درصورت عدم‌اظهار دارایی، امضای مسئولان بی‌اعتبار است

در سایت طراحان برتر ایران مطلب درصورت عدم‌اظهار دارایی، امضای مسئولان بی‌اعتبار است مشاهده می کنید
در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر