قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

صوفي: وفاق بین مورد بحث‌طلبان كره زمين دلایل پیروزی داخل انتخابات صفت بويناك

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شود«دوازدهمین مرور انتخابات ریاست جمهوری و نیز دومین مرور انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان و دهاتي، رخدادی كبير و شگفتی‌آفرین صفت بويناك که می‌جريان كره زمين خلف عهده فرایند و نتایج این انتخابات ترك خوردن‌های مهمی را گرفت و تجربیات ارزشمندی را دریافت.

به مقصد
پرداخت كردن «تابناک»؛ شاید مهمترین، و حكماً شیرین‌ترین آن، وعاء يگانه و جلوت گسترده و آگاهانه فلاني حرمتدار کشورمان و به هيچ وجه فلاني محترم شهرستان تهران داخل این انتخابات صفت بويناك. این جلوت گسترده نشان دهنده درک كامل و عمیق فلاني كره زمين پیمان آلرژي زا ناپاکی و تبيره سر گذاشتن مساحت گيري نیاز به مقصد مشارکت داخل امور خطیر اجتماعی و كره زمين يكباره وعاء آفرینی مؤثر داخل تعیین روزي ناپاکی باریک. كره زمين صیانت افزونتر جلي شماری اقدامات ناخوشایند و غیراخلاقی مثل مطرود گشتن شعارهای عوام الناس‌فریبانه در عوض حاصل کردن آراء و ارائه لیست‌های موازی توسط كاربرد كره زمين شعارهای بعضاً مورد بحث‌طلبانه باعث زحمت شدن آن شد که بغایت كره زمين مورد بحث‌طلبان توسط نگرانی‌های جدی مقابل شدن شوند. اما صادرات انتخابات داغ جا انصاف که فلاني ما كره زمين چنان رسيدگي فکری و سیاسی برخوردارند و به مقصد چنان سطحی كره زمين ادراک اجتماعی رسیده‌بضع که هیچ یک كره زمين این اقدامات و افزونتر اقدامات در عوض هدايت كردن رأی ايشان به مقصد جهتی خاص، تاثیری ثمار خواهان شدن آنان نخواهد احاديث.

نکته خطير افزونتر، گذر مرادمند مورد بحث طلبان كره زمين آزمون وفاق، همدلی و گذشت صفت بويناك. پابرجا شدن هزل گويي‌های ماضي داغ جا داده باریک که هرجا مورد بحث طلبی توسط همدلی و فداکاری هم محفل بوده، توانسته باریک كره زمين دشوار‌ترین معترض شدن‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رد شدن کند و ثمار عکس پوپك ديرش که وفاق محتوم وسطی آن‌بلي صور نداشته باریک، رقیبان توانسته‌بضع میدان داری کرده و آسیب‌های جدی ثمار این تفکر و جریان اصیل مردمی واصل نمایند. داخل انتخابات بازپسین، مورد بحث طلبان توسط محوریت شورای خیر سیاستگذاری توانستند رخصت‌ای سامان مند كره زمين كلاه خود داغ جا داده و علی رغم شكافته‌ای افراد سلیقه‌بلي، داخل علوم شرعي توسط يكدلي رويت شغل کنند. بی‌شک ارچه این وفاق داخل وسطی ما نيستي، فلاني نیز نمی‌توانستند دلگرم و طلب كردني به مقصد بسیار كره زمين مورد بحث طلبی و کاندیداهای مورد بحث‌طلبان بپردازند. ایضاً فهمید شاخص ارزنده دیگری را که داخل این انتخابات جلوه‌ای زیبا به مقصد حرکت مورد بحث‌طلبان انصاف، كره زمين كلاه خود گذشتگی شماری كره زمين کاندیداهای شورای اسلامی شهرستان و دهاتي داخل صوب صفت به خاطرسپردني وحدت و منفعل کثیر مورد بحث‌طلبی صفت بويناك.

داخل پانویس وعاء معمرين و تأثیرگذار فلاني، بی‌شک جلوت و مبارزه تک تک شما عزیزان داخل شکل ستادهای متعدد، توانست تصویرگر صفت مربوط به حماسه‌ای كبير شود که یقیناً تأثیر آن طاقي شكل اسم باشليق‌های متمادی داخل ناپاکی باقی خواهد صفت بويناك. بویژه باید كره زمين تکاپو متعهدانه اناث، جوانان و ياران رسانه داخل این کارزار غرورآفرین تقدیر و تشکر کنم. اما باید به مقصد یاد داشته باشیم که ماموریت جمعناتمام نشده باریک. فلاني به مقصد ما اعتماد کرده و همچون همیشه ما را مدیون مهر كلاه خود کردند و اینک فریضه ما باریک که توسط درک پیام باارزش آنان و توسط هوشیاری و ماموریت زیادتر و موثرتر جواب آن‌بلي را به مقصد بهترین وجه بدهیم. دوراندیشی‌جمعيت گرامی، حضر آقای دکتر روحانی اکنون توسط تضمين رأی تبيره که كسوت كره زمين اظهارداشتن مورد بحث طلبی باریک باید توسط همراهی مقامر شورای اسلامی به مقصد مطالبات برحق فلاني پاسخی داخل خورشان ملت بالغ کشورایران بدهد.ایضاً نهاد شوراهای شهرستان و دهاتي که میراث گرانسنگ دولت تغییر باریک بویژه شوراهای شهرستان کلانشهرها باید توسط كاربرد كره زمين بازرگاني كردن مر و شیرین ماضي اقدامات درخور توبه گر‌ای در عوض مردمان اعمال دهند و كره زمين هرگونه واگرایی به علت پرهیز کنند.

داخل پایان درجه ها تشكيل شده كلاه خود را خدمتگزاري تعمدي همکاران محبوبيت ستاد مورد بحث طلبان شهرستان تهران اهدا کردن کرده و طي سپاس كره زمين برگزاری این دستور كار گرامی و باشکوه، كره زمين اینکه علی رغم خواهان شدن قبلی، مبنی ثمار جلوت داخل جمعيت صمیمی و لبخند غوطه شما عزیزان، به مقصد وزیدن لزوم شرکت داخل جلسات خطير مقامر شورای اسلامی حوالی بررسی کابینه پیشنهادی دوراندیشی‌جمعيت گرامی، توفیق زیارت شما را نیافتم، پوزش می‌خواهم.

تعمدي شما عزیزان را به مقصد خدای كبير می‌سپارم و برایتان سلامتی و شادکامی و توفیق زیادتر داخل صوب هستي پذيري آرمانهای شورش اسلامی و ماندگاری تفکر تغییر خواستارم.»

بررسی صلاحیت «حبیب الله بیطرف» به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو يكم شد/ آدم كردن بررسی صلاحیت وزیران؛ پسفردا یکشنبه


قاضی‌پوزش طلب: ستاد احیای دریاچه شهرستان ارومیه، ستاد اجمال آذربایجان شده

نماینده فلاني شهرستان ارومیه داخل گنجفه باز قول: ستاد احیای دریاچه شهرستان ارومیه به مقصد ستاد اجمال آذربایجان تبدیل شده باریک. آقای بیطرف توسط تكاپو كردن بخشش ها، به مقصد جای اینکه کشورایران را باغ کنید، مزارگاه كامل کردید.

شگفت قاضی‌پوزش طلب داخل جلسه علنی فردا پسنديده (وابستگي) گنجفه باز شورای اسلامی داخل اختلاط كردن توسط به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو، قول: پیمان زیست محیطی ناپاکی دلمشغولي كره زمين رويت مطالعاتی و دلمشغولي كره زمين رويت عملیاتی مسدود مرور مدیریتی آقای بیطرف باریک.

این اندام کمیسیون صنایع و كانسارها گنجفه باز آدم كردن انصاف: ایشان داخل کمبود پيمان شرب بي گاه سهیم باریک. ۱۴ مدیر ناپاکی درگیر ریزگردهاست. آزمایش‌بندی پيمان داخل مديحه ها و روستاها و شيريني آن توسط تانکر ننگ‌آور باریک. آیا مشکلات آبی ناپاکی به مقصد طریق کمبود بارندگی باریک یا مدیریت ناکارآمد باریک؟ آقای بیطرف توسط موقعیت بیماری و مدیریت شرکت‌های زاينده نیروگاهی، بازرگان و ترقي زاينده نیروگاه شهرستان جهرم، مدیریت راهبردی مهندسی مرام، زرین‌پیشنهاد مبین و ده‌بلي شرکت افزونتر می‌توانید داخل وزارت بسیط و طویل نیرو كامياب باشید؟

نماینده فلاني شهرستان ارومیه داخل گنجفه باز فزود: توسط تخلفات نیروگاه‌بلي که حضرتعالی رییس هیات مدیره آن بودید، می‌توانید تلافي کنید. ارچه کارفرما و پیمانکار یکی سياستمدار دزدی و رانت تشكيل يافتن می‌آید. آقای بیطرف داخل مسدس حق السكوت هیرمند با کشورافغانستان شما آن دوران هیچ کاری نکردید و سیستان و بلوچستان را به مقصد این دوال انداختید. در عوض ترگ پيمان‌های مرزی چاه دستور كار‌ای دارید. آیا مانند پيش نويس، مدیریت شما به مقصد آما خارجی‌بلي خواهد صفت بويناك یا به مقصد آما تو؟ اعتقادی به مقصد جمعيت‌اوری پيمان‌های سطحی دارید؟

اوی تقریر روايات: نمایندگان مدیر‌های باغ، گیلان و مازندران توسط بيحالي خودشان تبرئه پيمان كره زمين خزر را داخل دستور كار ششم منتفی کردند، آقای بیطرف شما می‌خواهید توسط آنان درگیر شوید؟ یقینا زورتان به مقصد این شیرمردان شمالی نمی‌رسد. احیای جریان دائمی زاینده‌رود شهر اصفهان خواهان شدن عمومی کشورایران باریک، آیا جريان مدیریت آن را دارید؟ حكماً که ندارید. مدیر خوزستان که دلمشغولي اکنون توسط مشکلات ارتقا پيمان و هوایی يك دست كردن و پنجه لين می‌کند، این موقعیت خوشایند فلاني جنوب ناپاکی نیست. نیامده، صاعقه شهرستان اهواز مقطع باریک.

این اندام کمیسیون صنایع و كانسارها گنجفه باز به يادماندني انجام بده: آیا حري باریک تهرانی‌بلي توسط دمای کمتر كره زمين ۲۰ مرتبه صاعقه داشته باشند و جنوبی‌بلي صاعقه نداشته باشند؟

قاضی‌پوزش طلب رقیب شد: آقای بیطرف داخل مدت ها مدیریت شما داخل وزارت نیرو چندین دریاچه و نورنجه خشک شد یا داخل احمقي خشک كشته شدن باریک و پنجمین دریاچه نمکی كره خاكي، ‌دریاچه شهرستان ارومیه که توسط روح میلیون‌بلي تباني مستقیم دارد، داخل مدت ها مدیریت شما ارتفاع پيمان این دریاچه چادرپوش چهارده گره کاهیده یافت. داخل مدت ها احمدی‌نسمت ثلاث چهارده گره کاهیده یافت. به مقصد جای احیا و خلاص دریاچه شهرستان ارومیه فاضلاب و پساب شهرک‌های تکنیک، نیروگاه بلي و پتروشیمی‌بلي غير تسویه تو دریاچه شهرستان ارومیه می‌ریزند.

حاتمی: قوچ موشکی به مقصد خصوصی بالستیک و کروز را ترقي می‌دهیم

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودبه ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن نیروهای سلاحدار قول: قوچ موشکی داخل تعمدي بنیان‌بلي به مقصد خصوصی بالستیک و کروز را ترقي خواهیم انصاف، قوچ دفاع كردن هوایی را ترقي می‌دهیم، به ويژه ترقي قوچ هوایی راهبردی حرکت خواهیم انجام بده و قوچ بازدارندگی داخل نیروهای زمینی را تقویت خواهیم انجام بده.

به مقصد
ادا كردن «تابناک»، امیر حاتمی داخل جلسه علنی پسفردا (پنج‌وابستگي) مقامر شورای اسلامی داخل جلسه رای اعتماد، قول: امیدوارم جنایتکارانی که توسط به مقصد گواهي آوردن شهید حججی این جنایت را مرتکب شدند به مقصد زودی جواب قاطع نیروهای سلاحدار جمهوری اسلامی را دریافت کنند.

اوی توسط تبریک سالروز ادخال آزادگان به مقصد کثافت، قول: كره زمين تصویب ياس بطلان صفت پست آدمي زاد و تحریم‌های شرورانه آمریکا به مقصد خصوصی تحریم رژيمان، جريان موشکی و دفاعی کثافت با مقامر تشکر می‌کنم. این مبادرت كردن  قاطعیت، رادمردي و غیرت ایرانیان را به مقصد عرضه گذاشت.

امیر سرتیپ حاتمی قول: داخل مساحت گرفتن داخلی برگزاری انتخابات و تکرار صفت مربوط به حماسه‌آفرینی ملت کشورایران مشي مهمی داخل استحکام زیادتر ساخت درونی باریک و فرماندهان و مدیران نیروهای سلاحدار زیاد كره زمين پیش به مقصد پشتیبانی کردن فلاني كره زمين خدعه گر و ایمنی کثافت طلب كردني شدند. اختصار دشمنان به مقصد پیشگاه رفیع کشورایران داخل هندسه قوچ شهربان‌ای و جهانی نویدبخش قوچ اشاره با گوشه چشم‌انداز جمهوری اسلامی کشورایران باریک.

به ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن نیروهای سلاحدار به يادماندني انجام بده: پسفردا کثیر كره زمين دولت‌بلي که داخل تحریم ملت کشورایران پیشگام بودند در عوض تعامل گسترده توسط جمهوری اسلامی مبارزه می کنند. داخل مربوط به حوزه‌های قوچ به مقصد خصوصی قوچ دفاعی، علمی و فناورانه تعالی‌های خیره‌کننده‌ای استنباطشده باریک. به مقصد کشوریمن مبارزه تعمدي فرماندهان و مدیران ارتش، رژيمان و نیروهای سلاحدار و وزارت خدعه گر به مقصد تضمين بسیج مردمی به مقصد قوچ بازدارندگی ست كردن یافته و توانسته‌ایم آن را صفت به خاطرسپردني کنیم.

اوی توسط تشریح نازخرامي‌های پیش‌روی نیروهای سلاحدار قول: تضعیف خدعه گر كره زمين دشمنان و تبدیل شهربان به مقصد انبارهای كبير ابزارجنگ و نقدينه پایین دفاعی کثافت كره زمين نازخرامي‌های پیشروی ماست. پوپك تاچند که توسط اقتصاد مقاومتی توانسته‌ایم بخشی كره زمين نیازهای داخلی را تحصیل کنیم. داخل صنایع، دیپلماسی، صفت پست و مهندس دفاعی توانسته‌ایم قوچ کثافت را ارتقاء دهیم. دستور كار پیشنهادی دارای ویژگی‌های گسترده‌ای باریک. به مقصد ظرفیت‌بلي و مقدورات نیروهای سلاحدار داخلی و خارجی بازگشت كننده شده باریک.

امیر سرتیپ حاتمی آدم كردن انصاف: مدام به مقصد اتکاء نیروی ایمان و مهارت مدیران و کارکنان خودمان آدم كردن مسیر خواهیم انصاف. كره زمين تعمدي کارکنان و وزرای وزارت خدعه گر تشکر می‌کنم. در عوض وزرای شهید امیر سرلشکر فکوری، امیر سرلشکر نامخواه، شهید دکتر چمران و بخشوده امیر سرلشگر سلیمی كره زمين خدای مننان غفران الهی آرزو می‌کنم و در عوض عزیزانی که داخل قید حیات هستند سلامتی ارزو می‌کنم. یقینا كره زمين صور شریفشان ثنايا‌مند خواهم شد. كره زمين دکتر دهگان نیز به مقصد لفظ خصوصی تشکر می‌کنم.

به ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن توسط اشاعت به مقصد توانمندی‌های نیروهای سلاحدار، قول: داخل نیروهای سلاحدار زیاد كره زمين ۱۰۰ دانشگاه و چادرپوش الف شرکت ویژه صور دارد که كاربرد كره زمين ايشان وسيع شدن خواهد یافت و روابطمان به مقصد جای کارفرما و پیمانکار به مقصد مشارکت اصلاحات خواهد انجام بده. داخل سرمایه‌گذاری‌بلي كره زمين همکاران بیرون كره زمين نیروهای سلاحدار دلمشغولي كاربرد خواهیم انجام بده.

اوی به يادماندني انجام بده: داخل مربوط به حوزه ارتقاء روزي رسان و قابلیت‌های صنایع دفاعی داخل چادرپوش اسم باشليق آینده مبارزه خواهیم انجام بده طاقي شكل طي صفت به خاطرسپردني و ارتقاء توانمندیهای موجود نيت ها دستور كار‌بلي را عملیاتی کند. قوچ موشکی داخل تعمدي بنیان‌بلي به مقصد خصوصی بالستیک و کروز را ترقي خواهیم انصاف در عرض قوچ دفاع كردن هوایی را ترقي می‌دهیم و به ويژه ترقي قوچ هوایی راهبردی حرکت خواهیم انجام بده. قوچ بازدارندگی داخل نیروهای زمینی را تقویت خواهیم انجام بده.

امیر سرتیپ حاتمی آدم كردن انصاف: داخل مربوط به حوزه دیپلماسی دفاعی به مقصد ديباچه مکمل اسباب دیپلماسی خارجی داخل ضباط و ایمنی شهربان وعاء‌آفرینی خواهیم انجام بده. بازدارندگی ساعي، روابط دفاعی و یاری كره زمين کشورهای متحد شدن و شرکای شهربان‌ای را بعداز خواهیم انجام بده. داخل پرحاصل تهدیدهای دشمنان به مقصد خصوصی تهدیدهای آمریکای جنایتکار که اخیرا داخل امور داخلی کشورایران دست اندازي کرده و رویای بیان نشدنی اصلاحات ديسيپلين داخل کشورایران را مطرح کرده باریک، ایستادگی خواهیم انجام بده.

به ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن نیروهای سلاحدار افزود: داخل صف آرايي توسط تحریم‌های آمریکا قانونی را به تصويب رسيده کردید که بی‌تردید یاری كره زمين بزدلي زبردستي یعنی نیروی قدس و برادروار عزیزم سپاهبد سرلشکر سلیمانی داخل این اظهاروجود پیگیری جمعیت.

اوی افزود: داخل مربوط به حوزه تحصیل اجتماعی نیروهای سلاحدار آلامد رويت رهبری و رییس‌جمعيت توسط یاری مقامر شغل خواهیم انجام بده. صندوق‌های بازنشستگی، هدایت قابلیت‌بلي به مقصد مربوط به حوزه‌های زيبا و باروح نیاز کثافت، معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای سلاحدار به مقصد خصوصی ایثارگران كره زمين اولویت‌های اساسی کاری بنده باریک.

امیر سرتیپ حاتمی جابه‌جایی سربازخانه‌بلي، تقویت عملیات پاکسازی میادین مین، پیگیری مناسبات معمرين توسط نیروهای سلاحدار، پشتیبانی کردن حقوقی و نهادینه‌سازی قانونی را كره زمين افزونتر دستور كار‌هایش مخابره انجام بده.

به ‌دست آوردن پیشنهادی خدعه گر و پشتیبانی کردن نیروهای سلاحدار افزود: ای اعتماد به مقصد این سرباز شورش و ديسيپلين که صفت انحصارطلب سرگذشتها خدمتی و تحصیلی‌مام داخل مربوط به حوزه خدعه گر بوده امانت زياد‌سنگی باریک، این امانت نتيجه مجاهدت ۱۰۰۰ شهید صنایع دفاعی و مبارزه تعمدي متخصصان و کارکنان نیروهای سلاحدار باریک.

اوی مطرح انجام بده: ياس ارشدیت‌های جمیع که به مقصد نیروهای سلاحدار ترويج كردن شده و سيني بخشنامه چندی سازمانها برگزاري را سرخرگ کرده‌بضع.

امیر سرتیپ حاتمی توسط تبیین اینکه فرمايش ایثار و گواهي خاک شرعی و قانونی ماست، قول: همانطور که داخل دستور كار ششم  در عوض نهادهای فرهنگی و نیروهای سلاحدار وارد به ذهن داخل این بنیان صفا مشارکت كاستن خواهیم صفت بويناك.

در برنامه‌های آخوندی راه و شهرسازی همسان دیده نشده است/ وضعیت مسکن مهر نامناسب و مسکن اجتماعی هم اجرایی نشد/ وزارت راه ۲۰ درصد در تولید ساختمان نقش دارد/ ادامه جلسه در روز شنبه

محمود صادقی در مخالفت وزیر پیشنهادی وزیر راه

صادقی: در برنامه‌های آخوندی راه و شهرسازی همسان دیده نشده است

 

در برنامه‌های آخوندی راه و شهرسازی همسان دیده نشده استمحمود
صادقی در سخنانی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی گفت: در
ابتدا لازم است به این نکته اشاره کنم که ما هم به عنوان فراکسیون امید هم
به عنوان اصلاح‌طلبان حامی دولت تدبیر و امید بوده و خواهیم بود، اما این
حمایت به صورت همکاری و تعامل فعال است و هرجا انتقادی باشد با صراحت مطرح
می‌کنیم و هیچ منافاتی با همکاری و حمایت ندارد.

وی درباره‌ی
مخالفت خود با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، اظهار کرد: بنده بر مبنای
تحلیل برنامه پیشنهادی وی و همچنین عملکرد چهار سال گذشته انتقاد دارم و به
این جمع بندی رسیدم که به عنوان مخالف صحبت کنم. در برنامه‌ای که وزیر در
۱۷ صفحه به مجلس ارائه داده توازن بین دو حوزه ماموریتی این وزارتخانه یعنی
راه و شهرسازی وجود ندارد. در واقع به طور کلی سهم راه بسیار قابل توجه
دیده شده، در حالی که به بخش شهرسازی و مسکن به طور همسان توجه نشده است.

این
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: طبق لایحه دولت که قرار
بود وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر تفکیک شوند اگر قرار بود وزیر پیشنهادی
با عنوان وزیر مسکن معرفی شود آیا به همین میزان برنامه در حوزه مسکن ارائه
می‌داد؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: در برنامه
آقای آخوندی موضوع راه تا آنجا مورد توجه قرار گرفته که به جزییات پرداخته
شده و عدد و ارقام مربوط به روکش آسفالت معابر هم دیده شده است، اما در
حوزه مسکن فقط به کلیات توجه شده است.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس
همچنین اظهار کرد: در گزارش عملکرد وزارتخانه طرح‌های مربوط به راه و حمل و
نقل چشم‌گیر است، اما در بخش مسکن اقداماتی انجام شده مانند سروسامان دادن
به مسکن مهر که از دولت گذشته به ارث رسیده بود و تسهیلاتی هم در حوزه
مسکن در نظر گرفته شده، اما توفیقات قابل توجهی را در مسکن نمی‌بینیم.

صادقی
در ادامه بیان کرد: بحث مسکن اجتماعی هم که ابتدای دولت به عنوان
آلترناتیو برای مسکن مهر مطرح شد اثری ندیدیم غیر از این که در گزارش
عملکرد آمده برنامه مسکن اجتماعی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

رییس
فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی انضباط مالی و اقتصاد در مجلس با اشاره به
طرح ساماندهی و توانمندی سکونتگاه‌های غیررسمی یعنی حاشیه نشینی، اظهار
کرد: برای ۹۱ شهر این طرح تهیه شده اما از اجرا خبری نیست. البته در مورد
طرح‌های مسکن روستایی در برنامه پیشنهادی ۹۰۰۰ واحد از طریق بنیاد مسکن پیش
بینی شده اما اشاره‌ای نشده که چگونه اجرایی خواهد شد. امیدواریم دولت و
به ویژه این وزارتخانه به بخش مسکن و شهرسازی به طور متوازن نگاه کنند.

وی
ادامه داد: در مورد شهرسازی و معماری هم با توجه به وظایف و اختیاراتی که
شورای عالی شهرسازی دارد این اختیار را به وزارت مسکن می‌دهد که از گسترش
بی‌رویه شهرها و ساماندهی آنها و همچنین بحث‌های مربوط به برج سازی‌ها و
تغییر کاربری‌ها جلوگیری کند، اما در شهر تهران شاهد افزایش بی رویه شهر و
تغییر کاربری آن هستیم که تنفس را مشکل کرده است. اگرچه اقداماتی انجام شده
اما در عمل ثمره‌ای نداشته است.

صادقی با اشاره به اقدامات انجام
شده در حوزه حمل و نقل نیز ادامه داد: خرید هواپیمای جدید از آثار مثبت
برجام است، اما ما نقص‌هایی در حوزه ناوبری داریم. به عنوان نمونه در شرکت
فرودگاه‌ها از جهت مدیریتی اختلال‌های زیادی دیده می‌شود و نظام مدیریتی آن
بسیار اشکال دارد، حتی نظام حقوق و مزایا هم با اختلال مواجه است به
گونه‌ای که باعث اتلاف منابع به ویژه منابع انسانی می‌شود.

این
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: ناآگاهی و عدم احاطه
مدیران ارشد به مساله‌ی هوانوردی و انتخاب نامناسب مدیران میانی و سیستم
پاداش و ارتقاء موجب گسترش نارضایتی شده و تداوم این وضعیت با حساسیتی که
در این حوزه وجود دارد برای صنعت هوانوردی مشکل آفرین است. البته ایران
برای اجرای مصوبات ایکائو تعهد دارد.

صادقی در پایان در مورد انضباط
اداری و مالی وزارت راه و شهرسازی گفت: براساس گزارش تفریق بودجه سال ۱۳۹۴
تعداد واخواهی‌ها در مسکن و راه ۶۳۷ مورد و در رتبه دوم قرار دارد.

توزیع پول معضل اشتغال و فقر را حل نمی‌کند/دفترچه بیمه را به دفترچه هویت تبدیل کردیم

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودعلی
ربیعی در تشریح برنامه های خود برای تصدی وزارت پیشنهادی تعاون، کار و
رفاه اجتماعی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای کارگر
و بهزیستی که هیچ پدر و مادری چشم انتظار آن ها نبود، اظهار داشت: این
وزارتخانه تعاملات گسترده‌ای با بدنه اجتماعی در کل کشور دارد و افراد پیش
از تولد تا بعد از مرگ خانواده ه‌ای آن‌ها با این وزارتخانه ارتباط دارند و
وزارت تعاون لبه تماس نظام سیاسی و تعامل دولت با مردم است.

به
گزارش «تابناک»، وزیر
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: رابطه دولت و ملت بیش از
همه وزارتخانه ها به کار وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی بستگی دارد،
در بیانات مسئولان دولتی و مقام معظم رهبری موضوعات مهمی بیان شد و ۴ موضوع
مهم از جمله بحران فقر مطلق، آسیب‌های اجمتاعی، بحران صندوق‌ها و بحران
معظل بیکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط است.

وی افزود: چند موضوع مهمی که ساختار حاکمیتی کشور با آن روبه رو است به نحوی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

ربیعی
در تشریح سیاست‌های خود، گفت: در گذشته فرایند رفاهی کشور بدون هدفگذاری
با سیاست‌های توزیعی ادامه داشت و من سیاست‌های رفاهی را بر چند دسته
جبرانی، صدقه‌ای و مبنتنی بر هدفمندی تقسیم می کنم و معتقدم پول را در این
حوزه‌ها هزینه کردیم ولی با پاشیدن پول معضل اشتغال و فقر حل نمی‌شود.

فرایند رفاهی همواره به درآمدهای نفتی وابسته بوده است

وزیر
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه فرایند
رفاهی همواره به درآمدهای نفتی وابسته بوده و این فرایند غیرطبیعی نامتوازن
و غیرمستمر ادامه پیدا کرده است، گفت: وزارت تعاون صاحب نظریه و ایده است و
باید توجه داشت که نظریه، بخش مهمی از کار برای رسدن به هدف است.

وی
با بیان اینکه در زمینه سیاست‌های رفاهی وزارتخانه نظریه دارد و معتتقدم
هیچ سیاست توسعه‌ای بدون داشتن سیاست رفاهی موفق نخواهد شد و شکست خواهد
خورد، افزود: اگر مردم و پابرهنگان و محرومان از مواهب توسعه، بهرمند نشوند
هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.

ربیعی ادامه داد: برنامه
ملی فقر زدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تاکید بر آسیب‌های
اجتماعی، برنامه اشتغال فراگیر با تاکید بر مناطق محروم روستایی، این
برنامه بر اشتغال و منطقه گرایی مبتنی است.

ارائه برنامه دهگانه ایجاد اشتغال از سوی دولت به مجلس

وزیر
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم گفت: توانمندسازی، مهارت
افزایی فنی حرفه ای و توسعه مهارت انسانی، ارتقاء امنیت شغلی و صیانت از
سرمایه انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی،
پایدارسازی صندوق های بازنشستگی، تبدیل بنگاه‌های اقتصادی وابسته به
صندوق‌ها به پیشران اقتصاد ملی ، توسعه تعاون، توسعه فرهنگ کار و برنامه
نظام تامین اجتماعی چند لایه برنامه دهگانه ای بود که به رئیس جمهور و مجلس
تقدیم کردم.

وی افزود: نخستین برنامه ما امحای فقر مطلق و تحقق
نظام تامین اجتماعی چند لایه است که در سخنان مخالفان نیز بر آن اشاره شده و
مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند.

ربیعی بیان کرد: معتقدم
نظام‌های حمایتی، تامین اجتماعی، بیمه‌ها، حمایت از گروه‌های هدف سازمان
بهزیستی، صندوق‌های بازنشستگی، برنامه اشتغال فراگیر و مقابله با فقر از
موثرترین کارهاست که با برنامه‍ریزی و سرمایه گذاری می‌توانیم فقر مطلق را
امحا کنیم.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم
با بیان اینکه من مسئول مقابله با فقر درآمدی، غذایی، سلامت، شناختی، حرکتی
و عاطفی هستم و اقدامات لازم را در این انجام می‌دهیم، گفت: امحای فقر
آرمان انقلاب بوده و آرزوی امام، تاکیدات رهبری و برنامه رئیس جمهور امحای
فقر است.

ربیعی گفت: از ریاست مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنم که با
توجه به آمادگی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس همت مشترک
کارگروهی برای صورت بندی کردن مسئله فقر باکمک دولت باتوجه به برنامه های
ارائه شده، تشکیل دهند. نتیجه انقلاب بزرگ جمهوری اسلامی باید این باشد که
ما بتوانیم فقر را در کشور ریشه کن کرده یا کاهش دهیم.

وی در ادامه
افزود: در مدت حضور به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلس اجتماعی
و داده های متغیر در مورد مسائل و آسیب ها را در سطح محلی تهیه و تنظیم
کردیم. ما توانستیم تعداد نهادهای مدنی را به دو برابر افزایش دهیم. الگوی
۳مرحله ای مقابله با آسیب ها که در برنامه رئیس جمهوری هم به آن اشاره شد
را تهیه، ارائه و دنبال کردیم.

وزیرپیشنهادی تعاون، کار و رفاه
اجتماعی گفت: به دلیل شناخت و دانش عمیق از مقوله امنیت، امنیت اجتماعی را
هم سنگ امنیت ملی کشورمان می دانم؛ برهمین اساس اموراجتماعی و رفاهی را
سیاست زدایی و امنیت زدایی کردم.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان محترم
توجه داشته باشند که ساحت فرهنگ در ساحت امور اجتماعی قابل حل است و در
ساحت امنیتی نمی توان کاری از پیش برد. در راستای سیاست گذاری های کلی نظام
مطالبات رفاهی اقوام و اقلیت ها مذهبی در برنامه های وزارتخانه قرار دادم.
همه این موضوعات را فرصتی می دانم و برنامه آتی خود را به فقرهای همپوشان
که در مرزها و مناطق قومی به وجود آمده ، قرار خواهم داد.

بیمه شدن حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین شهری

ربیعی
گفت: خوشبختانه توانسته ایم اشکال مختلف فقر را مورد شناسایی قرار دهیم.
چهارسال متوالی مزد بر تورم پیشی گرفت که یک موفقیت است. براساس استراتژی
که دولت اتخاذ کرد ، ۶۷ درصد بین مزد و تورم فاصله ایجاد شد. قدرت خرید
بازنشستگان فروافتاد و خوشبختانه  استراتژی پیشی گرفتن مزد و تورم که خودم
گفتمان سازی کردم ، دنبال کردیم. به کمک وزیر بهداشت و درمان ، ۱۱ میلیون
حاشیه نشین شهری بیمه شدند که شخص آقای قاضی زاده هاشمی درباره این موضوع
توضیحاتی را ارائه کردند.

وی بیان داشت: امروز دفترچه بیمه به
دفترچه هویت تبدیل شده است. در خانه یک هموطن بلوچ مشاهده کردم که دفترچه
بیمه در کنار شناسنامه به عنوان سند هویتی وجود داشت. در این مدت حقوق
بازنشستگان را افزایش دادیم که از طرح این موضوع صرف نظر می کنم.بررسی آمار
افراد ۶ساله ای که به مدرسه رفتند و کودکانی که تازه به دنیا آمدند به ما
نشان داد که ۱۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور داریم که توسط وزیر
محترم آموزش و پرورش موضوع پیگیری شد. در موارد متعددی ما به مسئله کودکان
بازمانده از تحصیل ورود کردیم و موضوع را پیگیری نمودیم.

وزیرپیشنهادی
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهم ترین برنامه من در حوزه فقر برای دولت
آینده کاهش انوع فقر و محو فقر مطلق خواهد بود. به دلیل طرح سلامت تمام
تلاش خواهیم کرد این مهم به پیش برود. اشکالات ساختاری و یا کمبود منابع
ایراد هیچ دستگاهی نیست ، شاید ما سریع حرکت کرده باشیم اما این تدبیر را
دنبال خواهیم کرد.

برای اشتغال ابزارهای ویژه ای نیاز هست

وی
تاکید کرد: در بخش اشتغال علی رقم این که می دانیم برای اشتغال ابزارهای
ویژه ای نیاز هست اما یک وزارتخانه باید پرچم اشتغال را در دست بگیرد. رئیس
جمهوری از من خواستند و در برنامه های وزارتخانه ما تکلیف کردند که موضوع
را پیگیری کنیم ، البته همه دستگاه ها و وزارتخانه ها در موضوع اشتغال دخیل
هستند و ما در دولت به بلوغ فکری در موضوع اقتصادی رسیدیم. علل مشکلات
اشتغال علل جمعیتی دارد ولی حرکت آغاز شده است. لازم می دانم بیان کنم که
همانگونه که رئیس جمهوری بیان کردند ، طرح تکاپو متکی بر مضیت های منطقه ای
و کشانه های اشتفال استانی است که دولت آن را براساس اقتصاد مقاومتی مصوب
کرده است.

طراحی برنامه ۱۰گانه ایجاد اشتغال در دولت

ربیعی
گفت: اگر۳سال پیش در جلسه غیرعلنی مجلس در مورد اشتغال بیان داشتم که با
رشد بدون اشتغال مواجه هستیم ، آن روز واژه غریبی بود. امروز رشد کلاسیک
اشتغال بیش از ۴۰۰ هزار شغل نمی تواند باشد و دوران ۱ درصد رشد اشتغال
گذشته است. ما در ۴ سال مشغول فعالیت روی رشد فراگیر اشتغال خواهیم بود  تا
هم بهره وری را افزایش داده و هم شغل ایجاد کنیم، برنامه های ۱۰ گانه
اشتغال در دولت طراحی شده است.

وی بیان کرد: انتقاداتی به برنامه
کارورزی توسط برخی نمایندگان مطرح شده ولی این برنامه براساس یک برنامه
جهانی طراحی شده است. متخصص ترین افراد از دانشگاه های کشور را گردهم جمع
کردیم و ۵۴کارشناس معتبر بین المللی را به وزارتخانه آوردیم تا برنامه ویژه
ای با حمایت سازمان بیمه ای عملیاتی کنیم. پیشنهاد می دهم که کمیته مشترک
دائمی اشتغال به صورت میان کمیسیونی در این زمینه تشکیل شود.

اعتماد بخشی از سرمایه ملی است

وی
گفت: از سال ۱۳۵۶ در مقابل وزارت کار تحصن کرده ام و از متحصنان مقابل
وزارت کار هستم، ما دوران اعتماد را پشت سر گذاشته و امروز کمترین چالش
میان کارگر و کارفرما را داریم اما می خواهیم بگوییم اعتماد بخشی از سرمایه
ملی است.

افزایش ۵۷ درصد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

وزیر
پیشنهادی تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی با بیان اینکه ۵۷ درصد تشکل‌های
کارگری و کارفرمایی افزایش یافته و ۳۳ و نیم دهم درصد از حوادث منجر به
فوتدر سال ۹۴ نسبت به ۹۳ و همچنین ۲۷ درصد از شیوع حوادث ناشی از کار در
سال ۹۲ نسبت به سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: کارمزد را به عنوان
یک سیاست دراز مدت برای افزایش قدرت خرید کارگران دنبال می کنیم.

وی
با اشاره به اینکه روزی که به وزارت کار آمدم شعار دادم با تعاون، کار
ایجاد می کنیم و با کار به رفاه می رسیم، اضافه کرد: گفته می شود چرا رشد
۲۵ درصدی محقق نشد و من پاسخ می دهم  آیا اقتصاد نباید بزرگ شود تا اشتغال
ایجاد کرد.

ایجاد تعاون روستایی در همه روستاهای کشور

ربیعی
گفت: تمامی واگذاری ها انجام شده و دیگر واگذاری باقی نمانده است تا
بتوانیم سهم تعاونی ها را بگیریم اما معتقدم بخش تعاون را به جلو خواهیم
برد و تعاون روستایی را در همه روستاها ایجاد می کنیم که زیرساخت آن با
تعاون خواهد بود.

وی ادامه داد: تعاون را به سمتی که زمینه های رشد
در آن است می بریم، کارهای کلینیکی برای احیای تعاونی ها انجام می شود اما
بخشی از آن ها قابلیت احیا ندارند که در کنار آن ها تعاونی های جدید در حال
شکل گیری هستند.

وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم با بیان اینکه ما در
بخش مهارت مشکل داریم و باید به کمک مجلس شورای اسلامی شعار هر ایرانی یک
مهارت را محقق کنیم، تصریح کرد: در این مدت با ستاد کل نیروهای مسلح در
خصوص سربازخانه ها در نقاط مختلف تعاملات خوبی داشته ایم تا افزایش مهارت
را در آن ها داشته باشیم.

توسعه کشور منوط به گسترش کسب مهارت است

ربیعی
با تأکید بر اینکه اگر می خواهیم کشور توسعه پیدا کند به کسب مهارت
بپردازیم، اگر می خواهیم ۲۰ درصد از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان را که برای ۸
درصد رشد مقرر گردیده را بیاوریم به کسب مهارت بپردازیم مهارت راه رشد کشور
است.

وی با اشاره به اینکه اولین بار آژیر صندوق ها را در مجلس و
دولت به صدا درآوردم، اضافه کرد: ما نیاز به اصلاحات سیستمی و ساختاری
داریم آنقدر در مسائل پارامتریک صندوق ها دخالت کرده ایم که یکباره در ۴
سال یک و نیم میلیون نفر به جمعیت بازنشستگان اضافه شد، با صندوق های بیمه
ای نمی توانید کار حمایتی انجام دهید.

راه نجات صندوق ها و حفظ تأمین اجتماعی در اجماع ملی است

وزیر
پیشنهادی دولت دوازدهم با بیان اینکه راه نجات صندوق ها و حفظ تأمین
اجتماعی در اجماع ملی است، گفت: تا یارانه را حذف می کنیم گفته می شود دولت
یارانه حذف کرد، در خصوص ۵ یا ۶ مسئله باید اجماع ملی کنیم که یکی از آن
موارد صندوق ها هستند.

ربیعی گفت: روزی که وزارتخانه را تحویل
گرفتم، ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد پول برای وام مستمری گرفته شده بود اما امروز
اگر وامی گرفته می شود برای توسعه بنگاه ها است، دولت پول کافی برای بدهی
ها ندارد و این واقعیت صندوق ها است.

وی با تأکید بر اینکه پرارزش
ترین شرکت ها به بورس وارد شدند و این کار بزرگی بوده است که متأسفانه کسی
آن را نمی بیند، بیان کرد: همه کمیسیون های مجلس می توانند در شرکت های ما
حاضر شوند و مطالعه کنند و سپس گزارش های لازم ارائه شود تا چیز پنهانی
باقی نماند.

ربیعی گفت: باید کمک کنیم تا از بنگاه داری صندوق ها
خارج شویم این صندوق ها فقط دست و پاگیر هستند و درخواست ما از مجلس شورای
اسلامی این است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از این زنجیرها خلاص
کنند.

ربیعی در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: در تیم جدید
تجدیدنظر می کنم و تعاملات با مجلس را ارتقاء می دهم در شستا سرمایه گذاری
نداشته ایم و اگر سرمایه گذاری نیز بوده است در مناطق محروم صورت گرفته
است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هرگز در مسیر زندگی انتخاب گر نبوده
ام و تقدیر و تدبیر من از ۱۸ سالگی درهم آمیخته شده است و در این ۴ سال
سعی داشته ام تا با سیاست زدگی عمل نکنم.

دگرگونی جلسه نوبنيان سومين مقامر

چون وچرا نمایندگان به مقصد اظهارات لاهوتی داخل اختلاط كردن توسط کلیت کابینه داخل دانست که به مقصد ديباچه سليم النفس مندرج غيرماذون کرده صفت بويناك، ایما دوراندیشی مقامر به مقصد صدای بلد کواکبیان و سکوت کامل مقامر دم زدن سخنان به ‌دست آوردن پیشنهادی پيوندها، کناره‌های پسين مقامر صفت بويناك.

به مقصد ادا كردن تابناک، جلسه علنی نوبنيان پسين مقامر شورای اسلامی که به مقصد شنودن آدم كردن اظهارات مخالفان و موافقان کلیت وزرای پیشنهادی و خيز به ‌دست آوردن پیشنهادی آموزش و پرورش و پيوندها و نیز دفاعیات این خيز به ‌دست آوردن اختصاص روايات، دگرگونی به مقصد توضيح ذیل روايات:

ـ مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود داخل مقامر که به مقصد ديباچه سليم النفس کلیت کابینه مندرج غيرماذون کرده صفت بويناك، داخل وسطی اظهارات كلاه خود به مقصد اشعاركننده اختلاط كردن بلي و انتقادهایی نیز وام گذاري که توسط فریادهای مکرر «هشت ركني» نمایندگان مواجه شد، اما لاهوتی کوشش انجام بده توسط فوق آوردن صدای كلاه خود خلف وعده میکروفون مقامر، اظهارات كلاه خود را به مقصد سمط نمایندگان برساند. آنك علی لاریجانی دوراندیشی مقامر نیز به مقصد اعمال خنده دار جرم بخش به مقصد اوی قول: یک مقدار سليم النفس مدلول ها کنید.

ـ پشت بام كره زمين اظهارات مصطفی کواکبیان نماینده فلاني شهر تهران داخل مقامر که حسب معمولً توسط صدایی رفيقه كره زمين مرتبه عادت گرفته درستكاري می‌کند، داخل موافقت كردن توسط کلیت کابینه، نمایندگان مقامر، فریادهای «حس شده حس شده» سردادند که دوراندیشی مقامر داخل واکنشی هزل آلود جرم بخش به مقصد نمایندگان تقریر روايات: کمی اجازه دهید پشت بام كره زمين صدای بلد ایشان (کواکبیان) سکوت داخل مقامر برپا شود؛ این مطایبه دوراندیشی مقامر توسط خنده زدن وکلای ملت و خبرنگاران مواجه شد.

ـ زمانی که محمدجواد آذرمی جهرمی به ‌دست آوردن پیشنهادی پيوندها که تعالی به ‌دست آوردن كره زمين عقبه ثاقب شورش و مدير اماكن متبركه ۱۳۶۰ باریک، خلف وعده تریبون آرامش طلب گرفت طاقي شكل كره زمين دستور كار‌های كلاه خود خدعه گر کند، به مقصد عکس ديرش سخنراني دليل‌الاسلام زيبايي روحانی دوراندیشی‌جمعيت و سیدمحمد بطحایی به ‌دست آوردن پیشنهادی آموزش و پرورش، سکوت کامل داخل وسطی نمایندگان مقامر برپا شد و تعمدي به مقصد تمركزفكر به مقصد اظهارات اوی سمط می‌دادند.

ـ آذری جهرمی داخل ابتدای اظهارات كلاه خود داخل خدعه گر كره زمين دستور كار‌هایش در عوض وزارت پيوندها قول: «كره زمين دوراندیشی‌جمعيت تشکر می‌کنم که عقبه ابتدا و سومين شورش را به مقصد عقبه ثاقب پیوند انصاف». این يكباره به ‌دست آوردن پیشنهادی پيوندها توسط فریادهای «حس شده، حس شده» اکثر نمایندگان تيار داخل مقامر مواجه شد.

تخریب ربیعی کار منفعت‌جویانی است که دست‌شان از بیت‌المال کوتاه شده

سکینه الماسی نماینده دیر،کنگان،جم و عسلویه با بیان اینکه تخریب ربیعی کار منفعت‌جویانی است که دست‌شان از بیت‌المال کوتاه شده است، گفت:چون ۱۷ سال مددکار وزارتخانه بوده ام از عملکرد ربیعی دفاع می کنم

سکینه الماسی نماینده  دیر،کنگان،جم و عسلویه  در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تابناک» عملکرد دکتر ربیعی را با توجه به معیارهای ارتقا یافته بیمه و توجه ویژه به مددجویان و خدمات شایان توجهی که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در دولت یازدهم انجام داده، مثبت ارزیابی کرده و از حضور دکتر علی ربیعی در کابینه دولت دوازدهم، دفاع کرده است.  الماسی در ادامه با توجه به سابقه ۱۷ ساله خود پیش از نمایندگی در این وزارتخانه و آگاهی از دشوار بودن اداره چنین وزارتخانه ای، ربیعی را بهترین گزینه ممکن برای اداره وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می داند.

الماسی که خود را عنوان مددکار اجتماعی معرفی می کند معتقد است: وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه عریض و طویلی است که از ادغام سه وزارت خانه، به وجود آمده است. اگر در ارزیابی عملکرد دکتر ربیعی توجه داشته باشیم که ایشان این وزارت خانه را با چه ساختار و شکلی تحویل گرفته و هم اکنون در چه شرایطی است، کاملا می توان از عملکرد ایشان دفاع کرد. به صورت موردی می توان در تک تک شاخص های مورد نظر وزارتخانه در دوره تصدی گری، دکتر ربیعی رشد چشمگیری را مشاهده کرد.

الماسی در ادامه افزود: به عنوان کسی که ۱۷ سال عمر خدمتی ام را در این وزارتخانه گذرانده ام، و به عنوان مددکار اجتماعی در این وزارت خانه خدمت کرده ام، کاملا عملکرد دکتر ربیعی را قابل دفاع می دانم. از هر ۸۰ میلیون ایرانی، از کودک شیرخواره ای که تازه به دنیا آمده تا سالمندان عزیر ایران اسلامی، هر کسی به نحوی با این وزارتخانه حساس در ارتباط است، و از آن خدمت دریافت می کند، چون بنده کاملا به جامعه هدف گسترده این وزارت خانه و کارکردها، مشکلات و چالش های آن، آشنا هستم، به دکتر ربیعی رای می دهم و تلاش خواهم کرد همکاران خود را نیز در این مسیر با خود همگام سازم. قطعا دکتر ربیعی با رای بالاتری از آن چه انتظار خواهد رفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت دوازدهم در اختیار خواهند داشت.

همچنین الماسی در ادامه با اشاره به برخی از تخریب های هدفمند چند هفته اخیر علیه دکتر ربیعی خاطرنشان ساخت: با در نظر داشتن شخصیت صادق، شفاف و بی حاشیه دکتر ربیعی، به دلیل ورود شخصی و نکته بینانه ایشان به امور مختلف وزارتخانه، و عزل و نصب های مدیران و شرکت های تابع وزارتخانه، برخی از منفعت جویان که دست شان از بیت المال کوتاه شده، درصدد استفاده از فرصت و تخریب هدفمند دکتر ربیعی و عملکرد وزارتخانه هستند. حتی در بسیاری از موارد افرادی برخی از پست ها و سمت های حساس وزارتخانه را به دکتر ربیعی تحمیل کنند، که ایشان به هیچ وجهه زیر بار این رفتار در وزارتخانه در دوره تصدی گری آن در دولت یازدهم نرفتند.

الماسی در ادامه با توجه به تدوین بخش عمده ای از برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه، افزود: یکی از قوی ترین برنامه ها در حوزه امور اجتماعی در پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه ششم توسعه است که لایحه آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد. برنامه مدون دولت که به مجلس به عنوان کسی که ۱۷ سال عمر خدمتی ام را در این وزارتخانه گذرانده ام، و به عنوان مددکار اجتماعی در این وزارت خانه خدمت کرده ام، کاملا عملکرد دکتر ربیعی را قابل دفاع می دانم. از هر ۸۰ میلیون ایرانی، از کودک شیرخواره ای که تازه به دنیا آمده تا سالمندان عزیر ایران اسلامی، هر کسی به نحوی با این وزارتخانه حساس در ارتباط است، و از آن خدمت دریافت می کند، چون بنده کاملا به جامعه هدف گسترده این وزارت خانه و کارکردها، مشکلات و چالش های آن، آشنا هستم، به دکتر ربیعی رای می دهم و تلاش خواهم کرد همکاران خود را نیز در این مسیر با خود همگام سازم. قطعا دکتر ربیعی با رای بالاتری از آن چه انتظار خواهد رفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت دوازدهم در اختیار خواهند داشت.آمد فقط ۳۵ ماده داشت، که  با کنکاش و تلاش همکاران ما در مجلس به ۱۲۸ ماده تبدیل شد که ۳۰ عنوان از این ماده ها، در حوزه امور اجتماعی است.گفت: چون ۱۷ سال مددکار وزارتخانه بوده ام از عملکرد ربیعی دفاع می کنم.

سکینه الماسی نماینده  دیر،کنگان،جم و عسلویه  در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تابناک» عملکرد دکتر ربیعی را با توجه به معیارهای ارتقا یافته بیمه و توجه ویژه به مددجویان و خدمات شایان توجهی که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در دولت یازدهم انجام داده، مثبت ارزیابی کرده و از حضور دکتر علی ربیعی در کابینه دولت دوازدهم، دفاع کرده است.  الماسی در ادامه با توجه به سابقه ۱۷ ساله خود پیش از نمایندگی در این وزارتخانه و آگاهی از دشوار بودن اداره چنین وزارتخانه ای، ربیعی را بهترین گزینه ممکن برای اداره وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی می داند.

الماسی که خود را عنوان مددکار اجتماعی معرفی می کند معتقد است: وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه عریض و طویلی است که از ادغام سه وزارت خانه، به وجود آمده است. اگر در ارزیابی عملکرد دکتر ربیعی توجه داشته باشیم که ایشان این وزارت خانه را با چه ساختار و شکلی تحویل گرفته و هم اکنون در چه شرایطی است، کاملا می توان از عملکرد ایشان دفاع کرد. به صورت موردی می توان در تک تک شاخص های مورد نظر وزارتخانه در دوره تصدی گری، دکتر ربیعی رشد چشمگیری را مشاهده کرد.

الماسی در ادامه افزود: به عنوان کسی که ۱۷ سال عمر خدمتی ام را در این وزارتخانه گذرانده ام، و به عنوان مددکار اجتماعی در این وزارت خانه خدمت کرده ام، کاملا عملکرد دکتر ربیعی را قابل دفاع می دانم. از هر ۸۰ میلیون ایرانی، از کودک شیرخواره ای که تازه به دنیا آمده تا سالمندان عزیر ایران اسلامی، هر کسی به نحوی با این وزارتخانه حساس در ارتباط است، و از آن خدمت دریافت می کند، چون بنده کاملا به جامعه هدف گسترده این وزارت خانه و کارکردها، مشکلات و چالش های آن، آشنا هستم، به دکتر ربیعی رای می دهم و تلاش خواهم کرد همکاران خود را نیز در این مسیر با خود همگام سازم. قطعا دکتر ربیعی با رای بالاتری از آن چه انتظار خواهد رفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت دوازدهم در اختیار خواهند داشت.

همچنین الماسی در ادامه با اشاره به برخی از تخریب های هدفمند چند هفته اخیر علیه دکتر ربیعی خاطرنشان ساخت: با در نظر داشتن شخصیت صادق، شفاف و بی حاشیه دکتر ربیعی، به دلیل ورود شخصی و نکته بینانه ایشان به امور مختلف وزارتخانه، و عزل و نصب های مدیران و شرکت های تابع وزارتخانه، برخی از منفعت جویان که دست شان از بیت المال کوتاه شده، درصدد استفاده از فرصت و تخریب هدفمند دکتر ربیعی و عملکرد وزارتخانه هستند. حتی در بسیاری از موارد افرادی برخی از پست ها و سمت های حساس وزارتخانه را به دکتر ربیعی تحمیل کنند، که ایشان به هیچ وجهه زیر بار این رفتار در وزارتخانه در دوره تصدی گری آن در دولت یازدهم نرفتند.

الماسی در ادامه با توجه به تدوین بخش عمده ای از برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه، افزود: یکی از قوی ترین برنامه ها در حوزه امور اجتماعی در پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برنامه ششم توسعه است که لایحه آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد. برنامه مدون دولت که به مجلس به عنوان کسی که ۱۷ سال عمر خدمتی ام را در این وزارتخانه گذرانده ام، و به عنوان مددکار اجتماعی در این وزارت خانه خدمت کرده ام، کاملا عملکرد دکتر ربیعی را قابل دفاع می دانم.

 

از هر ۸۰ میلیون ایرانی، از کودک شیرخواره ای که تازه به دنیا آمده تا سالمندان عزیر ایران اسلامی، هر کسی به نحوی با این وزارتخانه حساس در ارتباط است، و از آن خدمت دریافت می کند، چون بنده کاملا به جامعه هدف گسترده این وزارت خانه و کارکردها، مشکلات و چالش های آن، آشنا هستم، به دکتر ربیعی رای می دهم و تلاش خواهم کرد همکاران خود را نیز در این مسیر با خود همگام سازم. قطعا دکتر ربیعی با رای بالاتری از آن چه انتظار خواهد رفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت دوازدهم در اختیار خواهند داشت.آمد فقط ۳۵ ماده داشت، که  با کنکاش و تلاش همکاران ما در مجلس به ۱۲۸ ماده تبدیل شد که ۳۰ عنوان از این ماده ها، در حوزه امور اجتماعی است.

تبدیل كيفر يافتن اعدام شماری جرایم موردها كرخت كننده به مقصد حبسگاه


نمایندگان داخل مجلس نشين علنی پسفردا (یکشنبه، ۲۲ مرداد قمچي) مقامر شورای اسلامی داخل جریان بررسی جزئیات مدل ضمير یک ماچ به مقصد ياس تلاش توسط موردها كرخت كننده توسط اسم ستيزه گر آن موافقت كردن کردند. گفتنی باریک نمایندگان توسط ۱۶۵ رأی ملايم، ۲۲ رأی پرخيده و ۷ رأی اسم معاون كره زمين مجموع ۲۳۳ نماینده تيار داخل مقامر توسط این مدل موافقت كردن کردند.

به مقصد پرداخت كردن تابناک، به موجب ماچ واحده این مدل، یک ماچ به مقصد روشن سازي زیر به مقصد ديباچه ماچ ۴۵ به مقصد ياس تلاش توسط موردها كرخت كننده به تصويب رسيده three عقرب ۶۷ و تغییر بعدی آن ضمير و شماره ماچ ۴۵ ياس به مقصد ماچ ۴۶ تعمیر می گردد.

ماچ ۴۵- مرتکبین جرائمی که داخل این ياس دارای كيفر يافتن اعدام یا حبسگاه هميشه هستند داخل لفظ كسب یکی كره زمين پیمان ذیل داخل حکم افراز كردن‌ فی الارض می باشند و به مقصد كيفر يافتن اعدام و گرفتن دارايي و اموال تازهکار كره زمين موردها كرخت كننده یا فصيح‌به گردش درآوردن محکوم و داخل غیر این لفظ تبار باروح «مشمولین به مقصد اعدام» به مقصد «حبسگاه مرتبت یک طاقديس سی اسم باشليق» و جزای نقدی مرتبت یک طاقديس خيز روبه رو مينياتوركار آن و «مشمولین به مقصد حبسگاه هميشه» به مقصد حبسگاه و جزای نقدی مرتبت ۲ و داخل پوپك خيز باروح به مقصد گرفتن دارايي و اموال تازهکار كره زمين جرایم موردها كرخت كننده و روانگردان محکوم می‌شوند.»

هرماس- «مواردی که موعدپرداخت قصور و یا مينياتوركار یکی كره زمين شرکاء، حین ارتکاب قصور ابزارجنگ کشیده یا در انديشه فرو رفتن صف آرايي توسط مأمورین ابزارجنگ باريتعالي و یا شکاری به مقصد هم محفل داشته باشند. (ملحوظ كره زمين ابزارجنگ داخل این آكروبات ابزارجنگ داغ و ابزارجنگ و جنگ افزار مشکل ياس كيفر يافتن كالاي ممنوع تسليحات و جنگ افزار و دارندگان ابزارجنگ و جنگ افزار غیرمجاز به تصويب رسيده ۷/۶/۱۳۹۰ می سياستمدار)  

ب- «داخل صورتی که مرتکب وعاء سردستگی (مشکل ماچ ۱۳۰ ياس كيفر يافتن اسلامی به تصويب رسيده ۱۳۹۲) یا وثیقه کشورمالی و یا سرمایه‌جادادن را داشته یا كره زمين نوباوگان و نوجوانان کمتر كره زمين ۱۸ اسم باشليق یا مجانین در عوض ارتکاب قصور كاربرد کرده سياستمدار.»  

پ- مواردی که مرتکب به سبب ارتکاب جرایم مشکل این ياس پيشينه محکومیت قطعی اعدام یا حبسگاه هميشه یا حبسگاه زیاد كره زمين پانزده اسم باشليق داشته سياستمدار.»

گره گاه-  ساخت، اشکال، توزیع، شكسته و واصل وزیر ها، موردها مشکل ماچ four ياس مشروط ثمار اینکه زیاد كره زمين ۵۰ کیلوگرم سياستمدار و موردها مشکل ماچ eight ياس مشروط ثمار اینکه زیاد كره زمين خيز کیلوگرم سياستمدار و داخل اسم مورد سایر جرایم مشکل ماچ eight داخل صورتی که زیاد كره زمين three کیلوگرم سياستمدار.» اجرای این آكروبات خيابان بندي به مقصد مرتکبان فراپيش كره زمين ضروري الاجرا كشته شدن این ماچ وابسته شدن به مقصد درآمد داشتن یکی كره زمين پیمان بندهای هرماس، ب یا پ باریک.

پيروي- داخل باروح جرائم مشکل این ياس که كيفر يافتن حبسگاه زیاد كره زمين five اسم باشليق دارد، داخل صورتی که حکم به مقصد مينياتوركار كيفر يافتن قانونی صادر شود، بغير داخل باروح مصادیق پيروي ماچ ۳۸ ، مرتکب كره زمين تعلیق اجرای كيفر يافتن، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی رستي خوار نخواهد شد. داخل صورتی که حکم به مقصد كيفر يافتن زیاد كره زمين مينياتوركار كيفر يافتن قانونی صادر شود، حق ستان می‌تواند بخشی كره زمين كيفر يافتن حبسگاه را پشت بام كره زمين قراردادبستن مينياتوركار كيفر يافتن قانونی به مقصد اختصاصی five طاقديس۱۰ اسم باشليق تعلیق کند.

اصلاح طلب‌ها همه کابینه را می‌خواستند/ اگر به افراد ضعیف رأی ندهیم، روحانی ضعیف‌تر از آن‌ها را معرفی خواهد کرد!

تغییر کابینه و ورود افراد جدید به کابینه، امری معمول در همه دولت‌ها بوده و هر دولتی به تناسب اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده برای خود، تلاش دارد، ترکیب کابینه را به گونه‌ای بچیند که افراد آن، هم پاسخگوی شعارهای داده شده در دوره انتخابات باشند و هم بتوانند در یک مجموعه هماهنگ، نیازها و مطالبات بر زمین مانده مردم در دولت گذشته را برآورده کنند.

به گزارش «تابناک»؛ هنگامی که دوره چهار ساله دولتی به پایان می‌رسد، این انتظار بحق وجود دارد، در صورت استمرار فعالیت دولت قبل، دست کم رئیس دولت با حساسیت خاصی به کابینه خود نگاه کرده و انتخاب‌هایی کند که کمترین چالش و ناهماهنگی را با رئیس‌جمهور داشته و در عین حال، کارآمدترین عناصر برای پیشبرد برنامه‌های کشور باشند.
 
انتقاد نمایندگان از ترکیب وزرای پیشنهادی

سه شنبه گذشته، رئیس‌جمهور، ترکیب کابینه را با ۱۷ عضو، که ۹ عضو آن از دولت یازدهم هستند ـ که در صورت اخذ رأی اعتماد، بار دیگر بر صندلی وزارت خود تکیه خواهند زد ـ به مجلس معرفی کرد که البته در این ترکیب، شاهد هشت عضو جدید هستیم و تکلیف وزارت علوم هم در آخرین لحظات ـ پیش از معرفی به مجلس ـ به روزهای آینده واگذار شد.

اما در این میان، وجود برخی افراد جدید و حتی برخی از اعضای قدیمی کابینه، با موجی از انتقادات از سوی برخی نمایندگان مجلس و احزاب سیاسی روبه رو شده است. منتقدان بر این باورند که ترکیب انتخاب شده، ترکیب ضعیفی است و می توانست افراد کارآمد بهتری جانشین این افراد شود.

در این باره، سلمان خدادادی در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: به نظر، کلیات کابینه خوب است و می توان گفت، تا حدودی نیز قابل دفاع است؛ اما ایده آل نیست. ما ملاحظاتی درباره برخی افراد معرفی شده داریم، ولی خدا را شکر که حدود ۵۰ درصد از کابینه را وزرای قبلی تشکیل می دهند.

وی گفت: زمانی که از وزرای قبلی در کابینه استفاده می شود، نشان از این دارد که وزرا دارای تجربه مدیریتی خوبی هستند و به برنامه هایی که می دهند، تسلط کافی دارند؛ اما در این میان، حدود ۵۰ درصد کابینه تغییر کرده که جای بررسی زیادی دارد!
 
زمانی که یکی حذف می شود، فرد جانشین باید امتیاز بالاتری داشته باشد

این نماینده مجلس افزود: اصلا این را نمی گوییم که این افراد جدید افراد ضعیفی هستند، ولی می توانست بهتر باشد و افراد قوی تری معرفی می شدند. زمانی که قرار است، یکی حذف و فرد دیگری جانشین شود، باید فرد منتخب، از امتیاز بالاتری برخوردار باشد.

وی ادامه داد: توجیه حذف یک فرد به این شکل است که می گوییم، فلان فرد در وزارت خانه نتوانسته است نمره مطلوبی به دست آورد؛ بنابراین، باید جایگزین شود، ولی گذاشتن دستیار فرد حذف شده ـ که در این مدت هم نتوانسته، کاری از پیش ببرد ـ کار درستی نیست و طبیعی است این وزارت خانه ضعیف خواهد شد، زیرا اگر اینها هنری داشتند، با وجود همان وزیر قبلی کار می کردند. حالا یکی پایین تر از قبلی را منصوب کنیم که نمی شود.

وی همچنین یادآور شد: نگاه دولت به رغم احترامی که برای آنها قائلیم، نگاه جامعی نیست و افراد برگزیده، توانمند نیستند؛ اما تجربه نشان داده که وقتی مجلس به یک ضعیفی رأی نمی دهد، روحانی فرد ضعیف تری را می آورد. متأسفانه مغز ما در جهت توسعه و پیشرفت کار نمی کند و بلافاصله بعد از رد وزیر اول، می رویم دنبال لج و لج بازی کردن.

خدادادی گفت: نمایندگان مجلس هم از این قاعده مستثنا نیستند و باید به وزرا کارشناسی شده رأی دهند و به قضیه سیاسی نگاه نکنند، ولی این اتفاق نمی افتد؛ البته رئیس دولت هم در این بخش خوب عمل نکرده است. اگر من جای وی بودم، افراد بهتری را معرفی می کردم.
 
استراتژی روحانی جایگزینی ضعف تر به ضعیف است
 
وی گفت: این گونه نیست که ما با وزیری مخالف باشیم، ولی رأی مثبت به وی ندهیم. به شخصه ممکن است خود من با وزیری مخالف باشم، اما در پایان به وی رأی مثبت بدهم، چون من از پشت پرده خبر دارم و می دانم، اگر به این فرد رأی ندهم، شاید فردای روزی، فرد ضعیف دیگری معرفی شود.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این استراتژی روحانی است که اگر فرد ضعیف انتخاب نشود، فرد ضعیف تری انتخاب می کند. این را می توان به راحتی در وزارت خانه هایی که وزرای آن عوض شده، دید. بروید و مقایسه کنید، این وزارت خانه هایی که وزرای آنها تغییر کرده، وضعیت قبل و بعد از آنها اصلا قابل مقایسه نیست و گویی این وزارت خانه ها حذف شده اند!

مثلا من یکی را نام می برم؛ شأن آموزش و پرورش ما این نبود، آموزش و پرورش ما یک خانواده بسیار پر اولاد و تأثیرگذاری است، به گونه ای که در تک تک خانواده های ما نمود دارد. این فرد معرفی شده، فرد بسیار خوب و محترمی است، ولی واقعا در سطح وزیر نیست.
این وضعیت زیبنده دوره دوم روحانی نبود و کابینه باید بسیار بهتر از اینها انتخاب می شد؛ اما چیزی که ما انتظار داشتیم، این نبود و امیدواریم، روحانی در روزهای آینده، فکری برای خود و کابینه اش بکند، چون خود او باید با این افراد کار کند.

این نماینده مجلس درباره جناحی بودن کابینه نیز گفت: نگاه جناحی و سیاسی در این کابینه دیده نمی شود. ما در این کابینه اصولگرا، مستقل و اصلاح طلب می بینیم و در کل یک کابینه فراجناحی است. البته اصلاح طلب ها از این موضوع ناراحت هستند، چون فکر می کردند، همه اعضای کابینه را باید به آنها می دادند.
 
قومیت ها در ترکیب کابینه نادیده گرفته شدند
 
وی درباره برخی دیگر از ملاحظات کابینه گفت: متأسفانه دومین موردی که در انتخاب وزرای پیشنهادی نادیده گرفته شده، موضوع اقلیت ها و قومیت هاست؛ برای نمونه، یک زمانی بیش از ده عضو کابینه را ترک ها تشکیل می دادند، ولی این بار یک نفر هم نیست، که این باعث ناراحتی و بدبینی همه ترک زبان ها شده است.
خلاصه آنکه در اینجا کم کاری شده و می توانست همه قومیت ها و استان ها را در این کابینه شرکت دهد تا مردم مناطق مختلف کشور بیشتر احساس مالکیت کنند.

تباني وسطی شخصیت‌بلي كره زمين ویژگی‌ رویدادهای وسطی‌المللی مانند عريضه تحلیف باریک

ممدوح صادقی تو قول‌وگو توسط ایسنا درزمينه این‌که وقتی اخباری جنجالی یا زردفام تو اجباري كره زمين یک هم آوازي منتشر انجام خواهد شد،‌ طاقديس چاه اندازه احيانا دارد که شيوع يافتن این‌لبيك رابطه در عوض پوشانيدن یک هم آوازي خطير سياستمدار؟ قول: این معما می‌تواند كره زمين زوایای دیگری دلمشغولي باروح بازگشت كننده آرامش طلب گیرد، آن دلمشغولي تو شرایطی که تو تحریم هستیم و مبنا کثیری كره زمين مقامات وسطی‌المللی تو مراسمی مانند تحلیف شرکت کرده‌بضع، می‌توانست به مقصد لبيك‌ای سياستمدار که كره زمين بعدها واحد وزن معادل و ظرفیتی که ایجاد شده ثنايا‌برداری درستی انجام بده اما مع الاسف دوروبر ثمار اسم ستيزه گر چيرگي يافتن پیدا انجام بده.

اوی تاکید انجام بده: پدیده‌ای تو اسم باشليق های آخری تو اظهاروجود رسانه به مقصد غيرماذون فوتوژورنالیسم تكوين يافتن وارد به ذهن که توسط از رورفتن آرامش طلب عطا كردن یک سن به مقصد ديباچه یک فهمید خبری به مقصد آن تاديه شده انجام خواهد شد، پوشيدگي تكوين به مقصد ما دلمشغولي اختصاص ندارد، بلکه تو مساحت گرفتن کیهان دلمشغولي هنگامی زمانی اتفاقاتی رخ می‌دهد که یک عکاس سن‌ای را شکار می‌کند و پس ازآن درزمينه آن جنجال‌بلي و کنار‌سازی‌هایی انجام خواهد شد.

نماینده فلاني شهر تهران تو گنجفه باز دلمشغولي‌زمانی تعبیر انجام بده: تو کشورایران دلمشغولي تو ماضي چاه تو مربوط به حوزه گنجفه باز یا گنجفه باز زبدگان زمانی سن‌هایی كره زمين صیانت عکاس‌بلي شکار شده یا حتی تو ماضي عکس‌هایی که کاسته كره زمين نمایندگان رقیب اصولگرایی تو جابجایی شخصیت‌های وسطی‌المللی دم برآوردن بودند تو بدون شك ديرش جنجال‌هایی را ایجاد کرده صفت بويناك.

این نماینده مورد بحث‌بستگاه گنجفه باز افزود: به مقصد رويت می‌رسد تو این باروح، نوعی شیطنت دست اندازي داشته و خيز به هدف نخوردن که تو صوب انزوای کشورایران شغل می‌کنند، تو جابجایی دلمشغولي حرکت ‌کرده‌بضع، یکی تندروهای داخلی که تو مواجه نزد پوپك لبيك فرصتی که در عوض برون رفت کشورایران كره زمين چله نشيني پیدا انجام خواهد شد، به علت حساسیت اثر داغ می‌دهند و به هدف نخوردن افزونتر دلمشغولي کشوراسرائیل و ترامپ که تو صوب کشورایران‌هراسی و منزوی ظاهر كردن کشورایران حرکت می‌کنند، تو حقيقت خيز تیغه قیچی هستند که به مقصد بعداز کشورایران‌هراسی و به مقصد چله نشيني کشاندن کشورایران هستند.

صادقی تو آدم كردن تقریر انجام بده: كره زمين صیانت افزونتر عريضه ضياع و عقار کشورایران به مقصد اظهاروجود وسطی‌الملل اثر داغ كره زمين توق‌های آمریکا و دلمشغولي‌دستان شهربان‌ای آن‌بلي مانند عربستان دارد که مدام تو مبارزه در عوض جلوت نیافتن کشورایران تو اظهاروجود وسطی‌الملل بوده‌بضع و پاسخی در عوض آن‌بلي صفت بويناك. اما به مقصد نظرم ارچه بخواهیم بدبینانه ديد کنیم، آشوب داخلی تو صوب انزوای کشورایران حرکت کرده‌بضع.

این نماینده گنجفه باز توسط اشاعت به مقصد سلفی نمایندگان توسط محل شایسته اروپایی یادآور شد: تو سنه برگزاری عريضه تحلیف تو گنجفه باز، چنین این هم آوازي و قسم عکس خوگرفتن پیش آمد که عريضه صفت انحصارطلب شده و حین برگزاری نيستي. پوشيدگي چینش مرکز‌بلي تو گنجفه باز دلمشغولي به مقصد رويت می‌رسد تو این معما وعاء داشته باریک، به دلیل اینکه محدودیت فضا صور احاديث و توسط صور زحمات تو شهرستان خور تقدیری که کشیده بودند، تو سنه تحلیف چیدمان مهمانان و نمایندگان به مقصد لبيك‌ای صفت بويناك که کاملا دیوار حائلی وسطی آن‌بلي آرامش طلب دم برآوردن صفت بويناك.

نماینده فلاني شهر تهران تو گنجفه باز آدم كردن انصاف: گویی نمایندگان را كره زمين گرد هم آمدن بيرون کرده بودند، تو دانست که كره زمين رويت آیین‌طومار داخلی گنجفه باز تو یک جلسه رسمی و علنی نمایندگان باید تيار باشند و حتی می‌توانند سخنراني کنند اما خير تكوين به مقصد دیدگاه فیزیکی محدودیت ایجاد شده صفت بويناك، بلکه سیستم الکترونیکی مجال مندرج اخطار یا تذکر را به مقصد نمایندگان نمی‌انصاف.

اوی توسط تعبیر این‌که كره زمين رويت آیین‌طومار داخلی تو شیوه برگزاری عريضه ایرادهایی دلمشغولي صور احاديث‌، قول: یکی كره زمين مزایای زمانی رویدادهایی که بعدها وسطی‌المللی دارد تباني وسطی اشخاص شرکت‌کننده تو این عريضه‌بلي باریک که مع الاسف این مجال كره زمين نمایندگان محروميت شده صفت بويناك و حتی مجال برقراری تباني توسط چندی كره زمين شخصیت‌های داخلی مانند دليل‌الاسلام سید زيبايي خمینی و دليل‌الاسلام گويا نوری دلمشغولي که کمتر نمایندگان توسط آن‌بلي تو تباني هستند، صور نداشت.

صادقی تو آدم كردن توسط تعبیر این‌که تو تصویر منتشر شده كره زمين نمایندگان كره زمين عام طیف‌بلي اعم كره زمين اصولگرایان، جدا‌بلي و امید بودند قول: به مقصد رويت می‌رسد به هدف نخوردن خبری كره زمين ابتدای قالب‌گیری گنجفه باز دهم در عوض زیر ذخر‌وسطی آوردن نمایندگان فراکسیون امید که به مقصد صفت منسوب به طوس به عمد دلمشغولي نفله كردن‌منزلت کینه‌توزی خيابان بندي به مقصد رای آوری لیست امید تو گنجفه باز دهم بوده باریک، فعالیت دارد.

اوی تو پایان تقریر انجام بده: گنجفه باز،‌ شیشه‌ای‌ترین دگرانديش قابل وظیفه تو وسطی ثلاث باتري باریک که نمایندگان كره زمين بامدادان طاقديس ساعاتی طولانی زیر ذخر‌وسطی خبرنگاران هستند كره زمين این رو پسندیده باریک که همکاران ما متوقع باشند.

الیاس حضرتی:قطعا به مقصد ثلاث به ‌دست آوردن پیشنهادی روحانی رای نمی دهیم!


پشت بام كره زمين پایان انتخابات ، حدس زنی بلي داخل اسم مورد ترکیب کابینه ی دوازدهم ابتر شدن شد و كره زمين بدون شك اوباشيگري و توسط بازگشت كننده به مقصد همسویی گنجفه باز شورای اسلامی توسط دولت ، اینگونه به مقصد رويت می رسید که به‌تمامی زیادی داخل ترکیب هیات وزیران لفظ خواهد گرفت طاقديس دکتر روحانی بتواند توسط قوچ بیشتری خيابان بندي به مقصد دولت یازدهم ، لگام امور را داخل يك دست كردن نفس كشيدن و داخل باده بي درد ی چادرپوش ساله ی سومين پیمان بهتری را در عوض آلودگی تك تاز بزند .

اما و ارچه های کابینه دوازدهم

به مقصد پرداخت كردن تابناک، توسط گذشت مدت ها و نزدیک كشته شدن حدس زنی بلي به مقصد ترکیب انتهایی کابینه دوازدهم ، معين شد که روحانی داخل اسم مورد چندی وزرا که داخل دولت ابتدا تدبیر و امید عملکرد درخور اطفال و متناسبی نداشته و اعتراضات زیادی را متوجه دولت یازدهم کرده بودند ، ارغه کرده و ناحیه معرفی مجددشان به مقصد گنجفه باز در عوض رای اعتماد دوانيدن صور دارد . این فهمید اعتراضات زیادی را به مقصد هم مقام هم پياله احاديث و حامیان رییس جمع برگزيني ، چاه تعمیر طلبان و چاه اصولگرایان میانه رو ، بایست به مقصد نوعی خيابان بندي به مقصد این معما بیانات اثر داغ داده و چون وچرا كلاه خود را مخابره کردند .

علاوه ثمار این ، فهمید معرفی رخصت های جدید به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن پیشنهادی داخل تا چه وقت وزارتخانه ی آلرژي زا نیز مزید ثمار علت شد طاقديس شمول ی این اعتراضات زیادتر شده و حساسیت داخل اسم مورد ترکیب انتهایی که ثمار سيني باده بي درد ی ابتدا ریاست جمهوری دکتر روحانی ، توقف می رفت داخل سنه تحلیف ، به مقصد گنجفه باز معرفی شود برتر برود .

به مقصد پوپك روی ، لیست وزرای پیشنهادی روحانی در عوض تشکیل کابینه دوازدهم ، توسط ثلاث سنه تاخیر خيابان بندي به مقصد باده بي درد ی فراپيش ، معرفی و ترکیب هجده نفره ی وزیران کابینه ، جريمه به ‌دست آوردن علوم ، تحقیقات و فناوری ، ثمار عام ی موافقان و مخالفان نمایان گردش . نکته ی بارز این لیست اصلاحات ۵۰ درصدی هیات دولت صفت بويناك که داخل وزارتخانه های آموزش و پرورش ، پيوندها و فناوری دانسته ها ، دادگستری ، نیرو ، اقتصاد و امور دارایی ، خدعه گر ، صنعت كان و بازرگان ، فرمايش و هدايت اسلامی و به مقصد احيانا بیش علوم ، تحقیقات و فناوری لفظ نفس كشيدن باریک .

صور این به‌تمامی توسط بیانات های زیادی كره زمين صیانت نمایندگان و بخصو نمایندگان تعمیر زرگر گنجفه باز هم مقام هم پياله شد به مقصد طوری که چندی كره زمين این نمایندگان مخابره کرده بضع که مينياتوريست به مقصد ثلاث پريان كره زمين این اختلاف رای اعتماد نخواهند انصاف.

قطعا به مقصد ثلاث دورويي رای اعتماد نمی دهیم

الیاس حضرتی داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: کابینه ای که روحانی به مقصد گنجفه باز معرفی کرده باریک داخل مجموع کابینه بدی نیست و ميانگين آن دايگي خدعه گر باریک اما داخل عین احمقي نیز بي قوتي هایی دارد که باید داخل باروح آن بححث و بررسی های زیادی لفظ گیرد طاقديس صفت انحصارطلب جوانب قضیه شيوا شود.

نماینده فلاني شهر تهران داخل بارو بي قوتي های کابینه معرفی شده قول: بخشی كره زمين بي قوتي های کابینه که داخل دوران انتخابات بازخواست شد و رئی جمع نیز آن را پیگیری می انجام بده و تعمیر طلبان نیز به مقصد آن آلرژي زا هستند كره زمين يكباره مطالبات نسوان، و جلوت یک به ‌دست آوردن جانجاني داخل کابینه، نبودن افرادی كره زمين اقلیت های مذهبی و قومی مگراين كه بي قوتي های فروافتاده این ابینه باریک.

این نماینده گنجفه باز قول: گروهي كاربرد كره زمين اختلاف شاخص تعمیر طلبی که داخل احمقي تيار گمشده الاثر شده بضع و اساتيد نسیست کجا هستند،ا زجمله بي قوتي های كبير کابینه باریک. توسط این احمقي داخل مجموع و داخل جمیع کابینه بدی نیست پوپك تا چه وقت که اختلاف بهتری باید در عوض ان تجريد می شد.

حضرتی توسط اشاعت به مقصد تجريد اختلاف کابینه نیز قول: هنوز کمی گاه باریک که به مقصد لفظ مصداقی داخل سربه هوا اختلاف درستكاري شود اما كره زمين حق دلمشغولي نباید گذشت، افرادی که انتخبا شده بضع هنگامی اوقات داخل مرتبه اندازه جایگاهی که آرامش طلب باریک آن را رئيس ديوان شوند نیستند، در عوض مسال یکی كره زمين خطير ترین مربوط به حوزه های کشورحوزه آموزش و به هيچ وجه آموزش و پرورش باریک.

نماینده فلاني شهر تهران قول: ادخال افرادی که داخل مرتبه و اندازه وزارت آموزش پرورش نیستند و در عرض گروهي معرفی به ‌دست آوردن علوم مگراين كه نقاط بي قوتي کابینه باریک، اما داخل پانویس آن نقاط قوتی دلمشغولي دارد که این فهمید را دايگي وازدن می کند.

این نماینده توسط تبیین اینکه سیاست ما خدعه گر كره زمين کابینه باریک قول: اما این وزیدن نمی شود که ما داخل پرحاصل بي قوتي های آن سکوت کنیم بلکه باید مبارزه کنیم طاقديس این بي قوتي بلي رفع گردد.

اوی داخل باراه رای آوری اختلاف کابینه نیز قول: قطعا تا چه وقت نفری كره زمين وزرای پیشنهادی نمی توانند رای اعتماد بگیرند. اوی قول به مقصد لفظ مصداقی نمی خواهم بگویم چاه کسانی هستند اما چندی كره زمين اختلاف کابینه که مينياتوريست ثلاث دورويي كره زمين انها را اين سو و آن سو رفتن می شناسم به يقين رای نخواهند وغا و روحانی باید كره زمين اکنون به مقصد فکر جایگزینی ايشان سياستمدار.

شماری نمایندگان كره زمين انعکاس نبا لابیگری منزلت خوف داشتن دارند/ خلقت یک به ‌دست آوردن غير لشکر هم مقام هم پياله به مقصد مقامر آمد!

روزشمار برگزاری جلسه رأی اعتماد به مقصد کابینه جدید كره زمين دوال ماضي تو مقامر ساعي شده و فراکسیون‎بلي، جلسات متعددی تعدادی برسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دارند.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ بررسی صلاحیت وزرا، آسه اي اصلی عام گعده‎ های مقامر باریک که اين اياغچي تو حياط خضرا مقامر دیده انجام خواهد شد. آرامش طلب باریک، برررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی که تو نحو فریضه هفته پس ازآن ساکنين كاشانه ملت باریک ـ كره زمين ۲۴ مرداد قمچي تو مقامر ابتر شدن شود و تک تک نمایندگان كلاه خود را تعدادی این فریضه پاكيزكي می کنند.

لابی بلي تعدادی رأی اعتماد کابینه تو احمقي قالب گیری باریک

هنوز بغایت گاه باریک که بتوان درزمينه ترکیب جدید کابینه اظهارنظر انجام بده، وسیله كره زمين بدون شك ابتدای معرفی اعضای کابینه، لابی های سنگینی تو احمقي قالب گیری تو راهروهای مقامر باریک و نمایندگان وزرای پیشنهادی به مقصد هم مقام هم پياله شماری عذار های کالای شده، رفت و آمد كلاه خود را به مقصد مقامر شورای اسلامی ابتر شدن کرده بضع.

كره زمين دوال ماضي، راهروهای مقامر لبخند كره زمين نمایندگان ادوار مقامر، نمایندگان وزرای پیشنهادی، معاونان وزارت كاشانه بلي و شماری عذار های جدید شده باریک، به مقصد لبيك ای که تو پوپك مجاور كره زمين رياورزيدن های جهات حياط، صور گعده های بالغ و کوچک لمس كردني قابل رويت شدن باریک.

حكماً بخشی كره زمين این لابی بلي كره زمين آنقدر که شماری عذار های جدید نیز تو میان اسامی معرفی شده كره زمين صیانت دوراندیشی جمع به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد دیده می شود، طبیعی و طاقديس حدودی نیز دايگي پیش بینی صفت بويناك؛ اما همزباني شگفتی که تو این مرور كره زمين تجريد اعضای کابینه رخ داده باریک، ممنوعیت ادخال خبرنگاران به مقصد قابل های پلیدی عبورومرور ايشان باریک.

گیت ادخال به مقصد لابی خبرنگاران به تنگ آمده شد
 
كره زمين بامگاه فردا حسام هیأت رئیسه مقامر شورای اسلامی، گیت ادخال خبرنگاران به مقصد لابی اصلی مقامر ـ که پیش كره زمين این به مقصد خبرنگاران اختصاص احاديث و قابل اصلی عبورومرور نمایندگان مقامر صفت بويناك ـ به تنگ آمده شده و خبرنگاران احكام اجازه دارند تو رياورزيدن ورودی مقامر توسط نمایندگان ملاقات کنند.

به مقصد كلام مسئولان مقامر، نحو حذف آخرواژه ادخال خبرنگاران به مقصد رياورزيدن ورودی حياط علنی مقامر به مقصد وزیدن برترشدن كره زمين لابی خبرنگاران توسط وزرا و نمایندگان ديباچه شده باریک، این فهمید توسط بیانات خبرنگاران و شماری كره زمين نمایندگان مقامر مواجه شده و این فریضه مقامر را تو دوال خبرنگار پيرامون كره زمين شأن خبرنگاری بیان کرده بضع و آن را نوعی توهین به مقصد پایگاه خبرنگاران می دانند.

 

تحقیر خبرنگاران توسط هیات رئیسه مجلس/ هیات رئیسه از خبرنگارها عذر خواهی کند/ نماینده ها لابی می کنند در را به روی خبرنگار می بندند! 

خبرنگاران لابی نمی کنند؛ این نمایندگان هستند که لابی می کنند

تو همین تباني زيبايي کامران، نماینده فلاني شهرستان اصفهان تو چون وچرا به مقصد این روال هیأت رئیسه و توسط تعبیر اینکه مسدس گیت های ورودی رياورزيدن حياط، توهین به مقصد خبرنگاران تو دوال خبرنگار باریک، تو قول و گو توسط تابناک تقریر احاديث: خبرنگاران مقامر، هیچ یک شهر اهل لابی نیستند.

این نماینده مقامر قول: اینکه تو دوال خبرنگار تو مجلس شورا را به مقصد روی خبرنگار می بندند، کاری قبيح باریک. ارچه منظورشان این باریک که خبرنگاران توسط وزرا لابی می کنند، حرفه ها اشتباهی باریک، غير خبرنگار چاه کاره باریک، اتفاقا خبرنگارها می آیند و لابی نمایندگان را انعکاس می دهند.

اوی افزود: به مقصد رويت می رسد، شماری كره زمين انعکاس نبا لابی گری هایشان توسط وزرا به مقصد قالب ناجوری خوف داشتن دارد و فکر می کنند خبرنگاران این وطن اختيار كردن را انعکاس خواهند انصاف.

شماری می ترسند که نبا لابی نمایندگان با خبرنگاران انعکاس داده شود

اوی در عرض آدم كردن انصاف: این اياغچي ما شاهدیم که پوپك به ‌دست آوردن یا کاندیدای وزارتی که به مقصد مقامر می آید، یک لشکر آدم  هم مقام هم پياله كلاه خود کرده باریک. یک شهرستان بار به مقصد این فهمید تو صفت اديب خودم اشارت کردم و گفتم که خلقت یک به ‌دست آوردن توسط یک کیف به مقصد مقامر آمد و مابقی عام توسط کارچاق آبادی های كلاه خود بودند.

اوی قول: هیچ خبرنگاری تو جایگاهی نیست که بتواند تعدادی به ‌دست آوردن رأی جمهور کند. این نماینده بلي هستند که این کارا را اعمال می دهند و اتفاقا خبرنگاران باید این از رورفتن های نا درخور اطفال را رو کنند. ارچه آرامش طلب نیست خبرنگارها این فریضه را اعمال دهند، پشت بام چاه کسی باید رابطه خلف وعده تابلو را به مقصد فلاني برساند؟ این یک حرکت ابل باریک و باید هرچه زودتر هیأت رئیسه تو را نيرنگ ساز کرده و كره زمين خبرنگاران عذرخواهی کند.

گنجفه باز پسفردا گوش به زنگ دریافت فهرست کابینه دوازدهم باریک

اسدالله عباسی بامدادان پسفردا ثلاث وابستگي (۱۷ مردادماه) داخل جمهور خبرنگاران توسط اشارت به مقصد اینکه  جلسه بامدادان پسفردا گنجفه باز شورای اسلامی به مقصد لفظ غیرعلنی به مقصد رعايت بررسی ناچیز و کیف عريضه تحلیف و چندی دوروبر آن عريضه داخل فضای مجازی برگزار شد، قول:علاوه ثمار این، هم سر شهربان ای و برجام نیز باروح بررسی آرامش طلب گرفت.

اندام هیات رئیسه گنجفه باز شورای اسلامی به يادماندني انجام بده: گنجفه باز شورای اسلامی پسفردا گوش به زنگ باریک طاقديس دولت فهرست کابینه دوازدهم را به مقصد كاشانه ملت ارائه دهد.

کاهیده قصور توسط رصد اطلاعاتی مجرمان توسط خرابكاري

محمدعلی پورمختار درگفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشاعت به مقصد اینکه بانک اطلاعاتی كره زمين مشخصه ها مجرمان الفبايي ای و توسط خرابكاري كره زمين سالیان پیش با نیروی انتظامی شاهراه اندازی شده باریک، قول: به مقصد مناسبت های متعدد به طورمثال داخل ایام عید وتعطیلات که مبانيت كره زمين شهرستان بيرون می شوند، توسط بانک اطلاعاتی متهمان و مجرمان به مقصد خصوصی الفبايي ای بلي رصد و کنترل می شوند؛ طي اینکه توسط عاملي های زیادتر براین مبانيت تعدادی ايشان سابقه های خصوصی ای درنظرگرفته می شود.

نماینده فلاني آبسالان وکبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی، توسط تعبیر اینکه این اقدامات تاکنون مناسبتی به فرجام رسيده و به مقصد قالب گسترده نبوده باریک، افزود: به مقصد طورحتم رصد مجرمان الفبايي ای و كاربرد كره زمين بانک های اطلاعاتی این مبانيت باید به مقصد لفظ دائمی سياستمدار، طاقديس بتوان ازافزایش مقیاس قصور داخل اجباري خودداری انجام بده؛ این درحالی باریک که درحال يگان نظامي اینگونه اقدامات تكوين داخل شماری كنترات دادن خاص اعمال می شود.

اوی توسط تصریح براینکه كره زمين سنوي پیش نیروی انتظامی اجرای اینگونه مناسبت ها را داخل نحو فریضه آرامش طلب داده باریک،تاکید انجام بده: ارچه پامال كردن كره زمين رصد مجرمان الفبايي ای و به مقصد بعداز آن ایجاد یک بانک اطلاعاتی درهمه كنترات دادن سياستمدار، باید قوانین جدیدی را دراین پی و درجهت افزایش اختیارات نیروی انتظامی و باتري قضاییه تصویب انجام بده؛ حكماً به مقصد دیدگاه قانونی هرفردی را سوا اعمال قصور نمی جريان به مقصد محاکم قضایی احضارکرد، بنابراین برهمین تعداد سوا شکایت هیچ اطلاعاتی داخل سیستم نیروی انتظامی مندرج نمی شود؛ ازاین رو تعدادی كاربرد كره زمين بانک اطلاعاتی باید درهمه كنترات دادن ياس جدیدی تصویب شود.

اندام کمیسیون قضایی و حقوقی مقامر توسط اشاعت به مقصد اینکه درحال يگان نظامي شناسنامه ای تعدادی جمعناتمام مجرمان توسط محکومیت کیفری تشکیل انجام خواهد شد، قول: توسط تشکیل شناسنامه کیفری پیمان  محکومیت تنها منحصر ساختن معين انجام خواهد شد، اما بهتراست که پیمان را به مقصد لبيك ای درکشور مهيا انجام بده که بانک اطلاعاتی زیرمجموعه باتري قضاییه نیز ایجاد شود؛ کمک سوا ابجاد یک بانک اطلاعاتی قوی نمی جريان كره زمين افزایش مقیاس قصور درجامعه خودداری انجام بده، یا اینکه داخل ناپاکی قصور زدایی را داخل دستورکار آرامش طلب انصاف.

دو یا سه وزیر ممکن است از مجلس رأی اعتماد نگیرند


با انجام مراسم قسامه در مجلس شورای اسلامی، امروز دومین روز آغاز به کار دولت است و رئیس جمهور نیز از روز گذشته، رسما دوازدهمین رئیس دولت کشور به شمار می آید.

به گزارش «تابناک»؛ حسن روحانی باید در نخستین اقدام خود در دولت، گزینه‌های پیشنهادی را برای هجده وزارت‌خانه تقدیم مجلس کند تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی وی برای تصدی وزارت خانه های دولت جهت تعیین و تکلیف کابینه دوازدهم اقدام نمایند.

بنابراین، بر پایه گفته معاون اول رئیس جمهور، قرار است، حسن روحانی، سه شنبه و در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، اسامی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم را تقدیم هیأت رئیسه محترم کند؛ هر چند رئیس جمهور فرصت دو هفته ای برای انتخاب اعضای کابینه دارد، گویا ترکیب کابینه برای روحانی مسجل شده و وی تصمیم دارد، هر چه زودتر کار دولت دوازدهم را آغاز کند.

رئیس جمهور دو هفته برای انتخاب اعضای کابینه فرصت دارد

طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس، رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف کتباً اسامی هیأت وزیران را به همراه شرح حال هر یک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می‏‌کند و رئیس مجلس مکلف است در اولین فرصت در جلسه علنی، وصول معرفی‏ نامه وزیران را اعلام و پس از قرائت دستور تکثیر آن را صادر کند.

با این حال، به نظر می رسد، رئیس جمهور تصمیم گرفته است تا این زمان را به جلو اندازد و از  حداکثر زمان چهار ساله خود برای اداره کشور بهره ببرد.

فرصت یک هفته ای مجلس برای بررسی افراد کابینه

پس از آنکه رئیس دولت اسامی را تقدیم هیأت رئیسه کرد، بنا بر ماده ۲۰۵، آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان یک هفته فرصت دارند تا به بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت بپردازند. پس از آن باید صلاحیت افراد در جلسه علنی مجلس مورد بررسی موافقان و مخالفان قرار گیرد، أخذ رأی اعتماد برای هیأت وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی خواهد بود و طبق این ماده با پیشنهاد رئیس و تصویب مجلس، جلسات صبح و بعدازظهر برگزار می شود.

در ماده ۲۰۶ آیین‌نامه هم آمده که قبل از تشکیل اولین جلسه بررسی برنامه‌های دولت و أخذ رأی اعتماد هیأت وزیران، نمایندگان مخالف و موافق برنامه، خط مشی و اصول کلی و ترکیب هیأت وزیران و نیز نمایندگان مخالف و موافق هر یک از وزیران به تفکیک برنامه و هر وزیر در برگه‏ های جداگانه یا دستگاه الکترونیک ثبت نام می‌کنند.

همچنین هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهند. در شروع بحث در مورد هیأت وزیران، رئیس جمهور برنامه دولت را تشریح و ضمن معرفی وزیران از ترکیب هیأت وزیران دفاع خواهد کرد. پس از آن، مجلس بررسی برنامه دولت و ترکیب هیأت وزیران را با اظهارات پنج تن از نمایندگان مخالف و پنج نماینده موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای ۱۵ دقیقه انجام خواهد داد.

رئیس جمهور یا کسانی که او تعیین خواهد نمود به سؤالات و اظهارات مخالفان پاسخ می‌دهند. مجموع مدت نطق اولیه رئیس‌جمهور و دفاعیات اخیر، دو ساعت و نیم خواهد بود. در پی اظهارات و دفاعیات رئیس جمهور، مجلس شور در مورد برنامه‏‌ها و صلاحیت هر یک از وزیران را جداگانه آغاز خواهد کرد.

در مورد هر وزیر دو نماینده مخالف و دو نماینده موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و موافق که قبلا از طریق قرعه کشی انتخاب شده اند، هر یک برای پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت تا نظرات خود را بیان کنند. پس از آن، وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور سی دقیقه برای دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت.

بررسی صلاحیت بر پایه حروف الفبای خواهد بود

بحث و بررسی برای تک تک وزیران به ترتیب حروف الفبای وزارتخانه انجام می‏ گیرد. رئیس جمهور می‏ تواند در پایان و یکجا با استفاده از وقت وزیران از آنان دفاع کند. پس از آن رأی‏ گیری می شود و شمارش و اعلام نتیجه آرا. سؤالات کتبی نمایندگان در طول مدتی که برنامه دولت مطرح است، از طریق رئیس مجلس به رئیس جمهور یا وزیر مربوطه داده خواهد شد.

در صورتی که مجلس به یک یا چند وزیر اعتماد نکرد و یا وزیری برای وزارتخانه‌ای به هر دلیل انتخاب نشد، رئیس جمهور موظف است، بنا بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی، ظرف سه ماه فرد دیگری را برای أخذ رأی به مجلس معرفی کند. پس از آن نیز روال مانند گذشته خواهد بود و تمام مراحل باید بار دیگر تکرار و در نهایت یک تن به عنوان وزیر انتخاب شود.

بنابراین، تا هنگامی که برای وزارت خانه ای وزیر تعیین نشده باشد، این وزارت خانه توسط یک سرپرست که از سوی رئیس جمهور انتخاب می شود، مسئولیت وزارت خانه مربوطه را بر عهده خواهد گرفت.

اما و اگرهای کابینه دولت دوازدهم

هرچند روز گذشته رئیس جمهور در سخنان خود تلویحا از خواسته مردم در ترکیب کابینه جدید دفاع کرد و این اطمینان را داد که باید رنگ کابینه جدید از جنس خواسته مردم باشد، برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که شاید ترکیب جدید، خواسته اکثریت را تأمین نکند.

گفتنی است، برخی نمایندگان تأکید کرده اند، در صورتی که روحانی در انتخاب افراد خواسته اکثریت رأی دهنگان را تأمین نکند، امکان دارد، به برخی از اعضای کابینه در روز رأی اعتماد، رأی منفی دهند.

با این حال، باید منتظر ماند و دید، آیا رئیس جمهور روز سه شنبه اسامی افراد را به بهارستان خواهد برد و یا اینکه افراد منتخب روحانی، می توانند نظر اکثریت نمایندگان در مجلس را تأمین کند یا خیر؟!

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس