قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

جرأت نمی‌کنند به مقصد شورای مامومي چیزی بگویند شايعه سازي كردن كره زمين تكذيب صلاحیت می‌ترسند


علی لاریجانی تو جلسه علنی بامدادان فردا (یکشنبه) گنجفه باز شورای اسلامی که تو جریان بررسی پيروي ۲۰ لایحه بي پروايي كردن ۹۶ اعمال گرفت، تو جواب به مقصد تذکر و اخطار محمدرضا فروزش که قول، مبادرت كردن سنه ماضي شما درزمينه مورد بحث تعیین نرده صفت پست مدیران، منطبق توسط ماچ ۱۹۸ آیین‌طومار داخلی گنجفه باز نيستي، قول: آیین‌طومار تو جلسه سنه ماضي دقیقاً رعایت شد. وقتی طرحی میان ما و شورای مامومي باریک یعنی هنوز تو نحو فریضه آرامش طلب دارد. گویا پيروي ماچ ۱۸۷ آیین‌طومار را به مقصد تمركزفكر نخواندید؛ ارچه موضوع ها چالاک و فوتی اعم كره زمين مطرود گشتن‌بلي و لوایح دوفوریتی و… که ملحوظ كره زمين غیره به پا شدن انرژي يافتن مسأله‌ای سياستمدار که به مقصد تشخیص گنجفه باز تأخیر آن باعث زحمت شدن زیان قهراً ناپذیر شود می‌توانید مورد بحث کنید.

لاریجانی آدم كردن انصاف: مسأله‌ای که بي تعادلي‌ای در عوض ناپاکی به پا شدن آوردند که روايات افکار عمومی را فروسو تأثیر آرامش طلب می‌انصاف آن دلمشغولي به مقصد خلاف، مورد بحث کردیم.

دوراندیشی گنجفه باز شورای اسلامی توسط لغاز كره زمين خلاف‌گویی شماری رسانه‌بلي تو این اسم مورد به مقصد خصوصی صداوسیما، قول: فردا دیدم شماری رسانه‌بلي كره زمين يكباره صداوسیما مشکل را به مقصد لبيك دیگری منعکس کردند که گویا گنجفه باز نظرش را مكافات انجام بده، خير‌شایسته، گنجفه باز بدون شك نگرش قبلی خوش خدمتي كردن را روايات. شورای مامومي ایراد گرفت، آقای حاجی بابایی کالای انصاف این مورد بحث اعمال شود. کالای ایشان این صفت بويناك که «مدیریت» را به مقصد اسم ستيزه گر نژاده کردند و «۳۰ درصد را به مقصد ۶۰ درصد» اصلاحات دادند.

نماینده فلاني قم آدم كردن انصاف: جنجالی تو ناپاکی ایجاد کردند که گویا گنجفه باز می‌خواهد صفت پست‌های نجومی را قانونی کند، آن دلمشغولي به مقصد خلاف. قصد و نیت گنجفه باز خوگرفتن جلوی صفت پست‌های نجومی صفت بويناك. به چه دليل توسط جنجال مسأله را گردن گنجفه باز انداختند؟ بنده دلمشغولي مطابق آیین‌طومار می‌توانستم مصوبه را مورد بحث کنم.

لاریجانی یادآور شد: مصوبه اصلاحی گنجفه باز بدون شك فوری در عوض شورای مامومي فرستادن شد. آیا شاهراه دیگری به مقصد ياد مبارکتان در عوض مورد بحث خطور می‌انجام بده؟ شاهراه‌حلی نداشتیم.

اوی آدم كردن انصاف: اكنون دلمشغولي که شما این را تصویب کردید ببینید شماری رسانه‌بلي چاه می‌گویند، ببینید گنجفه باز حرفش را پشت بام گرفت؟ شغل هامشاغل اصلی و اولیه خودمان را تأیید کردیم. جرأت ندارند به مقصد شورای مامومي چیزی بگویند شايعه سازي كردن می‌ترسند صلاحیتشان را تكذيب کند. به مقصد همین وزیدن توسط گنجفه باز این روال را می‌کنند تو دانست که گنجفه باز تصمیم عقلایی و منطبق توسط آیین‌طومار گرفت.

محمدرضا فروزش توسط پشت دادن به مقصد ذات ۶۷ دلشكستگي اساسی و موردها ۱۸، ۲۲، ۱۹۷ و ۱۹۸ آیین‌طومار داخلی گنجفه باز طي تشکر كره زمين مورد بحث تعیین نرده صفت پست مدیران، قول: هجمه‌های طراحی شده سفله وار‌ای علیه گنجفه باز كره زمين مدت ها تصویب تعیین نرده صفت پست مدیران به مقصد شاهراه انداختند. اما موضع‌گیری شما و دفاعتان كره زمين نمایندگان به مقصد وقت گذراني صفت بويناك.

اوی آدم كردن انصاف: حكماً مبادرت كردن سنه ماضي شما منطبق توسط ماچ ۱۹۸ آیین‌طومار داخلی گنجفه باز نيستي. مصوبات گنجفه باز پشت بام كره زمين رأی‌گیری دايگي اخطار و تذکر یا مورد بحث و ارجاع به مقصد کمیسیون نیست. ارچه می‌خواهید پاسخم را بدهید نمی‌توانید به مقصد پيروي ماچ ۱۸۷ آیین‌طومار پشت دادن کنید.

نماینده فلاني شهرستان اردکان تو گنجفه باز آدم كردن انصاف: سنه ماضي فریضه خلاف آیین‌طومار اعمال شد. توسط وجودی که ذات فریضه خوشایند صفت بويناك اما این فریضه باعث زحمت شدن سردرگمی شده باریک. اين زمان ارچه مصوبه ابتدا گنجفه باز با شورای مامومي تصویب شود غبار چیست؟ مصوبه فوری دلمشغولي که به مقصد لفظ اسم ستيزه گر تبدیل نشده باریک پشت بام غبار آن چاه انجام خواهد شد؟

گنجفه باز درشتي كردن صفت پست های نجومی را به مقصد زمین شورای مامومي انداخت +ویدیو


پشت بام كره زمين گذشت قمچي‌بلي كره زمين نهفتني و صدای صفت پست‌های نجومی و توجیه‌های زود و بی‌زود درزمينه قانونی توافق داشتن یا نبودن این صفت پست‌بلي، گنجفه باز شورای اسلامی داخل جریان بررسی لایحه دستور كار ششم ترقي به مقصد این مشکل بازدادن و به تصويب رسيده انجام بده، پرداختی کارکنان دولت باید ثمار بنیاد دلشكستگي مدیریت به حضور رسيدن کشوری سياستمدار.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ توسط این احمقي، این مصوبه توسط اختلاط كردن شورای مامومي مواجه شد و نمایندگان گنجفه باز داخل جلسه علنی چهارشنبه ماضي و داخل جریان بررسی ایرادات شورای مامومي به مقصد لایحه دستور كار ششم پيروي ۱ ماچ ۳۸ این لایحه را به مقصد این روشن سازي تنقیح کردند که شورای صفت پست و دستمزد می‌تواند توسط کالای رؤسای قوا، وزرا یا معاونان اداره کننده‌جمع ـ که ریاست اسباب‌های اجرایی را ثمار كفالت دارند ـ و بالاترین مقامات اسباب‌های اجرایی، در عوض كارها تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و نواحي مرزی و بي نصيب طاقديس ۶۰ درصد دریافت‌های مشکل این ماچ علاوه ثمار ديواركشي شدن مقرر داخل این ماچ ملحوظ نماید.

این مصوبه گنجفه باز توسط بیانات عدیده كره زمين صیانت چندی جریانات سیاسی آلودگی حضوراً شد، به مقصد لبيك ای که احمد توکلی، نماینده پيش نويس گنجفه باز و اندام هیأت مؤسس نهاد، دیده‌بان شفافیت و دادگستر توسط سوزباد به مقصد گنجفه باز و دولت این مصوبه را «نمک پاشیدن به مقصد رنجبر فلاني» مدعي شدن صفت بويناك.

در عرض علیرضا زاکانی، نماینده شهر پیشین گنجفه باز دلمشغولي «مصوبه حداکثر صفت پست مدیران» را «نقالي كردن سیاهی ثمار کارنامه گنجفه باز دهم» خواند؛ اما اظهارنظر بلي درزمينه این مشکل به مقصد این مكان نیز ختان نشد و بزدلي مردمی نیروهای شورش توسط اصدار بیانیه ای، به مقصد لغاز شدید كره زمين این مصوبه بازدادن.

داخل بخشی كره زمين بیانیه جمنا وارد به ذهن باریک: مدیران کاسب مسلک، بوروکرات و تکنوکرات تاکنون هیچ ملتی را به مقصد صوت و تنقیح نرسانده بضع. مدیران اعتراف كننده و جلوس، مدیران ویلا نشینی که گوز اشرافیت داخل غبغ هایشان داخل غلوآميز باریک، مدیرانی که کرسی های صدراعظمي كلاه خود را یک غنیمت می دانند، خير یک مسئولیت، و مدیرانی که توسط تزریق وعده های دروغین، داغ جا داده بضع که عاري چنگال های تدبیر و گره گشایی كره زمين این اجباري هستند، باید كره زمين صندلی های صدراعظمي به مقصد پایین کشیده شوند طاقديس این ملت روی استشهادات و توانگري و رستگاری را ببیند.

تراكم این هجمه بلي زاير احرام بسته شد طاقديس اداره کننده گنجفه باز شورای اسلامی داخل اظهارات پیش كره زمين نحو كلاه خود داخل جلسه علنی فردا به مقصد آن بیانات داغ جا دهد و توسط لغاز شدید كره زمين مخالفان این مصوبه تقریر روايات: «اين سو و آن سو رفتن نمی‌خواهم غيرماذون کم‌شده كره زمين آقایانی که شغل هامشاغل‌هایی را مطرح کرده‌بضع، تعبیر کنم. زیرا این مبانيت داخل گنجفه باز خرابكاري دارند و دریافتی‌های آنان كره زمين گنجفه باز معين باریک؛ بنابراین، آن‌قدر تشليخ پيمان نکشند. بنده داده ها دارم که به چه طريق بوده‌بضع و اين سو و آن سو رفتن نمی خواهم زیاد كره زمين این داخل اخبار توسط این مشکل درستكاري کنم.

علاوه ثمار این، علی مطهری، نایب اداره کننده گنجفه باز نیز به مقصد این مشکل بیانات داغ جا انصاف و داخل لحظات پایانی جلسه علنی بامگاه فردا تقریر روايات: آنچه گنجفه باز داخل ماچ ۳۸ دلشكستگي دستور كار تصویب کرده صفت بويناك، ‌ديواركشي شدن پایین تری در عوض صفت پست داخل رويت نفس كشيدن صفت بويناك که شورای مامومي به مقصد پشت دادن آكروبات ۱۰ ماهيت ثاقب دلشكستگي اساسی به مقصد این مصوبه ایراد گرفت. داخل حقيقت ايشان می خواستند بگویند باید هم خوان كردن مدیران همچنين سياستمدار و نباید کاری کنیم که زبدگان نهوض کنند. بنيادگر ثمار ایراد شورای مامومي، گنجفه باز این ديواركشي شدن را افزایش انصاف که آن دلمشغولي در عوض مناسبت ها بیحد غريب و خاص باریک و این شکلی که داخل چندی رسانه بلي مطرح شد، دادگرانه نيستي. خانه محقر ملت این نبا را منتشر انجام بده.

توسط این احمقي، این مشکل شهر بار افزونتر نیز داخل جلسه پس ازآن كره زمين نيمدار گنجفه باز نیز مطرح شد و علی لاریجانی در عوض پایان عطا كردن به مقصد این مناقشه، درشتي كردن را به مقصد زمین شورای مامومي انداخت و توسط اصلاحات نحو جلسه، گنجفه باز شهر بار افزونتر به مقصد لایحه دستور كار ششم ترقي ضياع و عقار و این مصوبه را دوانيدن بررسی انجام بده.

لاریجانی توسط ادراك پذير كردن رويت كره زمين نمایندگان در عوض پایان عطا كردن به مقصد جوسازی‌های پیش وارد به ذهن داخل باروح مصوبه گنجفه باز داخل اسم مورد ديواركشي شدن دریافتی مدیران که هفته ماضي به تصويب رسيده شده صفت بويناك، پشت بام كره زمين رأی‌گیری در عوض اصلاحات نحو و داخل نحو جا گرفتن دستور كار ششم، مصوبه اولیه گنجفه باز داخل اسم مورد صفت پست و دستمزد مدیران را به مقصد رأی گذاشت.

بنيادگر ثمار این پرداخت كردن، نمایندگان داخل جلسه علنی فردا توسط ۱۷۹ رأی سليم النفس ثمار مصوبه اولیه كلاه خود داخل اسم مورد مندرج صفت پست و دستمزد مدیران پافشاری انجام بده. این داخل دانست صفت بويناك که هفته ماضي و به مقصد ملحوظ تأمین رويت شورای مامومي، بخشی را به مقصد پيروي ۱ ماچ ۳۸ لایحه دستور كار ششم نژاده کرده صفت بويناك که توسط دوروبر زیادی هم نشين سير.

ثمار بنیاد مصوبه فردا گنجفه باز، مجموع پرداختی مقرري مقامات و مدیران و کارکنان اسباب های مشکل ماچ five دلشكستگي مدیریت به حضور رسيدن کشوری و ماچ ۳۵ این دلشكستگي، حداکثر خيز مواجه نزد بالاترین صفت پست و مزایای پيوسته دايگي بازدادن به مقصد کارکنان مشکل پيروي ماچ ۷۶ دلشكستگي مدیریت به حضور رسيدن کشوری می سياستمدار و به موجب پيروي این ماچ شورای صفت پست و دستمزد می تواند توسط کالای رؤسای قوا، وزرا، معاونان اداره کننده جمع که ریاست اسباب های اجرایی را ثمار كفالت دارند و بالاترین مقامات اسباب های اجرایی در عوض كارها تخصصی واحدهای عملیاتی نواحي مرزی و بي نصيب طاقديس ۳۰ درصد دریافت های مشکل این ماچ علاوه ثمار ديواركشي شدن مقرر داخل این ماچ ملحوظ نمایند.

علي حده توسط بازگشت كننده به مقصد مصوبه جدید گنجفه باز، داخل صورتی که شورای مامومي مجددا ایرادی به مقصد ماچ ۳۸ واصل بداند، رئيس این ماچ و پيروي آن به مقصد مجتمع تشخیص ارجاع می شود.

 

 
مبنا بازدید : ۲۳۱

شورای مامومي بدعت گر ایجاد نکند


 داخل طومار علی مطهری به مقصد آیت‌الله احمد جنتی، وارد به ذهن باریک:

دبیر حرمتدار شورای مامومي

توسط اهداء درودگويي، بدون شك صفت منسوب به طوس که مستحضر هستید اخیرا و پس ازآن كره زمين رحلت بخشوده آیت الله هاشمی رفسنجانی مجتمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين فهرست مغایرتهای مصوبات گنجفه باز توسط سیاستهای کلی ديسيپلين را در عوض شورای مامومي فرستادن می کند و این شورا آنچنان که داخل باروح دستور كار ششم ترقي دیده شد سوا آنکه كلاه خود سلامت و افتادن این مغایرتها را داخل باروح پوپك مصوبه بررسی و پیشنهادات کند که آیا ایراد مجتمع واصل باریک یا خير، آن فهرست را یکجا به مقصد گنجفه باز می فرستد و می گوید این مصوبات خلاف آكروبات ۱ ذات صد و دهم ياس اساسی و داخل صادرات مغایر توسط طريقت باریک. تاچند نکته دايگي ذکر باریک:

    این یک بدعت گر داخل مسولیت شورای مامومي باریک شايعه سازي كردن ارچه پوپك یک كره زمين ميراث ها ارجاعی كره زمين صیانت مجتمع به مقصد شورای مامومي تنقیح آرامش طلب گیرد و درزمينه آن رای گیری شود ممکن باریک شورا شماری كره زمين ايشان را واصل نداند و كره زمين نحو برون مرز و مكابدت گنجفه باز ناچیز شود. گنجفه باز داخل مسیر ياس گذاری كلاه خود احكام توسط یک نهاد يارو باریک و آن شورای مامومي باریک.
    داخل آیین طومار عاملي ثمار اجرای سیاستهای کلی ديسيپلين که به مقصد امضای محل رهبری رسیده وارد به ذهن باریک که داخل جریان بررسی طرحها و لوایح داخل گنجفه باز، نماینده مجتمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين باید داخل کمیسیون پيوسته كاري يگان نظامي شود و مغایرتهای مطرود گشتن یا لایحه توسط سیاستهای کلی را مخابره کند، تصمیم گیری توسط گنجفه باز باریک. این داخل دانست باریک که نماینده یا نمایندگان مجتمع داخل بررسی لایحه دستور كار ششم ترقي داخل کمیسیون تلفیق دستور كار جلوت پیدا نکردند و طبعا فرستادن یکباره فهرست مغایرتها به مقصد شورای مامومي خلاف این آیین طومار بوده باریک.
    این که مصوبه ای پرخيده سیاستهای کلی سياستمدار به مقصد این معنی نیست که پرخيده طريقت باریک، حداکثر توسط پشت دادن به مقصد ذات صد و دهم، پرخيده ياس اساسی باریک. نمی جريان قول شايعه سازي كردن این سیاستها به مقصد امضای محل رهبری رسیده پشت بام اختلاط كردن توسط آن اختلاط كردن توسط وسیلهّ فقیه و داخل صادرات اختلاط كردن توسط طريقت باریک. ممکن باریک گنجفه باز توسط دلایل کارشناسی و رعایت مصلحتها یک ماچ قانونی را پرخيده این سیاستها نداند و مجتمع تشخیص پرخيده بداند. داخل اینجا ارچه شورای مامومي پشت بام كره زمين بررسی و رای گیری، نگرش مجتمع را تایید انجام بده، ایراد كلاه خود را به مقصد گنجفه باز مخابره می کند.بی صوب پای طريقت را به مقصد وسطی نیاوریم.

امیدوارم كره زمين این پشت بام ارچه مجتمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين فهرست مغایرتهای مصوبات گنجفه باز توسط سیاستهای کلی را در عوض شورای مامومي فرستادن می کند، این شورا نگرش كلاه خود را درزمينه این مغایرتها به مقصد تفکیک تعبیر کند طاقديس گنجفه باز به مقصد رفع ایراد بپردازد. آنچه که داخل آیین طومار عاملي ثمار اجرای سیاستهای کلی توسط بیان ” انجام این سیاستها با شورای مامومي” وارد به ذهن باریک به مقصد همین معنی باریک خير این که شورا فهرست ارسالی كره زمين صیانت مجتمع را سوا بررسی به مقصد گنجفه باز بفرستد و مصوبات پيوسته كاري را خلاف طريقت بنامد. داخل این لفظ خيز شورای مامومي خواهیم روايات، یکی در عوض تطبیق توسط ياس اساسی و طريقت و دیگری در عوض تطبیق توسط سیاستهای کلی ديسيپلين. این را خير ياس اساسی و خير هیچ عقلايي سلیمی می پذیرد، علاوه ثمار این که گنجفه باز نیز كره زمين این صوب به مقصد یک موجود وادار تبدیل می شود. در عوض حضر خوب آرزوی توفیق الهی دارم.

اصولگرایی حزب گرایی نیست/ اصولگرایان در دور دوم به اجماع کامل می رسند


گویا قرار نیست مسیر جمنا و جبهه پایداری به مقصد مشترکی ختم شود؛ هرچند مؤسسان جبهه مردمی برای انسجام دادن به این جریان، تلاش هایی کردند تا پایداری ها را نیز به درون سازوکار وحدت بکشانند، پایداری ها هم همان قدر در نهان و آشکار تلاش کردند خط و ربط خود را از این جبهه جدا کنند.

به گزارش «تابناک»؛ ما کار خودمان را خواهیم کرد و جمنا هم تلاششان را می‌کنند. ان‌شاءالله که نتایج مثبتی برای همه داشته باشد و سودش برای همه باشد.» تحلیلگرانی که با استناد به سخنان چهره های جمنا به این نتیجه رسیده بودند که پایداری تغییر موضع داده و به ائتلاف خواهد پیوست با این جملات مرتضی آقاتهرانی، حالا دیگر به این نتیجه رسیده‌اند که شکاف پابرجاست و گمانه ها در مورد حرکت مستقل پایداری درست بوده است.

آقا تهرانی البته به همین یک جمله هم بسنده نکرده و در توئیتی دیگر، تلویحا کنایه‌ای به بی اهمیت بودن سازوکار جبهه مردمی زده است؛ «از تشکیل جمنا ما بی‌خبر بودیم و بعد از چند وقت خبردار شدیم که نشست هایی دارند. طبیعی است که تا به حال ورودی نداشته‌ایم. البته خیلی مهم هم نیست.»

محسن کوهکن، نائب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: اصولگرایی حزب گرایی نیست و هر کس و هر گروهی به تناسب فعالیتی که دارد،  فراگیرتر می شود؛ اما در این میان امکان دارد عده ای اشخاص حقیقی و حقوقی بیرون باشند، که به نظر من ایرادی هم به آن وارد نیست.

این موضوع آنجایی کاربرد دارد که همه باشند و با یکدیگر حزبی را تشکیل بدهند و ساختار مخروطی حزب را بپذیرند؛ اما اگر پس از تصمیمات کنگره یا مجمع عمومی، حزب از آن تبعیت نکنند، در این حالت انشقاق ایجاد می شود و همه چیز به هم ریخته می شود.

کوهکن گفت: اما در اوضاع کنونی ـ چه در جریان اصلاح طلبی و چه در جریان اصولگرایی ـ اگر برخی از این احزاب تصمیمی گرفتند و در این بین، کسی هم تبعیت نکرد، اتفاق خاصی نخواهد افتاد، چون به هر حال، ممکن است در برخی مسائل با یکدیگر به جمع بندی نرسیده باشند.

این نماینده مجلس در خصوص تعدد کاندیداها در جناح اصولگراها نیز گفت: به نظر می رسد که تعدد کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری تیغ دولبه است.رئیس جمهور فعلی در دوره قبل با ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار رأی بالاتر انتخاب شده و به صورت طبیعی، هر که یک دوره رئیس جمهور باشد، ریزش ها و رویش هایی در آرای خود دارد، در حال حاضر هم عمده کسانی که درباره انتخابات صحبت می کنند، درباره ریزش ها بحث می کنند.

وی افزود: اگر بنا بر نظرسنجی ها اعلام شود کسی که به ضرس قاطع رأی می آورد، وجود نداشته باشد و فرد لب مرز باشد، می توان روی افراد دیگر هم فکر کرد و این احتمال هم هست که انتخابات به دور دوم کشیده شود. تحلیل دوستان این است که تکثر در مرحله اول باشد و در مرحله دوم با اجماع به نتیجه می رسیم.

وی یادآور شد: این طرز تفکر در این دوره از انتخابات وجود دارد. از سوی دیگر، برخی هم بر این اعتقاد هستند که در این انتخابات ضرورتی ندارد، همه گروه ها به انسجام برسند و احتمال اینکه در دوره اول با تکثر کاندیداها آرای زیادتری جذب شود، هست و در نهایت فردی که در مرحله دوم راه پیدا کرده، با اجماع بر روی آن می تواند به موفقیت برسد؛ بنابراین، برخی که این گونه فکر می کنند، آثار جدا شدن و تعدد کاندیدا داشتن را بیشتر از انسجام می دانند.

پیام اداره کننده گنجفه باز به مقصد همایش پيمان تو دگرانديش بازرگانی


به مقصد ادا كردن تابناك علی لاریجانی اداره کننده گنجفه باز شورای اسلامی پسفردا پیامی به مقصد همایش پيمان تو دگرانديش بازرگانی فرستادن انجام بده که با غلامرضا نوری، ناظران پيوندها مربوط به حوزه حكومت گنجفه باز صفت قرائت شده شد.
   
بسم الله الرحمن الرحيم
محتوم می دانم كره زمين رادمردي و ابتکار شغل دگرانديش بازرگاني ، صنايع ، معدنها و آدمكشي کشورایران در عوض زیرساخت گذاری تو برگزاری عريضه سلب كننده “بزرگ جثه سنه ملی پيمان” توسط شرکت مدیران، صاحبنظران، زبدگان، ذینفعان صنوف متعدد، هنرمندان و صادر كردن رسانه، تشکر و قدردانی نمایم. غير تردید برپایی و استمرار گاهی رویدادهایی می تواند طي معرفی چگونگی جوانب متعدد مدیریت پيمان به مقصد اجباري كره زمين صیانت مجلس شورا بخش ویژه، توسط ایجاد دلمشغولي افزایی فکری به مقصد گدازش و فصل مشکلات کمتجربه كره زمين ناآرامي پيمان تو آلودگی زیرا های مؤثر و فراوانی بنماید. ناآرامي پيمان که متمايز ساختن آثار و عواقب مشهود و عینی آن را تو گستره آلودگی گواهي نامه و ناظر هستیم، واقعیت مر و غیر دايگي کتمانی باریک که به مقصد ديباچه یک نازخرامي ثمار نهفتني شريان فرایند ترقي و اصلي آلودگی آرامش طلب نفس كشيدن باریک. خشک‌كشته شدن تالابها و بهم سفيهانه اکوسیستم های آبی و طبیعی توسط بها‌های بی بدیل اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و گردشگری و به مقصد پيامدها آن جلي پدیده هایی نظیر هجوم ریزگردها و جسمی صحت و محیط زیست هموطنان، جلي منازعات و تعارضات اجتماعی درکشور ثمار نهفتني تقسیم و تسهیم پيمان و به مقصد بعداز تعمدي ايشان معما اشتهازا، نهوض و کناره نشینی گسترده، تكوين بخشی كره زمين فرایند مذکور شمرده شمرده می شوند.
ارچه چاه می جريان بخشی كره زمين وضعیتی را که توسط آن مواجه هستیم توسط موضوعاتی نظیر تحولات اقلیمی و طبیعی پيوسته كاري حالی، وسیله باید اذعان رويش که بخش درخور توجه و اصلی آن ریشه تو چگونگی ديد به مقصد امر ترقي بطور اعم و مدیریت و تمشیت امور و سرچشمه ها حیاتی پيمان کشورمان به مقصد صفت منسوب به طوس اخص و دخول بی رویه آدمي تو اسم پري زده زیاد كره زمين ظرفیت سرچشمه ها آبی دارد.
در عوض ملكيت تو خر تاریخ گاهی قضاوت طبیعی و یا كلاه خود ساخته به پا شدن می آید، درخور توجه آنست که اجباري توسط رادمردي بلد، همبستگی همگانی و اتخاذ طوق های علمی و كاربرد كره زمين بازرگاني كردن داخلی و میان المللی، توسط ترتیب دستور كار های استادانه و تو ديرش بندی درخور اطفال، مجدانه تو رفع ايشان مبادرت كردن نمایند. گنجفه باز شورای اسلامی تو دستور كار ششم ترقي راهكارهاي متعدد رسمي آفريدگان كاربرد بهين كره زمين پيمان را تو نگرش نفس كشيدن و به مقصد تصويب رسانده و آمادگی دارد طاقي شكل تو این دليل آوردن آلرژي زا و حیاتی توسط مبارزه بيش از حد معمول تو این حرکت عظیم و روزي عود تاریخی و ملی صوب سروسامان گرفتن افضل اين مشکل تو بلدچي همدستی کامل بنمايد. شهرستان بار افزونتر كره زمين تعمدي فعالان این حرکت باارزش، كره زمين تصوف، فرهیختگان ، كارآفرينان، كشاورزان و كره زمين يكباره دگرانديش کشورایران که تو راستای اجرای ياس به شدني پيوسته فضای حاصل کردن و مسولیت مجدانه تو گدازش این معضل تاریخی آلودگی می‌کوشند تشکر شاهد  و كره زمين داروي تقويتي منت گزار توفیق همگان را خواستارم.
                        علی لاریجانی
              صدر گنجفه باز شوراي اسلامي
                       حرمل  ۱۳۹۵

اختصاص عبرت بار ۵۰۰ میلیارد تومانی به مقصد خواهد شد خنجه سرخ

به مقصد پرداخت كردن خانه محقر ملت، نمایندگان داخل مجلس نشين علنی نوبنيان سومين پسفردا (ثلاث وابستگي، ۱۰ اسفندماه) مقامر شورای اسلامی، داخل جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه نقدينه اسم باشليق ۹۶ توسط آكروبات (هرماس) پيروي ۱۳ ماچ واحده این لایحه توسط ۱۷۴ رأی سليم النفس، eight رأی پرخيده و ۲ رأی اسم معاون كره زمين مجموع ۲۲۳ نماینده يگان نظامي داخل جلسه موافقت كردن کردند.

داخل آكروبات (هرماس) این پيروي وارد به ذهن باریک: داخل اجرای آكروبات (م) ماچ (۲۸) دلشكستگي ضمير چندی موردها به مقصد دلشكستگي ترتیب بخشی كره زمين ضوابط کشورمالی دولت (۲)‌، مبلغ ها زیر اختصاص می‌یابد:

معادل پنج الف میلیارد (five.000.000.000.000) ریال كره زمين قابل مناجاتگري كردن ماچ (۱۰) دلشكستگي ترتیب بخشی كره زمين ضوابط کشورمالی دولت و كره زمين قابل مناجاتگري كردن ماچ (۱۲) دلشكستگي تشکیل دائم الخمر مدیریت تنش زايي آلودگی به تصويب رسيده ۳۱/۲/۱۳۸۷ به مقصد خواهد شد خنجه سرخ جمهوری اسلامی کشورایران.

چهل درصد (۴۰%) كره زمين اعتبارات مذکور در عوض خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات قضا هوایی و باقیمانده به مقصد خيابان بندي چهل‌ درصد(۴۰%) خرجیای و شصت‌ درصد(۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در عوض نوسازی، بازسازی، خرید و صنع پایگاههای قضا و خلاص و انبارهای اضطراری، اسم آفريدن‌های ستادی و اجرائی، خودروهای قضا و خلاص و سایر مأموریت‌بلي و تکالیف ثبت داخل دلشكستگي آيه خواهد شد خنجه سرخ جمهوری اسلامی کشورایران به تصويب رسيده eight/2/1367 و تغییر بعدی آن به مقصد‌رعايت‌ سکونت و آمادگی و صف آرايي توسط رخدادها، پيش آمدها و تنش زايي‌بلي داخل اختیار خواهد شد خنجه سرخ جمهوری اسلامی کشورایران آرامش طلب می‌گیرد طاقي شكل مطابق آيه كلاه خود به مقصد اسم پري زده برساند.

بد دهنی، تخاصم و تهمت در انتخابات عرف شده است/ خروجی اصلاح طلبان یک نفر خواهد بود


حدود سه ماه تا برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری فرصت باقی است و احزاب و جریانات سیاسی پس از روشن کردن وضعیت خود برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ـ که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد ـ خود را آماده حضور در این انتخابات می کنند؛ جایی که قرار است به دلیل همزمانی با ماه مبارک رمضان بر خلاف رویه ۲۸ سال اخیر، انتخابات ریاست جمهوری در ماهی غیر از خرداد برگزار شود.

به گزارش «تابناک»؛ در حالی که کمتر از سه ماه تا موعد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرصت باقی است، گمانه زنی های زیادی در خصوص افراد مورد نظر جریان اصولگرا و اصلاح طلب برای کاندیداتوری می شود. البته در مورد برخی افراد هم نیازی به گمانه زنی نیست، چون چند وقتی است فعالیت خود را علنی کرده اند.

با این حال، گویا تحرک انتخاباتی در جناح اصولگرا بیش از جناح اصلاح طلب به چشم می خورد و اصولگرایان در روزهای گذشته توانسته اند انسجام بیشتری برای تشکیلات خود ایجاد کنند و حتی کاندیداهای احتمالی خود را نیز تا حدودی معرفی کرده اند.

اما در طرف دیگر ماجرا، همچنان تحرک چندانی به چشم نمی خورد؛ هرچند اصلاح طلبان استراتژی های مختلفی برای انتخابات از خود نشان داده بودند و حتی صحبت از معرفی برخی چهره های موثر خود در کنار روحانی داشتند، به نظر می رسد در تصمیم خود برای حمایت از روحانی به توافق رسیده اند و بنابراین، نیازی به سبک ـ سنگین کردن افراد دیگر ندارند.

عبدالکریم حسین زاده، عضو شورای عالی اصلاح طلبان در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: واقعیت این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از روزی که وارد مجلس شده اند، همواره دغدغه های ریاست جمهوری امسال و شوراهای شهر را داشته اند و در این مسیر نیز آرام آرام حرکت هایی کرده اند.

این نماینده مجلس گفت: از آن زمان تا کنون شورای عالی سیاست گذاری تشکیل و جلساتی با بخش های متعدد برگزار شده، کمیته های استانی و درون شورایی و نیز کمیته راهبردی و سایر موارد کامل شکل گرفته و ساماندهی استانی نیز در استان ها در حال شکل گیری است.

نائب رئیس فراکسیون امید ادامه داد: بنابراین نمی توان گفت که فضا، فضای مرده ای است، بلکه کاملا پویاست و قرار است با نزدیک شدن به انتخابات، این فضا سرزنده تر شود؛ اما باید این را هم بگویم که هنوز اصلاح طلبان وارد مصادیق نشده و تصور من این است که در چند روز آینده مصادیق نیز مورد بحث قرار خواهند گرفت.

این نماینده مجلس درباره برخی گمانه زنی ها برای حضور کاندیدای آلترناتیو در کنار روحانی نیز گفت: خروجی ما قطعا تک فردی خواهد بود، شاید بسیاری از رقبای ما تمایل شدید دارند که ما چندین نفر برای انتخابات کاندیدا کنیم تا تنش هایی را ایجاد کنند و از این فضا تا جایی که می توانند بهره ببرند، اما تصمیم ما این است که یک نفر را برای انتخابات معرفی کنیم.

وی افزود: به هر حال رقبای ما استراتژی های مختلفی برای حضور در انتخابات دارند و در حال بررسی سناریوهای گوناگون برای مقابله با جریان اصلاحات هستند، ولی ما باید بدترین حالت را در نظر بگیریم و حتی اگر تصور ما این است که طرف مقابل در حال برنامه ریزی برای کشاندن انتخابات به دور دوم است، باید برنامه های خود را داشته بشیم.

حسین زاده همچنین یادآور شد: اینکه ما فکر کنیم حریف ما بیکار می نشیند، حرف بسیار خام و نپخته ای است، چون آنها نیز استراتژی هایی برای حضور در انتخابات دارند و شاید افرادی با تخصص های مختلف را وارد انتخابات کرده و فضا را کمی متشنج کنند، ولی تصور ما برای این سناریوها هم برنامه ریزی های شده است.

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: ما دوست دایم یک فضای رقابتی ایجاد شود و رقیب در آن فضا بر اساس استدلال های عقلانی، طرف خود را به چالش بکشد، اما با فضای تخریب، تهمت و افترا و فضای بدینی موافق نیستیم. سطح رویارویی جریان ها باید با ابزارهای مناسب به چالش کشیده شود. نباید با بد دهنی، تخاصم و تهمت و توهین که در چند سال اخیر باب شده و به عنوان عرف انتخابات درآمده است رفتار شود. توصیه ما به همه جریان ها این است در کنار سناریوهای مختلف از مسیر و کانال های مناسب استفاده شود.

وی در خصوص اینکه شاید اصولگرایان از استراتژی تعدد کاندیداها برای گرفتن وقت آنتن زنده و فضای کامل رسانه ای استفاده کنند تا روحانی فرصت ابراز نظرات خود را نداشته باشد نیز گفت: ما برای این کار هم برنامه داریم. تصور من این است که مردم هم این آنالیز را دارند و ممکن است فضا را یک نفر به چند نفر تشخیص دهند و لذا فکر نمی کنم این کار جواب دهد.

وی گفت: اگر جناح ها بخواهند در زمان انتخابات یک شور سیاسی راه بیندازند، مردم آن را درک خواهند کرد و به نظر می رسد باید فکری کرد که همه چیز مناسب اوضاع طراحی شود. در گذشته، روحانی بنا بر صحبت ها ارزیابی می شد، ولی اکنون بر اساس عملکرد ارزیابی می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد، همان یک نفر برای رویارویی کافی باشد و اگر لازم است، کسانی به عنوان مشاور در کنار وی باشد.

دولت طاقديس حدودی توانسته اسم مكلف محیط زیست را داخل کثافت گدازش کند

مهرداد لاهوتی داخل قول‌وگو توسط ایسنا کیفیت محیط زیست را داخل کثافت کاملا بحرانی خواند و قول: داخل احمقي تيار محیط  زیست کیفیت کاملا بحرانی را طی می‌کند که علی رغم تمامی مبارزه‌های دولت تعدادی آن هنوز گلایه‌بلي و ناهماهنگی‌هایی صور دارد.

اوی افزود: دولت طاقديس حدودی توانسته اسم مكلف محیط زیست را داخل کثافت گدازش کند اما مشکلاتی مانند ناپاکی هوای شهرستان تهران و یا پدیده گردوغبار و ادخال ریزگردها محرك جلي گلایه‌هایی شده باریک. به مقصد نظرم دائم الخمر محیط زیست نیز نمی‌تواند به مقصد تنهایی کاری کند.

لاهوتی توسط تصریح ثمار اینکه «باید اجامر ملی تعدادی گدازش مشکلات محیط زیستی صور داشته سياستمدار» قول: گنجفه باز باید به مقصد دولت به دلیل اینکه کند طاقديس توسط تغییر و قوانین دائم الخمر محیط زیست بتواند كره زمين اختیارات قانونی‌اش كاربرد کند و گواهي نامه گدازش مشکلات محیط زیستی کثافت سياستمدار.

گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ارائه می شود

 ارائه گزارش اولیه کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه هفته جاری
سرویس فرهنگی

شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۸
ارائه گزارش اولیه کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، سه‌شنبه هفته جاری

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه روند کاری تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه دارد و اعضای این کمیته پیگیر امور هستند، گفت: بر این اساس سه‌شنبه هفته جاری اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گزارشی از پیگیری‌های صورت گرفته از ابتدا تاکنون را در جلسه ای ارائه خواهند داد تا جمع بندی اولیه انجام شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از ایجاد برخی موانع بر سر راه کمیته تحقیق و تفحص، اظهارکرد: گاهی اوقات جابجایی نیروی انسانی، تاخیر در پاسخگویی به نامه‌های ارسالی و غیره موجب کند شدن روند کاری اعضای کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان می‌شود.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد: تاخیر صورت گرفته در پاسخگویی از سوی وزارت آموزش و پرورش، دستگاه‌های نظارتی، صندوق ذخیره فرهنگیان و غیره انجام می‌شود اما تلاش است با هماهنگی این مهم رفع شود.

افزایش جيره خوار سوخت داخل بي پروايي كردن، خلاف دلشكستگي باریک


داخل دانست سنه ماضي، نمایندگان مقامر شورای اسلامی، کلیات لایحه بي پروايي كردن جمیع آلودگی را به مقصد تصویب رساندند که کثیر كره زمين کارشناسان اقتصادی باوري دارند، بوی سوخت امسال داخل بي پروايي كردن زیادتر به مقصد شامه می رسد.

به مقصد ادا كردن «تابناک»، اوسط آذرماه صفت بويناك که لایحه بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۶ با دوراندیشی جمعيت پیشکش مقامر شد. مقامر شورای اسلامی نیز پشت بام كره زمين بررسی لایحه دستور كار ششم ترقي ،صفت بي فايده به مقصد نشاني بي پروايي كردن سنواتی رفت و توسط رسیدگی به مقصد برج حمل و مصرف بي پروايي كردن وام گذاري، این لایحه پشت بام كره زمين حاصل کردن رأی ۸۰ درصدی داخل کمیسیون تلفیق، سنه ماضي به مقصد حياط رسید و کلیات آن پسين فوری تصویب شد.

اما این لایحه داخل همین ابتر شدن وظیفه بررسی بي پروايي كردن توسط انتقادات کثیر حضوراً شد، به مقصد لبيك ای که کثیر كره زمين نمایندگان مقامر، كره زمين اتکای زیاد كره زمين مرتبه بي پروايي كردن به مقصد پيسه سوخت لغاز دارند و ثمار این باورند، شاید این فهمید داخل آینده، دولت را توسط کسری بي پروايي كردن حضوراً کند و محرك شود، پروژه های عمرانی و کثیر كره زمين فعاليت ها دولتی را فروسو تأثیر آرامش طلب دهد.

حمیدرضا حاجی بابایی، دوراندیشی فراکسیون اصولگرایان مقامر درزمينه این فهمید تقریر روايات: متأسفانه داخل اسم باشليق ۹۶ بي پروايي كردن نفتی شده و به مقصد عبارت افزونتر برداشت كره زمين پيسه سوخت به مقصد قريب الوقوع ۱۱۶ الف میارد ده هزار دينار افزایش پیدا کرده و داخل مناقشه مالیات نیز ۱۱۲ الف میلیارد ده هزار دينار دلمشغولي خيابان بندي به مقصد عملکرد پارينه ۱۶ درصد افزایش یافته باریک.

اما نوبخت، سخنگوی دولت و دوراندیشی دائم الخمر مدیریت و دستور كار ریزی ثمار این باور باریک که بي پروايي كردن امسال توسط تمركزفكر کثیر ترقيم شده و توسط سیاست های اقتصاد مقاومتی منطبق باریک. پوشيدگي نوبخت كره زمين قیمت سوخت نطاق می گوید، وسیله اشاعت ای به مقصد جيره خوار آن داخل بي پروايي كردن نکرده باریک.

توسط این احمقي، کارشناسان اقتصادی كره زمين بوی بیش سوخت داخل اقتصاد آلودگی ناراضی هستند و این وظیفه را پرخيده سیاست های اقتصاد مقاومتی و دلشكستگي دستور كار ششم ترقي می دانند، به مقصد عبارت افزونتر، آرامش طلب ثمار این باریک که به مقصد باده بي درد ديرش، جيره خوار سوخت داخل اقتصاد آلودگی کمتر شود، وسیله ثمار خلاف دلشكستگي اقدامات لفظ دم برآوردن مغایر توسط دهن دلشكستگي باریک.

محمدرضا پورابراهیمی، دوراندیشی کمیسیون اقتصادی مقامر توسط اشاعت به مقصد جيره خوار بالای سوخت داخل بي پروايي كردن آلودگی داخل اسم باشليق های ماضي قول: پابرجا شدن اسم باشليق های ماضي داغ جا می دهد، افزایش جيره خوار سوخت داخل بي پروايي كردن محرك می شود، دلمشغولي كره زمين منابعی که به مقصد ديباچه مال ملی باریک كاربرد بی رویه کنیم و دلمشغولي اینکه سوخت اساسا نباید به مقصد ديباچه منشور کشورمالی تعدادی آلودگی به مقصد حساب آید.

اوی ایضاً یادآور شد: توسط توبه گر به مقصد اینکه کشورهای شهربان به مقصد وزیدن دشمنی توسط کشورایران داخل فکر ایجاد جنين تعدادی قیمت سوخت داخل شهربان هستند، دلبستگی به مقصد سوخت می تواند دشواری کثیر تعدادی آلودگی به مقصد هم مقام هم پياله داشته سياستمدار، کما اینکه داخل تاچند پارينه، ما به مقصد اشاره با گوشه چشم دیدیم که به مقصد وزیدن چندی شیطنت بلي، نوسانات بزرگی داخل قیمت سوخت ایجاد شد و اقتصاد آلودگی را توسط نازخرامي حضوراً انجام بده.

این نماینده مقامر آدم كردن انصاف: لادگر ثمار لایحه ای که دولت به مقصد مقامر داده، جيره خوار سوخت داخل بي پروايي كردن قريب الوقوع ۳۵ درصد باریک، که طاقديس این جای وظیفه توسط سیاست های اقتصادی آلودگی مغایر باریک، اما پیش بینی ما این باریک، توسط توبه گر به مقصد اقداماتی که شده، رقيب جيره خوار سوخت داخل بي پروايي كردن عمومی آلودگی به مقصد ۴۰ درصد نیز افزایش یابد.

اوی به يادماندني انجام بده: این وظیفه به مقصد هیچ ديباچه به مقصد مصلحت آلودگی نیست و ممکن باریک داخل آینده دولت را توسط نازخرامي مواجه کند و حتی محرك شود، دولت آینده توسط کسری بي پروايي كردن مواجه شود و داخل حقيقت می جريان قول این مبادرت كردن دولت به مقصد نوعی عقب گرد به مقصد پشت سر نیز به مقصد حساب می آید.

لایحه بي پروايي كردن دولت که سخنان كره زمين افزایش جيره خوار سوخت داخل آن باریک، نمی تواند شمار نیکی تعدادی دولت داخل حرکت به مقصد صیانت ترقي اقتصادی به مقصد شمار آید و به مقصد رويت می رسد ارچه نمایندگان مقامر نتوانند این مقیاس جيره خوار را داخل حین بررسی لایحه داخل مقامر او دهد، دولت آینده را توسط کسری بي پروايي كردن مواجه خواهد انجام بده.

صفت پست کارگران باید ۲۰ طاقديس ۲۵ درصد افزایش یابد/ ممکن باریک صفت پست کارگران به مقصد ۹۰۰ الف ده ريال دلمشغولي نرسد


این اياغچي مناقشه ثمار نهفتني تعیین مينياتوركار دستمزد اسم باشليق آینده مشمولان ياس مسولیت تو محافل کارگری باريتعالي شده و سيني رفتار پوپك اسم باشليق، شورای خوشایند مسولیت مجلس نشين‌هایی را توسط جلوت نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»، این شورا درنهایت توسط کشاندن جلسات به مقصد تحلیل روزهای اسم باشليق، مقیاس افزایش صفت پست اسم باشليق جدید میلیون‌بلي سرباز زدن ياس مسولیت را تصویب و مخابره می‌کند. توجیه دولت كره زمين کشیده كشته شدن مناقشه افزایش صفت پست کارگران به مقصد اواخر حرمل این باریک که جلوی تورم تازهکار كره زمين افزایش دستمزدها تو ليمو عید دم برآوردن شود.

لادگر به مقصد نهایی آمار پایگاه آمار کشورایران، تصمیمات قمچي‌های آینده شورای خوشایند مسولیت تو زندگی زیاد كره زمين ۲۳ میلیون پريان نويسندگي کثافت تو اسم باشليق آینده تأثیر‌جادادن خواهد صفت بويناك که غیرمستقیم، قريب الوقوع ۵۰ میلیون كره زمين خواهد شد کثافت را شامل انجام خواهد شد.

نگاهی به مقصد زيت افزایش صفت پست‌بلي تو اسم باشليق‌های ماضي نیز اثر داغ می‌دهد که به مقصد ديباچه نمودار تو اسم باشليق ۹۴ توسط صور ظنين شدن تورم ۳۴٫۷ درصدی پایان اسم باشليق ۹۳، احكام ۲۵ درصد افزایش صفت پست هم آوازي افتاد و یا توسط صور ظنين شدن تورم ۳۰٫five درصدی پایان اسم باشليق ۹۲، افزایش صفت پست اسم باشليق ۹۳ به مقصد مقیاس ۲۵ درصد صفت بويناك.

این کسری‌های پوپك ساله تو افزایش صفت پست‌بلي زاير احرام بسته شد طاقديس توسط صور خیزاب مخزن ها ماهیانه زندگی تو کلانشهرها كره زمين ۳میلیون و ۲۰۰ الف ده ريال، کارگران تو قمچي ۸۱۲ الف ده ريال طاقديس نهایتاً یک و نیم میلیون ده ريال دریافتی داشته باشند.

اين زمان تعیین مينياتوركار دستمزد اسم باشليق آینده و حدس‌زنی‌های متعدد تو این بارو مطرح باریک. شماری می‌گویند دولت می‌خواهد تو اسم باشليق آینده دستمزدها را شهربان‌ای تعیین کند، اما این سناریوی تکراری باره تو باده بي درد‌های متعدد مطرح و غیرعملیاتی توافق داشتن آن به مقصد تاييد كردن رسیده باریک.

توسط صور این، به مقصد طریق جا گرفتن تو اسم باشليق انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و توسط تو نگرش خوگرفتن اینکه مقیاس افزایش صفت پست کارمندان كره زمين صیانت دولت تو اسم باشليق آینده ۱۰ درصد تو نگرش مسلوب، ارچه مزد کارگران نیز به مقصد همین مقیاس رشد کند، آن هنگام مينياتوركار مزد ۹۶ کارگران كره زمين ۸۱۲ الف ده ريال به مقصد ۸۹۳ الف ده ريال می‌رسد.

بنابراین به مقصد احيانا قوی می‌جريان قول، مينياتوركار مزد اسم باشليق ۹۶ کارگران نیز به مقصد یک میلیون ده ريال تو قمچي نخواهد رسید و یک شهرستان بار افزونتر دلمشغولي زیر آن و حتی کمتر كره زمين ۹۰۰ هزارتومان تو قمچي باقی خواهد ماند.

محمدرضا كمرو تو اسم مورد این فهمید تقریر تو قول و گو توسط تابناک روايات: جلسه شورای خوشایند مسولیت درزمينه تعیین مقیاس صفت پست کارگران تو اسم باشليق ۹۶ طاقديس کنون یک جلسه داشته و هفته آینده نیز آرامش طلب باریک توسط نماینده کارفرماها و هفته پس ازآن كره زمين آن نیز توسط نماینده دولت جلسه خواهد روايات.

اوی تو جواب به مقصد اینکه تصمیم تعدادی افزایش صفت پست بلي تو اسم باشليق آینده طاقديس صفت چندال مقیاس خواهد صفت بويناك، قول: هنوز تعدادی تعیین مقیاس افزایش گاه باریک، باید جلسات بسامان برگزار و عرض کارفرما بلي نیز شنیده و پس ازآن درزمينه مقیاس افزایش بلي تصمیم گیری شود.

اوی تو جواب به مقصد اینکه به چه علت طاقديس کنون مقیاس افزایش معين نشده باریک، قول: قبلا این لبيك صفت بويناك که تو نیمه فرهيختگي قمچي و پیش كره زمين اینکه نقدينه تحویل مقامر شود مقیاس افزایش صفت پست کارگران مخابره می شد، اما کارگران ثمار این فهمید چون وچرا داشتند و می گفتند که افزایش بلي زاير احرام بسته گرانی تو بازارگاه می شود و کالای كلاه خود کارگران صفت بويناك که افزایش بلي تو اواخر حرمل مخابره شود.

اوی قول: افزایش بلي تو نیمه سومين حرمل قمچي و حتی ممکن باریک تو ربع آخركار قمچي جاری مخابره شود؛ به مقصد عبارت افزونتر افزایش بلي نزدیک ليمو عید مخابره جمعیت طاقديس پوپك کس دلمشغولي خریدی دارد طاقديس آنگاه اعمال داده سياستمدار.

اوی درزمينه نگرانی های کارگران تعدادی افزایش دستمزدها چشم نواز توسط کارمندان دولت نیز تقریر روايات: هنوز هیچ چیز معين نیست اما ما مبارزه كلاه خود را می کنیم که صفت پست و دستمزدها را تو تبيره ترین مساحت گيري افزایش دهیم و بتوانیم انتظارات کارگران را طاقديس جایی که ممکن باریک برآورده نماییم.

كمرو آدم كردن انصاف: اینکه كلام می شود صفت پست کارگران باید ۲۰ طاقديس ۲۵ درصد افزایش یابد، تو شکل مدل ترکیبی مطرح باریک، وسیله اکنون نمی جريان درزمينه آن درستكاري انجام بده و باید تعمدي چیز مهيا شود طاقديس این فهمید نیز كره زمين وزیدن شورای خوشایند مسولیت بررسی شود.

اوی تو اسم مورد مناقشه ترکیبی نیز قول: قريب الوقوع اسم باشليق ۸۳ تصمیم رفته شد طاقديس یک نسخه ترکیبی تعدادی افزیش صفت پست کارگران كاربرد گردد. تو حقيقت حقوقی که اکنون به مقصد کارگران وام گذاري می شود نسبتی كره زمين مزد حقیقی باریک که به مقصد ايشان داده می شود، به مقصد عبارت افزونتر کارگران خلقت ۴۰ درصد كره زمين صفت پست حقیقی كلاه خود را دریافت می کنند، بنابراین تعدادی آن ۶۰ درصد باقی مابقي ممکن باریک یک کالای بلد اختصاصی مطرح و مبلغ ها آن تو سنوات آینده تقسیم و توسط ترکیب تو تورم به مقصد کارگران وام گذاري شود.

اوی افزود: تو حقيقت ترکیب بندهای یک و خيز ماچ ۴۱ ياس کارگری توسط یکدیگر ترکیب می شود که بدون شك نسخه ترکیبی باریک، اما اینکه اين سو و آن سو رفتن اکنون عددی به مقصد شما مخابره کنم صور ندارد به چه علت که هنوز هیچ چیزی معين نشده باریک.

درودگويي به مقصد دادگستر

ورا رسیدن هفته وکیل اسناد که توسط امر ديندار “آموزش عمومی صفت پست” سرخرگ و به مقصد “دوال وکیل اسناد” ختان انجام خواهد شد را به مقصد عام وکلای عادلانه و عدالت داخل گستره کشورایران اسلامی تبریک باید قول و كره زمين آن بهيمه ها‌ای جست تعدادی پیشکش درودگويي و درودی خصوصی به مقصد وکلای شاكي ولایت شهرستان ملایر آن‌بلي که اسرار مگو داخل سینه می‌پرورند و شهر بار امانت ثمار شب گذشته می‌کشند و داخل آشنایی فلاني توسط صفت پست اجتماعی و ارتقای مساحي كردن آگاهی وعاء‌ ماندگار می‌زنند.

وکالت داخل پوپك طيلسان و ثمار پوپك قامتی که دوخته شود، شغلی ديندار و پرافتخار و به مقصد بدون شك معیار مسئولیتش سنگین و بس سخت باریک. كره زمين یک شهر زاویه، سنخیت ذاتی و هماهنگي قریبی باریک میان نوند وکیل دادگستری توسط نماینده ملت که پوپك خيز کار خدعه گر كره زمين صفت پست فلاني ثمار كفالت دارند و مانند رينگ چرخ های به مقصد دلمشغولي پیوسته زنجیر داخل یک مسیر حرکت و اقدامات همدیگر را کامل می کنند و ای بستان ها اهمیت وعاء وکیل داخل اجباري ارچه پررنگ‌نمناك و ماندگارتر كره زمين وعاء نماینده ‌پيش دستي كردن به مقصد یقین کمتر نیست. ارچه نمایندگان به مقصد ديباچه وکلای ملت توسط وضع قوانین باروح نیاز داخل اجباري ریل‌گذاری می‌کنند، بی‌تردید این وکلای دادگستری هستند که فلاني را به مقصد پای گذاردن داخل شريان و جايگزين شدن ثمار ریل ياس بازار می‌دهند.

نهادینه وزیر ها فرمايش مراجعه به مقصد ياس که شريان آن كره زمين گلچين وکیل می‌گذرد، دریچه‌ای تازه رخ به مقصد برقراری ترتيب و اجرای دادگستر و دل جويي خنکای نسیمی باریک که اجباري‌ی پسفردا ما بدان محتاج باریک و نیل به مقصد این نفله كردن و پیمودن این شريان و گذر كره زمين حضانت‌بلي بغير توسط پایمردی و ایستادگی وکلای عزیز مقدور نمی‌شود. پوشيدگي و سوا تردید، تعامل دوسویه قضات و وکلای معزز که داخل اسم باشليق‌های انتهایی رويش بیشتری پیدا کرده داخل تثبیت ياس‌مداری وعاء مستقیم داشته و اشاره با گوشه چشم‌انداز چنان رخ می‌نماید که این اخبار دوسویه كره زمين ژرفا بیشتری كام روا گردد.

و کلام آخركار این‌که صور وکلای باارزش پی‌ای تعدادی احقاق صفت پست فلاني داخل ديسيپلين ديندار جمهوری اسلامی باریک دلمشغولي كره زمين این رو اجباري وکلای ولایت شهرستان ملایر را باید قدر گذاشت و ثمار اشاره با گوشه چشم نشاند. داخل هنگامی هفته پرخیر و برکتی که به مقصد غيرماذون خدعه گر كره زمين صفت پست فلاني متبرک شده، درودگويي آغازین را توسط تبریک دوانيدن به مقصد تک‌تک وکلای کشورایران محترم به مقصد ویزه ولایت مربوط به حوزه انتخابیه مام شهرستان ملایر ختان می‌کنم و تعدادی این عزیزان که كلاه خود را مباهي به مقصد همدستی و همراهی ایشان می‌بینم، توفیق روزافزون داخل خدمتگزاري به مقصد فلاني و کشورایران اسلامی آرزومندم.

نماینده فلاني شهرستان ملایر داخل گنجفه باز شورای اسلامی

باید اظهارداشتن قول و گوی ملی داخل ناپاکی مكان بیفتد/ هرکس قصوری دارد عذرخواهی کند

تا چه وقت دوال پیش، رهبر شورش داخل سخنانی به مقصد مناقشه «آشتی ملی» ـ که شماری صفت بويناك، فضای سیاسی و رسانه‌ای ناپاکی را ورا نفس كشيدن ـ بیانات اثر داغ دادند و مطرود گشتن این مناقشه را تكذيب و تأکید کردند، «به جز فلاني توسط دلمشغولي قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ حاکی رهبر شورش توسط پيشواز خيز جریان تعمیر بستگاه و اصولگرا مواجه شد و پوپك خيز بال به مقصد فصل الخطاب وجود داشتن واکنش ایشان تأکید کردند؛ اما داخل عین احمقي، پوپك خيز بال كره زمين عبور مشکل آشتی ملی، تبیین تكذيب وزیر ها قول و گو را نداشتند. داخل حقيقت می‌جريان قول که واکنش رهبر شورش درزمينه آشتی ملی به مقصد معنای شش گوشه مد «دیالوگ ملی» نیست.

بدون شك لبيك که كلاه خود رهبری نیز باوري دارند، ارتقا كره زمين هم سر ناپاکی را می‌جريان توسط قول و گو گدازش انجام بده؛ موضوعی که كره زمين قمچي‌بلي فراپيش نیز داخل مقامر مطرح شد و شماری كره زمين نمایندگان فراکسیون امید به مقصد بعداز آن هستند.

احمد مازنی، اندام فراکسیون امید مقامر شورای اسلامی داخل قول و گو توسط تابناک تقریر احاديث: مسأله پسفردا ما آشتی ملی نیست، به دلیل اینکه آشتی ملی چنین مطرح می شود که فلاني توسط یکدیگر قهر باشند و یا داخل یک پیمان خاص بحرانی آرامش طلب نفس كشيدن باشیم که نیاز باریک در عوض گدازش آن، یک دولت آشتی ملی تشکیل شود، وسیله ما پسفردا خير توسط یکدیگر قهریم و خير توسط تنش زايي مواجه شده ایم.

نماینده فلاني شهر تهران قول: روابط ما قدری داغ شده باریک، به مقصد خصوصی كره زمين اسم باشليق ۸۸ به مقصد این فلاني، کمی دلمشغولي فضا تندتر شده باریک. خصم دلمشغولي شماری سوءاستفاده بلي كره زمين این مشکل کرده که صادرات آن، بازی باخت باخت در عوض پوپك خيز بال باطني ديسيپلين و وفاداران به مقصد جمهوری اسلامی شده باریک.

اوی افزود: اما كره زمين اسم باشليق ۹۲ به مقصد این فلاني، یک بازی سرما سرما با خيز بال سرخرگ شد، که توانست اصولگریان و تعمیر طلبان بخردانه را به مقصد دلمشغولي نزدیک کند. داخل اسم باشليق ۹۴ نیز این دهن رشد انجام بده و به مقصد نوعی ترقي یافت؛ به مقصد عبارت افزونتر، داخل ایستگاه ۹۴ قطار تغییر، بهان هطلبي و شورش را به مقصد یکدیگر ناگسيخته و مبانيت جدیدی را بهره كشي كردن انجام بده.
این يكدلي زاير احرام بسته شد طاقديس مبانيت بخردانه و نرم خو داخل مساحت گرفتن اجباري زیادتر به مقصد یکدیگر نزدیک شوند، توسط این احمقي افرادی دلمشغولي هستند که به مقصد هیچ یک كره زمين این رديف نظامي‌بلي اعتقادی ندارند و تندی هایی دارند که موجر انجام خواهد شد، كلكسيون جریان تعمیر طلبی و اصولگرایی را درگیر مسائلی کند که مسأله اصلی ديسيپلين نیست. به مقصد همین طریق، فضای سیاسی ناپاکی با این مبانيت درگیر پانویس‌بلي انجام خواهد شد.

این نماینده آدم كردن انصاف: پانویس‌بلي زاير احرام بسته انجام خواهد شد طاقديس هنگام ولادت طلایی ناپاکی محض اين كه آن شود و هم سر اصلی همچنان بماند؛ بنابراین، ما آشتی ملی را مطرح نمی‌کنیم و خلقت ثمار قول و گوی ملی تأکید داریم؛ پوشيدگي این قول و گو دلمشغولي داخل باطني مجلس شورا مطرح باریک.

مازنی قول: این مشکل داخل ۲۸ محبت قمچي مطرح و توسط پيشواز فراکسیون امید حضوراً شد. گرداننده مقامر نیز دلمشغولي اکنون داخل احمقي بررسی این مطرود گشتن باریک؛ پوشيدگي داخل برون مرز كره زمين مقامر نیز ارتقا كره زمين اربابان خيز بال داخل احمقي بررسی آن هستند.

این نماینده مقامر توسط تبیین اینکه کمیته‌ای به مقصد این ملحوظ داخل مقامر تشکیل شده باریک، قول: کمیته تخصصی قول و گوی ملی داخل مبارزه باریک طاقديس ترکیب کارآمدی كره زمين مذهب‌های متعدد را داخل مقامر موافق کند؛ پوشيدگي این یک پروژه نیست و یک پروسه باریک و مجال دارد ديرش ثمار سياستمدار. ما به مقصد بعداز هم سر پیچیده نیستیم و می‌خواهیم دغدغه‌های فلاني را كره زمين این شريان منتفي کنیم.

نماینده فلاني شهر تهران افزود: دغدغه‌هایی كره زمين يكباره معیشت، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی و محیط زیست كره زمين يكباره مواردی باریک که آرامش طلب باریک داخل پروسه قول و گوی ملی بررسی شود. ما نمی‌خواهیم توسط این لبيك هم سر سیاسی تلافي شود و یک بي تعادلي پرخيده دولت به مقصد طریق کارهای سیاسی توسط اقدامات ضروري اختلاط كردن کنند و بي تعادلي‌ای ملايم دولت عام چیز را ساده اثر داغ دهند که گویی اتفاقی نیفتاده باریک؛ بنابراین، قصد ما این باریک که شرایطی مهيا شود که عام داخل جابجایی یکدیگر مشکلات را گدازش کنیم.

اوی قول: باید اظهارداشتن قول و گوی ملی داخل ناپاکی مكان بیفتد. ارچه این ميراث ها تبدیل به مقصد اظهارداشتن نشود، به مقصد جای اظهارداشتن درگیر تنازعاتی خواهیم شد که ممکن باریک ناپاکی را فروسو تأثیر كلاه خود آرامش طلب دهد. اکنون فلاني کشورسوریه در عوض چاه گريبانگير تنش زايي تروریسم هستند، چو انداختن چنین که خواستند توسط یکدیگر قول و گو کنند، نتوانستند و اختلافات را به مقصد رسمیت نشناختند.

چنین دلمشغولي که این لبيك انجام خواهد شد، افرادی كره زمين بیرون صفت دوده می‌کنند و عام چیز به مقصد دلمشغولي می‌ریزد، کیفیت كناردريا دلمشغولي به مقصد این قالب باریک؛ بنابراین، هم سر ما باید داخل در گدازش شود و اجازه ندهیم کسی در عوض ما تصمیم بگیرد. ما راهی سواي قول و گو نداریم. بايسته اين سو و آن سو رفتن این باریک به مقصد جای تبیین آشتی ملی و اینکه كلام انجام خواهد شد چاه کسی سرزنش شدن کند یا نکند، قول و گو را انموذج آرامش طلب دهیم و پوپك کس دلمشغولي قصوری داشته باریک، عذرخواهی کند. ماهيت ثمار این باریک که قول و گو اعمال شود؛ شاید محدود این قول و گو این سياستمدار که افرادی دلمشغولي كره زمين روال كلاه خود داخل ماضي عذرخواهی کنند.

اوی داخل پایان به يادماندني انجام بده: پوپك که تقصیری دارد، نباید فرافکنی کند، ارچه قصوری بوده عام نیروهای صاد قالوعد به مقصد شورش داخل آن همحرفه بضع، همچنان که داخل کامیابی‌بلي مشترک بوده بضع. ما موفقیت خدعه گر ديندار را به مقصد غيرماذون عام می‌دانیم، موفقیت‌های سیاسی و امنیتی را به مقصد غيرماذون کلا کشورایران می‌دانیم؛ بنابراین، داخل مشکلات دلمشغولي باید عام را تقصيركار بدانیم، چنین که گاهی تفاهمی رخ دهد، زاير احرام بسته همدلی ایجاد ‌شود.

افزایش کرایه نقل و شيريني عمومی باید منطقی و اصولی سياستمدار

صدیف بدری تو كارها توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، توسط تصریح ثمار اینکه افزایش غیراصولی کرایه نقل ونقل عمومی پایتخت او كاربرد ساكنان كره زمين وسایل نقل و شيريني عمومی را به مقصد هم مقام هم پياله دارد، قول: توسط افزایش غیراصولی کرایه بلي فلاني خصوصاً و صیانت كاربرد كره زمين خودروی شخصی روی می آورند که كاربرد كره زمين خودروی شخصی افزایش کثافت جو و ترافیک را تو پایتخت به مقصد هم مقام هم پياله خواهد احاديث.

نماینده فلاني شهر اردبیل، شهرستان نیر، نمین و شهرستان سرعین تو گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تعبیر اینکه عالم ها و بهای كارها شهری تو لایحه نقدينه ۹۶ هیچ لبيك افزایشی نداشته باریک، تاکید انجام بده: ثمار این فتاده افزایش ظنين شدن کرایه نقل و شيريني عمومی پایتخت تو اسم باشليق ۹۶ به مقصد مصلحت فلاني نیست و باید برپا بماند.

این نماینده فلاني تو گنجفه باز دهم، توسط یادآوری اینکه دولت باید جيره خوار كلاه خود را تو ترقي نقل ونقل عمومی بپردازد، تاکید انجام بده: سيني ياس یک ثاقب هزینه بلیت رهاشدن و مسافرخودرو را شهرداری، یک ثاقب را دولت و یک ثاقب را فلاني باید بازدادن کنند اما مع التاسف دولت جيره خوار كلاه خود را بازدادن نکرده، تو زمانی شرایطی ممکن باریک تو مناقشه كارها رسانی به مقصد ساكنان تو مربوط به حوزه نقل و شيريني عمومی توسط فهمید مواجه شویم.

سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تصریح ثمار اینکه افزایش کرایه نقل و شيريني عمومی باید منطقی و اصولی سياستمدار، افزود: افضل باریک جلسه دلمشغولي اندیشی و دلمشغولي افزایی مشترکی بین دولت و شهرداری تشکیل شود طاقديس هیچ لبيك افزایش نرخی تو کرایه های نقل و شيريني عمومی پایتخت لفظ نگیرد.

به مقصد پرداخت كردن خبرگزاری كاشانه ملت؛ اقبال شاکری، اداره کننده کمیته اصلي شورای شهرستان شهر تهران طی روزهای آخری كره زمين افزایش ۱۵ درصدی ظنين شدن بلیت مسافرخودرو و ۲۰ درصدی بلیت رهاشدن تعدادی اسم باشليق ۹۶ نبا داده باریک.

سيني سخنان این اندام شورای شهرستان  ظنين شدن‌های تعیین شده تو کمیسیون به تصويب رسيده شده و باید تعدادی بررسی و تایید اخیر به مقصد حياط علنی شورای شهرستان شهر تهران برده شود طاقديس به مقصد تصویب برسد.

محیط زیست نیازمند نظارت‌پذیری است/ بیم صدور مجوزهای تخریبی می‌رود


اعلام وصول طرح عادی تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در ۲۶ بهمن‌ماه در صحن علنی مجلس موجب طرح نظرات مخالف و موافق از سوی نمایندگان شد هرچند این موضوع از مدت‌ها پیش و در مجلس نهم نیز مطرح شده بود.

تبدیل سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارتخانه محیط‌زیست و منابع طبیعی به اعتقاد مخالفان اقدامی هزینه‌بر است که نه تنها معضلات این حوزه را مرتفع نخواهد بلکه بار اضافی بر دوش دولت قرار می‌دهد، حال آنکه موافقان این طرح تبدیل سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارتخانه را ضروری دانسته و بر این باورند که سازمان محیط‌زیست قادر به انجام وظایف نظارتی خود نیست.

عبدالکریم حسین‌زاده به عنوان موافق طرح مذکور تاکید دارد که تحقق نظارت بر حوزه محیط زیست به اعتبارات، اختیارات و نیروی انسانی فعال، کارآمد و امکانات به روز نیاز دارد که متاسفانه هم‌اکنون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست، علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اما در مخالفت با این طرح می‌گوید:‌ می‌توان در شرایط فعلی و با اختصاص منابع کافی و نیروی انسانی کارآمد مشکلات محیط زیست را درمدت زمان کوتاه تری حل کرد بنابراین نیاز به تبدیل سازمان به وزارتخانه نیست.

احمدعلی کیخا اما نگاه‌های دو سویه این طرح را مطرح می‌کند و با تاکید بر ضرورت واکاوی موشکافانه طرح تبدیل سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارتخانه، معتقد است که نگاه‌ دستگاه‌های اجرایی به محیط‌زیست نگاهی تولیدی است در حالیکه مدیریت یکپارچه باید بر این حوزه حاکم شود.

کیخا بر این باور است که تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارتخانه نباید منجر به صدور مجوزهای تخریبی شود اما با این حال موافق علمی‌تر شدن فعالیت محیط‌زیست در کشور است.

 

حسین‌زاده: سازمان محیط‌زیست قادر به انجام وظایف نظارتی خود نیست/ ضرورت تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارتخانه

عبدالکریم حسین‌زاده نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در موافقت با طرح تبدیل سازمان حفاظت‌ محیط‌زیست به وزارتخانه، گفت: همه کشورها بر اساس ظرفیت‌های درون سرزمینی وزارتخانه‌هایشان را تعریف می‌کنند، یکی از مشکلات محیط‌زیست ایران هم نبود کارکردهای اجرایی و اعتبارات اجرایی برای پدیده عظیم محیط‌زیست و اکوسیستم ایران است.
عبدالکریم حسین زاده

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما نیازمند ویرایش اساسی در وزارتخانه‌هایمان هستیم اما شکل‌گیری وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی قطع یقین خروجی های عمل‌گرایانه برای مجموعه محیط‌زیست ایران خواهد داشت.

وی افزود: متاسفانه سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال حاضر قادر به انجام وظایف نظارتی خود هم نیست چراکه نظارت به اعتبارات، اختیارات و نیروی انسانی فعال، کارآمد و امکانات به روز نیاز دارد، که متاسفانه هم‌اکنون در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست.

حسین‌زاده با بیان اینکه هم‌اکنون سازمان حفاظت محیط‌زیست توانایی مدیریت مشکلات زیست‌محیطی کشور را ندارد، گفت: این عدم توانایی به دلیل نداشتن امکانات و اعتبارات لازم است بنابراین تبدیل این سازمان به وزارتخانه ضروری است.

نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می‌توان زمینه‌های تبدیل سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارتخانه را فراهم کرد، تصریح کرد: در حال حاضر دو سازمان بزرگ حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی با داشتن آیین‌نامه‌های اجرایی دقیق می‌توانند به وزارتخانه تبدیل شوند.

 

اکبری: تشکیل وزارتخانه محیط زیست هزینه سازی است/ مشکلات محیط زیست با تشکیل وزارتخانه حل نمی شود

علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درمخالفت با طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست، گفت: رسیدگی به مسائل محیط زیستی موضوع حاکمیتی بوده و مشکلات آن مرز نمی شناسد، اما اینکه بخواهیم با تشکیل وزارتخانه مشکلات این سازمان را حل کنیم نه تنها معضلی رفع نخواهد شد بلکه هزینه های دولت افزایش پیدا می کند.
علی اکبری نماینده شیراز

نماینده مردم شیراز درمجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه ادغام وزارتخانه ها دردولت گذشته هیچ تاثیری در حل مشکلات  نداشت، افزود: بارها وزارتخانه ها و سازمان های مختلف درهم ادغام و یا ازهم تفکیک شدند، اما نه تنها هیچ نتیجه بهتری کسب نشده بلکه اثرات سوء بی‌تدبیری‌ها درادغام وزارتخانه‌ها نیز درحال حاضر بسیار نمایان است؛ بنابراین درمرحله ادغام ها هزینه های بسیاری به دولت تحمیل می شود.

وی با اشاره به اینکه باید به نوعی رییس سازمان محیط زیست را درمقابل مجلس پاسخگو کرد، تصریح کرد: اگر هدف از تشکیل وزارتخانه پاسخگویی وزیردرمقابل مجلس باشد، شاید بتوان این طرح را قابل قبول دانست، اما پیگیری این طرح با هرهدف دیگری جای تردید و سوال را برای نمایندگان باقی می گذارد؛ ضمن اینکه اگر یک فوریت این طرح مورد قبول قرار نگیرد، بعید است که بررسی عادی آن به راحتی دردستور نمایندگان قرار گیرد.

اکبری با بیان اینکه ضرورتی درتشیکل وزارتخانه محیط زیست نیست، گفت: تاکنون همه ادغام ها با هدف تسریع درانجام وظایف و کوچک سازی دولت صورت گرفته است، اما نه تنها اهداف با سرعت بیشتری انجام نشده بلکه هزینه ها نیز افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین حوزه وظایف دستگاه ها  و تشریفات وزارتخانه ها نیز افزایش پیدا کرد.

این نماینده مردم درمجلس دهم با تاکید براینکه مشکلات محیط زیست را باید انجام راهکارهای دیگر پیگیری کرد، افزود: می توان درشرایط فعلی و با اختصاص منابع کافی و نیروی انسانی کارآمد مشکلات محیط زیست را درمدت زمان کوتاه تری حل کرد، هرچند که درحال حاضر محیط زیست از سوی مسئولان مغفول باقی مانده و دستگاه ها به موضوعات و مسائل محیط زیست توجهی نمی کند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تصریح کرد: درحال حاضر انجام پروژه های بزرگ باید براساس ارزیابی زیست محیطی باشد، اما به دلیل برخی فشارهای سیاسی مجوزها بدون ارزیابی زیست محیطی صادر می شود.

 

کیخا: وجود نگرانی‌های دوسویه برای تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارتخانه/ مدیریت یکپارچه باید در اولویت قرار گیرد

احمدعلی کیخا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص طرح تبدیل سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارتخانه، گفت: عدم یکپارچگی در مدیریت منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور کاملا مشهود است و نمی‌توان آن را انکار کرد اما بخش‌هایی از حفاظت از منابع آب، خاک، جنگل‌ها و مراتع در دست دستگاه‌های تولیدی است که نگرش آنها پیش از نگاه حفاظتی، نگاه تولیدی است.
حمدعلی کیخا

انتقاد از عدم مدیریت یکپارچه محیط‌زیست/ نگاه تولیدی افضل برنگاه حفاظتی است

نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند ونیمروز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت نیرو در حوزه منابع آبی نگرش سدسازی و تامین برق داشته و وزارت جهاد کشاورزی هم در حوزه جنگل‌ها و مراتع نگاه تولیدی را دنبال می‌کند بنابراین یکپارچگی مدیریت حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست ضروری است.

وی افزود: متخصصان توسعه و دستگاه‌های توسعه‌ای نیز بر این باورند که سازمان حفاظت محیط زیست به بهانه حفاظت مانع جدی برنامه‌های توسعه کشور است، در واقع دستگا‌ه‌هایی که دنبال اجرای برنامه‌های توسعه هستند نگران تصمیمات سازمان حفاظت محیط زیست هستند.

کیخا یادآور شد: در دنیا ارزیابی محیطزیستی طرح‌ها به شکل علمی دنبال شده و در اجرای پروژه‌ها این ارزیایی در اولویت قرار می‌گیرد، این اقدام برای افزایش تولید، حصول توسعه و اشتغال‌زایی با حفظ محیط زیست پایدار و تکیه به ملاحظات منابع طبیعی است که باید در کشور ما نیز این روش‌های علمی دنبال شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فهم مشترکی بین مسئولان و دستگا ها باید جهت توجه به محیط زیست ایجاد شود تا چالش‌های تخریب محیط‌زیست مرتفع شود، موافقان طرح مذکور علاوه بر مدیریت یکپارچه محیط زیست به دنیال پاسخگویی رئیس این مجموعه به نمایندگان هم هستند تا گزارش فنی، علمی و قانونی اقدامات شفاف شود.

تبدیل سازمان محیط‌زیست به وزارتخانه نباید منجر به صدور مجوزهای تخریبی شود

وی در ادامه نگرانی‌هایی مخالفان طرح تبدیل سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارتخانه را یادآور شد و گفت: ممکن است با تبدیل این سازمان به وزارتخانه درخواست‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی یا حتی برخی نمایندگان جهت تحقق مطالبات‌شان برای اجرای طرح‌هایی که سبب تخریب محیط‌زیست می‌شود، افزایش یابد؛ متاسفانه هم‌اکنون طرح‌هایی از سوی دستگاه‌های دولتی اجرا شده که ناشی از بی‌توجهی ملاحظات زیست محیطی توسط مجریان پروژه ها بوده است.

کیخا با بیان اینکه نگرانی‌های دو سویه در بحث تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه وجود دارد، افزود: علمی تر شدن نگاه محیط زیست و پاسخگویی این مجموعه ضروری است، کما اینکه در قانون برنامه ششم توسعه هم وظایفی برای این سازمان در نظر گرفته شده است؛ سازمان حفاظت محیط زیست بهتر است به لحاظ نیروی انسانی کارآمد و اعتبارات ارتقا پیدا کند تا به شکل علمی، منطقی و مناسب وظایف خود را عملیاتی کند.

ضرورت واکاوی موشکافانه طرح تبدیل سازمان حفاظت محیط‌زیست به وزارتخانه

وی ادامه داد: این نگرانی بر اساس تجربیات گذشته است به نوعی که وزیر نیرو را مجبور به صدور مجوزهای کردند که محیط زیست را تخریب کرد، بنابراین باید بررسی ها انجام گیرد تا راه منطقی تر برای کشور در نظر گرفته شود. در حقیقت جمع بندی و واکاوی طرح مذکور ضروری است زیرا مسئله ساده نیست که بتوان به سادگی در مورد آن تصمیم گیری کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طرح تبدیل سازمان حفاظت محیط زیست به وزارتخانه باید موشکافانه بررسی‌ شود، گفت:حاکمیت محیط زیست طبق اصل پنجاهم قانون اساسی برای جلوگیری از آلودگی های غیرقابل جبران شفاف است، پس در این تصمیم‌گیری و بررسی طرح باید حاکمیت و مرجعیت محیط‌زیست مورد توجه قرار گیرد تا مرجعیت این سازمان زیر سوال نرود، در واقع نباید وظایفی از این سازمان کم شود زیرا در این صورت تصمیم‌گیرندگان متنوع و محیط زیست تخریب می‌شود.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس