخل ناپاکی كلام باریک: متأسفانه پوپك ساله داخل نقدينه نویسی ناپاکی احکامی نژاده می شود که قوانین سرمد را اصلاحات می دهد.

اوی افزود: تعدادی نمودار، داخل ياس مالیات ثمار بها مضاعف، نقدينه امسال یک ساله اصلاحات پیدا کرده باریک و یا احکام دستور كار ششم که شماری كره زمين قوانین والده را اصلاحات داده و یا حتی شماری قوانین آزمایشی که حتی شماری كره زمين ايشان بی عبرت آور شده بضع، مثل ياس رفع شماری عايدي ها اشکال و سرمایه گذاری تکنیک که به تصويب رسيده اسم باشليق ۸۶ بوده و موظف آن جمعناتمام شده، هنوز داخل احمقي اجراست.

اوی داخل این كوت آدم كردن انصاف: موضوع ما این باریک، چنین که ياس جدید وضع می شود، كره زمين قوانین ماضي یاد نمی شود و یا آن قوانین بطلان نمی شوند و همین محرك ایجاد بی نظمی داخل اقتصاد ناپاکی می شود. گنجفه باز باید درزمينه ياس گذاری اندکی كره زمين هنگام ولادت كلاه خود را ناچیز کرده و داخل هفته، یک یا خيز دوال كلاه خود را ثمار نحوه اجرای قوانین موردتوجه کند.

 

قوانین سرخر سد تعالی اقتصاد باریک

ایضاً عبدالرضا مصری، نماینده گنجفه باز شورای اسلامی داخل اسم مورد این فهمید قول: تعدادی حقيرشمردن اقتصاد مقاومتی، هنوز مشي جدی برداشته نشده باریک؛ بنابراین باید بکوشیم طاقديس قوانین سرخر حذف شدني شود.

نماینده گنجفه باز شورای اسلامی توسط تعبیر اینکه جنگ جو جدی ناپاکی اشتهازا باریک، یادآور شد: اشکال، جرز فقرات اقتصاد مقاومتی باریک. كره زمين این رو، باید شماری قوانین سرخر را برداریم و اجازه دهیم طاقديس اشکال شهواني بکشد و وسطی دولت و گنجفه باز تعامل سياستمدار و يك دست كردن دولت تعدادی اعمال امور فلاني نيرنگ ساز سياستمدار.

اوی قول: طاقديس چنین که قوانین سرخر حذف شدني نشود، خير خلقت اقتصاد ناپاکی رشد نخواهد انجام بده، بلکه موقعیت كره زمين این دلمشغولي که بيدين، بدتر و داخل آنگاه، تعمدي چیز یکباره كره زمين کنترل بيرون  می شود؛ بنابراین، به مقصد رويت می رسد طاقديس دیر نشده، فکری تعدادی آن انجام بده و قوانین سرخر را كره زمين سیستم بيرون انجام بده.

اوی داخل پایان به يادماندني انجام بده: ما قوانینی داریم که پيوسته كاري به مقصد واردات الاغ كره زمين بيرون و یا واصل وزیر ها گردون دستی و فرغون باریک. آن قوانین دلمشغولي اکنون عبرت آور دارند و قوانینی كره زمين این يك دست كردن بیش باریک؛ بنابراین، باید پوپك چاه زودتر فکری تعدادی ايشان انجام بده و این قوانین را كره زمين دور بيرون انجام بده.

بهره ها گمرک دوغارون شهر تایباد تو جیب مبانيت غیربومی

جلیل رحیمی كره خاكي کن تو قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت توسط تبیین اینکه فلاني سو گسرود نشین مدام وفاداری كلاه خود را به مقصد ديسيپلين داغ جا داده بضع و عالی بازگشت كننده زیادتر هستند، قول: شهربان تربت ساغر، شهر تایباد و شهرستان باخرز كره زمين نعمت اقتصادی صور سو گسرود بی ثنايا هستند و می جريان قول که طی این اختصاصی سو گسرود جزو مصیبت تعدادی فلاني این شهربان نتيجه دیگری نداشته باریک.

نماینده فلاني تربت ساغر، شهر تایباد و شهرستان باخرز تو گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه بهره ها گمرک  و شهربان خصوصی اقتصادی دوغارون به مقصد جیب دیگران و مبانيت غیربومی می رود و فلاني شهربان هیچ سودی كره زمين گمرک و شهربان خصوصی نمی برند.

اوی افزود:برای كره زمين مبانيت غیربومی تو پست های مدیریتی این شهربان جلوت دارند و بخش هایی كره زمين شهربان خصوصی اقتصادی و گمرک دوغارون تو اسم باشليق های ماضي به مقصد لفظ دربست ای محول شده باریک و این مبانيت اجازه نمی دهند که كره زمين برج حمل و پیمان واحد وزن معادل سو گسرود چیزی نصیب زندگی فلاني شود و به مقصد به استثناي کارگری بي تاب وتوان تو گفت وگو درخور اطفال دیگری كره زمين آن بلي كاربرد نمی شود.

اندام هیئت رئیسه کمیسیون قضایی حقوقی گنجفه باز شورای اسلامی توسط تصریح براینکه تو آینده ای نزدیک بازگشت كننده به عمد كلاه خود را به مقصد اسم مكلف گمرک و شهربان اختصاص خواهم انصاف و تو این وسطی كره زمين دولت، نهادهای نظارتی و امنیتی تعدادی گدازش موضوع به دلیل اینکه خواهم گرفت طاقي شكل دلمشغولي تو اسم مورد فعالیت آن بلي زلال سازی محتوم لفظ گیرد و دلمشغولي تو لفظ مجال بخشی كره زمين این فعالیت بلي را تو اختیار فلاني بومی آرامش طلب دهیم طاقي شكل فلاني بتوانند كره زمين اضافه درآمد قرارگرفتن تو شهربان مرزی رستي خوار شوند.

رحیمی كره خاكي کن تو آدم كردن تاکید انجام بده: شفافیت،آخشيج تعیین کننده و لازمه فعالیت های گمرک باریک و روشنگری و تشریح فعالیت بلي به مقصد فلاني ، به مقصد گسیل كشته شدن سرمایه گذاری به مقصد شهربان به دلیل اینکه خواهد انجام بده .

این نماینده گنجفه باز به يادماندني انجام بده:عاملي،جزء وظایف ذاتی نماینده گنجفه باز باریک و كره زمين این رو نیز اقدامات نظارتی ما نباید حساسیت تنها، مبانيت و ارگانی را برانگیزد.

گفتنی باریک؛ گمرک دوغارون تو ولایت شهر تایباد مدیر زخمي شدن رضوی حقيقت شده که توسط زیاد كره زمين یکصد اسم باشليق قدمت یکی كره زمين قدیمی‌ترین گمرکات کشورایران به مقصد حساب می‌رود و تو بنیان‌های نتیجه، واردات، ترانزیت و مسافری ساعي باریک.گمرک پرحاصل دوغارون تو کشورافغانستان گمرک اسلام دژ باریک که تو پاک هرات آرامش طلب دارد. ایمنی پاک هرات، سرمایه گذاری بالای فلاني ایرانی و پیاده سازی گمرک الکترونیک زاير احرام بسته درخشش صاحبخانه وکار تو این شهربان شده باریک.

توقف ما كره زمين روحانی تو تجريد وزرای کابینه فراجنسیتی باریک

فریده رجحان يافتن قباد تو قول وگوی مدت توسط شريان دوال تو اسم مورد چینش
کابینه دورازذهن باریک: دوراندیشی جمعيت در عوض تجريد کابینه باید دستش همچنين سياستمدار و باید ثمار
فتاده شاخص های باروح نگرش كلاه خود کابینه را
چینش کند.

اوی آدم كردن انصاف: شاخص های تبيره می تواند ضمانت نامه، مهارت و دیار دستی
سياستمدار و این مهارت بلي باید ثمار خوب سالاری محكم باریک.

عضوکمیسون آموزش و تحقیقات گنجفه باز قول: کابینه دوازدهم باید کارآمد،
توسط پابرجا شدن و طاقديس حدودی جوانگرا سياستمدار؛ تو عین احمقي باید كره زمين مبانيت پیشکسوت و توسط پابرجا شدن
به مقصد ديباچه مشاور و دگرانديش فکر تو کناره کابینه كاربرد شود طاقديس کابینه ایی چابک، پرانرژی
و صفت ابتكارآميز تشکیل شود.

رجحان يافتن قباد توسط اشاعت به مقصد اینکه نباید كره زمين نیروهای پیشکسوت بي خبر
شد، تاکید انجام بده: پیشکسوت بلي سرمایه های فکری و اجتماعی هستند و ثنايا مندی كره زمين
تجربیات ايشان می تواند به دلیل اینکه شایانی تو سازمان آلودگی کند.

اوی اذعان انجام بده: قطار دولت روحانی روی ریل آرامش طلب نفس كشيدن باریک و
تعمدي مسئولین باید توسط همدلی و همراهی تو سرعت این قطار و رسیدن به مقصد آبادانی و ترفیع
آلودگی توسط پوپك لحاظ سیاسی بکوشند.

عضوکمیسون آموزش و تحقیقات گنجفه باز تو باروح جلوت ناسنجيده تو
کابینه دولت دوزادهم ديباچه انجام بده: نباید ديد فراجنسیتی روايات؛ به چه دليل که نباید كره زمين دوراندیشی
جمعيت جيره خوار خواهی انجام بده.

رجحان يافتن قباد تو اسم مورد توانمند توافق داشتن اناث قول: تو ديرش پیروزی
شورش اسلامی اناث ما وعاء پررنگی داشته بضع و مهمتر كره زمين آن جلوت ساعي ناسنجيده و وعاء
پررنگ ايشان تو جداناشدني تحمیلی صفت بويناك؛ این تو دانست باریک که پس ازآن كره زمين جداناشدني تحمیلی، تو ديرش
سازندگی و پس ازآن كره زمين آن وعاء اناث و توانمندی های ايشان تو تمامی اظهاروجود بلي غیزقابل انکار
باریک.

اوی تو باروح شناسایی اناث کارآمد و معرفي شدن و معرفی ايشان به مقصد
دولت قول: یک بانک اطلاعاتی كره زمين اناث کارآمد و توانمند و ممتاز نیاز باریک، به چه دليل که اناث
باتجربه و خوب ایی زیادی تو آلودگی صور دارد که باید معرفی شوند.

عضوکمیسون آموزش و تحقیقات گنجفه باز تو اسم مورد اظهارات بازپسین دوراندیشی
جمعيت تو اسم مورد جلوت اناث تو تنه دولت قول: تو همایش ناسنجيده که برخی پیش تو رياورزيدن
بزرگان برگزار شد، دوراندیشی جمعيت نگرش كلاه خود را اینطور ديباچه کردند که بيگم بلي باید قبيله
درجه ها مدیریتی را طی کنند و اوباشيگري تو مربوط به حوزه بدي ها وزرارت كاشانه بلي حاصل کردن پابرجا شدن کنند،
عاريت به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن معرفی شوند.

رجحان يافتن قباد تو باروح كاربرد ناسنجيده تو وزارت كاشانه های که
حساسیت خصوصی ایی دارند تقریر انجام بده: کاسته كره زمين وزارتخانه بلي که آلرژي زا هستند و نازخرامي های
كلاه خود را دارند باید لحاظ فراجنسیتی روايات. ما باید هم رنگ كردن آقای روحانی را تو تجريد
وزرا همچنين بگذاریم و توسط بازگشت كننده به مقصد ماهيت خوب سالاری، ديد جنسیتی كلاه خود را تو این باروح
كافر کنیم.

اوی تو باروح وزارت آموزش و پروش و مطالبات فرهنگیان كره زمين به ‌دست آوردن
جدید این وزارتخانه قول: تو این وزارتخانه باید شخصی جلوت یابد که اول دغدغه
تعلیم و تربیت داشته سياستمدار و اهم چالشهای وزارت آموزش و پرورش را بداند و یک آشنا
کامل كره زمين وزارت آموزش و پروش، مطالبات و انتظارات همکاران فرهنگی ما داشته سياستمدار.

اندام فراکسیون اناث گنجفه باز درزمينه فعالیت این فراکسیون تو باروح
احقاق صفت پست اناث تو تنه دولت قول: ديد فراکسیون اناث گنجفه باز جيره خوار خواهی كره زمين آقای
روحانی نیست. ما اناث خوب ارتقا داریم، كره زمين این اناث توانمند تو مدیریت عدیده
دولت باید كاربرد شود. اناث نیمی كره زمين خواهد شد اجباري هستند و قطعا در عوض رسیدن به مقصد رشد
و ترقي پایدار، نیازمند ثنايا مندی كره زمين اناث توانمند و خوب و توسط پابرجا شدن تو آلودگی
هستیم.

اوی آدم كردن انصاف: كره زمين وزیدن آقای امیری شاهدان پارلمانی متنی خدمتگزاري
آقای دوراندیشی جمعيت ارائه دادیم که در عوض كاربرد اناث تو سمت های عدیده مدیریتی كره زمين این
قشر اجباري كاربرد محتوم را ببریم. اناث همانطور که تو اظهاروجود های سیاسی توسط جلوت ساعي
كلاه خود مبانيت را تجريد می کنند، باید تو این
اظهاروجود بلي دلمشغولي تجريد شوند. متنی که اشاعت شد قريب الوقوع ۱۵۷ دورويي كره زمين نمایندگان قابل‌احترام گنجفه باز توضيحات کردند و
توقف ما دلمشغولي این باریک که كره زمين ناسنجيده تو تنه دولت كاربرد شود.

کاهیده تو جواب به مقصد این دريوزه گري که ارچه دوراندیشی جمعيت بودید تو کابینه
تو صفت چندال وزارت كاشانه هایی كره زمين ناسنجيده كاربرد می کردید، قول: اين سو و آن سو رفتن اسم بزرگواري شاخص هایی که
داشتم وزرا را تجريد میکردم و ثمار فتاده این شاخصها عملکرد وزرا را بررسی میکردم.
این ارزیابی كره زمين عملکرد وزرا می تواند هم رنگ كردن دوراندیشی جمعيت را همچنين بگذارد. اين سو و آن سو رفتن قبلا
کالای دادم که حتی آقای روحانی گزارشی كره زمين عملکرد وزرای فعلیشان را به مقصد فلاني ارائه
دهند. ما تو معاونتها بانوانی داشتیم که عملکرد یاری نیکی داشتند که میتوانند تو
کاسته كره زمين وزارت كاشانه به مقصد ديباچه وزیز معرفی شوند.

انباشت محصلان زیر سایه کمبود مشاور

فریده رجحان يافتن قباد داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت توسط اشارت به مقصد اینکه در عوض اجرای صحیح مطرود گشتن هدایت تحصیلی به مقصد ارائه مشاورت دقیق و منطقی كره زمين صیانت معلمان مشاور نیاز باریک، قول: دلمشغولي‌اکنون ۱۸ الف دبير مشاور داخل دبستان ها صور دارد این خطير داخل حالیست که معیار مشاوران دبستان ها باید به مقصد قريب الوقوع ۳۵ الف دورويي افزایش یابد و محتوم باریک تمهیداتی لفظ گیرد طاقديس کسری ۱۷ الف نفره داخل این مناقشه قهراً شود.

نماینده فلاني شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهرستان پردیس داخل گنجفه باز شورای اسلامی ثمار لزوم بازگشت كننده به مقصد مولفه‌هایی مثل استطاعت دانايي‌آموزان، تعلق و نیازهای آلودگی در عوض اجرای صحیح مطرود گشتن هدایت تحصیلی تصریح و تاکید انجام بده: داخل صورتی که مشاورت‌های مناسبی ثمار ساقط مولفه‌های مذکور به مقصد دانايي آموزان ارائه شود می‌جريان كره زمين جلي اَُفت تحصیلی دانايي آموزان و سایر مشکلات نهی انجام بده.

اوی هواپيما تصریح ثمار اینکه مع الاسف علیرغم اجرای مطرود گشتن هدایت تحصیلی مثال به مقصد ست كردن نيرو گرفتن نتایج مطلوبی نیستیم، آدم كردن انصاف: نارضایتی اولیا و دانايي آموزان و ادخال دائم الخمر بازرسی آلودگی و حتی اداره کننده جمع درخصوص مطرود گشتن هدایت تحصیلی داخل پادزهر داغ جا كره زمين اجرای محال این مطرود گشتن روايات.

اندام ناظر گنجفه باز داخل شورای خیر آموزش و پرورش توسط اشارت به مقصد اینکه کمبود معلمان مشاور موجر شده طاقديس متمايز ساختن مثال انباشت محصلان داخل رسن تجربی باشیم، تاکید انجام بده: نباید فراموش انجام بده که فرمايش و عوامل بیرونی ثمار انباشت دانايي آموز داخل رسن‌های خاص تاثیر دارد اما راهنمایی خیر كره زمين صیانت مشاوران تحصیلی تاثیر دوچندان ثمار اصلاحات مسیر این اظهاروجود دارد.

اندام هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات گنجفه باز شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد اینکه مشاوران باید كره زمين كنترات دادن ابتدایی داخل دبستان ها جلوت داشته باشند طاقديس بتوانند علاوه ثمار نهی كره زمين آسیب های اجتماعی، دانايي آموزان را داخل مسیر صحیح تحصیلی هدایت کنند، به يادماندني انجام بده: مشاوران وعاء مهمی داخل شناسایی استعدادهای بالاتر دارند داخل دانست که کسری فعلی موجر شده این فهمید به مقصد درستی ثابت شدن نشود.

روی آوردن رئیسی به تتلو را مثبت ارزیابی می کنم/ رهبری به مجمع روحانیون مبارز کمک مالی می کند/ رهبر انقلاب موافق رقابت حزبی است

با توجه به پیچیدگی های حاکم بر فضای سیاسی امروز کشور، بحث درباره تقسیم بندی گروه های سیاسی در ایران، کمی دشوار است، زیرا هیچ روی آوردن رئیسی به تتلو را مثبت ارزیابی می کنم/ رهبری به مجمع روحانیون مبارز کمک مالی می کند/ رهبر انقلاب موافق رقابت حزبی استیک از گروه ها و جناح های سیاسی ایران در قالب احزاب با مرام های تعریف شده و کلاسیک امروزی نمی گنجند، چون بیشتر گروه ها و جناح ها، دارای دیدگاه هایی مبتنی بر اعتقادات اسلامی بوده و اکثراً به جدا نبودن دین از سیاست معتقد هستند و همین، باعث تفاوت ماهوی در روش ها و منش ها میان جناح ها و احزاب ایران امروز با احزاب سیاسی دنیا می شود.

به گزارش «تابناک»، در چند سال گذشته، اتفاقاتی در کشور رخ داده است که نشان از حرکت کشور به سمت تحزب گرایی دارد و این آمادگی، دست کم در میان جریان اصلاحات به وضوح دیده می شود؛ هرچند تحرکات جبهه اصولگرایی و اتحاد این جریان سیاسی پیرامون جمنا نیز نشان از آن دارد که حرکت به سوی انسجام در این طیف نیز آغاز شده است.

احزاب در ایران میدان دار نیستند 

غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: تمدن بشری در جامعه امروزی، برگرفته از وجود احزاب است و در واقع این احزاب میدان دار اصلی در کشورها هستند و با حضور در رقابت های مختلف و ارائه برنامه و شعارهای موجود مردم انتخاب می کنند که کدام در قدرت باشد و کدام قدرت را تحویل دهد.

وی گفت: به هر حال، در ایران نظام انتخاباتی است، ولی احزاب میدان دار نیستند؛ اما اینکه در شرایط موجود، چه میزان امکان حزب گرایی وجود دارد، مشخص نیست. در ساختار ما رهبر و نهادهای دیگری وجود دارند که ساختار را تحت الشعاع قرار می دهند.

وی ادامه داد: اگر بنا بر انتخاب بودن باشد، در این ساختار جایگاه خبرگان رهبری یا انتخاب رهبر چگونه خواهد بود؛ اما اگر بنا بر این باشد که ساختار حزبی در کشور جا بیفتد، باید از سوی افراد مختلف بررسی و راهکار مناسب برای آن در نظر گرفته شود.

نماینده مردم تهران افزود: رأس حکومت در نظام ما به آسمان وصل شده، ولی اگر احزاب بخواهند روی کار بیایند، این مسأله را با چالش مواجه می کند، چون حزب را نمی توان به آسمان وصل کرد.

حیدری گفت: البته ما دو جبهه در کشور داریم که تقریبا همین کارکرد احزاب را دارند، در جبهه اصلاحات ما به این انسجام رسیده ایم و در واقع شخصی را هم که لیدر این جریان هست، پیدا کرده ایم. امید ما این است که اصولگراها هم به این جایگاه برسند، البته خودشان هم به این نتیجه رسیده اند و در انتخابات گذشته نیز این خواسته را در قالب جمنا اجرا کردند؛ اما عملا این اتفاق نیفتاد.

وی همچنین یادآور شد: با این حال، امیدواریم که جبهه اصولگرا نیز به این انسجام برسند و بتوانند عوامل خود را تجمیع کنند تا بتوانند در جامعه تحول ایجاد کنند.

 

 ناطق نوری و روحانیاز اصولگریان بودند که جذب شدند

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به دافعه قوی در جناح اصولگراها گفت: بسیاری از بزرگان ما جزو اصولگراها هستند؛ از جمله ناطق نوری و روحانی که عضو جامعه روحانیت مبارز بودند و اگر بنا بر اصلاح طلبی داشتند، از آن جدا می شدند و به روحانیت مبارز می پیوستند.


افراد بزرگی مانند شهید بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی، آیت الله خامنه ای و چند نفر دیگر جمع شدند و حزب جمهوری را ایجاد کردند؛ اما در همان زمان امام اعلام کردند که باید حزب منحل شود. در آن زمان، چیزی عنوان نشد، ولی گویا واهمه ای از انحصارگرایی وجود داشت که باعث شد، امام این حکم را بدهند.

وی در ادامه اظهار داشت: حکومت در زمان پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) عرفی بوده است و این نوع حکومت نیز سازوکار خاص خود را داشت؛ اما سیر تمدن بشر امروز به گونه ای دیگر است و در کشور ما نیز وضعیت به گونه ای دیگر است، و سازوکارهای جدید روی کار آمده که دائم سیال است؛ برای نمونه، در نوشتن قانون اساسی، امام به آقای حبیبی مأموریت نوشتن قانون اساسی را دادند و ایشان نیز با استناد به قوانین چند کشور غربی آن را نگارش کردند؛ اما در عمل تغییراتی ایجاد شد که همان تغییرات، باعث برخی اختلاف نظرها از همان ابتدا بین مراجع و افراد مختلف شد.

در همان زمان، افراد بزرگی مانند شهید بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی، آیت الله خامنه ای و چند نفر دیگر جمع شدند و حزب جمهوری را ایجاد کردند؛ اما در همان زمان امام اعلام کردند که باید حزب منحل شود. در آن زمان، چیزی عنوان نشد، ولی گویا واهمه ای از انحصارگرایی وجود داشت که باعث شد، امام این حکم را بدهند.

 

رهبری موافق رقابت بین احزاب هستند 

وی گفت: امام برای پیشگیری از این انحصار این حکم را دادند و همان زمان نیز دقیقا به همین دلیل اجازه دادند تا از دل جامعه روحانیون مبارز، مجمع روحانیت مبارز بیرون بیاید، که نشان می دهد امام در آن زمان اعتقاد به رقابت داشتند. البته هم اکنون نیز رهبری با این روش موافق اند و اعتقاد به رقابت بین احزاب دارند.

وی گفت: رهبری موافق رقابت بین احزاب هستند، به طوری که خود ایشان به مجمع روحانیون مبارز کمک مالی می کند و در واقع همانند حضرت امام این راه را ادامه داده است، این نشان از اعتقاد رهبری به رقابت بین احزاب است، من نام کسی را نمی برم؛ اما خود سران مجمع روحانیون این موضوع را گفته است.

 

روی آوردن رئیسی به تتلو را مثبت ارزیابی می کنم/ رهبری به مجمع روحانیون مبارز کمک مالی می کند/ رهبر انقلاب موافق رقابت حزبی است 

 غلامرضا حیدری: رهبری هنوز هم به مجمع روحانیون مبارز کمک مالی می کند

به هر حال اگر ما بخواهیم این بار در مقابل حزب میدان را اداره کنیم، اوضاع مناسب است و اجازه داده اند، اصلاحات نیز فعالیت داشته باشد؛ اما انصافا باید اجازه دهند تا به همین شیوه ادامه پیدا کند و از نفوذ در آن جلوگیری کنند و مسائلی که برای انجمن های اسلامی و دفتر تحکیم ایجاد کردند، تکرار نکنند تا تحزب گرایی در کشور ادامه داشته باشد و در واقع به عنوان یک سرمایه ملی به آن نگاه شود.

وی گفت: امید ما این است که نظام جمهوری اسلامی تا ابد پایدار بماند؛ اما لازمه تداوم و استمرار آن این است که دائم در درون خود اصلاح صورت


کلیدی ترین مسأله، این است که اصولگراها از حالت سیاه و سفید خارج شوند. آنان باید از آنچه ما فکر کنیم درست است و هر چیزی غیر از آن باطل است، فاصله بگیرند. ما نیز باید به این برسیم که به همان اندازه که برای خودمان حق قائلیم، برای دیگران هم حق قائل شویم، ولو آنکه آن را قبول نداشته باشیم و یا آن را تکفیر کنیم. در این زمان است که همه می شوند شهروند درجه یک، با یک حق برابر.

گیرد و مطابق روز و مقتضیات زمان خود را تطبیق دهد.

 

زمان استفاده از الفاظی مانند براندازی و مسائل دیگر گذشته است 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دیگر زمان استفاده از الفاظی مانند براندازی و مسائل دیگر گذشته است، اما به شخصه و به عنوان کسی که جوانی خود را صرف این نظام کرده، می دانم که نظام این ظرفیت را دارد که پایدار بماند و استمرار داشته باشد؛ اما به شرطی که سیستم های خود کنترلی را همان گونه که اکنون نیز وجود دارد استمرار دهد.

وی گفت: نمونه آن همین مباحثی است که اکنون به راحتی مطرح شد. زمانی ما نمی توانستیم درباره این موضوعات صحبت کنیم، اما اکنون به راحتی مورد بحث قرار می گیرد، البته بخشی از آن نیز مربوط به رسانه هاست.

این نماینده مجلس در ادامه می گوید: هم اکنون کلیدی ترین مسأله، این است که اصولگراها از حالت سیاه و سفید خارج شوند. آنان باید از آنچه ما فکر کنیم درست است و هر چیزی غیر از آن باطل است، فاصله بگیرند. ما نیز باید به این برسیم که به همان اندازه که برای خودمان حق قائلیم، برای دیگران هم حق قائل شویم، ولو آنکه آن را قبول نداشته باشیم و یا آن را تکفیر کنیم. در این زمان است که همه می شوند شهروند درجه یک، با یک حق برابر.

 

خوب است که اصولگریان به این باور رسیده اند که تتلو هم بنده خداست

سپس می رویم سراغ چهارچوب ها. دقیقا من از این نظر، روی آوردن رئیسی به تتلو را مثبت ارزیابی می کنم، زیرا نشان از یک تغییر رویکرد دارد. رئیسی که از گفته های پدر خانم وی استنباط می شود دوست دارد یک حکومت جدا در مشهد داشته باشد، یکباره از یک خانه زیرزمینی حمایت می کند و با وی عکس می گیرد، جنبه های مثبت زیادی دارد!

این نشان می دهد که دوستان ما به این باور رسیده اند، او نیز یک بنده خداست و شاید خطاهایی داشته باشد؛ اما به هر حال به خدا اعتقاد دارد و کشور خود را دوست دارد؛ هرچند تناقضاتی وجود دارد، تناقضات در جامعه دیده می شود و همه چیز در آینده مشخص خواهد شد. ما دعا می کنیم جامعه به سمتی برود که همه همدیگر را تحمل کنند تا به رشد و توسعه کشور نزدیک تر شویم.

وی گفت: به نظر می رسد، جامعه ایران رو به جلوست و اینکه به این رسیده ایم که باید با دنیا تعامل داشته باشیم و منافع ملی ما مهم ترین اولویت ماست، بسیار خوب است و اینها در آینده در جامعه نمود پیدا خواهند یافت.

خودروساز با مشاهده تقاضای بالا وسوسه شد قیمت پژو ۲۰۰۸ را بالا ببرد


عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس حاشیه سود تغییر قیمت خودروهای داخلی را بالا دانست و گفت: اتمام پیش‌فروش پژو ۲۰۰۸ طی سه روز، گواه آن است که مشتریان ایرانی از بیم داخلی‌سازی این خودرو و افت کیفیت و راندمان آن در مراحل بعدی ثبت‌نام در همان ساعات اولیه اقدام به ثبت‌نام کرده و خودروساز نیز با مشاهده تقاضای بازار وسوسه شد تا قیمت‌ها را بالا ببرد.

محمدرضا منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قیمت خودرو در بازار براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود؛ تا زمانی که رقابت به وجود نیاید خودرو به هر قیمتی به مردم فروخته می‌شود  و مردم مجبور به خرید کالایی هستند که ارزش واقعی آن کالا، مبلغی نیست که می‌پردازند.  در یک برنامه تلویزیونی هم اعلام شد که به دلیل انحصار ایجاد شده در بازار خودرو، اجازه ورود به خودروسازان خارجی در بازار ایران داده نمی‌شود تا این ورود موجب رقابت بین خودروسازان داخلی و افزایش کیفیت خودروهای ایرانی شود.

مردم باید با پرداخت پول بیشتر بابت خودروهای شرکت‌های خودروساز هزینه حفظ نیروی مازاد را بدهند یا دولت باید این هزینه را متقبل شود؟

نماینده مردم ساوه در مجلس با انتقاد از ناتوانی خودروسازان از صادرات خودروهای تولیدی، گفت: چرا خودروسازان ایرانی با وجودی که قیمت دلار با پنج برابر رشد از ۸۰۰ به ۳۷۰۰ تومان رسید هنوز نمی‌توانند خودروهای تولیدی‌شان را صادر کنند؟ در همه جای دنیا اگر ۱۰ یا ۲۰ درصد ارزش پول کشوری کاهش یابد، کالاهایشان را صادر می‌کنند؛ نمونه آن دمپینگ چین است.  ارزش پول ملی در برابر دلار ۵۰۰ درصد کاهش یافت و این یعنی اگر خودرویی در ایران روزگاری ۱۰ میلیون تومان ارزش ریالی داشت اکنون همان خودرو ۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است؛ به عبارت روشن‌تر اگر شرکت‌های خودروساز در گذشته یک خودرو را  ۱۰ هزار دلار می‌فروخت و ۱۰ میلیون تومان به داخل کشور می‌آورد ولی اکنون با فروش همان خودرو به همان قیمت در بازارهای صادراتی، ۵۰ میلیون تومان به داخل کشور می‌آورد.

چرا با افزایش چهار – پنج برابری قیمت دلار داخلی  هنوز صادر کننده نشده‌ایم؟

 

قیمت مواد اولیه و نیروی کار چندان افزایش نیافته است اما خودروسازان به دلیل تولید خودروهای بی‌کیفیت نتوانسته‌اند خودروهای‌شان را صادر کنند. وقتی قیمت ریالی یک خودرو چهار – پنج برابر افزایش می‌یابد به طور طبیعی  حاشیه سود این افزایش قیمت نیز رشد  چهار – پنج برابری می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد در سیستم‌های دولتی نتوانسته‌ایم موفق باشیم، اصل ۴۴ قانون نیز بر موفق نبودن سیستم دولتی  صحه می‌گذارد.

حذف دخالت دولت در صنعت خودروسازی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگزینی بخش خصوصی واقعی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و تولید خودروهای مشترک در حذف تصمیمات سلیقه‌ای مدیران این صنعت موثر است.

منصوری با اشاره به داخلی‌سازی پژو ۲۰۰۸ و تعلق نگرفتن عوارض گمرکی به این خودرو، گفت: مدیران خودروساز با استدلال غیرقابل قبول خود در قیمت‌گذاری خودروهای جدید جامعه را «به مرگ می‌گیرند تا به تب راضی کنند».

اگر مدیرعامل ایران خودرو یا مدیران عامل سایر شرکت‌های خودروساز معتقدند بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شاغل در شرکت‌های خودرویی کشور، اضافه و سرباری هستند آیا این مردمند که با پرداخت پول بیشتر بابت خودروهای این شرکت‌ها باید هزینه حفظ نیروی مازاد را بدهند یا این دولت است که باید این هزینه را متقبل شود؟

 

چه میزان اصل ۴۴ در تولید داخلی رعایت می شود؟

در صنعت خودروسازی‌مان نیز باید اصل ۴۴ به درستی اجرایی شود تا هر کس خوب کار کرد، سود ببرد و هر کس بلد نیست، زیانش را ببیند نه اینکه مردم هزینه‌های نابلدی عده‌ای را تحمل کنند.
وی با اشاره به برنامه صنعت خودرو برای افزایش تولید به ۳ میلیون دستگاه در سال، گفت: پتانسیل بازار خودرویی کشور در سطحی است که اگر خودروسازان با تبعیت از استانداردهای بین‌المللی حجم تولید را افزایش داده و عمر مفید خودروها را کاهش دهند، هم نیروی سرباری نخواهند داشت و هم قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. مردم نباید تاوان سوء مدیریت‌ها  را بدهند. کیفیت خودروهای ایرانی  در نازل‌ترین سطح کیفی است؛ به نحوی که خودروسازان نمی‌توانند به  کیش که یکی از مناطق آزاد تجاری کشور خودمان است خودرو بفروشند.

چرا خودروساز ایرانی نمی‌تواند خودروهایی را که نسبت به گذشته قیمت پنج برابری پیدا کرده، صادر کند؟

اگر  وزن بخش خصوصی یا  کارفرمایی که برای موفقیت در بازار مجبور به اتخاذ بهترین شیوه‌های اقتصادی است، در صنعت خودروسازی کشور افزایش یابد حتما وضعیت نابسامان موجود در کیفیت، ایمنی و هزینه‌های سرباری تولید خودرو اصلاح می‌شود اما تا زمانی که مدیران حقوق‌بگیر دولتی که مرتب هم جابه‌جا می‌شوند، متولی این صنعت باقی بمانند،  کیفیت صنعت خودروسازی کشور روز به روز  بدتر می‌شود. تا وقتی که مدیران دولتی صنعت هیچ نگرانی از بابت دریافت حقوق ماهانه و ورشکستگی کارخانه تحت مدیریت‌شان نداشته باشند برای‌شان  فرقی نمی‌کند که تصمیمات درست بگیرند یا غلط.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تغییرات تیم اقتصادی دولت در کابینه دوازدهم را به شرطی مفید به حال صنعت خودروسازی کشور دانست که گران‌تولید کردن کالا و خدمات در هر بخشی از اقتصاد کشور با اصلاح نگاه دولتی به اقتصاد و بهبود توانمندی‌ها عینیت بخشیده شود.

خودروسازی دولتی  فاقد متولی و صاحب است، مدیران دولتی‌ که شاخص‌های عمومی و اختصاصی مدیریت بخش صنعت را ندارند، منابع و امکانات موجود را هدر داده و هیچ وقت نمی‌توانند بخش صنعت را متحول کنند. این مسئله در آسفالت معابر هم مشاهده می‌شود. در زیرساخت‌ها باید تفکر دیگری حاکم شود. مدیری که در راس کار قرار می‌گیرد، باید معتقد به واگذاری امور به بخش خصوصی باشد و خرید خدمت کند و اگر زیان کرد، خودش هزینه زیانش را بپردازد نه همه مردم اما متاسفانه در ایران‌خودرو و سایپا وقتی نمی‌توانند خوب تولید کنند، همه مردم با گران خریدن، جبران سوء مدیریت‌ها را می‌کنند. اصلاح این وضعیت زمان‌بر است.

به گزارش ایسنا: در بحث خصوصی‌سازی باید اختیار را از دولت‌ها گرفت و تولی‌گری امور را به بخش خصوصی سپرد. در صنعت خودروسازی‌مان نیز باید اصل ۴۴ به درستی اجرایی شود تا هر کس خوب کار کرد، سود ببرد و هر کس بلد نیست، زیانش را ببیند نه اینکه مردم هزینه‌های نابلدی عده‌ای را تحمل کنند.

اپل آیدی چیست ؟

 Apple IDاپل آيدی چيست؟

اگر شما تا كنون با محصولات اپل سركار داشته و يا يكي  از محصولات آن را داشته ايد ويا قصد تهيه يكي از محصولات محبوب اين كمپاني را داريد  به طورحتم اسم اپل آيدی به گوش شما آشناس .

اپل آيدی يه شناسه كاربري يكتا مي باشد كه براي انجام تمام عمليات هاي معمول مانند دانلود و نصب انواع برنامه ها ،بازي ها ،آپديت و بروز رساني،بك آپ يا همان تهيه نسخه پشتيبان به آن نياز خواهيد داشت.به طور كلي و خلاصه  بدون داشتن يك اپل آيدي خوب و معتبر عملا ديواس شما بلا استفاده است و كار خاصي نمي توانيد انجام بديد.

دانلود همه چي!

دانلود نرم افزار از AppleStore تنها با وجود اپل آيدی امكان پذير مي باشد.با استفاده از اپل آيدی شما امكان دسترسي به ميليون ها بازي و برنامه را داريد و براي دسترسي به تمام برنامه هاي موجود شما نياز به اپل آيدی امريكا يا انگلستان را داريد.

شما حتي براي دانلود موزيك وفيلم و موزيك ويدئو از ايتونس استورو دانلود اي بوك يا همان كتاب هاي الكترونيكي از اي بوك استور اپل هم نياز به اپل آيدی معتبر داريد.

حالا چرا اپل آيدی آمريكا يا انگلستان:

ببينيد اپل آيدی يه اكانت تو سايت اپل است كه امكان شارژ پولي هم دارد.حتما مي پرسيد چرا شارژ پولي؟مگر برنامه ها رايگان نيستند؟ نكته قابل توجه و تامل همين جاست متاسفانه يا خوشبختانه تمام برنامه ها و بازي هاي موجود در اپل استور به صورت رايگان نيستند و بعضا تعدادي از انها پولي هستند و نياز به شارژ پولي يا همان گيفت كارت دارند.گيفت كارت ها به دو صورت پرداخت دلاري و پرداخت پوندي مي باشند.براي اينكه شما بتوانيد اپل آيدی خود را شارژ كنيد نياز به اپل آيدی كشور آمريكا يا انگلستان داريد.

هزينه ساخت و خرید اپل آيدی:

ساخت اپل آيدی به دليل محدوديت ها و تحريم هاي صورت گرفته از سوي كشور امريكا دارای سختی های خاص خودش است ولي تيم ما به بهره گيري از بهترين و برترين راهكارهاي ممكن از پيشگامان ساخت اپل آيدی معتبر و بلاك نشدني  در اين عرصه ميباشد که پیشنهاد ما خرید apple id مطمعن از تیم مای اپل آیدی میباشد.صد البته ساخت و تهيه اين اكانت ها و جذب نيرو براي ساخت آنها نيازمند هزينه است كه ما با فروش اين اكانت ها با سود كم هم در زمينه اشتغال زايي و هم در زمينه ارائه خدمات با كيفيت شروع به رقابت سالم كرديم .

منبع : http://myappleidcard.com/

جاذبه های بی نظیر هند

کشور هند با داشتن جمعیت یک میلیارد نفری، دومین کشور پرجمعیت دنیا بعد از کشور چین لقب گرفته است. دهلی نو پایتخت آن و با کشورهای پاکستان، نپال، چین، برمه و بنگلاش هم مرز است و با اقیانوس اطلس نیز مرز دریایی دارد و در جنوب شرقی آسیا واقع شده است. آب و هوای هند تحت تاثیر کوه های هیمالیا و صحرای تار قرار میگیرد. در طی سال بادهای جنوب غربی و شمال شرقی در هند به وزش در می آیند و از دمای هوا می کاهند. بهترین زمان سفر به تور هند در زمستان هند می باشد. چرا که در این ایام دمای هوا کاهش پیدا میکند و بارندگی کمی مشاهده می کنیم و هوای هندوستان در این ماه ها برای ایرانی ها و انتخاب تور هند بسیار مناسب می باشد. تاریخ و گذشته هند باعث باقی ماندن آثار تاریخی بسیار جالب در هند شده است که امروزه مقصد گردشگران بسیاری است. از جاذبه های گردشگری هند میتوانیم به باغ رز اشاره داشته باشیم که دیدن هر شاخه گل رز و قرار گرفتن در مجاورت گل های رنگارنگ روحیه تان را تلطیف نموده و انرژی خوبی را خواهید گرفت. دریاچه اوتی با دارا بودن شهر بازی کودکان، مرکز فروش صنایع هنری و دستی، گشت زدن با قایق پارویی یا پدالی و … از بهترین جاذبه های هند محسوب میشود. برای معرفی بیشتر این تور با ما همراه باشید.

تور هند | تور ارزان هند

تور هند

تور هند | قیمت تور هند | تور ارزان هند | تور لحظه آخری هند

کلیسای سن استفان، دماغه دلفین، کلبه های تودا، موزه موم، موزه مردم شناسی، سد کاماراج، پارک گوزن ها، ساحل پالولِم، ساحل مارکا، ساحل کاوِلوسیم و موارد بسیار دیگری که از دیدنی ترین جاذبه های گردشگری هند در تور بهار هند به شمار میروند. قیمت تور هند در روزهایی از سال بنابر تغییرات دما یا دلایل دیگر کاهش پیدا میکند. در این صورت تور لحظه آخری هند به افرادی که بودجه کمتری برای سفر دارند، پیشنهاد میشود که بهترین زمان برای استفاده از تور لحظه آخری هند می باشد. در تور ارزان هند میتوانید از فستیوال های جالبی که در هند برگزار میشود دیدن نمائید. جشنواره هایی همچون گاوبازی، راه رفتن روی آتش به صورت قدم زنان و آرام و فستیوال موسیقی سان برن در گوا از جمله جشنواره های جالب و دیدنی در هند می باشد. در تور هند ارزان میتوانید خرید های خوبی را از مراکز خرید هند همچون مرکز خرید دیلی هت در دهلی نو، خیابان پاهار گنج در دهلی نو، مرکز خرید اوسانز در گوا، سیتی سنتر در بمبئی و مرکز خرید کرافت مارکت در بمبئی از جمله مراکز خرید مهم هند هستند که با مراجعه به آن ها، مطمئن باشید دست خالی باز نمی گردید. تور هند و تور هند با هواپیما توسط نت تورز ارائه میشود. برای اطلاع یافتن از تور هند لطفا به نت تورز مراجعه نماید.

 

تور هند

کشور های زیادی در جهان برای تماشا وجود دارند که هر کدام زیبایی های خاص خود را دارند ولی در میان آن ها مکانی وجود دارد که با بقیه کمی متفاوت است . هندوستان یکی از کشور های جنوبی ماست که به لحاظ ابی با هم مرز مشترک داریم . این کشور بدون شک یکی از زیباترین کشور های جهان می باشد . هندوستان در قسمت مرکزی قاره آسیا واقع شده است و یکی از کشور های پهناور جهان به شار می رود . به لحاظ وسعت هفتمین کشور جهان می باشد ولی به لحاظ جمعیت دومین کشور جهان می باشد که بعد از چین با جمعیت یک میلیارد و دویست میلیون نفر در مقام دوم قرار گرفته است . هر ساله میلیون ها نفر را از اقسا نقاط جهان به طرف خود می کشاند . اگر نقاط مختلف هند را تک تک مورد بررسی قرار دهیم ، فرهنگ و قبیله های مختلفی را مشاهده می کنیم . در این کشور حدود ۲۰۰۰۰ قبلیه و طایفه وجود دارد که هر کدام از ان ها دارای فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلفی هستند . حدود ۲۰۰ نوع زبان در هند وجود دارد که این فرهنگ را به هم وصل می کند . اگر از شرق به غرب و از شمال به جنوب این کشور سفر کنیم اقلیم های متنوع آب و هوایی را مشاهده می کنیم که باعث به وجود آمدن تنوع پوشش گیاهی در این سرزمین می باشد .

هندوستان

پوشش گباهی منحصر به فرد و به تبع آن وجود حیات وحش گوناگون بر زیبایی های این سرزمین افزوده است . برای علاقه مندانی که به آثار طبیعی و مناظر و چشم انداز های طبیعی علاقه دارند بدون شک این کشور مکانی ایده آل محسوب شده چرا که در ان همه چیز وجود دارد . از کوه های مرتفع با دامنه های سرسبز خود گرفته تا سرزمین ها پست با اقلیم های متفاوت . بیشتر مردم این کشور به کشاورزی مشغول می باشند و بیشتر زمین های آن بستر رشد برنج می باشد . به دلیل آب وهوایی که هندوستان دارد مکان مناسبی برای رشد برنج می باشد ، بنابراین این کشور بزرگترین صادر کننده برنج به دنیا می باشد . از نظر پیشینه تاریخی ، امپراتوری های زیادی را نیز به خود دیده است . در چند دوره کشور ما با هند مسالعت کرده است . حتی در دوره هایی با هم به جنگ پرداخته اند . بنابراین از نظر آثار تاریخی ، بسیار غنی می باشد و برای علاقه مندان به آثار باستانی و تاریخی تا دلتان بخواهد دیدنی وجود دارد . تور هند همواره از تور هایی بوده است که علاقه مندان زیادی را به خود در سراسر جهان داشته و دارد . تور ارزان هند از آرزو های هر فردی می باشد . در بیشتر آژانس ها تور ارزان هند ارائه می شود که شما در این هنگام باید کمی دقت داشته باشید . شما در کنار قیمت باید به دیگر عواملی که در یک تور موثر می باشد نیز توجه داشته باشید از این عوامل می توان به کیفیتی که یک تور برگزار می گردد نیز باید توجه داشته باشید مانند امکانات رفاهی و خدماتی آسایشی نظیر هتل ، نوع هواپیما و … همگی در قیمت تور هند تاثیر دارند .

مسافرت به هند

سفر به هند از آرزو های قلبی هر شخصی می باشد . از دیر و باز تعامل های زیادی بین مردم ما و هند صورت گرفته است و امروزه این تعامل ها بسیار گشترده شده است و دوستی خوبی بین دو کشور به وجود آمده است . در زمان هایی ممکن است تور هند ارزان از طرف شرکت های مسافربری اعلام گردد که در این زمان بهترین فرصت برای شما که می خواهید از این کشور دیدن نمایید ، مهیا ی گردد . بدون شک این سفر از خاطره انگیز ترین سفر ها در زندگی هر شخصی می باشد . در این جا قصد داریم که کمی درباره جاذب هاو دیدنی های این کشور بحث نماییم . دیدنی های فراوانی برای تماشا در این کشور وجود دارد . به حتم شما نمی توانید در یک تور چند روزه از تمام دیدنی های آن بازدید کنید لذا لازم است بار دیگر بدان جا باز گردید . اما در یک تور شما می توانید مهم ترین جاذبه های ان را ببینید . یکی از این جاذبه ها و دیدنی ها ، ساحل کرالا می باشد . این ساحل زیبا در به موازات ساحل عرب در ایالت کرالا کشیده شده است . شما در این ساحل می توانید با قایق های سنتی و برنجی از پیش آماده شده خود را به دریا بزنید و از زیبایی های محیط و چشم انداز های اطراف ان لذت ببرید . در انجا می توانید گونه های بسیار زیبای از غورباغه ها ، خرچنگه ها و  ابزیان را مشاده نمایید . یکی دیگر از جاذبه های دیدنی این سرزمین کاخ دریاچه می باشد که در کنار دریاچه پیچولا ساخته شده اس . زمان ساخت ان به قرن هیجدهم باز می گردد . این قصر تابستانی دارای هتل ها و استراحتگاه های تاج می باشد . فا بازی جیمز باند در این منطقه شهرت این منطقه چند برابر شد .

گردشگری در هند

این منطقه در تابستان پر از گردشگر خواهد شد چرا که از هوای بسیار مطولب در این هنگام برخودار می گردد .  حالت جزیره آن زیبایی این منطقه را چند برابر می کند . در تور هندحتما به آن سر بزنید . تور ارزان هند همیشه از آرزو های هر شخصی بوده است . به دلیل نزدیکی ان معمولا قیمت تما شده بسیار کم تر از تور های دیگر خواهد بود و این دست شما را برای تماشای این سرزمین باز می گرداند . چند سالی است که هند بروی جاذبه های خود به جد در حال کار کردن می باشد . اگر او بتواند تمام جاذب ها و مناطق دیدنیش را به مردم جهان بشناساند و در این راه تبلیغات خوبی انجام دهد می تواند آینده درخشانی برای صنعت گردشگری خود انتظار داشته باشد . چرا که این سرزمین دارای زیبای های فراوانی دارد و برای توریستان همواره جالب و منحصر به فرد می باشد و هیچگاه مکان تکراری برای ان ها در بر نخواهد داشت . امروزه فلسفه گردشگری خود به موارد زیادی تقسیم می شود ولی ان چیزی که برای توریست ها و گردشگران از همه چیز جال تر می باشد آثار طبیهی و چشم انداز هایی است که انسان در به وجود اوردن ان ها دخالت نداشته باشد ، به این تقسیم بندی اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی می گویند ، کشور هند از این عنوان بسیار غنی تر از سایر کشور ها می باشد . دامنه ها و مناطقی در این سرزمین وجود دارند که هنوز دست نخورده می باشند و برای توریست ها مکانی ایده ال و شگفت انیز خواهد بود . با توجه به این عوامل روز به روز در این سرزمین آمار گردشگر افزایش می یابد . با توجه به قیمت های ارزان در این کشور معمولا تور ارزان هند منتج می شود و ای ن دست افراد را باز می گرداند که با اشتیاق بیشتری در آن شرکت کنند . در ساحل گوا یک ساحل زیبا و توسعه یافته وجود دارد که با نام آن پالولم شهرت یافته است . این منطقه مکانی منحصر به فرد برای توریستان تلقی می شود . این منطقه یک خلیج طبیعی احاطه شده می باشد که به وسیله پرتگاه هایی بلند با یک دریایی آرام با دامنه های کم شیب در بر گرفته شده است .

 

 

 

 

 

منبع : قیمت تور هند

نحوه یادگیری تعمیرات موبایل

آموزش تعمیرات موبایل و گوشیهای هوشمند: احساس نیاز به داشتن تلفن همراه متخصصین مخابرات را بر آن داشت تا گامی حرفه ای در ساخت دستگاههایی بردارند که به آن موبایل فون یا سل فون گفتند که بطور اختصار در گشور ما موبایل نامیده میشود.

این دستگاه در اول بصورتی کاملاً ابتدایی بود و بسیار گران قیمت.ولی با تلاش در تولید انبوه آن قیمتها به حدی پایین آمد که همگان امکان استفاده از آنرا داشته باشند.

اکنون در هر منزلی در ایران ما هر نفر گاهی بیش از یه گوشی موبایل دارد و این تعداد بسیار زیاد از این وسیله الکترونیکی قدر مسلم خراب و نیاز به تعمیر خواهد داشت.

فلذا دوره ها در مجتمع فنی ملی پایتخت طوری برنامه ریزی شده که هنرجویان عزیز بتوانند  تعمیرات پیشرفته ترین گوشیهای موبایل را بطور کامل فرا بگیرند.

 

 

آموزش تعمیرات موبایل و گوشیهای هوشمند

 1. سرفصلهای دوره آموزش تعمیرات موبایل و گوشیهای هوشمند بشرح زیر است:
 2. آموزش الکترونیک مربوط به آموزش تعمیر موبایل اعم از شناخت:انواع مقاومت ابت و متغییرو فیوزی و تست هر کدام
 3. شناخت خازنهای تانتالیوم و سرامیکی و تست آنها
 4. آموزش انواع دیود(زنر و نورانی )و تست آنها
 5. ترانزیستور و تست آن
 6. آموزش تعمیرات موبایل و گوشیهای هوشمند
 7. آشنایی با مدارمجتمع یا ic  و توضیح در مورد آی سی های کریستالی بکار رفته  بر رویبورد موبایل
 8. کار با هویه,نحوه سیم کشی , جامپرزنی و پایه زنی
 9. کار با هیتر و فن برداشتن و گذاشتن قطعات الکترونیکی و پلاستیکیآموزش تعمیرات موبایل
 10. آموزش شابلون زنی
 11. باز و بستن انواع گوشیهای تلفن همراه(گوشیهای ساده,گوشیهای موبایل لمسی,تلفنهای همراه کشویی)
 12. آموزش جامع نقشه خوانی
 13. آشنایی با مدارهای بلوتوث,سیم کارت,مموری کارت و دوربین
 14. آشنایی با مدارصفحه کلید و کلیدهای جانبی
 15. شناخت مدار نور و تصویرآموزش تعمیرات تخصصی موبایل
 16. آموزش تعمیرات موبایل و گوشیهای هوشمند :

 17. بررسی کامل مدارشارژ,تغذیه و کلیدپاور
 18. آشنایی و بررسی جامع مدار آنتن در بخشهایRX و TX
 19. اصول کاربا منبع تغذیه و عیوب باتری
 20. طریقه شارژکردن و شوک دادن به باتری توسط پاورسوپلای
 21. اصول جریان کشی در مدارموبایل
 22. اصول برخورد با گوشیهای آبخورده
 23. اصول برخورد با گوشیهای ضربه خورده
 24. رفع ایراد از مباحث سخت افزار3
 25. نصب برنامه بر روی گوشیهای با سیستم عامل جاوا,سیمبین,اندروئید و آی او اسIOS
 26. آشنایی با باکسهای نوکیا و فلش گوشیهای نوکیا توسط باکسهای ATF-UFSmicro-MX-MT-UNIVERSAL-JAF-VOLCANO,…
 27. آشنایی با باکس سونی اریکسون و سونی و آموزش فلش گوشیهای سونی و سونی اریکسون بوسیله باکس SEtool3-box
 28. آشنایی با باکسهای سامسونگ و روش فلش کردن گوشیهای سامسونگ با باکسهایnspro-Z3X
 29. کار با برنامه های مولتی لودر multi-loader در گوشیهای سامسونگ
 30. آموزش تعمیرات موبایل و گوشیهای هوشمند

 31. شیوه s-off کردن گوشیهای اچ تی سیhtc
 32. آموزش فلش کردن موبایل و کار با باکس XTCclip Untitled-1
 33. نکات نرم افزاری
 34. کار با دانگل htc
 35. آموزش ری استورrestore کردن گوشیهای آیفنiphone
 36. آموزش فریم ویرframewareزدن روی گوشیهای با سیستم عامل آی اُ اس ios
 37. کار با برنامه آی تیونزiTunes
 38. آموزش گوشیهای ویندوز فونwindows phone,huawie,بلک بری blackberryو …..

برای گذراندن دوره آموزش تعمیرات موبایل و گوشیهای هوشمند ابتدا می باید با دپارتمان آموزش موبایل تماس بگیرید .

 

 

آدرس : میدان انقلاب – خیابان کارگر شمالی – بعد از خیابان نصرت – کوچه عبدی نژاد – پلاک ۱۸ – طبقه سوم

۰۲۱۸۸۹۵۷۹۱۹——————۰۹۱۹۱۰۸۰۲۸۷

پوشش بلکا

بلکا چیست ؟
طبق آمار های بررسی شده ، نتیجه می شود که حدود هفتاد درصد رنگ ها در کشور های جهان دوم و سوم از نوع شیمیایی می باشند . این گونه رنگ ها هم برای سلامت افراد و هم برای کارکنان بسیار مضر می باشد . رنگ های شیمیایی سال هاست که در جوامع پیشرفته منسوخ شده و دیگر از آن استفاده نمی شود . همین عامل سرطانی بودن ، دانمشندان ایرانی را واداشته است که کمی در این باره تفکر کنند و برای رنگ آمیزی ساختمان ها و اماکن از یک تفکر قدیمی که استفاده از منابع طبیعی بود استفاده کنند . ان ها این کار را با پوشش سلولزی بلکا مدرنیسم مخلوط کرده و یک پدیده نوع را در صنعت رنگ سازی ایجاد کرده اند . باید گفته شود که تاریخ پیدایش بلکا به عنوان پوشش سلولزی نتیجه می شود که برای رنگ آمیزی و تزیینات ساختمان ها به مرور زمان انجام گرفته و در عین زیبایی ، سلامت و بهداشت ، صرفه جویی در هزینه را به ارمغان آورده است . بلکا دارای خواص زیادی می باشد که در ادامه به بعضی از آن ها به صورت مختصر می پردازیم .
بلکا و عایق برودت ، حرارت
خاصیت الیافی بودن بلکا سال هاست که مورد قبول همگان واقع گشته شده است . پوشش سلولزی بلکا باعث گردیده است که همیشه هوا در میان الیاف آن حضور داشته باشد . می دانید که هوا خود یک نوع عایق حرارت و گرما می باشد و در مقابل حرارت از خود مقاومت نشان می دهد . همین عامل سبب گردیده است که که نقاشی بلکا به عنوان یک عایق حرارت و برودت محسوب شود . بلکا خاصیتی که دارد از تابش مستقیم نور خورشید جلوگیری می کند و همین عامل سبب می شود که یک تعادل نسبی بین تابش و بازتاب به وجود آید که خود باعث خنک شده ساختمان می شود .
کاهش اصوات بازگشتی به وسیله بلکا
تا کنون به ساختمان های بزرگ و اماکن اداری قدم گذاشته اید . در این گونه اماکن یکی از مواردی که انسان را مورد اذیت قرار می دهد امواج بازگشتی صدا می باشند . این امواج وقتی به یک سطح مسطح برخورد می کنند با همان شدن اولیه به سمت انسان باز می گردد که باعث اذیت انسان هایی که در آن محیط هستند ، می شود . نقاشی بلکا باعث می گردید که دیگر این اصوات بازگشتی با همان زاویه اولیه باز نگردند. مزیتی که دارد این است که به دلیل پوشش سلولوزی بلکا بسیاری از انرژی آن توسط این الیاف گرفته شده و دیگر صوت بازگشتی انرژی از خود ندارد و انسان را اذیت نمی کند . این گونه نقاشی ها برای مکان هایی که سکوت الزامیست مخصوصا بیمارستان بسیار توصیه می شود .
نیاز به زیر سازی در بلکا نیست
یکی از مزیت های مهم و کاربردی رنگ بلکا ، عدم نیاز به زیر سازی می باشد . نقاشی بلکا بر روی کلیه سطوح قابل انجام می باشد و نیاز به ماده ای خاص ندارد . این عامل سبب گردیده است که در تمامی نواحی کشور این عمل قابل انجام باشد . شما بعد از این که ساختمان خود را با آجر یا سفال یا هر چیز دیگر ساختید می توانید بعد از گل گچ کردن آن ، این عمل را انجام دهید . این کار باعث می گردد که عمل سفید کاری حذف شود که بسیار مقرون به صرفه می باشد .
بلکا جایگزین مناسب رنگ و کاغذ دیواری می باشد. پوشش سلولزی بلکا با الیاف طبیعی و چسب مخصوص مخلوط شده است. رنگ بلکا بر روی سطوح صاف از جمله گچ, گچ و خاک سیمان, کاشی و سنگ قابل اجرا می باشد و نیازی به زیرسازی ندارد. بر روی رنگ پلاستیک به دلیل حلّال بودن در آب باید سطح زیر کار با چسب رزین و رنگ روغن زیر سازی شود. بلکا رومالین بر روی آهن سیاه و چرب و زنگ زده و چوب به علت زرد شدن قابل اجرا نمی باشد.  پوشش سلولزی بلکا رومالین پتینه ، عایق حرارت , عدم انعکاس صدا و عایق در برابر آن بوده و بو کثیف کاری ندارد. رنگ بلکا در برابر آتش و ضربه مقاوم بوده و ترک خوردگی ندارد. در نقاشی بلکا بعلت وجود سطوح بافت دار، زیبا و سازگار ، محیطی گرم و جذاب و همراه با آرامش به فضای داخلی ساختما می بخشد.
قابلیت شستشو
بدون شک تا به حال با مشکلات سفید و دیگر نوع رنگ ها آشنایی دارید . این گونه رنگ ها بعد از مدتی نیاز به دوباره رنگ کردن دارند ولی بلکا قابلیت شستشو را دارد و شما می توانید با یک شستشو ساده آن را مانند روز اول تمیز کنید . این کار در دراز مدت بسیار مقرون به صرفه می باشد و هزینه و قیمت بلکا تمام شده را برای شما کاهش می دهد .
البته بلکا رانمی توان با اب شستشوی کامل کردبلکا با کف شامپو فرش و جارو برقی به راحتی قابل نظافت است
بلکا و محیط زیست
می دانید که در ساخت رنگ های شیمیایی ، نفت یکی از مواد اولیه می باشد . این خود برای محیط زیست بسیار خطرناک می باشد چرا که در آن موادی وجود دارد که باعث افزایش دمای کره زمین می شود . مواد هیدروکربنی که در رنگ های شیمیایی وجود دارد برای سلامت انسان و محیط زیست خطرناک می باشد که این مواد به وفور در مواد و رنگ های شیمیایی وجود دارد . یکی دیگر از مضررات رنگ های شیمایی وجود فلزات سنگین می باشد . این فلزات برای سلامتی موجودات زنده بسیار مضرر می باشد و در دراز مدت بر آن ها تاثیر بسیار بدی می گذارد . بلکا از این خصوصیات مبرا می باشد . در ساخت آن هیچ گونه آلاینده یا فلز سنگینی به کار نرفته است . یکی از فواید بلکا قابلیت بازیافت می باشد که بعد از تمام شدن تاریخ مصرف آن دوباره به محیط زیست و چرخه طبیعت قابل بازگشت می باشد .
مقاومت در برابر اشتعال
یکی از خصویات مهم رنگ بلکا مقاومت در برابر اشتعال می باشد . طبق آزمایش های انجام شده بلکا به سختی قابل اشتعال می باشد ، از این رو برای مراکز اداری مانند بیمارستان ها ، تئاتر و .. که برای تخلیه آن زمان زیادی وجود ندارد بسیار ماده مناسبی می باشد چرا که به آتش نشان ها در هنگام آتش سوزی وقت بیشتری می دهد و می توانند آتش سوزی را تحت کنترل خود بگیرند .
عدم جذب گرد و غبار
می دانیدکه دلیل جذب گردو غبار بر روی سطوح بار الکتریکی است که این سطح هابه وجود می آید .اگر یک سطحی قابلیت بار داردشدن را داشته باشدمی تواندذرات معلق موجود در فضا را جذب کند . در آزمایشات انجام گرفته نشان داده شده است که پوشش سلولزی بلکا از نظر بار الکتریکی حدودا خنثی می باشد و به سختی می توان آن را باردار کرد . این عامل سبب گردید است که گرد و غبار محیط به آن جذب نشود و همانند روز اولیه از کیفیت و براقیت خو.د برخوردار باشد .
خاصیات ارتجاعی بلکا
بلکا خاصیت مهمی دارد و آن هم ارتجاعی بودن الیاف آن می باشد . این عامل سبب گردیده است که در هنگام ترک برداشتن مقاومت از خود نشان دهد و فضای موجود را پر کند که در این حالت ترک ایجاد شده قابل رویت نمی باشد و نیازی به بازسازی آن وجود ندارد .
نحوه اجرای بلکا
نحوه اجرای بلکا با توجه به زیر سازی آن می تواند متفاوت باشد . در ساختمان هایی که زیر سازی آن گچی می باشد ، این کار بسیار راحت می باشد و شما به سادگی می توانید رنگ بلکا را انجام دهید . البته در ساختمان های آجری و سفالی استفاده از بلکای ضخیم نیاز می باشد که موجب ریختن بلکا شده و توصیه نمی گردد . بلکا با توجه به خصوصیاتی که دارد برای تمام گونه های آب و هوایی ایران قابل استفاده می باشد و شما در هر کجایی که هستید می توانید آن را انجام دهید . شما می توانید خمیر بلکا را از فروشندگان این کار تهیه نمایید ولی حتما باید محلول زیر آن را نیز بسازید تا بتوانید یک نقاشی بلکا خوب انجام دهید . ممکن است در ابتدا کمی قیمت بلکا گران تر باشد که این عامل در دراز مدت برای شما جبران ساز می باشد و می تواند در آینده به نفع شما عمل کند . همچنین ویژگی دیگری که بلکا دارد این است که می توانید در صورت خرابی با آبپاش محل را خیس نموده و با یک قاشق سطح بلکا را ترمیم نمایید.

 

 

 

 

منبع : نقاشی بلکا

طراحی انواع سایبان ها

سایبان خودرو – سایبان ماشین – سایبان پارکینگ

سایبان ورزشی

مهترین استفاده از سازه های سبک فلزی و خصوصا خرپاهای دو بعدی و سه بعدی در سازه های ورزشی در پوشش سقف ورزشگاهها و سالن های سرپوشیده ورزشی و همینطور پوشش سایبان جایگاه تماشاگرها می باشد. استفاده از دهانه های با طول زیاد برای سقف سالن های ورزشی و همچنین سازه های کنسولی و طره ای برای پوشش سایبان ورزشگاه استفاده از خرپاها را در این زمینه اجباری می نمایند.

سوله خرپایی

استفاده از خرپاها برای پوشش دهانه های با ابعاد زیاد بصورت معمول کاهش هزینه های اجرا، کاهش بارهای مرده سازه ای و نهایتا کاهش هزینه در ساخت سازه ها را در پی دارد. استفاده از سقف های قوسی خرپایی سرعت اجرای سقف را در حین کاهش هزینه بهبود می بخشد. دهانه ها بسیار زیاد معمولا در ساخت سوله های صنعتی، انبارها و باراندازها و همچنین سالن های ورزشی کاربرد فراوانی دارد.

طراحی سازه ای و معماری

طراحی و ساخت این نوع سازه ها با تیم مجرب طراحی و ساخت این شرکت این امکان را به کارفرماها میدهد تا با حفظ مقاومت، هزینه ها را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داده در عین حال که ساختار معماری و زیباشناختی آن حفظ نمایند. رعایت تمامی ضوابط محاسباتی و مهندسی در طراحی ها نوید استحکام و عمر مفید سایبان را در کنار هزینه افتصادی به همراه دارد.

سایبان ماشین

سایبان ماشین بهترین محافظ خودرو در برابر اشعه مضر آفتاب، نزولات جوی، فضولات پرندگان و شیره درختان می باشد. استفاده از سازه های فلزی سبک با پوششهای یو پی وی سی در حال حاضر متداول ترین سازه مورد استفاده جهت سایبان پارکینگ خودرو ها می باشد. عملکرده های سازه ای نظیر درجات نامعینی بالا، استحکام بالا و انعطاف پذیری سازه ای و معماری از ویژگیهای مهم سایبان خودرو ها می باشد.

منبع : سایبان پارکینگ

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس