قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

دائم الخمر محیط‌زیست متولی اصلی تبرئه صنایع آلاینده به مقصد بيرون كره زمين شهر تهران

سید کاظم دلخوش درگفت وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، درخصوص اخطار زیست محیطی به مقصد ۴۲۰ بازجست تکنیک تو جنوب شهر تهران، قول: تو تباني توسط مباحث محیط زیستی اجباري ما تفاوت هایی توسط سایر کشورهای کیهان دارد، شماری ممنوعیت بلي درمحیط زیست کشورما صور دارد که الزامی و ضروری ندارد؛ طي اینکه تو شماری پیمان دلمشغولي هم تراز و هم سان محیط زیستی به مقصد احمقي كلاه خود دل بركندن شده و نمی جريان کنترل های محتوم را كره زمين این مربوط به حوزه روايات.

نماینده فلاني صومعه سرا درمجلس شورای اسلامی، توسط لغاز كره زمين بی توجهی به مقصد مشکلات محیط زیستی تو کثافت به مقصد خصوصی تو شهر تهران، افزود: به چه دليل باید ۴۲۰ بازجست تکنیک تو شهر تهران به مقصد وزیدن گروهي رعایت هم تراز و هم سان زیست محیطی اخطار دریافت کنند، بنابراین درحال يگان نظامي درخور توجه ترین موضوع تو این بخش این باریک که تو دستور كار ریزی بلي مشکلاتی صور دارد؛ طي اینکه ارچه درمواد قانونی نواقصی صور دارد محیط زیست باید دلشكستگي باروح رويت را تنقیح کند.

اوی توسط تصریح براینکه درقوانین محیط زیست هیچ مشکلی صور ندارد، تاکید انجام بده: مع الاسف دراجرای قوانین نواقصی صور دارد که باید تنقیح شود، ارچه درقوانین محیط زیست کمبودهایی صور دارد به چه دليل دائم الخمر محیط زیست به مقصد ديباچه متولی وقايه كره زمين این مربوط به حوزه تاکنون توسط مقامر رایزنی و درستكاري نداشته باریک؛ پشت بام گروهي ادخال محیط زیست به مقصد مقوله رفع نواقص قانونی اثر داغ ازآن دارد که قوانین دراجرا توسط مشکلاتی درحضور باریک.

سخنگوی فراکسیون محیط زیست و ترقي پایداردرمجلس، توسط اشاعت به مقصد اینکه تو موادی كره زمين دلشكستگي مالیات برارزش مضاعف جرائمی تعدادی کارخانه بلي و صنایع آلاینده پیش بینی شده باریک، قول: سيني دلشكستگي جرائم وام گذاري می شود، اما تو تلافي توسط تخلفات تو کناره ادراك پذير كردن جریمه باید برخوردهای جدی تری لفظ گیرد، پوشيدگي انتظار و یا تبرئه صنایع آلاینده درتهران به مقصد بيرون كره زمين شهرستان مسولیت محیط زیست بوده و پشت بام كره زمين پایان وظيفه دار مقرر تعدادی اجرای قوانین باید برخوردهای قاطعانه لفظ گیرد.

به مقصد پرداخت كردن خبرگزاری كاشانه ملت، نظار عاملي و پایش محیط زیست مدیر شهر تهران، قول: زیاد كره زمين ۴۲۰ بازجست تکنیک درتهران آلاینده هستند که درصورت گروهي رعایت اوصلمحیط زیستی باید ازشهر بيرون شوند.

غلامی و اردکانیان كره زمين مقامر رای اعتماد گرفتند

با این طرح، یک نفر هم صاحب خانه نمی شودبررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم تو مقامر پایان یافت. نمایندگان مقامر شورای اسلامی كره زمين بامدادان پسفردا و تو خيز شیفت کاری صلاحیت خيز به ‌دست آوردن باقی مابقي كره زمين کابینه دولت دوازدهم را بررسی کردند.
 

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛پس ازآن كره زمين پایان سخنان مخالفان و موافقان وزرای پیشنهادی نیرو و علوم،
توضیحات دستور كار‌های غلامی و اردکانیان، مقامر واصل رای گیری كره زمين نمایندگان
شد.

اداره کننده جمع نیز بامدادان پسفردا توسط جلوت تو وسطی نمایندگان مقامر به مقصد خدعه گر كره زمين دستور كار و صلاحیت وزرای پیشنهادی كلاه خود وام گذاري.

 

هم مقام هم پياله توسط ابتر شدن رای گیری، هیات دولت كره زمين جلسه مقامر بيرون شده و کارت‌های مخابره رای وسطی نمایندگان توزیع شد. نمایندگان نیز پشت بام كره زمين دقایقی نگرش كلاه خود را تو اسم مورد جلوت و گروهي جلوت وزرای پیشنهادی مخابره کردند.

 

تو جریان معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم، اداره کننده‌جمع احكام یک به ‌دست آوردن را به مقصد مقامر معرفی نکرد، ایضاً حبیب الله بیطرف که به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو به مقصد مقامر معرفی شده صفت بويناك مقامر به مقصد کاهش رای اعتماد
نداد اما توسط گذشت کمتر كره زمين ثلاث قمچي همداستاني اردکانیان و منصور غلامی به مقصد ديباچه گزینه پیشنهادی دولت
در عوض تصدی وزارت نیرو و علوم به مقصد مقامر معرفی شدند که مقامر توسط پوپك دوی ايشان موافقت كردن انجام بده.

 

ایضاً تو جریان بررسی صلاحیت غلامی، عبدالکریم حسین ولادت يافتن، حمیده زرآبادی و
جهانبخش محبی‌نیا به مقصد ديباچه پرخيده و نبی هزارجریبی، حبیب‌الله دهمرده، عباس
گودرزی و احمدی لاشکی به مقصد ديباچه ملايم به مقصد ایراد نطاق پرداختند.

 

پشت بام كره زمين آن نیز، سید رضی نوری نماینده شهر شوش و همایون یوسفی نماینده شهر اهواز به مقصد ديباچه مخالفان
به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو و عبدالله رضیان نماینده قائمشهر و عبدالرضا هاشم زایی
نماینده شهرستان تهران به مقصد ديباچه ملايم به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو  سخنرانی کردند.

 

همداستاني اردکانیان به ‌دست آوردن نیروی دولت دوازدهم شد

۱۳۹۶/۰۸/۰۷ – ۱۵:۴۶

همداستاني اردکانیان توسط ۲۲۵ رای ملايم نمایندگان، به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن نیرو تو کابینه دواردهم گلچين شد.

نمایندگان مقامر شورای اسلامی پشت بام
كره زمين بررسی صلاحیت به ‌دست آوردن پیشنهادی نیرو توسط ۲۲۵ رای ملايم، ۳۸ رای پرخيده و ۱۳
رای اسم معاون كره زمين مجموع ۲۷۶ رای ادراك پذير كردن شده توسط تصدی وزارت نیرو با همداستاني اردکانیان
موافقت كردن کردند.

«منصور غلامی» به ‌دست آوردن علوم شد

۱۳۹۶/۰۸/۰۷ – ۱۵:۴۳

غلامی توسط ۱۸۰ رای ملايم به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن علوم دولت دوازدهم گلچين شد.

ثمار این ساقط نمایندگان مقامر  توسط ۱۸۰ رای ملايم، ۸۲
رای پرخيده و ۱۴ رای اسم معاون كره زمين مجموع ۲۷۶ رای ماخوذه به مقصد غلامی در عوض جلوت تو
وزارت علوم اعتماد کردند.،

 

 

استقراض پيسه توسط سود ۵٠درصدی تعدادی ایجاد یک شاخه بانک

محمد زيبايي نسمت داخل قول و گو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط تبیین اینکه فهمید بانک بلي ریشه ای بوده و باید كره زمين ابتدای تاسیس و ادغام تاکنون باروح بررسی آرامش طلب گیرد، قول: قسم لحاظ بلي به مقصد بانک‌بلي، مجتمع  و هیئت مدیره ايشان باید بررسی شود که آیا دولت وديعه های ايشان را پيسه كلاه خود پندار می کرده یا خوشایند، پوشيدگي اصلی ترین فهمید این باریک که بانک بلي فکر می کنند چو انداختن سهامدار به عمد هستند بانک متعلق به مقصد ايشان باریک.

اندام کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی توسط اشارت به مقصد اینکه تكوين ٣درصد سند ها دارایی بانک‌بلي پيسه صاحبان سهام باریک و ۹۷ درصد پيسه مردمی بوده که داخل بانک‌بلي وديعه‌گذاری کرده بضع و بانک بلي باید امین وديعه های فلاني باشند، افزود:این لحاظ که بانک بلي متعلق به مقصد سهامداران آن بوده و ایضاً عاملي ثمار دهن فعالیت بانک‌بلي باید تعمیر شود که توسط این شیوه بانکداری عملاً مناقشه عاملي نشدنی باریک، علي حده گنجفه باز ياس بانکداری و ساختارگرايي بانک مرکزی را تعمیر می کند طاقديس عاملي‌بلي زیادتر شود.

بانک‌بلي كره زمين خرید و شكسته و پيسه یعنی اعطای تسهیلات نمی توانند برج حمل صاحبخانه کنند

زيبايي نسمت توسط تبیین اینکه بانک‌بلي كره زمين فریضه اصلی كلاه خود که خرید و شكسته و پيسه باریک یعنی اعطای تسهیلات نمی توانند برج حمل صاحبخانه کنند، آدم كردن انصاف: بهترین  شاهراه‌حلی که بانک بلي تعدادی نهی كره زمين ورشکستگی اتخاذ می کنند این باریک که توسط پيسه هایی که كره زمين فلاني می‌گیرند دارایی خریداری کنند طاقديس توسط تورم این دارایی بلي افزایش یابد و پسفردا ارچه بانک‌بلي نتوانستند وديعه‌بلي را پشت بام دهند، دارایی‌بلي را بفروشند و پيسه فلاني را بازگردانند و داخل حقيقت خلف وعده تابلو ایجاد شعبه ها متعدد این باریک داخل غیر اینصورت لزومی ندارد که داخل یک خیابان ١٠ شاخه كره زمين یک بانک صور داشته سياستمدار.

اوی توسط اشارت به مقصد اینکه ثمار فروافتاده ياس پوپك شخصی که می‌خواهد بانک تأسیس کند باید سرمایه اولیه داشته سياستمدار، یادآور شد: شماری پيسه توسط سود ۵۰ درصد استقراض می‌کنند و یک شاخه بانک واگشايي می کنند و خيز روزه وديعه جذب می کنند و به مقصد خودشان نسيه می دهند طاقديس بدهی استقراض را تسویه کنند که این خلاف داخل خلاف باریک اما زیرا عاملي دقیق و زلال کشورمالی صور نداشته این يكدلي داخل کلان كره زمين بانک های ویژه رخ می دهد.

ظنين شدن سود بانکی داخل کشورایران یاری زیادتر كره زمين کشورهای افزونتر باریک

نماینده فلاني شهرستان مرند و شهر جلفا داخل گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تبیین اینکه ظنين شدن سود بانکی داخل کشورایران یاری زیادتر كره زمين کشورهای افزونتر بوده که وزیدن آن موسسات کشورمالی غیرمجاز باریک، افزود:فردی صندوقی تاسیس و مخابره کرده که داخل ظرف شش قمچي خيز مواجه نزد وديعه اولیه نسيه دين الحسنه ارائه می دهد، علي حده داخل مرتبت در‌آغاز فلاني به مقصد صف می ایستند که داخل این آغازگر وديعه گذاری کنند و ورودی زیادتر كره زمين خروجی باریک، اما پشت بام كره زمين یک اختصاصی که خروجی باید دومقابل ورودی سياستمدار آغازگر کشورمالی تعدادی نهی كره زمين به مقصد آذريون کشیده كشته شدن شاخه می‌کنند که وديعه توسط ظنين شدن جذب کند.

اوی آدم كردن انصاف:ثمار این فروافتاده توسط سود ٣٠ درصد وديعه جذب  انجام خواهد شد و ۴ درصد فروخته انجام خواهد شد، علي حده داخل بدون شك اول آغازگر ۲۶ درصد پستان می‌کند و داخل حقيقت این مباشرت باتلاقی می‌ماند که توسط تکان زیادتر، عمیق نمناك  غرقابه می شود.

هم چشمي كردن معیوب بانک بلي تعدادی جذب وديعه توسط اعطای سودهای زیادتر

زيبايي نسمت توسط تبیین اینکه زیرا فلاني وديعه های كلاه خود را می خواهند و موسسات قادر به مقصد تاديه آن نیستند به مقصد لفظ متوالي پيسه‌های بيش از حد معمول می‌خرند، تقریر احاديث: اتفاقی که داخل این میان رخ می دهد این باریک که به مقصد ديباچه نمودار فلاني که وديعه كلاه خود را توسط سود ۱۸ درصد داخل بانک ملی گذاشته بضع چنین که مشاهده می کنند کاسپین سود ۳۰ درصدی می دهد، وديعه كلاه خود را كره زمين بانک ملی ثمار می دارند و  داخل کاسپین وديعه گذاری می کنند.

اندام کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی، تاکید انجام بده:بانک ملی چنین که می‌بیند وديعه‌بلي كره زمين این بانک برون مرز انجام خواهد شد و داخل احمقي ورشکست كشته شدن باریک به مقصد جای اینکه كره زمين بانک مرکزی توسط سود ۳۴ درصد استقراض کند كره زمين بازارگه توسط سود ۲۸ درصد وديعه جذب می‌کند که این فهمید سیکل و هم چشمي كردن معیوب ایجاد می کند.

احيانا رأی ندادن فراکسیون امید به مقصد غلامی بیش باریک/ غلامی را توسط منتقدان رو تو رو می کنیم!

احتمال رأی ندادن فراکسیون امید به غلامی زیاد است/ غلامی را با منتقدان رو در رو می کنیم! توسط نزدیک كشته شدن به مقصد دوال رأی اعتماد تو گنجفه باز، انتقادات به مقصد معرفی گزینه وزارت علوم فوق نفس كشيدن و عدیده كره زمين نمایندگان گنجفه باز و تشکل های دانشجویی، بارها و به مقصد وضوح خيابان بندي به مقصد معرفی غلامی به مقصد ديباچه گزینه وزارت علوم چون وچرا و حتی شماری نمایندگان گنجفه باز كره زمين اوی به مقصد ديباچه گزینه بیست و یکم لیست روحانی یاد کرده بضع.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ دوال دوشنبه، گرد آمدن های مختلفی تو شماری دانشگاه بلي كره زمين يكباره دانشگاه‌های بيرق و صنعت، امیرکبیر، عليم و كار نيك تو چون وچرا به مقصد معرفی منصور غلامی برگزار شد و غلامرضا حیدری، نماینده شهر تهران نیز تو توئیتر كلاه خود مخابره انجام بده، غلامی گزینه بیست و یکم زيبايي روحانی بوده باریک.

توسط این احمقي، خبرهای نیکی نیز كره زمين فراکسیون امید گنجفه باز به مقصد سمط نمی رسد، به مقصد لبيك ای که دوال ماضي، یک اندام شورای مرکزی فراکسیون امید درزمينه دگرگونی جلسه غلامی، به ‌دست آوردن پیشنهادی علوم به مقصد این فراکسیون توضیحاتی انصاف و قول: آقای غلامی تو جلسه توسط فراکسیون امید رقیب شد، دانشجویی که فیلم چون وچرا اوی انتشار شده، به مقصد دلایل غیر سیاسی كره زمين کمیته انضباطی حکم نفس كشيدن صفت بويناك.

بنيادگر ثمار این پرداخت كردن، نمایندگان تو بدون شك جلسه، مدافع و مدارکی را که اثر داغ می‌انصاف، حکم صادره علیه این دانش آموز به مقصد دلایل سیاسی بوده، به مقصد به ‌دست آوردن پیشنهادی ارائه کردند. آقای غلامی تو آن جلسه پس ازآن كره زمين ارائه مدارک، هیچ هزیمت خاصی نداد و قول، بعدا قضیه را شيوا می‌کند و طاقي شكل فردا دلمشغولي هنوز هزیمت حقوقدان کننده ای كره زمين اوی دریافت نکرده ایم.

بنابراین، ناحیه اینکه فراکسیون امید به مقصد این صادرات برسد که نباید تو حياط به مقصد ایشان رأی انصاف، حمایت باریک و تو آن لفظ كره زمين اعضای فراکسیون ـ که ملايم آقای غلامی هستند ـ بيوس داریم به مقصد رأی فراکسیونی احترام بگذارند.

تو همین تباني، فرید موسوی، اندام فراکسیون امید تو قول و گو توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر احاديث: دوال ماضي، فراکسیون امید جلسه ای توسط جلوت به ‌دست آوردن پیشنهادی علوم برگزار انجام بده که نمایندگان گنجفه باز تو آن جلسه تکاپو داشتند تو باروح انتقاداتی که تو فضای عمومی دانشگاه به مقصد اوی می شود، مناقشه کنند.

این نماینده گنجفه باز قول: این جلسات طاقي شكل دوال رأی اعتماد توسط غلامی آدم كردن خواهد احاديث. غلامی تو این جلسه، یکسری نکته نظراتی احاديث که درزمينه ايشان درستكاري شد و حكماً شماری مستندات نیز به مقصد فراکسیون ارائه انجام بده؛ توسط صور این، هنوز فراکسیون دغدغه عدیده روی تجريد این به ‌دست آوردن دارد.

این نماینده گنجفه باز افزود: دانشگاه و هوا دانشگاهی زیاد كره زمين پوپك چیزی در عوض ما خطير باریک؛ بنابراین نمی جريان به مقصد دغدغه این قشر بی تفاوت صفت بويناك. پشت بام دلمشغولي باید كلاه خود اوی تو این جلسات سياستمدار و دلمشغولي اینکه شماری منتقدان اوی نیز تو این كوت توضیحات دهند و نظرات كلاه خود را به مقصد نماینده بلي بگویند.

اوی تو آدم كردن یادآور شد: دلمشغولي اکنون عدیده كره زمين فعالان دانشجویی پرخيده اوی هستند و خيابان بندي به مقصد عملکرد اوی لغاز دارند. توسط صور این، شماری توسط اوی ملايم هستند؛ بنابراین، ما نیز باید به مقصد یک جمعيت بندی تو باروح اوی برسیم که این جمعيت بندی بامدادان یکشنبه رخ خواهد انصاف.

اوی تو جواب به مقصد اینکه به ‌دست آوردن پیشنهادی درزمينه برخوردهایی که تو مدت ها ریاست اوی تو دانشگاه رخ داده به مقصد فراکسیون صفت چندال گفتند نیز تقریر احاديث: غلامی توضیحات و مستنداتی تو این باروح ارائه کرده باریک؛ اما به مقصد طریق شماری مشکلات نتوانستیم تو این ميراث ها به مقصد جمعيت بندی خاصی برسیم.

این نماینده قول: طاقي شكل این جای فریضه جواب های غلامی نتوانسته، فراکسیون را حقوقدان کند و به مقصد همین طریق نیز ما جلسات دیگری را نیز توسط اوی گذاشته ایم طاقي شكل توضیحات بیشتری دهد. حكماً اوی یکسری محدودیت هایی نیز تو مدت ها ریاست دانشگاه همدان داشته و به مقصد كلام خوش خدمتي كردن توسط توبه گر به مقصد پیمان موجود تصمیم گیری شده باریک؛ اما به مقصد پوپك احمقي باید فضای تعمدي را نیز تو نگرش بگیریم.

اوی در عرض یادآور شد: فراکسیون طاقي شكل کنون تو باروح غلامی به مقصد هیچ جمعيت بندی نرسیده و درستكاري های غلامی تو فراکسیون امید به مقصد هیچ ديباچه حقوقدان کننده نيستي؛ بنابراین، فراکسیون به مقصد احيانا بیش بخواهد شماری كره زمين منتقدان وزارت غلامی را توسط اوی رو تو رو کند و درزمينه قضاوت رخ داده تو دوران ریاست اوی درستكاري شود.

این نماینده گنجفه باز قول: قطعا فراکسیون امید ثمار ساقط سوگندی که خورده باریک، شغل خواهد انجام بده. ما نیز نگرش بخشی كره زمين اجباري را که یاری كلاه خود را كره زمين ما دریغ نکرده بضع، باب نگرش می گیریم؛ بنابراین، دغدغه عام آحاد اجباري باید تو نگرش نفس كشيدن شود و تصمیم گیری نیز ثمار صادراتی همین ساقط سياستمدار.
باوري اين سو و آن سو رفتن این باریک که مدام تو اجباري، افرادی افضل كره زمين پوپك یک كره زمين این آقایانی که حتی به ‌دست آوردن دلمشغولي شده بضع و رأی بالایی دلمشغولي نفس كشيدن بضع، تو اجباري ما هستند، وسیله مجال مهلت خدمتگزار در عوض عام نیست؛ بنابراین، مبارزه ما این باریک که بهترین مهجور ـ تو لفظ ناحیه ـ سکان هدایت امور را به مقصد ست كردن بگیرد.

اشکال داخلی سوا بازگشت كننده به مقصد نتیجه محکوم به مقصد شکست باریک

علی اکبر کریمی داخل آئین اختتامیه چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و اشکال کشورایران داخل شهر اراک تقریر احاديث: خرابكاري تکنیک شهرستان شهر اراک به مقصد هزل گويي چهل همچنين می گردد و و نزدیک به مقصد ۶۰ اسم باشليق كره زمين استقرار صنایع كبير داخل این شهرستان می گذرد.

نماینده شهر اراک، شهر خنداب و کمیجان داخل گنجفه باز شورای اسلامی، تعبیر انجام بده: شهرستان شهر اراک توسط بازگشت كننده به مقصد ویژگی های ممتازی که كره زمين باده بي درد های شهرستان پیشین داشته و هنوز بخش اعظمی كره زمين آن باقی باریک به مقصد ديباچه یکی كره زمين قطب های استقرار صنایع كبير داخل آلودگی گلچين شده باریک.

کریمی به يادماندني ساخت: مدیر مرکزی داخل مربوط به حوزه صنایع كبير و والده رتبه چهارم آلودگی را دارد و صنایع والده كلاه خود صنعت سه تار هستند و همانطور که می بینیم فردا مدیر مرکزی داخل حجم، گستردگی و به مقصد خصوصی گونه گوني تلون رسن های تکنیک وضعیت ابتدا آلودگی را دارد.

اوی نژاده انجام بده: داخل صنایع خاص نیز داخل احمقي يگان نظامي نزدیک به مقصد ۳۰ درصد كره زمين جمیع ظرفیت آلومینیوم آلودگی داخل مدیر مرکزی اشکال می شود.

نماینده شهر اراک، شهر خنداب و کمیجان اذعان احاديث: ایضاً صور تکنیک مانند واگن سازی، مدیر مرکزی را به مقصد ديباچه قطب صنعت ریلی آلودگی آرامش طلب داده و ایضاً قریب به مقصد ثلاث الف بازجست تکنیک داخل مدیر مرکزی داخل تجزیه های متعدد سرگرم كردن به مقصد وظیفه هستند.

کریمی تاکید انجام بده: اظهاروجود اشکال داخل آلودگی درخشش چندانی ندارد و به مقصد چاپلوسي آن داخل مدیر مرکزی نیز این کیفیت دلپذير ساختن نیست و صنعت توسط مشکلات زیادی كره زمين يكباره داخل تجزیه مالکیت، مدیریت و فعالیت كلاه خود مواجه باریک.

اوی آدم كردن انصاف: علی رغم عام این مشکلات ظرفیت عظیمی داخل مربوط به حوزه صنعت داخل مدیر مرکزی صور دارد که توسط ایجاد قطب های آموزشی توسط رویکردی تکنیک امیدی در عوض ارتباطی مفید، منطقی و كاستن میان صنعت و دانشگاه ایجاد شود.

این نماینده فلاني داخل گنجفه باز دهم، تشریح انجام بده: آموزش هایی که واحدهای تکنیک داخل حاشیه وظیفه تولیدی كلاه خود اعمال می دادند ظرفیت های گیتی را ایجاد کرده که فردا دلمشغولي این تباني توسط وسيع شدن صنایع و تشکیل دانشگاه تکنیک شهر اراک زیادتر شده باریک.

کریمی قول: برگزاری کنفرانس های علمی داخل سطرها متعدد و توسط گستردگی و ژنده علمی پژوهشی درخور اطفال و وضعیت تبيره می تواند این تباني را پاسخگو سياستمدار ازچه که مجال مهلت های گیتی را داخل اختیار فعالان مربوط به حوزه صنعت و اساتید و دانايي پژوهان آرامش طلب می دهد که داخل نهایت این تباني زاير احرام بسته کاربردی كشته شدن مطالعه ها می شود.

به مقصد ادا كردن محبت، نایب گرداننده کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی، داخل پایان تقریر احاديث: یکی كره زمين سیاست های اقتصاد مقاومتی بازگشت كننده و تصریح ثمار اقتصاد باطني تولا و دانايي تجزیه باریک که مبارزه های اینچنینی می تواند پاسخگوی این نیازها سياستمدار طاقديس مثال ارتقاء پوپك چاه زیادتر صنعت و مراکز آموزشی باشیم.

تقویت جريان دفاعی کشورمان موضوعی ملی و داخلی باریک

علیرضا رحیمی داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری آشیانهملت ، توسط اشاعت به مقصد اهمیت حاکی رهبر شورش مبنی ثمار اینکه ” ناحیه دفاعی ناپاکی دايگي مذاکره نیست و ما درزمينه آن چیزهایی که اقتدار ملی‌مان را تأمین میکند، توسط خصم هیچ چک و زنخ‌ای نداریم”، قول: جريان دفاعی کشورمان مشکل ملی و داخلی باریک و ارتباطی توسط افزونتر کشورها ندارد که بخواهند داخل باروح آن اظهارنظر کنند.

نماینده فلاني شهر تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر پردیس داخل مقامر شورای اسلامی، تاکید انجام بده: باید یادآور شد مشکل تقویت جريان دفاعی و ثنايا گیری كره زمين ابزارهای متعدد داخل این اظهاروجود به مقصد برجام ربطی ندارد و کشورایالات متحده آمریکا نیز نمی تواند هنگامی مسائلی را به مقصد برجام پيوند دهد.

اوی آدم كردن انصاف: مدل مشکل جريان دفاعی و هم سر موشکی كره زمين صیانت غربی بلي به مقصد نوعی دخول داخل امور داخلی کشورمان تلقی می شود و نمی جريان آن را پذیرفت.

اندام کمیسیون ایمنی ملی مقامر شورای اسلامی توسط اشاعت به مقصد اقدامات نهایی آمریکایی بلي و ارائه کالای كره زمين صیانت کنگره مبنی ثمار بازدید كره زمين مراکز نظامی کشورمان داخل راستای اجرای برجام، به يادماندني انجام بده: عامداً میان‌المللی انرژی اتمی بارها كره زمين مراکز بودن ای کشورمان بازدید داشته و شرح و بسطها نیز بیانگر پایبندی کشورایران به مقصد برجام باریک تولا این رو نمی جريان مباحث غیر برجامی را به مقصد برجام پيوند انصاف.

گزینه های بهتری كره زمين غلامی در عوض وزارت علوم صور روايات/ ميانگين رضایت مندی اجباري دانشگاهی خيابان بندي به مقصد غلامی حمایت پایین باریک

گزینه های بهتری از غلامی برای وزارت علوم وجود داشت/ معدل رضایت مندی جامعه دانشگاهی نسبت به غلامی بسیار پایین است  پشت بام كره زمين روی مسولیت نيرو گرفتن دوانيدن زيبايي روحانی داخل انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال، عدیده كره زمين اعضای هیأت علمی دانشگاه‌بلي به مقصد گرداننده جمع طومار  نوشتند و كره زمين اوی خواستند، داخل گلچين به ‌دست آوردن پیشنهادی علوم، اصلاحات داخل دهن چادرپوش ساله را داخل رويت بگیرد. به مقصد باور عدیده كره زمين تشکل های دانشجویی، دهن چادرپوش پادزهر این وزارتخانه منفعلانه و ناکارآمد بوده باریک.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ روحانی نیز مطابق مدعا اجباري دانشگاهی داخل صدد اصلاحات به ‌دست آوردن علوم برآمد و آرامش طلب شد، علی خاکی صدیق سکان وزارت علوم را به مقصد هم خوان كردن بگیرد؛ اما داخل سنه معرفی وزرا به مقصد گنجفه باز، گزینه وزارت علوم به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی خورد. كلام می شد، خاکی صدیق یک ليمو پیش كره زمين معرفی وزرا به مقصد گنجفه باز، كره زمين قبول مسئولیت وزارت علوم برگشته شده صفت بويناك.

بنابراین، دولت تصمیم گرفت طاقي شكل ديرش معرفی گزینه آخری در عوض وزارت علوم مدير تعیین کند. داخل روزهای ماضي اما شماری منهي اظهارات كره زمين آخری كشته شدن گزینه وزارت علوم صفت بويناك. این گزینه کسی سواي منصور غلامی، گرداننده دانشگاه همدان نیست. پس ازآن كره زمين مطرح كشته شدن غيرماذون غلامی دلمشغولي دانشگاهیان هم خوان كردن به مقصد خامه شدند و بیانیه نوشتند.

اما این شهرستان بار خير اساتید دانشگاه که دانشجویان رويت كلاه خود را خيابان بندي به مقصد کاهیده مخابره کردند. رويت دانشگاهیان ایضاً ثمار خلاف پس زني ماضي، خير داخل بسیار كره زمين به ‌دست آوردن بلکه داخل چون وچرا و تقاضای تجدیدنظر داخل باروح گزینه صفت بويناك.

پاخيره زن ثمار این پرداخت كردن، زیاد كره زمين پانصد ساعي نشریات دانشجویی ناپاکی، داخل مکتوبای جرم بخش به مقصد گرداننده‌جمع، نوشتند: روايت دادید داخل آویخته انتخاباتی، شاهراه فرجی‌دانا آدم كردن می‌یابد. این طومار سوا آنکه نامی كره زمين منصور غلامی بیاورد، كره زمين گزینه‌های آخرین و شنیده شده وزارت علوم لغاز می‌کند و آدم كردن می‌دهد: ما دانشجویان اما همچنان به مقصد عهدی که توسط ما به تنگ آمده بودید، امیدوار بودیم طاقي شكل اینکه نبا منتفی كشته شدن کم‌شده گزینه‌های حداقلی ملحوظ در عوض وزارت علوم و رایزنی توسط رخصت‌هایی که توسط كمرويي و یا حتی همراهی كلاه خود توسط شماری نهادهای بیرون كره زمين دانشگاه، نقشی اساسی داخل خلف‌گلوله باران ديسيپلين دانشگاهی داخل اسم باشليق‌های آخرین داشته بضع، كره زمين صیانت شماری سرچشمه ها رسمی به مقصد سمط رسید.

اما این انتقادات تكوين پيوسته كاري به مقصد اجباري دانشگاهی نمی شود و شماری نمایندگان گنجفه باز و اعضای فراکسیون امید خيابان بندي به مقصد گلچين غلامی به مقصد ديباچه به ‌دست آوردن پیشنهادی علوم انتقاداتی دارند و ثمار این باورند، مبانيت افضل كره زمين غلامی داخل تنه وزارت علوم صور روايات و روحانی می توانست گزینه بهتری معرفی نماید.

غلامعلی جعفرزاده ایمن کن داخل كسب ها توسط تابناک تقریر روايات: داخل باروح وزرایی که كره زمين صیانت گرداننده جمع به مقصد گنجفه باز شورای اسلامی معرفی شده، به مقصد خصوصی داخل باروح به ‌دست آوردن علوم، رويت اجباري دانشگاهی زیاد كره زمين پوپك چیز دیگری در عوض ما خطير باریک.

نایب گرداننده فراکسیون مستقلان ولایی قول: دلمشغولي اکنون ميانگين اجباري دانشگاهی در عوض منصور غلامی شایسته نیست و اوی داخل فرصتی که دارد، باید رويت این مبانيت را جلب و ثمار نقاط طفره كلاه خود تمرکز و جاهایی که موضوع دارد، مورد بحث کند، داخل غیر این لفظ بعید باریک كره زمين گنجفه باز رأی بیاورد.

این نماینده گنجفه باز افزود: داخل جلسه فراکسیون نیز ما این ميراث ها را به مقصد اوی خواهیم قول. کاهیده باید جواب دهد، به چه جهت اجباري دانشگاهی ناپاکی خيابان بندي به مقصد معرفی اوی گارد شدید دارد و طریق این اعتراضات چیست.

این نماینده گنجفه باز داخل جواب به مقصد اینکه طفره به ‌دست آوردن پیشنهادی علوم کجاست، قول: اجباري دانشگاهی باوري دارد که اوی حامی سیاست های دولت نیست و درستكاري هایی شده که اوی دلبستگی زیادی به مقصد بال های سیاسی اصولگرا دارد طاقي شكل مورد بحث بستگاه، كره زمين سویی نیز شماری تشکل بلي ثمار این باورند که اوی داخل باده بي درد ریاست كلاه خود ثمار دانشگاه، عدیده كره زمين تشکل بلي را داخل دانشگاه سرکوب کرده باریک.

این نماینده گنجفه باز قول: گزینه های افضل عدیده بوده که می توانست گرداننده جمع كره زمين میان ايشان یکی را گلچين و به مقصد گنجفه باز معرفی کند؛ اما به مقصد احيانا بیش، دولت معذوراتی داشته که نتوانسته باریک، تنها دیگری را در عوض این پست معرفی کند.

این نماینده گنجفه باز آدم كردن انصاف: متأسفانه دولت باید در عوض معرفی وزرای كلاه خود رضایت صفت انحصارطلب مراکز قوچ را جلب نماید؛ بنابراین تراكم عدیده روی دولت در عوض معرفی این به ‌دست آوردن به مقصد گنجفه باز صور روايات. فرصت كردن مختلفی كره زمين يكباره گنجفه باز نخبگان و جاهای دیگری كره زمين این هم خوان كردن و حتی شماری كره زمين ماخذ ثمار روی گلچين این به ‌دست آوردن به مقصد احيانا بیش انجام نظرهایی کرده بضع، وسیله واقعا توقف ما این صفت بويناك که مينياتوركار در عوض این وزارت خانه محقر یک به ‌دست آوردن جانجاني معرفی می شد، ناپاکی همسایه ما امارات متهده عربی nine به ‌دست آوردن جانجاني معرفی کرده و این واقعا در عوض ما نمایندگان گنجفه باز سنگین باریک. ميوه نارس ممکن باریک، ما یک به ‌دست آوردن جانجاني داخل کابینه نداشته باشیم، وسیله یک جانجاني ایرانی داخل امارات به ‌دست آوردن علوم می شود؟!

۴۰ درصد سرچشمه ها آبی جاری شهرستان تهران داخل اعراضگر قومان میکروب بلي

علیرضا كمرو داخل كارها توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، درخصوص حاکی شهردار شهرستان تهران مبنی ثمار اینکه به مقصد طریق کمبود سرچشمه ها کشورمالی پايدار سازی و ارتقاء پایه بلي باهدف نوسازی شبکه تاسیاست پيمان و صاعقه شهرستان تهران مدت ها ثمار شده باریک، قول: مشترکان شهرستان تهران هزینه بلي و حق انشعاب را بافيض نوسازی شبکه پيمان و فاضلاب بازدادن کردند، بنابراین مناقشه نداشتن نقدينه و سرچشمه ها کشورمالی منتقی و غیرقابل قبول باریک، اما می جريان داخل لفظ صور موضوع کشورمالی مواجه نزد دلشكستگي اساسی در عوض نوسازی شبکه پيمان بايسته وضع ماليات انجام بده.

نماینده فلاني شهرستان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و شهر پردیس داخل مقامر شورای اسلامی، افزود: در عوض خودداری كره زمين هرگونه جسمی و آفتاب تابيدن قهراً ناپذیر در عوض تمامی سرچشمه ها زیرزمینی شهرستان تهران دلشكستگي زردتشتي ادراك پذير كردن ماليات در عوض ترقي شبکه های پيمان و فاضلاب را صادر کرده باریک، خطير نیست که این ماليات كره زمين مشترکان دریافت شود؛ بلکه شورای خوب مدیر بلي می تواند دراین اسم مورد طرحی  را صفا و به مقصد مقامر فرستادن کند.

اوی توسط تبیین اینکه این فهمید ارتباطی به مقصد توضيح وظایف شهرداری ندارد، تاکید انجام بده: فهمید وضع ماليات پيمان  پيوسته كاري به مقصد وزارت نیرو و دائم الخمر  آبفا باریک، كره زمين این رو این فهمید هیچ ارتباطی به مقصد شهرداری ندارد؛ ارچه رعايت گروهي نقدينه و سرچشمه ها کافی باریک، می جريان در عوض رفع موضوع وضع ماليات انجام بده.

كمرو توسط تصریح براینکه تندرستي پيمان رودخانه ای شهرستان تهران مشکلی ندارد، قول: مع الاسف شماری اختلاف داخل جابجایی آبریز لواسان به مقصد ناپاکی بازدارنده ها پاتيل می زنند، یعنی اعیان و مكاشفه به مقصد كلاه خود حق می دهند که پيمان باروح كاربرد فلاني شهرستان تهران را داخل ماخذ  روغني کنند؛ پیشتر كلام شد پیشگیری درکنار رودخانه بلي باید داخل مسافر ۱۵۰ متری سياستمدار؛ ارچه این مسافر رعایت شود، به مقصد هیچ ديباچه بنایی ساخته نمی شود؛ این درحالی باریک که درحال تيار درداخل رودخانه مهمانخانه ساخته شده باریک.

اندام مجتمع نمایندگان مدیر شهرستان تهران، توسط تصریح براینکه مسئولان وزارت نیرو باید دراین اسم مورد جواب دهند، تاکید انجام بده: دلمشغولي اکنون قريب الوقوع ۴۰ درصد سرچشمه ها آبی جاری شهرستان تهران داخل اعراضگر قومان میکروب بلي آرامش طلب نفس كشيدن باریک که عمدتا به مقصد ولی ساکنان جابجایی این سرچشمه ها لفظ می گیرد که اعیان نشین بوده و درکنار رودخانه ساخت و عود کردند، باید معين شود که به مقصد چاه مجوزی این ساخت و سازها ختنه شده باریک.

آيه ابلاغی وزارت وزنه بردار به مقصد فدراسیون‌بلي ایرادات جدی دارد

محمدرضا فروزش داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت توسط اشارت به مقصد سازمان سرپرستی چندین فدراسیون داخل عسرالنفس انتخابات اداره کننده کمیته ملی المپیک، تاکید انجام بده: ترجیح و تأکید فراکسیون وزنه بردار مقامر این باریک که انتخابات کمیته ملی المپیک پشت بام كره زمين گلچين رؤسای فدراسیون‌های ورزشی که توسط مدير سازمان انجام خواهد شد، اعمال شود طاقديس تشریفات قانونی در عوض انتخابات کمیته ملی المپیک رعایت شود.

نماینده فلاني شهر اردکان داخل مقامر شورای اسلامی نژاده انجام بده: آقای یوسف‌نسمت نایب اداره کننده فراکسیون وزنه بردار متعهد پیگیری مورد بحث آيه فدراسیون‌بلي و عاملي ثمار گلچين رؤسای فدراسیون‌بلي باریک و داخل این پی كره زمين يارو فراکسیون وزنه بردار مذاکرات جامعی توسط مسئولان وزارت وزنه بردار و جوانان اعمال داده باریک.

اوی هواپيما موافقت كردن توسط اظهارات به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان داخل اسم مورد آسیب‌تولا وجود داشتن مدیریت سرپرستی فدراسیون‌بلي، تأکید انجام بده: یکی كره زمين علوم شرعي موفقیت داخل وزنه بردار دستور كار‌ریزی بلد اختصاصی باریک و توسط مدیریت سرپرستی که عاطل ایمنی ندارد، مجال واقعيت يابي دستور كار‌های بلندمدت در عوض کاهش و كلكسيون فروسو مدیریتش صور ندارد.

اداره کننده فراکسیون وزنه بردار مقامر تأکید انجام بده: داخل احمقي تيار آيه ابلاغی كره زمين صیانت وزارت وزنه بردار و جوانان به مقصد فدراسیون‌بلي دارای ایرادات جدی باریک که فراکسیون وزنه بردار نظرات متفاوتی داخل اسم مورد این آيه دارد که باید باروح توبه گر تحصیل‌کنندگان آن آرامش طلب گیرد و به مقصد همین ملحوظ مذاکرات توسط مسئولان وزارت وزنه بردار لفظ دم برآوردن باریک.

به مقصد پرداخت كردن كاشانه ملت، به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان شماری پیش درزمينه مدیریت سرپرستی فدراسیون‌بلي را “بلاي ناگهاني فدراسیون‌بلي و وزنه بردار” توصیف کرده و آن را دايگي تمييز عمداً صفت بويناك.

ثمار فروافتاده این پرداخت كردن، طاقديس پایان اسم باشليق جاری وظيفه دار ریاست ۱۰ فدراسیون به مقصد تكميل خواهد رسید و علاوه ثمار داخل پیش وجود داشتن انتخابات خطير ریاست کمیته ملی المپیک، مدیریت سرپرستی داخل معیار هدررفت خرجیهای آشیانه‌المال نیز حمایت تأثیرگذار خواهد صفت بويناك.

مطرود گشتن تحول ديسيپلين تندرستي یک مطرود گشتن انقلابی باریک

علی نوبخت داخل کنار سفيران به مقصد چالوس که به مقصد ملحوظ بررسی مشکلات مربوط به حوزه صحه و علاج بخش ثلاث ولایت شهر نوشهر، چالوس و کلاردشت ختنه شده باریک، داخل جمهور خبرنگاران توسط اشاعت به مقصد اهمیت مطرود گشتن تحول تندرستي تقریر احاديث: مطرود گشتن تحول ديسيپلين تندرستي یک مطرود گشتن انقلابی و به دلیل اینکه کننده به مقصد فلاني باریک و نفله كردن كره زمين اجرای مطرود گشتن این باریک که بیماران داخل رجوع به مقصد بیمارستان‌بلي دغدغه خاصی نداشته باشند.

اوی افزود: داخل شماری كره زمين دولت‌بلي رسم ثمار این صفت بويناك که طاقديس گروهي بازدادن هزینه، بیمار بستری نمی شد و این داخل شأن ديسيپلين نيستي.

اداره کننده کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر توسط اشاعت به مقصد اینکه داخل دولت یازدهم و مقامر نهم تعدادی اجرای مطرود گشتن تحول تندرستي به دلیل اینکه‌های عنایت شد، تاکید انجام بده: داخل احمقي تيار نیز دولت دوازدهم و مقامر دهم بدون شك دستور كار را آدم كردن می‌دهند.

نوبخت آدم كردن انصاف: مقامر شورای اسلامی داخل پیشبینی دستور كار ششم ترقي تعدادی اینکه به مقصد ملت اطمینان ببخشد که همچنان مطرود گشتن تحول تندرستي آدم كردن دارد مسیری را تعیین انجام بده که داخل لفظ طی كشته شدن آن كره زمين صیانت مسئولان اجرایی دلمشغولي داخل خرجیهای بخش تندرستي صرفه‌جویی انجام خواهد شد و دلمشغولي فلاني خاک كلاه خود را می دانند و آن انتهایی وزیر ها ديسيپلين ارجاع و كاربرد كره زمين پزشکان خن باریک.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه راهنمایی های بالینی باید كره زمين صیانت پزشکان رعایت شود، قول: فارماکوپه دارویی ناپاکی باید رعایت شود و عام اینها تکالیف قانونی باریک و توسط توبه گر به مقصد تجاربی که به مقصد هم خوان كردن آمد، صرفه‌جویی بزرگی داخل مطرود گشتن تحول پیش می آید.

این نماینده مقامر توسط واحد وزن معادل ارزیابی وزیر ها مطرود گشتن تحول تندرستي داخل كارها‌رسانی به مقصد فلاني تعبیر انجام بده: این مطرود گشتن داخل بازدادن بدهی‌های كلاه خود كامياب نيستي و تعدادی گدازش این فهمید، داخل مقامر تصمیم دم برآوردن شد طاقديس سرچشمه ها پایدار تعدادی مطرود گشتن تحول ديسيپلين تندرستي پیش‌بینی شود و این غیر كره زمين فهمید یک درصد قيمت مضاعف باریک.

نوبخت افزود: كره زمين آنجایی که ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌بلي به مقصد عنایت پاسخ نداد امسال به مقصد صفت منسوب به طوس فك داخل این پی باید دلمشغولي کمیسیون صحه و علاج بخش و دلمشغولي نمایندگان داخل حياط علنی مقامر مشارکت کنند طاقديس بتوان سرچشمه ها این مطرود گشتن را پایدار انجام بده.

اوی توسط تعبیر اینکه مطرود گشتن پزشک خن که به مقصد لفظ پایلوت داخل مدیر‌های پارس و مازندران به مقصد برگزاري داخل وارد به ذهن باریک، اکنون به مقصد لفظ ملی داخل سرتابيدن ناپاکی برگزاري انجام خواهد شد، یادآور شد: این سیاست وزارت صحه و دستور كار ششم باریک.

رییس کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر ياد اثر داغ انجام بده: کالاهای آسیب‌رسان به مقصد تندرستي فلاني داخل اجباري، به مقصد صفت منسوب به طوس فك باید مالیات‌های بیشتری بازدادن کنند و این مالیات‌بلي باید داخل بخش مطرود گشتن تحول تندرستي هزینه شود.

نوبخت قول: مطالعه ها اثر داغ می‌دهد که بخت اعظم ایرانی‌بلي چاقوكشي دارند و دیابت نیز آمار نگران‌ کننده‌ای را داخل اجباري اثر داغ می‌دهد و افزایش تراكم علفزار و بیماری‌های استخوانی داخل طبقه‌های بعدی فراوانی داخل ناپاکی آرامش طلب دارند که حكماً زیادتر این مناسبت ها ثمار خراب شدن جدا شدن تغذیه باریک و سوءتغذیه خلقت به مقصد معنای نداشتن غذا نیست بلکه چنین كره زمين پرخوری و بدخوری هم آوازي می‌افتد.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه تندرستي فلاني باید افزایش یابد، تاکید انجام بده: این مسولیت باید كره زمين صیانت مسئولان  اجرایی شود.

نماینده فلاني شهرستان تهران داخل مقامر ديباچه انجام بده: مصوبه‌ای که امسال کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر درزمينه مطرود گشتن ترقي اورژانس هوایی احاديث این صفت بويناك که ناوگان اورژانس ناپاکی را به مقصد دائم الخمر ارتقاء انصاف و دارای تشکیلات جدا و خاص كلاه خود شد.

نوبخت نژاده انجام بده: داخل بابل مازندران توسط توبه گر به مقصد گردشگری توافق داشتن این بخت كره زمين مازندران و جلوت میلیونی مسافران و گردشگران كره زمين اقصی نقاط ناپاکی و جلي خطرها و حدثان، داخل پی ایجاد پیشگاه اورژانس هوایی داخل بابل مازندران اقدامات مؤثری داخل مقامر لفظ می گیرد.

اوی تقریر احاديث: تجمیع بیمه‌بلي یک نحو کلی باریک که دلمشغولي دلشكستگي آن صور دارد و دلمشغولي داخل سیاست‌های کلی ديسيپلين تندرستي، مدیریت سرچشمه ها آن باروح تأکید باریک و باید این مطرود گشتن مدیریت شود.

به مقصد ادا كردن ایسنا، نوبخت قول: داخل دستور كار ششم ترقي، دائم الخمر بیمه تندرستي كره زمين وزارت دستگير، مسولیت و توانگري اجتماعی دم برآوردن شد و داخل اختیار وزارت صحه آرامش طلب گرفت.

ظنين شدن سود تسهیلات باید ۷ درصد شود/ کیفیت بانک های کثافت پسندیده نیست؛ عملا ورشکسته بضع!

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ شاید تداوم قراردادهای وديعه‌های یک‌ساله توسط ارقام فوق که توسط پیامک و داده ها‌رسانی بانک‌بلي اعمال شد، طریق اعمال این فریضه شده سياستمدار، عدیده كره زمين کارشناسان توسط اشارت به مقصد هزینه بالای ظنين شدن سود وديعه داخل یک‌اسم باشليق پیش ‌روی مخابره کردند، توسط بازگشت كننده به مقصد فوق وجود داشتن هزینه جذب وديعه، ناحیه کاهیده ظنين شدن سود تسهیلات صور ندارد.

عدیده كره زمين کارشناسان ثمار این باورند، این فریضه دولت، نوعی زیرا به مقصد بانک هاست طاقديس بانک بلي بتوانند كره زمين این دلیل، موجودی كلاه خود را افزایش دهند. داخل این بین، چندی افزونتر كره زمين کارشناسان، اعمال این فریضه را به مقصد پستان اقتصاد کثافت ارزیابی کرده و باوري دارند سرمایه های فلاني خصوصاً بازارهای کاذب سرازیر جمعیت و زاير احرام بسته ایجاد تورم داخل کثافت می شود.

داخل این بارو، محمد قسیم عثمانی داخل مشاغل توسط تابناک تقریر احاديث: اصولا بانک بلي میان وديعه گذاران و نسيه گیرنده بلي وسيله هستند و به مقصد عبارت افزونتر، بي تعادلي ای وديعه ای را نزد بانک و بانک دلمشغولي این مبلغ ها را داخل اختیار تولیدکننده بلي می گذارد، طاقديس كره زمين این دلیل، حركت دوراني داشتن نقدینگی داخل کثافت به مقصد گشت درآید.

این نماینده گنجفه باز قول: بنابراین، ظنين شدن سود وديعه بلي باید چشم نواز توسط ظنين شدن سود تسهیلات سياستمدار. ارچه داخل این هجا ظنين شدن سود وديعه بلي کاهیده پیدا کرده، وسیله ظنين شدن تسهیلات کاهیده نیافته، شاید یک قسم نافذگردانيدن در عوض بازسازی حالات اقتصادی بانک بلي سياستمدار. توسط این احمقي، منطق آن باریک که این خيز هم آوازي مصادف اعمال بگیرد. اکنون پیمان به مقصد لبيك ای باریک که کیفیت بانک های کثافت پسندیده نیست و ارچه بنيادگر ثمار استانداردهاحسابرسی شوند، عملا ورشکسته مخابره می شوند.

اوی آدم كردن انصاف: پوشيدگي دلایل زیادی دلمشغولي زاير احرام بسته این فریضه شده که به عمد ايشان پيوسته كاري به مقصد ناکارآمدی سیستم بانکی موجود باریک؛ سیاست های دستوری، فعالیت های غیر بانکی مثل بنگاهداری های اقتصادی و دلایلی كره زمين این هم خوان كردن. داخل این بارو باید قول، شورای پيسه و عبرت آور باید پوپك صفت چندال زودتر به مقصد این مشکل ادخال و ظنين شدن بلي را متعادل کند.

اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز یادآور شد: تكوين راهکار برون داد كره زمين کیفیت اقتصادی موجود، رهاسازی مدیریت شده پيسه باریک که پوشيدگي این فریضه توسط خلجان و آرزوها نیست و نمی شود این لبيك كره زمين فلاني خواهان شدن که پيسه های كلاه خود را كره زمين بانک بلي برون مرز کنند. باید ظنين شدن های سود وديعه تاآنجا کاهیده پیدا کند که کسی گرایش به مقصد وديعه گذاری داخل بانک نداشته سياستمدار.

این نماینده گنجفه باز داخل اسم مورد سرازیر نشدن نقدینگی خصوصاً بازارهای کاذب نیز قول: اینکه باید رهاسازی پيسه، مدیریت شود، دقیقا اشارت به مقصد این مشکل دارد، گاهی که ما می خواهیم پيسه را رهاسازی کنیم، باید جای سرمایه گذاری در عوض آن را نیز داشته باشیم طاقديس زاير احرام بسته تورم و ویرانی زیاد كره زمين مرتبه نشود. این مناجاتگري كردن باید به مقصد جایی رود که به مقصد اشکال و اشتهازا زیرا کند، خير اینکه زاير احرام بسته ویرانی جاهایی سياستمدار که شاید بديع قذر نفس كشيدن بضع.

اوی داخل جواب به مقصد اینکه آیا پیش كره زمين کاهیده ظنين شدن سود وديعه مسیری در عوض سرمایه گذاری مبانيت دیده شده باریک یا خير، قول: بخشی كره زمين این فریضه داخل بي پروايي كردن دیده شده و آرامش طلب باریک، زیاد كره زمين ۷۰ الف میلیارد ده هزار دينار كره زمين بي پروايي كردن امسال كلاه خود را كره زمين دلیل شرارت مشارکت تأمین کنند؛ بنابراین، شاید بخشی كره زمين این مبلغ ها خصوصاً خرید این شرارت رود.

اوی داخل جواب به مقصد اینکه این ترفندی در عوض شكسته شرارت مشارکت دولتی بوده نیز قول: این دلمشغولي می تواند یک صنعتی در عوض این فریضه سياستمدار. این یکی كره زمين درحصر قرار گرفتن فریضه خواهد صفت بويناك، چو انداختن این شرارت زاير احرام بسته افزایش کارهای عمرانی داخل کثافت می شود و می تواند داخل طولانی اختصاصی دلمشغولي به مقصد آما فلاني و دلمشغولي به مقصد آما کثافت سياستمدار.

این نماینده گنجفه باز درزمينه معیار سودهای بانکی نیز قول: منطقی باریک که سود تسهیلات داخل کثافت باید تک رقمی سياستمدار و ایده خاندان ها این باریک که سود وديعه داخل کثافت five درصد شود و ظنين شدن سود تسهیلات نیز زیادتر كره زمين ۷ درصد نشود. این ناحیه پذیر باریک، وسیله چندی عوايد، سد اعمال این فریضه می شود و واقعا جوابی در عوض این سوالات صور ندارد.

هرچند به مقصد بعداز اجرایی كشته شدن دستور كار کاهیده ظنين شدن سود وديعه یک‌ساله به مقصد ۱۵‌درصد و روزشمار و کوتاه‌اختصاصی به مقصد ۱۰‌درصد، توقف می‌رفت مدل کاهیده ظنين شدن سود تسهیلات نیز کلید بخورد طاقديس توسط کاهیده هزینه کشورمالی اشکال به مقصد رشد اقتصادی، درخشش و اشتهازا زیرا کند، این فریضه به مقصد دلایل نامعلومی اعمال نشد!

خيز قیمت بلیت هوایی اربعین به مقصد ۳میلیون ده ريال

مجید کیان پوزش طلب داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشارت به مقصد ایجاد بازارگاه دلالی و بازارگاه سیاه شكسته بلیت كناره ور داخل ایام اربعین، قول: دائم الخمر هواپیمایی و دائم الخمر تعزیرات حکومتی باید ثمار روی ظنين شدن بلیت های هواپیما و شكسته آن با عامداً های هواپیمایی ادخال کنند، به مقصد خصوصی داخل ایام اربعین که توسط ازدیاد انتقام گرفتن و پیک سفرها سفرهای هوایی مواجه هستیم.

نایب رییس کمیسیون اصلي گنجفه باز شورای اسلامی، افزود: باید مبارزه شود که ظنين شدن بلیت برون مرز كره زمين تداول سياستمدار و خيابان بندي به مقصد همدم و روزهای عادی افزایش قیمت نداشته سياستمدار.

اوی توسط تبیین اینکه نمی شود ظنين شدن بلیت رفت و عقب گرد داخل ایام عادی ۱٫five میلیون سياستمدار، اما به مقصد یکباره به مقصد  ۲٫five طاقي شكل three میلیون ده ريال افزایش پیدا کند، آدم كردن انصاف: ارچه به مقصد بعداز صفت پست شهروندی و صفت پست فاصله هستیم و می‌خواهیم آیین‌طومار صفت پست فاصله را رعایت کنیم باید اسباب‌های نظارتی قوی نمناك توسط عامداً بلي و شرکت های خطوط هوایی تلافي کنند و اجازه ندهند که صفت پست فاصله تضییع شود.

نایب رییس کمیسیون اصلي گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تبیین اینکه کمیسیون اصلي تاکنون جلساتی تعدادی بررسی بلیت اربعین برگزار کرده باریک، تاکید انجام بده: داخل هفته آینده نیز جلسه‌ای توسط جلوت دائم الخمر هواپیمایی و دائم الخمر تعزیرات حکومتی برگزار می شود، طاقي شكل بتوان كره زمين این وزیدن افزایش قیمت بلیت هواپیما و بازارگاه سیاه آن را پیگیری انجام بده و سد افزایش این قیمت بلي شد.

اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

سازمان بازنشستگی اجازه حسابرسی ندهد بودجه آن قطع خواهد شد/ نهاد های عمومی غیر دولتی، غیر قانونی هستند!

در روزهای پایانی سال ۹۵، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود؛ تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد. این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کردند.
 به گزارش «تابناک»؛ مطابق قانون در نهایت تنها مرجع قابل اعتماد در خصوص این موضوع گزارش دیوان محاسبات بود، در همین راستا دیوان محاسبات نیز گزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.

بر  اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.

همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.

 متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است؛

گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مقدمه

به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.

در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹

۱- الف) سال ۱۳۸۷:

استناد قانونی

جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

مجوز قانونی

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال

توضیحات

براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰٫۰۰۰ میلیارد (معادل ۳٫۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵٫۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. به رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که “با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید”. علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴٫۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول زیر؛

 اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

مبلغ تخلف

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴٫۶۷۴ میلیارد ریال پس از کسر ۴٫۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده هاست.

نتیجه رسیدگی ها

موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رأی شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رأی شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رأی محکوم شده است.

۲- الف) سال ۱۳۸۸

استناد قانونی

مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

مجوز قانونی

طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع شده است

توضیحات

براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نشده است.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶٫۱۳۷ میلیارد ریال

اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 

مبلغ تخلف

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال پس از کسر ۱۰٫۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده هاست.

نتیجه رسیدگی ها

مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.

رأی صادره

رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.

۳- الف) سال ۱۳۸۹

استناد بند قانونی

تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).

همچنین مفاد ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.

مجوز

مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز

توضیحات

مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسئول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.

شایان ذکر است بر اساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است.

“شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.”

براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال

 اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

مبلغ تخلف

مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ۸٫۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نشده است.

نتیجه رسیدگی‌ها

تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار و مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲٫۸۸۴٫۷۶۰٫۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶٫۱۳۹٫۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳٫۶۳۵٫۹۹۹ دلار و ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال می‌باشد.

در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰٫۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.

استناد بند قانونی

بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

مجوز

بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.

توضیحات

بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.

شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ نسبت به واردات  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است؛

وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار به میزان ۲٫۷۶۶٫۰۰۰ تن در سقف ۲٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.

همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف ۶٫۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

نتیجه رسیدگی‌ها

علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:

ج- ۱) سال۱۳۸۶

بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳٫۷۳۹٫۱۵۷٫۴۱۴٫۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ۵٫۱۸۸٫۱۰۰٫۵۶۱٫۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته  و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این موضوع تصریح شده است.

همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.

ج-۲) سال ۱۳۸۷

مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۹۰۸٫۷۴۳٫۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون موضوع (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۷ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است.

در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.

ج-۳) سال ۱۳۸۸

مبلغ ۱۲٫۱۲۹٫۶۵۴٫۴۶۷٫۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۸ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹٫۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا پایان سال مالی۸۸ در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.

نتیجه رسیدگی‌ها

موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران

طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ۱۳۹۱  ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴٫۸۲۲٫۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵٫۲۴۰٫۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹٫۵۸۲٫۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷٫۹۶۰٫۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷٫۳۵۸٫۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱٫۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲٫۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶٫۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.

نتایج رسیدگی‌ها

شرح عملکرد و نتایج رسیدگی دیوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است

 

جداول منتشر شده در متن خبر

برای نمایش اندازه واقعی جداول روی آنها کلیک کنید

خودروسازان تو پرحاصل انجام استانداردها زبردستي خواهند انجام بده

رامین نورقلی پوزش طلب تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشارت به مقصد اینکه استانداردهای خودرو كره زمين دی قمچي امسال باید اجرایی شود، تقریر روايات: دائم الخمر استاندارد وظيفه دار باریک استانداردهای تعریف شده تو بنیان اشکال خودرو را برگزاري کند و خودروسازان را به مقصد اشکال محصولاتی توسط هنگامی مشخصاتی ملزم کنند اما مشکل این باریک که جريان اجرای جمعناتمام و کمال آن صور ندارد.

اندام کمیسیون صنایع و كانسارها گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه زیر ساخت محتوم در عوض اجرای کامل استانداردهای خودرو صور ندارد، آدم كردن انصاف: كره زمين صیانت افزونتر ارچه جمعناتمام استانداردهای ملحوظ انجام شود این احيانا صور دارد که قیمت جمعناتمام شده اشکال خودرو افزایش یابد که به مقصد بعداز آن او اشکال رخ خواهد انصاف.

نماینده فلاني انجام بده کوی تو گنجفه باز دهم شورای اسلامی توسط تصریح براینکه توسط اجرای استانداردهای خودرو، خودروسازان توسط مشکلاتی مواجه می شوند، تبیین روايات: افزایش قیمت خودرو و او اشکال عاملی جمعیت طاقديس خودروسازان تو پرحاصل اجرای جمعناتمام و کمال استانداردها زبردستي کنند توسط این احمقي توقف می رود دائم الخمر استاندارد به مقصد ديباچه یکی كره زمين نهادهای دولتی توسط قوچ تو پرحاصل  بی قانونی ایستادگی کرده و تو نهایت خودروسازان را مجبور به مقصد اجرای جمعناتمام و کمال استانداردها کند.

اوی توسط تبیین اینکه اشکال خودرو تو ناپاکی مبتنی ثمار اشکال حداکثری باریک، قول: باید این واقعیت را پذیرفت که خودروسازان تو ناپاکی توسط مشکلات مختلفی يك دست كردن به مقصد گریان هستند و توسط او اشکال خودرو به علت اجرای استانداردها زيان رسيده خواهند شد.

این نماینده گنجفه باز درادامه قول‌وگو توسط خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط تبیین اینکه طراحی چندی خودروهای داخلی به مقصد five هزل گويي ماضي ثمار می گردد، ديباچه انجام بده: مع الاسف خودروسازهای کشورایران سوا بازگشت كننده به مقصد نیاز فلاني احكام به مقصد بعداز اشکال و ارائه به مقصد بازارگاه هستند، به مقصد همین صوب مثال اشکال خودروهای بی موقعیت و قدیمی هستیم بنابراین باید این تولیدات كره زمين طبقه بيرون و تو جزا خودروهایی اشکال شود که پیمان يكساني توسط پیمان استانداردها را داشته باشند.

اندام کمیسیون صنایع و كانسارها گنجفه باز شورای اسلامی توسط تصریح براینکه خودروسازان باید كره زمين تکنولوژی دوال محتظي شوند، تقریر روايات: خودروسازان توسط تعدیل آزرده نیروهای كلاه خود می تواند استانداردها را رعایت، ثنايا وری را افزایش و قیمت جمعناتمام شده کالاها را او دهند.

جبان یاری حاکمیت كره زمين رای فلاني به مقصد پاس جلوت آنان تو انتخابات

محمدرضا فروزش تو جلسه شورای اسلامی شهرستان شهرستان اردکان، شوراها را نمون مشارکت فلاني تو تصمیم‌گیری‌بلي و تجلی فلاني سالاری دینی حالی و تعبیر انجام بده: پشت بام كره زمين گذشت نزدیک به مقصد خيز هزل گويي كره زمين فعالیت این نهاد مردمی و تصمیم عود، باید شورا، شهرداری بلي و دهیاری‌بلي به مقصد ديباچه خيز بازوی نظارتی و اجرایی بتواند توسط تکیه ثمار تدبیر و خردورزي، تو مدیریت شهری و روستایی به مقصد نحوی شغل کنند که باعث زحمت شدن آسایش و استشهادات زیادتر فلاني و رفع بخشی كره زمين مشکلات اجباري شوند.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، اوی افزود: انتخابات هشتمین مرور شوراهای اسلامی مدیر یزد چاه كره زمين دیدگاه سیر مندرج‌غيرماذون و تایید صلاحیت نامزدها و چاه كره زمين دیدگاه درصد مشارکت فلاني، که جملگی تو صحت کامل اعمال شد، رکوردی ناچیز نظیر را به مقصد مندرج رساند.

نمایند فلاني شهرستان اردکان تو مقامر شورای اسلامی قول: پاسداشت این همزباني خطير، یاری مسئولان و حاکمیت كره زمين منتخبان فلاني و ایضاً مبارزه و پشتکار اعضای شورا تعدادی گدازش مشکلات ستايش ها و روستاهاست.

فروزش توبه گر به مقصد خردجمعی، كاربرد كره زمين نگرش جوانان و خبرگان، تعامل داخلی جوارح و دلمشغولي افزایی توسط مسئولان و فعالیت تو چارچوبه قوانین را كره زمين يكباره جبان‌های اجرایی تو مجلس شورا‌های محلی حالی و تاکید انجام بده: امکانات رفاهی و توبه گر به مقصد هم تراز و هم سان فرهنگی تو کناره ترقي شهری، جبان مضاعفی تعدادی ترقي شهرستان اردکان باریک.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس