از سایه تا شفیعی کدکنی در بخارا

در سایت طراحان برتر ایران مطلب از سایه تا شفیعی کدکنی در بخارا مشاهده می کنید
شعرهای «در آن زمان» و «همزاد» از هوشنگ ابتهاج (هـ . ا. سایه)، هشتادسالگی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، «مردی از تبار باران» از معصومه امیرخانلو، «هشتاد سال شعور و شرف» از ایرج پارسی‌نژاد، «جامعه‌شناسیِ ذوقِ زمانه» نوشته محمدرضا شفیعی کدکنی، «تحلیل معنایی چند واژه محاوره‌ای» (بخش پایانی) نوشته محمدرضا باطنی، «راز ماندگاری زبان فارسی» از ژاله آموزگار، «روایت‌های طردشده و بحران‌های گذار در شاهنامه فردوسی» نوشته دیک دیویس و ترجمه مسعود جعفری جزی، «گذر از دو قرن سکوت: متون نویافته فارسی میانه از طبرستان» نوشته تورج دریایی.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر