حمایت علمای الجزایر از تظاهرات مردمی علیه وابستگان به نظام بوتفلیقه

در سایت طراحان برتر ایران مطلب حمایت علمای الجزایر از تظاهرات مردمی علیه وابستگان به نظام بوتفلیقه مشاهده می کنید
جمعیت علمای الجزایر از تظاهرات مردمی برای برکناری تمام عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه از ساختار قدرت حمایت کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر