قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس

آيه ابلاغی وزارت وزنه بردار به مقصد فدراسیون‌بلي ایرادات جدی دارد

محمدرضا فروزش داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت توسط اشارت به مقصد سازمان سرپرستی چندین فدراسیون داخل عسرالنفس انتخابات اداره کننده کمیته ملی المپیک، تاکید انجام بده: ترجیح و تأکید فراکسیون وزنه بردار مقامر این باریک که انتخابات کمیته ملی المپیک پشت بام كره زمين گلچين رؤسای فدراسیون‌های ورزشی که توسط مدير سازمان انجام خواهد شد، اعمال شود طاقديس تشریفات قانونی در عوض انتخابات کمیته ملی المپیک رعایت شود.

نماینده فلاني شهر اردکان داخل مقامر شورای اسلامی نژاده انجام بده: آقای یوسف‌نسمت نایب اداره کننده فراکسیون وزنه بردار متعهد پیگیری مورد بحث آيه فدراسیون‌بلي و عاملي ثمار گلچين رؤسای فدراسیون‌بلي باریک و داخل این پی كره زمين يارو فراکسیون وزنه بردار مذاکرات جامعی توسط مسئولان وزارت وزنه بردار و جوانان اعمال داده باریک.

اوی هواپيما موافقت كردن توسط اظهارات به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان داخل اسم مورد آسیب‌تولا وجود داشتن مدیریت سرپرستی فدراسیون‌بلي، تأکید انجام بده: یکی كره زمين علوم شرعي موفقیت داخل وزنه بردار دستور كار‌ریزی بلد اختصاصی باریک و توسط مدیریت سرپرستی که عاطل ایمنی ندارد، مجال واقعيت يابي دستور كار‌های بلندمدت در عوض کاهش و كلكسيون فروسو مدیریتش صور ندارد.

اداره کننده فراکسیون وزنه بردار مقامر تأکید انجام بده: داخل احمقي تيار آيه ابلاغی كره زمين صیانت وزارت وزنه بردار و جوانان به مقصد فدراسیون‌بلي دارای ایرادات جدی باریک که فراکسیون وزنه بردار نظرات متفاوتی داخل اسم مورد این آيه دارد که باید باروح توبه گر تحصیل‌کنندگان آن آرامش طلب گیرد و به مقصد همین ملحوظ مذاکرات توسط مسئولان وزارت وزنه بردار لفظ دم برآوردن باریک.

به مقصد پرداخت كردن كاشانه ملت، به ‌دست آوردن وزنه بردار و جوانان شماری پیش درزمينه مدیریت سرپرستی فدراسیون‌بلي را “بلاي ناگهاني فدراسیون‌بلي و وزنه بردار” توصیف کرده و آن را دايگي تمييز عمداً صفت بويناك.

ثمار فروافتاده این پرداخت كردن، طاقديس پایان اسم باشليق جاری وظيفه دار ریاست ۱۰ فدراسیون به مقصد تكميل خواهد رسید و علاوه ثمار داخل پیش وجود داشتن انتخابات خطير ریاست کمیته ملی المپیک، مدیریت سرپرستی داخل معیار هدررفت خرجیهای آشیانه‌المال نیز حمایت تأثیرگذار خواهد صفت بويناك.

مطرود گشتن تحول ديسيپلين تندرستي یک مطرود گشتن انقلابی باریک

علی نوبخت داخل کنار سفيران به مقصد چالوس که به مقصد ملحوظ بررسی مشکلات مربوط به حوزه صحه و علاج بخش ثلاث ولایت شهر نوشهر، چالوس و کلاردشت ختنه شده باریک، داخل جمهور خبرنگاران توسط اشاعت به مقصد اهمیت مطرود گشتن تحول تندرستي تقریر احاديث: مطرود گشتن تحول ديسيپلين تندرستي یک مطرود گشتن انقلابی و به دلیل اینکه کننده به مقصد فلاني باریک و نفله كردن كره زمين اجرای مطرود گشتن این باریک که بیماران داخل رجوع به مقصد بیمارستان‌بلي دغدغه خاصی نداشته باشند.

اوی افزود: داخل شماری كره زمين دولت‌بلي رسم ثمار این صفت بويناك که طاقديس گروهي بازدادن هزینه، بیمار بستری نمی شد و این داخل شأن ديسيپلين نيستي.

اداره کننده کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر توسط اشاعت به مقصد اینکه داخل دولت یازدهم و مقامر نهم تعدادی اجرای مطرود گشتن تحول تندرستي به دلیل اینکه‌های عنایت شد، تاکید انجام بده: داخل احمقي تيار نیز دولت دوازدهم و مقامر دهم بدون شك دستور كار را آدم كردن می‌دهند.

نوبخت آدم كردن انصاف: مقامر شورای اسلامی داخل پیشبینی دستور كار ششم ترقي تعدادی اینکه به مقصد ملت اطمینان ببخشد که همچنان مطرود گشتن تحول تندرستي آدم كردن دارد مسیری را تعیین انجام بده که داخل لفظ طی كشته شدن آن كره زمين صیانت مسئولان اجرایی دلمشغولي داخل خرجیهای بخش تندرستي صرفه‌جویی انجام خواهد شد و دلمشغولي فلاني خاک كلاه خود را می دانند و آن انتهایی وزیر ها ديسيپلين ارجاع و كاربرد كره زمين پزشکان خن باریک.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه راهنمایی های بالینی باید كره زمين صیانت پزشکان رعایت شود، قول: فارماکوپه دارویی ناپاکی باید رعایت شود و عام اینها تکالیف قانونی باریک و توسط توبه گر به مقصد تجاربی که به مقصد هم خوان كردن آمد، صرفه‌جویی بزرگی داخل مطرود گشتن تحول پیش می آید.

این نماینده مقامر توسط واحد وزن معادل ارزیابی وزیر ها مطرود گشتن تحول تندرستي داخل كارها‌رسانی به مقصد فلاني تعبیر انجام بده: این مطرود گشتن داخل بازدادن بدهی‌های كلاه خود كامياب نيستي و تعدادی گدازش این فهمید، داخل مقامر تصمیم دم برآوردن شد طاقديس سرچشمه ها پایدار تعدادی مطرود گشتن تحول ديسيپلين تندرستي پیش‌بینی شود و این غیر كره زمين فهمید یک درصد قيمت مضاعف باریک.

نوبخت افزود: كره زمين آنجایی که ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌بلي به مقصد عنایت پاسخ نداد امسال به مقصد صفت منسوب به طوس فك داخل این پی باید دلمشغولي کمیسیون صحه و علاج بخش و دلمشغولي نمایندگان داخل حياط علنی مقامر مشارکت کنند طاقديس بتوان سرچشمه ها این مطرود گشتن را پایدار انجام بده.

اوی توسط تعبیر اینکه مطرود گشتن پزشک خن که به مقصد لفظ پایلوت داخل مدیر‌های پارس و مازندران به مقصد برگزاري داخل وارد به ذهن باریک، اکنون به مقصد لفظ ملی داخل سرتابيدن ناپاکی برگزاري انجام خواهد شد، یادآور شد: این سیاست وزارت صحه و دستور كار ششم باریک.

رییس کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر ياد اثر داغ انجام بده: کالاهای آسیب‌رسان به مقصد تندرستي فلاني داخل اجباري، به مقصد صفت منسوب به طوس فك باید مالیات‌های بیشتری بازدادن کنند و این مالیات‌بلي باید داخل بخش مطرود گشتن تحول تندرستي هزینه شود.

نوبخت قول: مطالعه ها اثر داغ می‌دهد که بخت اعظم ایرانی‌بلي چاقوكشي دارند و دیابت نیز آمار نگران‌ کننده‌ای را داخل اجباري اثر داغ می‌دهد و افزایش تراكم علفزار و بیماری‌های استخوانی داخل طبقه‌های بعدی فراوانی داخل ناپاکی آرامش طلب دارند که حكماً زیادتر این مناسبت ها ثمار خراب شدن جدا شدن تغذیه باریک و سوءتغذیه خلقت به مقصد معنای نداشتن غذا نیست بلکه چنین كره زمين پرخوری و بدخوری هم آوازي می‌افتد.

اوی توسط تصریح ثمار اینکه تندرستي فلاني باید افزایش یابد، تاکید انجام بده: این مسولیت باید كره زمين صیانت مسئولان  اجرایی شود.

نماینده فلاني شهرستان تهران داخل مقامر ديباچه انجام بده: مصوبه‌ای که امسال کمیسیون صحه و علاج بخش مقامر درزمينه مطرود گشتن ترقي اورژانس هوایی احاديث این صفت بويناك که ناوگان اورژانس ناپاکی را به مقصد دائم الخمر ارتقاء انصاف و دارای تشکیلات جدا و خاص كلاه خود شد.

نوبخت نژاده انجام بده: داخل بابل مازندران توسط توبه گر به مقصد گردشگری توافق داشتن این بخت كره زمين مازندران و جلوت میلیونی مسافران و گردشگران كره زمين اقصی نقاط ناپاکی و جلي خطرها و حدثان، داخل پی ایجاد پیشگاه اورژانس هوایی داخل بابل مازندران اقدامات مؤثری داخل مقامر لفظ می گیرد.

اوی تقریر احاديث: تجمیع بیمه‌بلي یک نحو کلی باریک که دلمشغولي دلشكستگي آن صور دارد و دلمشغولي داخل سیاست‌های کلی ديسيپلين تندرستي، مدیریت سرچشمه ها آن باروح تأکید باریک و باید این مطرود گشتن مدیریت شود.

به مقصد ادا كردن ایسنا، نوبخت قول: داخل دستور كار ششم ترقي، دائم الخمر بیمه تندرستي كره زمين وزارت دستگير، مسولیت و توانگري اجتماعی دم برآوردن شد و داخل اختیار وزارت صحه آرامش طلب گرفت.

ظنين شدن سود تسهیلات باید ۷ درصد شود/ کیفیت بانک های کثافت پسندیده نیست؛ عملا ورشکسته بضع!

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ شاید تداوم قراردادهای وديعه‌های یک‌ساله توسط ارقام فوق که توسط پیامک و داده ها‌رسانی بانک‌بلي اعمال شد، طریق اعمال این فریضه شده سياستمدار، عدیده كره زمين کارشناسان توسط اشارت به مقصد هزینه بالای ظنين شدن سود وديعه داخل یک‌اسم باشليق پیش ‌روی مخابره کردند، توسط بازگشت كننده به مقصد فوق وجود داشتن هزینه جذب وديعه، ناحیه کاهیده ظنين شدن سود تسهیلات صور ندارد.

عدیده كره زمين کارشناسان ثمار این باورند، این فریضه دولت، نوعی زیرا به مقصد بانک هاست طاقديس بانک بلي بتوانند كره زمين این دلیل، موجودی كلاه خود را افزایش دهند. داخل این بین، چندی افزونتر كره زمين کارشناسان، اعمال این فریضه را به مقصد پستان اقتصاد کثافت ارزیابی کرده و باوري دارند سرمایه های فلاني خصوصاً بازارهای کاذب سرازیر جمعیت و زاير احرام بسته ایجاد تورم داخل کثافت می شود.

داخل این بارو، محمد قسیم عثمانی داخل مشاغل توسط تابناک تقریر احاديث: اصولا بانک بلي میان وديعه گذاران و نسيه گیرنده بلي وسيله هستند و به مقصد عبارت افزونتر، بي تعادلي ای وديعه ای را نزد بانک و بانک دلمشغولي این مبلغ ها را داخل اختیار تولیدکننده بلي می گذارد، طاقديس كره زمين این دلیل، حركت دوراني داشتن نقدینگی داخل کثافت به مقصد گشت درآید.

این نماینده گنجفه باز قول: بنابراین، ظنين شدن سود وديعه بلي باید چشم نواز توسط ظنين شدن سود تسهیلات سياستمدار. ارچه داخل این هجا ظنين شدن سود وديعه بلي کاهیده پیدا کرده، وسیله ظنين شدن تسهیلات کاهیده نیافته، شاید یک قسم نافذگردانيدن در عوض بازسازی حالات اقتصادی بانک بلي سياستمدار. توسط این احمقي، منطق آن باریک که این خيز هم آوازي مصادف اعمال بگیرد. اکنون پیمان به مقصد لبيك ای باریک که کیفیت بانک های کثافت پسندیده نیست و ارچه بنيادگر ثمار استانداردهاحسابرسی شوند، عملا ورشکسته مخابره می شوند.

اوی آدم كردن انصاف: پوشيدگي دلایل زیادی دلمشغولي زاير احرام بسته این فریضه شده که به عمد ايشان پيوسته كاري به مقصد ناکارآمدی سیستم بانکی موجود باریک؛ سیاست های دستوری، فعالیت های غیر بانکی مثل بنگاهداری های اقتصادی و دلایلی كره زمين این هم خوان كردن. داخل این بارو باید قول، شورای پيسه و عبرت آور باید پوپك صفت چندال زودتر به مقصد این مشکل ادخال و ظنين شدن بلي را متعادل کند.

اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز یادآور شد: تكوين راهکار برون داد كره زمين کیفیت اقتصادی موجود، رهاسازی مدیریت شده پيسه باریک که پوشيدگي این فریضه توسط خلجان و آرزوها نیست و نمی شود این لبيك كره زمين فلاني خواهان شدن که پيسه های كلاه خود را كره زمين بانک بلي برون مرز کنند. باید ظنين شدن های سود وديعه تاآنجا کاهیده پیدا کند که کسی گرایش به مقصد وديعه گذاری داخل بانک نداشته سياستمدار.

این نماینده گنجفه باز داخل اسم مورد سرازیر نشدن نقدینگی خصوصاً بازارهای کاذب نیز قول: اینکه باید رهاسازی پيسه، مدیریت شود، دقیقا اشارت به مقصد این مشکل دارد، گاهی که ما می خواهیم پيسه را رهاسازی کنیم، باید جای سرمایه گذاری در عوض آن را نیز داشته باشیم طاقديس زاير احرام بسته تورم و ویرانی زیاد كره زمين مرتبه نشود. این مناجاتگري كردن باید به مقصد جایی رود که به مقصد اشکال و اشتهازا زیرا کند، خير اینکه زاير احرام بسته ویرانی جاهایی سياستمدار که شاید بديع قذر نفس كشيدن بضع.

اوی داخل جواب به مقصد اینکه آیا پیش كره زمين کاهیده ظنين شدن سود وديعه مسیری در عوض سرمایه گذاری مبانيت دیده شده باریک یا خير، قول: بخشی كره زمين این فریضه داخل بي پروايي كردن دیده شده و آرامش طلب باریک، زیاد كره زمين ۷۰ الف میلیارد ده هزار دينار كره زمين بي پروايي كردن امسال كلاه خود را كره زمين دلیل شرارت مشارکت تأمین کنند؛ بنابراین، شاید بخشی كره زمين این مبلغ ها خصوصاً خرید این شرارت رود.

اوی داخل جواب به مقصد اینکه این ترفندی در عوض شكسته شرارت مشارکت دولتی بوده نیز قول: این دلمشغولي می تواند یک صنعتی در عوض این فریضه سياستمدار. این یکی كره زمين درحصر قرار گرفتن فریضه خواهد صفت بويناك، چو انداختن این شرارت زاير احرام بسته افزایش کارهای عمرانی داخل کثافت می شود و می تواند داخل طولانی اختصاصی دلمشغولي به مقصد آما فلاني و دلمشغولي به مقصد آما کثافت سياستمدار.

این نماینده گنجفه باز درزمينه معیار سودهای بانکی نیز قول: منطقی باریک که سود تسهیلات داخل کثافت باید تک رقمی سياستمدار و ایده خاندان ها این باریک که سود وديعه داخل کثافت five درصد شود و ظنين شدن سود تسهیلات نیز زیادتر كره زمين ۷ درصد نشود. این ناحیه پذیر باریک، وسیله چندی عوايد، سد اعمال این فریضه می شود و واقعا جوابی در عوض این سوالات صور ندارد.

هرچند به مقصد بعداز اجرایی كشته شدن دستور كار کاهیده ظنين شدن سود وديعه یک‌ساله به مقصد ۱۵‌درصد و روزشمار و کوتاه‌اختصاصی به مقصد ۱۰‌درصد، توقف می‌رفت مدل کاهیده ظنين شدن سود تسهیلات نیز کلید بخورد طاقديس توسط کاهیده هزینه کشورمالی اشکال به مقصد رشد اقتصادی، درخشش و اشتهازا زیرا کند، این فریضه به مقصد دلایل نامعلومی اعمال نشد!

خيز قیمت بلیت هوایی اربعین به مقصد ۳میلیون ده ريال

مجید کیان پوزش طلب داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشارت به مقصد ایجاد بازارگاه دلالی و بازارگاه سیاه شكسته بلیت كناره ور داخل ایام اربعین، قول: دائم الخمر هواپیمایی و دائم الخمر تعزیرات حکومتی باید ثمار روی ظنين شدن بلیت های هواپیما و شكسته آن با عامداً های هواپیمایی ادخال کنند، به مقصد خصوصی داخل ایام اربعین که توسط ازدیاد انتقام گرفتن و پیک سفرها سفرهای هوایی مواجه هستیم.

نایب رییس کمیسیون اصلي گنجفه باز شورای اسلامی، افزود: باید مبارزه شود که ظنين شدن بلیت برون مرز كره زمين تداول سياستمدار و خيابان بندي به مقصد همدم و روزهای عادی افزایش قیمت نداشته سياستمدار.

اوی توسط تبیین اینکه نمی شود ظنين شدن بلیت رفت و عقب گرد داخل ایام عادی ۱٫five میلیون سياستمدار، اما به مقصد یکباره به مقصد  ۲٫five طاقي شكل three میلیون ده ريال افزایش پیدا کند، آدم كردن انصاف: ارچه به مقصد بعداز صفت پست شهروندی و صفت پست فاصله هستیم و می‌خواهیم آیین‌طومار صفت پست فاصله را رعایت کنیم باید اسباب‌های نظارتی قوی نمناك توسط عامداً بلي و شرکت های خطوط هوایی تلافي کنند و اجازه ندهند که صفت پست فاصله تضییع شود.

نایب رییس کمیسیون اصلي گنجفه باز شورای اسلامی، توسط تبیین اینکه کمیسیون اصلي تاکنون جلساتی تعدادی بررسی بلیت اربعین برگزار کرده باریک، تاکید انجام بده: داخل هفته آینده نیز جلسه‌ای توسط جلوت دائم الخمر هواپیمایی و دائم الخمر تعزیرات حکومتی برگزار می شود، طاقي شكل بتوان كره زمين این وزیدن افزایش قیمت بلیت هواپیما و بازارگاه سیاه آن را پیگیری انجام بده و سد افزایش این قیمت بلي شد.

اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

سازمان بازنشستگی اجازه حسابرسی ندهد بودجه آن قطع خواهد شد/ نهاد های عمومی غیر دولتی، غیر قانونی هستند!

در روزهای پایانی سال ۹۵، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود؛ تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد. این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کردند.
 به گزارش «تابناک»؛ مطابق قانون در نهایت تنها مرجع قابل اعتماد در خصوص این موضوع گزارش دیوان محاسبات بود، در همین راستا دیوان محاسبات نیز گزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرد.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.

بر  اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.

همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.

 متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است؛

گزارش عملکرد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

مقدمه

به موجب مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های ۹۱-۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال، ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال و ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های ۸۸-۸۶ تا مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (۲) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه حسب مفاد بند مذکور دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.

حساب های تسویه نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و نهایتا موجب تجمیع مبلغ ۲۲۹٫۸۱۷ میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است.

در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.

الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۹

۱- الف) سال ۱۳۸۷:

استناد قانونی

جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور

مجوز قانونی

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ سی هزار میلیارد ریال

توضیحات

براساس نامه شماره ۱۰۹۹۸۹ مورخ ۸۷/۴/۳۰ وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان رئیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و هم زمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۸۷ کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره های پیوست قانون بودجه سال ۸۷ از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده های نفتی را در قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور محدود و به رقم ۳۰٫۰۰۰ میلیارد (معادل ۳٫۳ میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۵٫۷ میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دو برابر افزایش داشته است. لذا پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (۷) قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲٫۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۸ میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام جهت تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به رئیس جمهور ارائه گردیده است. به رغم مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با رئیس جمهور جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره ۳۶۵۹۲۵ مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ وزیر نفت تصریح نموده که “با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید”. علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴٫۶۷۴ میلیارد ریال به شرح جدول زیر؛

 اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

مبلغ تخلف

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ به میزان ۲۹٫۹۲۴ میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۳۴٫۶۷۴ میلیارد ریال پس از کسر ۴٫۷۵۰ میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده هاست.

نتیجه رسیدگی ها

موضوع طی گزارش شماره ۱۵۰/۵۱۱۰۰/د مورخ ۸۸/۵/۵ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رأی شماره ۲۹/۷۷۰ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ که طی رأی شماره ۱۵۴۷/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ به تائید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رأی محکوم شده است.

۲- الف) سال ۱۳۸۸

استناد قانونی

مستند به بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

مجوز قانونی

طی سال ۱۳۸۸ واردات بنزین به هر صورت ممنوع شده است

توضیحات

براساس مفاد بند ۶۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور دولت مکلف بوده در اجراء وظیفه مذکور در ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال ۱۳۸۷، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.

شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی نموده است. وزیر وقت نفت طی نامه شماره ۱۴۳۵۰۶ مورخ ۸۸/۵/۷ مجددا از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ ۸۸/۶/۵ طی نامه شماره ۱۷۸۰۷۸-۱۲/۲ وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفتخام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی بعنوان وزیر نفت طی نامه شماره ۲۲۶۶-۱۴۰-۲ مورخ۸۸/۷/۲۸ ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده های نفتی از محل معاوضه نفتخام از رئیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه طی نامه شماره ۱۲/۲/۲۶۶۵۷۴ مورخ ۸۸/۸/۲۳ توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نشده است.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۵۶٫۱۳۷ میلیارد ریال

اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 

مبلغ تخلف

مبلغ مندرج در مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷ میلیارد ریال پس از کسر ۱۰٫۱۲۷ میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده هاست.

نتیجه رسیدگی ها

مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (۷) و بند (۶۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج و طی بند (۵) گزارش شماره ۹۷۶/۱۰۹۵/م/د مورخ ۸۹/۸/۱ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره۱۲۴۸/۲۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ و تائید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور طی شماره های ۹۹۲/۲۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ و ۶۰۹/۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ شده است.

رأی صادره

رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه گردیده است.

۳- الف) سال ۱۳۸۹

استناد بند قانونی

تبصره (۱) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظائف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).

همچنین مفاد ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.

مجوز

مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز

توضیحات

مطابق با مفاد ماده (۱۰) آئین نامه اجرایی بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۶۷۶/۴۵۳۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ هیات وزیران) در سال ۸۹ مابه التفاوت مربوط به فرآورده های نفتی وارداتی (بنزین و گازوئیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تامین می شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (۴) قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسئول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد.

شایان ذکر است بر اساس نامه شماره ۴۶۱۶ مورخ ۸۸/۱۲/۳ وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان رئیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفتخام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفتخام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ گردیده که رئیس دفتر رئیس جمهور (آقای مشایی) طی نامه شماره ۴۹۶/۱۱ مورخ ۸۸/۱۲/۸ پی نوشت رئیس جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است.

“شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.”

براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ ۸۹/۴/۲۷ به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تایید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.

عملکرد

واردات بنزین و نفت گاز به ملغ ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال

 اسناد پرونده تخلفات نفتی دولت نهم و دهم/ محکومیت احمدی‌نژاد به جبران ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان

مبلغ تخلف

مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع ۵۲٫۵۶۱ میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ ۸٫۳۶۶ میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان ۴۴٫۱۹۵ میلیارد ریال تسویه نشده است.

نتیجه رسیدگی‌ها

تخلف مذکور طی گزارش شماره۹۷۶/۲۰۷۳/ ۲/م مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۸ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طی شماره ۴۲/د مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ باستناد ماده (۲۳۳) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طی شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ در دست رسیدگی می‌باشد.

ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ جمعاً به مبلغ ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار و مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ۲٫۸۸۴٫۷۶۰٫۵۵۱ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ۴۰۶٫۱۳۹٫۳۶۷ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ۶۳٫۶۳۵٫۹۹۹ دلار و ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال می‌باشد.

در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ۳٫۳۵۴٫۵۳۵٫۸۲۲ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ۱۳۹۴ (به مبلغ ۳۰٫۲۴۰ ریال) و با احتساب مبلغ ۸٫۲۴۷٫۱۸۷٫۹۹۶٫۱۲۰ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال ۱۳۹۱ بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور مقرر گردیده مبلغ ۱۰۹٫۶۸۸ میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.

استناد بند قانونی

بر اساس ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آنها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

مجوز

بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ۹۰ و ۹۱ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. لذا تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.

توضیحات

بر اساس نامه شماره ۵۳۳۳۶- ۱/ ۹۰ مورخ ۲۲/۰۴/۹۰ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد.

شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۹۰/۷/۱۹ با استناد به ماده (۱۲۷) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال ۹۰ نسبت به واردات  ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار اقدام نماید. که این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۹۱/۴/۶ شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است؛

وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تأمین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال ۹۰ را از ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تن در سقف ۱٫۲۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار به میزان ۲٫۷۶۶٫۰۰۰ تن در سقف ۲٫۸۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد.

همچنین بر اساس جلسه مورخ ۹۲/۳/۱ شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۹۱ و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تأمین آنها از پتروشیمی‌ها تا سقف ۶٫۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. ضمنا تأکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد نخواهد داشت بنابراین همان طور که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود در سنوات مذکور اجازه تأمین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده فلذا می‌بایست در همان سال ۹۰ و ۹۱ بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه‌ی بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه ۹۶ پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

نتیجه رسیدگی‌ها

علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، پرونده تخلف سال ۱۳۹۰ شرکت ملی نفت ایران طی گزارش شماره ۳۸/۵۱۱۰۰/د مومرخ ۹۲/۲/۴ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رأی شماره ۲۵/۶۹۵ مورخ ۹۵/۹/۱۶ گردیده است.

ج) عدم تسویه حساب فی ما بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸:

ج- ۱) سال۱۳۸۶

بر اساس صورتجلسه مورخ ۸۷/۹/۱۸ کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مبلغ ۳٫۷۳۹٫۱۵۷٫۴۱۴٫۸۳۵ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ۵٫۱۸۸٫۱۰۰٫۵۶۱٫۴۰۲ ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج) شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور قرار نگرفته  و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور به این موضوع تصریح شده است.

همچنین بر اساس نامه مورخ ۸۶/۵/۲۰ دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال۸۶ بر اساس جلسه مورخ۸۶/۵/۱۴ هیأت وزیران به مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۶/۱۲/۲قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ۸۶ با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره ۴۱۱۸-۲/۱۲ مورخ ۸۷/۲/۱۲وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال۸۳ بوده است.

ج-۲) سال ۱۳۸۷

مبلغ ۱۰٫۹۸۰٫۹۰۸٫۷۴۳٫۴۷۵ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ۱۳۸۷ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۵۷۸/ت۳۹۴۴۲ک مورخ ۸۷/۵/۱۴کمیسیون موضوع (۱۳۸) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده لذا مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (۷) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۷ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است.

در خصوص اقدامات فوق مراتب در گزارش حسابرسی سال۱۳۸۸ شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۸۸ درج شده است.

ج-۳) سال ۱۳۸۸

مبلغ ۱۲٫۱۲۹٫۶۵۴٫۴۶۷٫۲۳۷ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال۱۳۸۸ بوده که به استناد بند (ج) ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۶۴۸۴/ت۴۳۹۵۳ هـ مورخ ۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (۷) آئین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته لذا در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.

مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره ۸۹۱۵۸۳/م۴۳۱۲۸ مورخ ۸۹/۱/۲۴ دبیر هیأت دولت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸۹/۱/۱۵ و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال ۸۸ را مبلغ ۱٫۰۰۰ ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره ۱۱۴۱۶۹٫۴۳۲۹۸ مورخ ۸۸/۶/۴ دبیر هیأت دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور در جلسه مورخ ۸۸/۶/۱ هیأت وزیران تا پایان سال مالی۸۸ در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. لذا علیرغم اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیأت وزیران قرار نداشته لیکن بر اساس دستور رئیس جمهور قیمت آن به صورت یارانه‌ی محاسبه شده است.

نتیجه رسیدگی‌ها

موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال ۱۳۸۸ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ درج شده است. مضافا اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ ۳۲٫۰۳۸ میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ۱۳۸۶ لغایت۱۳۸۸ در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره ۷۵۳/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در سنوات ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ طی گزارش ۸۵۷/۵۱۱۰۰/د مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رأی صادره به شماره ۲۹/۱۵۶۴ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ توسط هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.

د) عدم تسویه مبلغ ۶٫۳۳۶ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران

طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ۱۳۹۱  ۱۳۹۲ به ترتیب مبلغ ۱۹۴٫۸۲۲٫۸۹۸ دلار (شامل مبلغ ۱۸۵٫۲۴۰٫۰۴۲ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ۹٫۵۸۲٫۸۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) و مبلغ ۷٫۹۶۰٫۵۷۲ دلار (شامل مبلغ ۷٫۳۵۸٫۸۱۶ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ۱۳۹۲ و مبلغ ۶۰۱٫۷۵۶ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ۱۳۹۵) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال۱۳۹۵ (به مبلغ ۳۲٫۴۲۰ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ۶٫۵۷۴ میلیارد ریال می گردد.

نتایج رسیدگی‌ها

شرح عملکرد و نتایج رسیدگی دیوان محاسبات و اقدامات انجام شده در قالب گزارش جداگانه ارائه گردیده است

 

جداول منتشر شده در متن خبر

برای نمایش اندازه واقعی جداول روی آنها کلیک کنید

خودروسازان تو پرحاصل انجام استانداردها زبردستي خواهند انجام بده

رامین نورقلی پوزش طلب تو قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط اشارت به مقصد اینکه استانداردهای خودرو كره زمين دی قمچي امسال باید اجرایی شود، تقریر روايات: دائم الخمر استاندارد وظيفه دار باریک استانداردهای تعریف شده تو بنیان اشکال خودرو را برگزاري کند و خودروسازان را به مقصد اشکال محصولاتی توسط هنگامی مشخصاتی ملزم کنند اما مشکل این باریک که جريان اجرای جمعناتمام و کمال آن صور ندارد.

اندام کمیسیون صنایع و كانسارها گنجفه باز شورای اسلامی توسط تبیین اینکه زیر ساخت محتوم در عوض اجرای کامل استانداردهای خودرو صور ندارد، آدم كردن انصاف: كره زمين صیانت افزونتر ارچه جمعناتمام استانداردهای ملحوظ انجام شود این احيانا صور دارد که قیمت جمعناتمام شده اشکال خودرو افزایش یابد که به مقصد بعداز آن او اشکال رخ خواهد انصاف.

نماینده فلاني انجام بده کوی تو گنجفه باز دهم شورای اسلامی توسط تصریح براینکه توسط اجرای استانداردهای خودرو، خودروسازان توسط مشکلاتی مواجه می شوند، تبیین روايات: افزایش قیمت خودرو و او اشکال عاملی جمعیت طاقديس خودروسازان تو پرحاصل اجرای جمعناتمام و کمال استانداردها زبردستي کنند توسط این احمقي توقف می رود دائم الخمر استاندارد به مقصد ديباچه یکی كره زمين نهادهای دولتی توسط قوچ تو پرحاصل  بی قانونی ایستادگی کرده و تو نهایت خودروسازان را مجبور به مقصد اجرای جمعناتمام و کمال استانداردها کند.

اوی توسط تبیین اینکه اشکال خودرو تو ناپاکی مبتنی ثمار اشکال حداکثری باریک، قول: باید این واقعیت را پذیرفت که خودروسازان تو ناپاکی توسط مشکلات مختلفی يك دست كردن به مقصد گریان هستند و توسط او اشکال خودرو به علت اجرای استانداردها زيان رسيده خواهند شد.

این نماینده گنجفه باز درادامه قول‌وگو توسط خبرگزاری خانه محقر ملت، توسط تبیین اینکه طراحی چندی خودروهای داخلی به مقصد five هزل گويي ماضي ثمار می گردد، ديباچه انجام بده: مع الاسف خودروسازهای کشورایران سوا بازگشت كننده به مقصد نیاز فلاني احكام به مقصد بعداز اشکال و ارائه به مقصد بازارگاه هستند، به مقصد همین صوب مثال اشکال خودروهای بی موقعیت و قدیمی هستیم بنابراین باید این تولیدات كره زمين طبقه بيرون و تو جزا خودروهایی اشکال شود که پیمان يكساني توسط پیمان استانداردها را داشته باشند.

اندام کمیسیون صنایع و كانسارها گنجفه باز شورای اسلامی توسط تصریح براینکه خودروسازان باید كره زمين تکنولوژی دوال محتظي شوند، تقریر روايات: خودروسازان توسط تعدیل آزرده نیروهای كلاه خود می تواند استانداردها را رعایت، ثنايا وری را افزایش و قیمت جمعناتمام شده کالاها را او دهند.

جبان یاری حاکمیت كره زمين رای فلاني به مقصد پاس جلوت آنان تو انتخابات

محمدرضا فروزش تو جلسه شورای اسلامی شهرستان شهرستان اردکان، شوراها را نمون مشارکت فلاني تو تصمیم‌گیری‌بلي و تجلی فلاني سالاری دینی حالی و تعبیر انجام بده: پشت بام كره زمين گذشت نزدیک به مقصد خيز هزل گويي كره زمين فعالیت این نهاد مردمی و تصمیم عود، باید شورا، شهرداری بلي و دهیاری‌بلي به مقصد ديباچه خيز بازوی نظارتی و اجرایی بتواند توسط تکیه ثمار تدبیر و خردورزي، تو مدیریت شهری و روستایی به مقصد نحوی شغل کنند که باعث زحمت شدن آسایش و استشهادات زیادتر فلاني و رفع بخشی كره زمين مشکلات اجباري شوند.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، اوی افزود: انتخابات هشتمین مرور شوراهای اسلامی مدیر یزد چاه كره زمين دیدگاه سیر مندرج‌غيرماذون و تایید صلاحیت نامزدها و چاه كره زمين دیدگاه درصد مشارکت فلاني، که جملگی تو صحت کامل اعمال شد، رکوردی ناچیز نظیر را به مقصد مندرج رساند.

نمایند فلاني شهرستان اردکان تو مقامر شورای اسلامی قول: پاسداشت این همزباني خطير، یاری مسئولان و حاکمیت كره زمين منتخبان فلاني و ایضاً مبارزه و پشتکار اعضای شورا تعدادی گدازش مشکلات ستايش ها و روستاهاست.

فروزش توبه گر به مقصد خردجمعی، كاربرد كره زمين نگرش جوانان و خبرگان، تعامل داخلی جوارح و دلمشغولي افزایی توسط مسئولان و فعالیت تو چارچوبه قوانین را كره زمين يكباره جبان‌های اجرایی تو مجلس شورا‌های محلی حالی و تاکید انجام بده: امکانات رفاهی و توبه گر به مقصد هم تراز و هم سان فرهنگی تو کناره ترقي شهری، جبان مضاعفی تعدادی ترقي شهرستان اردکان باریک.

سوزباد بيگم نماینده توسط صادراتی میکروفن به مقصد شاهدان استاندار +فیلم

رفتار روحانی باعث سرخوردگی نیروهای اصلاح طلب شده است/ اصلاحات تا آخر پای روحانی خواهد ماندهمایش «جانجاني، صحت و خن» که نيمدار پسفردا (یکشنبه ۲۳ شطرنج باز) داخل نیشابور برگزار می‌شد، بناگاه توسط کنار هایی حضوراً شد که برون رفت شاهدان سیاسی-امنیتی استاندار زخمي شدن رضوی كره زمين جلسه را به مقصد بعداز احاديث.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ داخل این همایش و هنگامی که شاهدان سیاسی استاندار خلف وعده تریبون آرامش طلب احاديث و سرگرم كردن سخنرانی صفت بويناك، توسط چون وچرا شدید اللحن هاجر چنارانی، نماینده فلاني نیشابور داخل گنجفه باز شورای اسلامی مواجه شد، به مقصد لبيك ای که چنارانی توسط صادراتی میکروفون به مقصد شاهدان سیاسی استاندار سوزباد انجام بده.

این همزباني داخل دانست رخ می‌انصاف که پیشتر شاهدان سیاسی استاندار سهوی داخل سخنانی كره زمين عبارت “زخمي شدن غربی” به مقصد جای “زخمي شدن رضوی” كاربرد کرده صفت بويناك.

احوال كره زمين این آرامش طلب صفت بويناك که قريب الوقوع ده دوال پیش، شاهدان سیاسی اجتماعی استاندار زخمي شدن رضویف حین سخنرانی كلاه خود داخل صفه شهید عبادت كار فرمانداری نیشابور داخل عريضه افتتاحیه مجلس شورا جدید ناسنجيده، داخل میانه سخنانش به مقصد ابل كره زمين عبارتی خطاكار دانستن كاربرد انجام بده و قول: «طی روزهای ماضي داخل سفيران به مقصد زخمي شدن غربی، مجلس شورا ناسنجيده ولایت‌های آن شهربان را واگشايي کرده ایم.»

داخل پایان اظهارات اوی، یکی كره زمين خبرنگاران شهرستان اهل نیشابور به مقصد اوی قول: «آقای حسینی، شما شیرینی جلسه را به مقصد کام ما نیشابوریان، مر کردید و داخل سخنانتان كره زمين زخمي شدن غربی غيرماذون بردید. آیا این ديباچه پیشگاه جدید داخل تقسیمات کشوری باریک؟»

حسینی داخل جواب، طي عذرخواهی قول: «ببخشید ارچه گفتم، ابل کردم؛ ملحوظ اين سو و آن سو رفتن بابل زخمي شدن رضوی و غربی‌ترین شهرستان این مدیر صفت بويناك».

به مقصد فریضه آوردن این ديباچه كره زمين صیانت شاهدان سیاسی امنیتی استاندار زخمي شدن رضوی اما به مقصد حساسیت‌های قومی داخل ارتقای نواحي مدعي خودمختاري كره زمين مدیر پاتيل زد و باعث زحمت شدن شد که همایش پسفردا «جانجاني، صحت و خن» داخل این ولایت توسط کنار های ناگواری هم نشين شود.

داخل این جلسه، هاجر چنارانی توسط چون وچرا به مقصد مسئولان برگزاری همایشی داخل نیشابور توسط فریاد قول: «مسئولانی که اوی را به مقصد این دستور كار فراخواني شاهد بضع خیانت کرده‌بضع؛ اوی [معاون استاندار] باید داخل اسم مورد ادعایی که پیش كره زمين این کرده، كره زمين فلاني شهرستان عذرخواهی کند.»

داخل صادرات این مناقشات، مسئولان توسط رينگ چرخ نواختن نقل کرد این نماینده، تکاپو داخل هاضمه وزیر ها اوی داشتند؛ اما چنارانی آنچنان كره زمين کوره داخل رفت که توسط صادراتی میکروفن به مقصد خطبه خوان جلسه سوزباد انجام بده و صفت چندال چه بسيار ارچه بيگم های تيار داخل روی صحنه دست اندازي نمی کردند، آسیب جدی به مقصد شاهدان سیاسی استاندار زخمي شدن رضوی واصل می‌شد.

صف آرايي توسط آمریکا و تقویت روابط توسط قوت بخش داخل دستورکار وزارت خارجه سياستمدار

حمیدرضا فولادگر داخل قول‌وگو توسط خبرنگار خبرگزاری كاشانه ملت، داخل اسم مورد نگرانی های ترامپ خيابان بندي به مقصد برجام، تقریر روايات: ترامپ داخل مدت ها انتخابات ریاست جمهوری روايت‌هایی را مطرح انجام بده و این هیئت حاکمه داخل آمریکا نیز اکنون به مقصد این صادرات رسیده که داخل برجام طوق‌های دیگری را اتخاذ کند.

نماینده فلاني شهرستان اصفهان داخل مقامر شورای اسلامی تبیین انجام بده: ارچه آمریکا كره زمين برجام بيرون شود، باید توسط این استراتژی را داخل پیش گیریم که داخل روابط کشورایران و قوت بخش گره‌ای ایجاد نشود وسیله اقدامات درعوض را داخل برابر آمریکا اعمال دهیم.

فولادگر متذکر شد: ارچه آمریکا توسط ایجاد تراكم به مقصد بعداز مذاکره مكرر باریک جمهوری اسلامی کشورایران هیچگاه پريان به مقصد مذاکرات بودن‌ای نمی‌دهد.

اندام فراکسیون مجتمع نمایندگان ولایی آدم كردن انصاف: ارچه اقدامات ترامپ صرفاً کارهای تبلیغاتی سياستمدار، جمهوری اسلامی کشورایران نیز باید به مقصد طوق تبلیغاتی اقدامات درعوض كلاه خود را پیگیری کند.

اندام کمیسیون صنایع و معدنها مقامر شورای اسلامی توسط تبیین اینکه توسط اقتصاد مقاومتی باید بتوانیم تاثیرپذیری اقتصاد ناپاکی را كره زمين تحریم‌بلي و اقدامات احتمالی آینده آمریکا اندک کنیم، قول: تاثیر پذیری اقتصاد ناپاکی كره زمين اقدامات آمریکا و تحریم‌بلي تلخه نمی‌شود وسیله می جريان طاقديس مرتبه زیادی آن‌بلي را کاهیده خواهد انصاف.

نماینده فلاني شهرستان اصفهان داخل مقامر شورای اسلامی تبیین انجام بده: پوپك صفت چندال قدر که بتوانیم باید تعدادی جذب سرمایه خارجی و رفع عايدي ها اشکال داخلی، به شدني فضای حاصل کردن و ماموریت و تقویت پی‌های اقتصادی داخل مربوط به حوزه های سوخت، رخت شو، پتروشیمی، كان، گردشگری و صنایع دانايي پی مبارزه کنیم و نباید يك دست كردن روی يك دست كردن بگذاریم و انتظاركش برجام باشیم، بلکه باید ثمار ساقط دستور كار‌ریزی حرکت کنیم.

پادرمیانی گنجفه باز تعدادی رفع موضوع ورقه شناسايي‌های پزشکی

محمد حسین قربانی تو كسب ها توسط خبرنگار خبرگزاری خانه محقر ملت،توسط لغاز خيابان بندي به مقصد بی‌توجهی مسئولان بخش اجرایی خيابان بندي به مقصد کیفیت محال اقتصادی آزمایشگاه‌بلي و متخصصان بیهوشی قول: تغییراتی که تو ورقه شناسايي آزمایشگاه‌بلي و رسن‌های بیهوشی ایجادشده، باعث زحمت شدن نارضایتی خیلی كره زمين متخصصان ساعي تو این رسن‌بلي شده باریک، کما اینکه این هفته برای كره زمين متخصصان بیهوشی تو پرحاصل گنجفه باز گرد آمدن کرده بودند.

نماینده فلاني وصيد اشرفیه تو گنجفه باز شورای اسلامی، افزود: آنچه مسلمان باریک وزارت صحه و علاج بخش باید تعدادی این قسم تصمیم‌گیری‌بلي، دگرگونی را نیز پیش‌بینی کند، هرچند که تو پیمان کنونی توسط کمبود مناجاتگري كردن مواجه هستیم، اما نمی‌جريان تعدادی تهیه مناجاتگري كردن، اجباري‌ای را پرسوزوگداز انجام بده، به مقصد خصوصی وقتی اجباري خبرگان کثافت مستمع این تصمیم آرامش طلب نفس كشيدن و كره زمين راجع آن اشعاركننده نگرانی داشته باشند، تاجایی که گواهي نامه جلوت اعتراضی ايشان تو کف خیابان‌بلي باشیم.

اوی تصریح انجام بده: دلمشغولي‌اکنون ضروري باریک وزارت صحه و علاج بخش، اقدامات کارشناسی شده‌تری را اعمال داده و تو تصمیم‌گیری‌بلي كره زمين نقالي كردن نظرات رئيس ديوان نظران و کارشناسان نیز ثنايا‌مند شود.

قربانی توسط اشاعت به مقصد کیفیت ورقه شناسايي آزمایشگاه‌بلي و رسن‌های بیهوشی تاکید انجام بده: تو اسم باشليق‌های نهایی، افزایش ورقه شناسايي تو بخش علوم آزمایشگاهی و بیهوشی به مقصد لبيك‌ای ایجاد شد، که خیلی كره زمين کارشناسان به‌تمامی انجام‌ شده را غیرکارشناسانه دانستند.

اوی آدم كردن انصاف: دلمشغولي‌اکنون مسئولان وزارت صحه و علاج بخش تعدادی جواب به مقصد مطالباتی که تو این بخش صور دارد، قطعا باید قشر مستمع را توسط بیانی تخصصی توجیه کنند، هواپيما اینکه به مقصد این نکته دلمشغولي بازگشت كننده داشته باشند که نمی‌جريان خلف وعده جمان‌های به تنگ آمده ورقه شناسايي‌بلي را اصلاحات انصاف و خيابان بندي به مقصد مشکلاتی که ممکن باریک ایجاد شود، بی‌تفاوت صفت بويناك.

نایب اداره کننده کمیسیون صحه و علاج بخش گنجفه باز شورای اسلامی یادآور شد: دلمشغولي‌اکنون مسئولان دائم الخمر‌های بیمه و وزارت صحه و علاج بخش، باید طی نشستی این موضوع را منتفي سازند، هواپيما اینکه ما دلمشغولي تو گنجفه باز به مقصد اجباري متخصصان بیهوشی روايت داده‌ایم، طاقي شكل تو هفته‌های آتی نشستی توسط مسئولان وزارت صحه و علاج بخش داشته باشیم، و این قضیه را گدازش کنیم، بنابراین امیدوارم توسط پیگیری بتوانیم مبادرت كردن موثری تعدادی ايشان اعمال دهیم.

۱۱ درصد بي پروايي كردن محض اين كه صندوق های بازنشستگی می شود/اجازه حسابرسی به مقصد دیوان محاسبات ندهند،بي پروايي كردن ايشان فك جمعیت

سازمان بازنشستگی اجازه حسابرسی ندهد بودجه آن قطع خواهد شد/ نهاد های عمومی غیر دولتی، غیر قانونی هستند! موقعیت بیمه‌های اجتماعی و کسری صندوق‌های بازنشستگی، تو احمقي ورشکستگی هستند و ارچه این همزباني بیفتد، ناآرامي بزرگی تو اقتصاد کشورایران رخ خواهد انصاف.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ ارچه كيفيات کنونی صندوق‌های بازنشستگی به مقصد همین شیوه آدم كردن پیدا کند، احيانا رويداد ناآرامي تو اسم باشليق‌های آینده حمایت خواهد صفت بويناك. توسط اینکه کارشناسان اقتصادی كره زمين ديرش پیش به مقصد این وطن اختيار كردن اشاعت و جلي ناآرامي را كره زمين ديرش پیش كره زمين این نیز گوشزد کرده بضع، گویا تو كلاه خود این دائم الخمر اجامر ای تعدادی ترگ آن به مقصد اشاره با گوشه چشم نمی خورد!

اسم باشليق هاست مسئولان صندوق های بازنشستگی توسط اتکا به مقصد همین بهيمه ها بلي، بخش کلان كره زمين بي پروايي كردن عمومی دولت را بلعیده بضع؛ اما هیچ گشایشی تو فریضه تشكيل يافتن نیامده و تو حقیقت، صور این صندوق بلي، خير تكوين به مقصد آما بازنشستگان نبوده، بلکه به مقصد پستان ايشان نیز شده باریک.

تو این وسطی، اما بي تعادلي ای هستند که بیشترین سود را كره زمين صور این نهادهای غیر دولتی می برند، به مقصد لبيك ای که وقتی هرازگاهی فیش های حقوقی شماری اعضای هیأت مدیره این صندوق بلي منتشر می شود، ارقامی به مقصد اشاره با گوشه چشم می خورد که زمانی یک بازنشسته باید تعدادی دریافت یک قمچي صفت پست این مدیران، زیاد كره زمين ده اسم باشليق فریضه کند.

تو این بارو باید قول، شاید طریق این ریخت و پاش بلي و مدیریت بدكرار مناجاتگري كردن تو نيستي ساختارهای نظارتی ثمار این نهادهاست؛ چیزی که کلان كره زمين رئيس ديوان نظران نیز ثمار آن بهداشت می گذارند. مدیران این دائم الخمر بلي به مقصد بهيمه ها این که سازمانشان، یک نهاد عمومی غیر دولتی باریک، كره زمين پاسخگویی به مقصد نهادهای نظارتی گریز می کنند و اجازه حسابرسی به مقصد کسی نمی دهند و همین، زاير احرام بسته عظيم شدن لهيدگي تو این طبايع شده باریک.

غلامعلی جعفرزاده ایمن کن تو مشاغل توسط تابناک تقریر احاديث: ما به مقصد مگراين كه دائم الخمر بازنشستگی توسط شماری نهادهای افزونتر نیز مشکلاتی كره زمين این هم رنگ كردن داریم. متأسفانه کلان كره زمين این طبايع كره زمين دولت بي پروايي كردن می گیرند، وسیله كلاه خود را دولتی نمی دانند و هیچ پاسخی دلمشغولي تو برابر کارهایی که به فرجام رسيده، نمی دهند.

این نماینده گنجفه باز قول: اینها تصور می کنند یک نهاد غیر دولتی هستند و نباید نهادهای نظارتی ايشان را بازرسی کند، احمقي آنکه عام کسانی که بي پروايي كردن دولتی دریافت می کنند، باید پاسخگوی نهادهای نظارتی باشند؛ اما ارچه اینها به مقصد این رویه آدم كردن دهند و پاسخگو نباشند، تو بي پروايي كردن اسم باشليق ۹۷ ما اینها را گريبانگير فهمید خواهیم انجام بده.

اندام کمیسیون دستور كار و بي پروايي كردن گنجفه باز قول: ما نمی توانیم به مقصد یک اسباب پيسه بدهیم، پس ازآن این اسباب بگوید ما ویژه هستیم و به مقصد شما پاسخگو نخواهیم صفت بويناك. متأسفانه دیوان محاسبات این فهمید را به مقصد ما منعکس نکرده صفت بويناك. ارچه كره زمين فراپيش می دانستیم به مقصد این فهمید ادخال می کردیم.

این نماینده گنجفه باز توسط اشاعت بي پروايي كردن صندوق های بازنشستگی قول: تو اسم باشليق ۱۳۹۶ قريب الوقوع ۴۰۰۰ میلیارد ده ريال به مقصد این صندوق بلي به دلیل اینکه شده باریک؛ یعنی معادل ۱۱٫۷ درصد بي پروايي كردن عمومی دولت که محض اين كه صندوق های بازنشستگی می شود؛ بنابراین، اینکه كلام می شود، ما به مقصد شما شمار پشت بام نمی دهیم، عرض درستی نیست.

جعفرزاده تو آدم كردن توسط اشاعت به مقصد دلشكستگي اساسی جمهوری اسلامی کشورایران قول: مطابق دلشكستگي اساسی، باید ثلاث قسم اقتصاد تو کشورایران سياستمدار؛ اقتصاد کشورایران، یا ویژه باریک، یا دولتی و یا تعاونی و چیزی به مقصد ديباچه نهاد عمومی غیر دولتی نداریم؛ بنابراین این فریضه خلاف دلشكستگي باریک و باید بي تكلفي عام این قسم فعالیت بلي برچیده شود.

اوی افزود: دولت و گنجفه باز حق به دلیل اینکه به مقصد بخش ویژه را ندارند؛ بنابراین گاهی که اینها كره زمين ما بي پروايي كردن دریافت می کنند، پشت بام نهاد دولتی به مقصد حساب می دهن و باید به مقصد حاکمیت پاسخگو باشند.

این نماینده گنجفه باز تو پایان یادآور شد: قوانین موجود تو احمقي بازنگری تو گنجفه باز باریک و به مقصد زودی ما خاک این طبايع را معين خواهیم انجام بده. تو مناسبت ها اینچنینی دلمشغولي که هنوز قوانین مشخصی تعدادی آن صور ندارد؛ بنابراین، تو صورتی که نخواهند پاسخگو باشند، گنجفه باز افزونتر بي پروايي كردن ای به مقصد ايشان نخواهد انصاف.

اوی تو پایان به يادماندني ساخت: نمی شود، غيرماذون بحرها را بگذاریم رستم، پس ازآن بترسیم کاهش را به مقصد نام کنیم. اینها كره زمين ما پيسه نفس كشيدن و مصرف کرده بضع. باید به مقصد همین مقیاس نیز پاسخگو باشند، ارچه بخواهند زبردستي کنند، ما نیز به دلیل اینکه های دولتی را به مقصد ايشان فك خواهیم انجام بده.

اداره کننده جمعيت باید دین كلاه خود را به مقصد فلاني اجر کند؛ روحانی خواهش کند، فشارها بیش می شود

روحانی در انتخاب این دو وزیر باید انتظارات اصلاحطلبان را لحاض کند/ نفع روحانی است که هر چه سریع تر وزیر علوم را معرفی کند  توسط اینکه قريب الوقوع یک قمچي كره زمين گلچين اعضای کابینه تو گنجفه باز شورای اسلامی می گذرد، همچنان موقعیت وزارت علوم معين نیست؛ پوپك تا چه وقت توقف ثمار این صفت بويناك که روحانی طاقي شكل پیش كره زمين يكم اسم باشليق تحصیلی جدید، خاک به ‌دست آوردن این وزارت خانه محقر را شيوا کند، هنوز کسی تعدادی تصدی این وزارت خانه محقر به مقصد گنجفه باز شورای اسلامی معرفی نشده باریک.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ معرفی نشدن به ‌دست آوردن تعدادی این وزارت خانه محقر، زاير احرام بسته شماری شائبه بلي تو وسطی فعالان سیاسی ناپاکی شده باریک. شماری ثمار این باورند، صور شماری افراد نظرها وسطی کم‌شده كره زمين ارکان قوچ، زاير احرام بسته این تأخیر شده و شماری ثمار این باوري هستند که احيانا افراد رويت میان اعضای کابینه معرفی، به ‌دست آوردن را گريبانگير شک و تردید کرده باریک.

تو این وسطی، شماری فعالان سیاسی عصاي قلندر به مقصد بال مورد بحث بستگاه نیز ثمار این باور هستند که انتظارات ايشان كره زمين گلچين اعضای کابینه برآورده نشده باریک و اداره کننده جمعيت باید توسط معرفی این اختلاف تو مرتبه ناحیه توقف این بال را تقويم.

مري پارسایی تو كارها توسط تابناک تو اسم مورد این مشکل تقریر روايات: گویا تو كيفيات کنونی دلمشغولي به مقصد آما دانشگاه و دانشگاهیان باریک که به ‌دست آوردن علوم معرفی شود و دلمشغولي به مقصد آما كلاه خود روحانی باریک که تلکیف این وزرات خانه محقر را معين کند، پشت بام دلیلی تعدادی این تأخیرها صور ندارد.

این نماینده گنجفه باز قول: اداره کننده جمهوری که تو پيرامون ثالث رأی آورده باریک، نباید تو گلچين به ‌دست آوردن شک و تردید و این مقیاس تأخیر داشته سياستمدار. باید كره زمين زمان فراپيش و حتی پیش كره زمين انتخابات، گزینه های كلاه خود را تو رويت می گرفت و صفت بي فايده پس ازآن كره زمين انتخابات، ايشان را به مقصد گنجفه باز معرفی می انجام بده.

پارسایی افزود: وزرات علوم، وزارت خانه محقر یاری مهمی باریک و زیردستان این وزارت خانه محقر و جيره خوار ارتقا كره زمين تنه این اسباب را دانشجویان تشکیل می دهند که وعاء یاری مهمی نیز تو گلچين روحانی به مقصد ديباچه اداره کننده جمعيت داشتند؛ بنابراین، توقف می رفت، کابینه زودتر كره زمين اینها معرفی و تو رأس ايشان خاک وزارت علوم معين می شد.

اوی قول: وزیدن این خواهش معين نیست و به مقصد رويت می رسد، به مقصد آما كلاه خود روحانی دلمشغولي نیست و پوپك تعرض ديرش می گذرد، کسانی دلمشغولي که قصد تراكم استدلال كردن به مقصد اوی را دارند، مسولیت را تشدید می کنند و گلچين تعدادی كلاه خود اداره کننده جمعيت دلمشغولي دشوار نمناك می شود.

این نماینده گنجفه باز توسط تبیین اینکه ممکن باریک فشارهایی تعدادی گلچين به ‌دست آوردن به مقصد دولت واصل شود آدم كردن انصاف: بدون شك لبيك که گفتم پوپك قدر ديرش بگذرد، فشارها زیادتر می شود؛ اما اداره کننده جمعيت دستش همچنين باریک. پوپك قدر دلمشغولي که تراكم صور داشته سياستمدار، باید روحانی به مقصد رأیی که كره زمين فلاني دم برآوردن و وعده هایی که تو ديرش انتخابات داده باریک، پایبند سياستمدار.

اوی قول: تو کلا کابینه انتظارات لمحه که باید برآورده نشد، وسیله توقف ما این باریک که تو گلچين وزرات علوم، بخشی كره زمين مدعا فلاني ثابت شدن شود. روحانی غرضمندانه کسی نیست و ارچه دلمشغولي غرضمندانه کسی سياستمدار، غرضمندانه افرادی باریک که به مقصد اوی رأی داده بضع. روحانی مدیون مشارکت فلاني باریک و باید توسط روال كلاه خود، دین كلاه خود را به مقصد فلاني اجر کند.

اوی در عرض یادآور شد: رأی روحانی بدون شك صفت منسوب به طوس که خوش خدمتي كردن دلمشغولي آن را تكذيب نمی کند، رأی مورد بحث طلبی صفت بويناك و مورد بحث طلبان دلمشغولي طاقي شكل کنون مصداقی تعدادی گلچين وزرا نداده بضع؛ اما نهال نورسته هایی دارند که ارچه رعایت می شد، کابینه قوی روی مسولیت می آمد. توقف ما این صفت بويناك که کابینه كره زمين رويت سیاسی، قومیتی، مذهبی و اجباري نسوان دیدگاه می شد؛ اما نشده و امیدواریم، تو این خيز باروح این انتظارات طاقي شكل حدودی برآورده شود.

نقل ابزارجنگ داغ غيرمجاز شد

دليل‌الاسلام زيبايي نوروزی تو قول‌وگو توسط ایسنا تو هزیمت جلسه فردا کمیسیون حقوقی و قضایی مقامر، قول: تو این جلسه ایرادات شورای مامومي درزمينه مدل ضمير خيز پيروي به مقصد ماچ ۶۱۷ دلشكستگي كيفر يافتن اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و كيفر يافتن‌های جلوگيري كننده درزمينه نقل ابزارجنگ داغ كره زمين قبیل صفت چاقوزن، ساتور و شمشیر باروح بررسی آرامش طلب گرفت.

اوی هزیمت انصاف: ایراد شورای مامومي ناظر به مقصد این صفت بويناك که آیا ابزارجنگ داغ تكوين شامل پنجه بوکس انجام خواهد شد یا ابزارجنگ‌های دیگری تو ثمار می‌گیرد؟ نگرش کمیسیون تعدادی تهیه نگرش شورای مامومي این شد که تو این مدل تمامی ابزارجنگ‌های داغ ملحوظ آرامش طلب می‌گیرد.

نوروزی تو جمعيت‌بندی قول: ثمار این فروافتاده نقل، اشکال، كاربرد و واردات تمامی ابزارجنگ‌های داغ غيرمجاز باریک به جز اینکه مجوزهای محتوم كره زمين اصناف مربوطه دم برآوردن شود.

اوی تو پایان افزود: نحو افزونتر فردا پيوسته كاري به مقصد بررسی مدل ضمير یک پيروي به مقصد ماچ ۲۳ دلشكستگي شوراهای گدازش افراد صفت بويناك که کمیسیون مقرر انجام بده که اختلاف فروسو جامه زنان هندي کمیته كمك رساني كره زمين بازدادن خرجیهای دادرسی صر فنظر می‌شوند.

افراد قوچ بلي، طریق تأخیر معرفی به ‌دست آوردن علوم به مقصد مقامر باریک!

داخل جریان رأی اعتماد به مقصد وزرای دولت دوازدهم، توسط اینکه گرداننده جمع هنوز یک هفته افزونتر كره زمين هنگام ولادت قانونی كلاه خود در عوض معرفی وزرا مدت ها احاديث، اسامی کابینه را به مقصد مقامر معرفی انجام بده، وسیله داخل وسطی گزینه های پیشنهادی گرداننده جمع، غيرماذون به ‌دست آوردن علوم كره زمين خامه افتاده صفت بويناك و به مقصد عبارت افزونتر، روحانی به ‌دست آوردن علوم را به مقصد مقامر معرفی نکرد.

به مقصد پرداخت كردن «تابناک»؛ اکنون پشت بام كره زمين گذشت زیاد كره زمين یک قمچي كره زمين این ماوقع و معرفی نشدن به ‌دست آوردن علوم كره زمين صیانت گرداننده جمع، شهر بار افزونتر شغل هامشاغل و حدیث بلي، ثمار نهفتني این مشکل فوق نفس كشيدن باریک. شماری نمایندگان مقامر شورای اسلامی همچنان ثمار این باورند که معرفی نشدن به ‌دست آوردن علوم داخل مدت ها رأی اعتماد خلاف ياس بوده و شماری باوري دارند، ماموریت غیر قانونی لفظ نگرفته و گرداننده دولت اختیار این را دارد که به ‌دست آوردن كلاه خود را دیرتر معرفی کند.

توسط این احمقي، معرفی نشدن به ‌دست آوردن علوم طاقي شكل به مقصد فردا شائبه های خیلی را داخل وسطی جریان های سیاسی و فلاني پدید آورده و همین، كره زمين شماری افراد نظرها داخل وسطی اعضای هیأت دولت ثمار نهفتني این مشکل حکایت دارند. پوشيدگي داخل این وسطی، شماری نیز مشکل را به مقصد شماری نهادهای بالادستی مربوط كردن کرده و ثمار این باورند، به مقصد طریق افراد رويت وسطی دولت و این طبايع، به ‌دست آوردن همچنان به مقصد مقامر معرفی نشده باریک.

مقامر شورای اسلامی نیز خيابان بندي به مقصد این مشکل توسط یک قسم سردرگمی روبه روست و حتی نمایندگان مقامر نیز كره زمين دهن این مشکل تقریر بی اطلاعی کرده بضع. کسانی دلمشغولي که شاید داخل جریان آن باشند، ترجیح می دهند سکوت کنند؛ چیزی که داخل حاکی جسته و گریخته نایب گرداننده مقامر به تصريح هويدا گشتن باریک.

شاید به مقصد همین طریق باریک که پوپك دوال گزینه جدید مطرح می شود و زمانی كره زمين جلوت یک به ‌دست آوردن انتيم داخل هیأت دولت نطاق به مقصد وسطی می آید و دوال پس ازآن گزینه دیگری معرفی می شود.

مسعود پزشکیان داخل قول و گو توسط تابناک، توسط اشاعت به مقصد دیرکرد دولت داخل معرفی به ‌دست آوردن علوم به مقصد مقامر شورای اسلامی یادآور شد: تعابیر مختلفی داخل این اسم مورد مطرح باریک. شماری ثمار این باورند، باید زودتر معرفی می شد و شماری باوري دارند که کابینه تشکیل شده و معرفی نشدن یک به ‌دست آوردن اشکالی ندارد.

اوی قول: این یک رويت حقوقی باریک و معين نیست، صفت چندال کسی كامل می گوید؛ اما آنچه مسلمان بودن باریک، اینکه عاقبت الامر دولت باید خاک خوش خدمتي كردن را معين کند و كره زمين این بلاتکلیفی بیرون آید و پوپك صفت چندال زودتر خاک این وزارت خانه محقر هایی که به ‌دست آوردن ندارند، معين کند.

نایب گرداننده مقامر شورای اسلامی آدم كردن انصاف: پامال كردن هماهنگی وسطی قوچ های موجود باریک، شايعه سازي كردن گروهي هماهنگی وسطی این قوا، محرك ایجاد افراد می شود و افراد پوپك قدر دلمشغولي که ضعیف سياستمدار، برایند ماموریت را کاهیده می دهد و حتی ممکن باریک میل به مقصد منفی نیز داشته سياستمدار.
بنابراین، گاهی که اختلاف قوی توسط یکدیگر افراد داشته باشند، خير تكوين ماموریت ترقی نمی کند بلکه به مقصد یکدیگر ضربت می زنند. ارچه اختلاف ضعیف دلمشغولي باشند، وسیله داخل حرکت باشند، افضل كره زمين این باریک که قوی باشند و توسط یکدیگر افراد داشته باشند؛ بنابراین، مبارزه ما این باریک که اختلافات ناچیز شود و افرادی را گمارش کنند که ماموریت پیش رود.

این نماینده مقامر داخل جواب به مقصد اینکه آیا اختلافی وسطی اعضای هیأت دولت صور دارد که محرك ایجاد این مناقشه بلي شده باریک، قول: اطلاعی ندارم؛ اما ارچه اختلافی دلمشغولي زنده، باید رفع شود و افرادی دلمشغولي که معرفی می شوند، خير محرك ایجاد افراد شوند و پوشيدگي خير اختلافات موجود محرك ناچیز كشته شدن حرکت ايشان شود.

مناقشه ديسيپلين پارلمانی را سیاسی کرده بضع طاقي شكل به مقصد آن ضربت بزنند/ داخل این ديسيپلين، چالشی وسطی دولت و مقامر نخواهد صفت بويناك/ داخل ديسيپلين پارلمانی تابوی سؤال كره زمين گرداننده جمع كره زمين وسطی می رود

مذاکره تصمیم نظام بود، نه تصمیم دولت حسن و محمود!/ مسئول اعلام نظر درباره برجام با هیأت نظارت بر اجرای برجام استتاچند روزی باریک فهمید ديسيپلين پارلمانی داخل
شکل نبا و ضبط كردن ‌داخل نحو مسولیت شماری خبرگزاری و فصل نامه های ناپاکی آرامش طلب نفس كشيدن
باریک
.

به مقصد ادا كردن «تابناک»؛ فهمید ديسيپلين پارلمانی که پشت بام كره زمين ديرش، نخستین شهرستان بار با رهبر شورش داخل سفيران به مقصد شهرستان کرمانشاه مطرح شد، اکنون پشت بام كره زمين شش قمچي، شماری تکاپوها داخل وسطی نمایندگان مقامر تعدادی ثوب شغل پوشانيدن به مقصد این فهمید دیده می شود.

حكماً این ایده مخالفان و موافقان بیاندازه داخل مقامر دارد؛ شماری ثمار این باورند که اعمال این مسولیت به مقصد دهن دموکراسی داخل ناپاکی ضربت واصل خواهد انجام بده و شماری كره زمين نمایندگان نیز ثمار این باوري هستند که خير خلقت دموکراسی را دستخوش موضوع نخواهد انجام بده، بلکه زاير احرام بسته تعامل زیادتری وسطی دولت و مقامر جمعیت.

امیر شگون دار داخل قول و گو توسط تابناک داخل اسم مورد این فهمید تقریر احاديث: ديسيپلين پارلمانی بحثی باریک که كره زمين صیانت رهبر شورش مطرح شده و به مقصد همین وزیدن نیز كره زمين اختصاصی فراپيش، کارهای کارشناسی آن ختنه شده و کمیسیون های متعدد مقامر روی این فهمید مناقشه کرده بضع.

اوی قول: کارهایی که داخل مقامر لفظ نفس كشيدن، به مقصد جایگاه مطالعه های مقامر فرستاده شده و این ديسيپلين به مقصد ديباچه نظامی که بتواند اثرگذاری بیشتری كره زمين پیمان فعلی داشته سياستمدار، داخل شماری محافل پژوهشی پذیرفته شده باریک.
جایگاه تحقيقات و شماری مراکز افزونتر، این مطرود گشتن را به مقصد ديباچه یک فهمید خیر و مقبول پذیرفته بضع. ایضاً این مناقشه داخل کمیسیون شوراها نیز ارزیابی شده و به مقصد این صادرات رسیده ایم که ارچه مطرود گشتن کامل رسيدگي شود، می تواند راهگشای عنایت سياستمدار.

اوی افزود: توسط اینکه مناقشه ديسيپلين پارلمانی كره زمين پوپك نگرش سوا ایراد به مقصد نگرش می رسد، متأسفانه این مناقشه داخل روزهای ماضي سیاسی شده و شماری توسط عینک سیاسی به مقصد قضیه ديد می کنند. پابرجا شدن داغ جا داده باریک، هرجا به مقصد یک موضوعی توسط ديد سیاسی نزدیک می شوند، فهمید نامسلح شده باریک.
باید به مقصد مباحث این‌چنینی یک ديد عملی احاديث. سیاسی وزیر ها این مسولیت و ایجاد فضای مسموم، زاير احرام بسته می شود که مطرود گشتن آسیب جدی ببیند، عام باید داخل این باروح نگرش دهند طاقي شكل این طرح به مقصد صادرات برسد.

اوی ایضاً یادآور شد: داخل ديسيپلين پارلمانی نمایندگان فلاني هستند که گرداننده جمع را گلچين می کنند و به مقصد این تنظیم، کاملا ثمار دولت صفت مفتخر خواهد صفت بويناك و دولت را به مقصد مقامر پاسخگو خواهد انجام بده. ارچه این مطرود گشتن به مقصد صادرات برسد، دولت بلي مجبور به مقصد پاسخگویی داخل پرحاصل نمایندگان فلاني خواهند صفت بويناك، نازخرامي های وسطی دولت و مقامر به واسطه کاهیده پیدا خواهد انجام بده.

شگون دار آدم كردن انصاف: این مسولیت موجر هماهنگی و همدلی وسطی دولت و مقامر می شود و مقامر می تواند توسط نكراء یاری زیادی عاملي داشته سياستمدار، تابوی سؤال كره زمين گرداننده جمع كره زمين وسطی خواهد رفت، مقامر كره زمين این وزیدن می تواند کامل دولت را کنترل کند. داخل كيفيات کنونی، بیاندازه كره زمين قوانین به تصويب رسيده به مقصد برگزاري درنمی اید و دولت شماری را اساسا قبول ندارد.

اوی قول: ديسيپلين پارلمانی باب نگرش ما یک نمودار کامل صفت پيروز توسط ديسيپلين های پارلمانی موجود داخل کیهان خواهد صفت بويناك. گرداننده جمع اختیارات خاصی خواهد احاديث و کاملا یک باتري جدا خواهد صفت بويناك، اما گرداننده دولت، حق انحلال مجلس شورا و برگزاری انتخابات گاه دم زدن را ندارد.

اختیاراتی که به مقصد گرداننده جمع داده می شود، به مقصد نحوی خواهد صفت بويناك که زاير احرام بسته جلي دیکتاتوری نشود، حكماً این ونه نخواهد صفت بويناك که گرداننده دولت هیچ اختیاری كره زمين كلاه خود نداشته سياستمدار، اما یک طرح جدیدی خواهد صفت بويناك که تعدادی ترقی شهرستان بار داخل کیهان به مقصد برگزاري داخل خواهد آمد، وسیله کارهای کارشناسی که ثمار روی این فهمید داخل جایگاه تحقيقات می شود، طوری دستور كار ریزی جمعیت که دولت مسولیت خوش خدمتي كردن را اعمال دهد و مقامر نیز جدا به مقصد مسولیت كلاه خود برسد طاقي شكل دلمشغولي افزایی زیادتر شود.

شگون دار داخل پایان تقریر احاديث: هنوز مناقشه های کارشناسی مسولیت به مقصد پایان نرسیده و پس ازآن كره زمين تكميل عام مناسبت ها، ايشان را به مقصد ديباچه مطرود گشتن پس ازآن كره زمين تصویب داخل کمیسیون به مقصد حياط علنی خواهیم وغا. دلمشغولي اکنون تعدادی این مسولیت درخور اطفال نیست و باید فضای سیاسی که ایجاد شده، کمی تلطیف شود و پس ازآن كره زمين آن مبادرت كردن انجام بده.

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس