تعطیلی برخی مدارس اردبیل درپی بارش برف

در سایت طراحان برتر ایران مطلب تعطیلی برخی مدارس اردبیل درپی بارش برف مشاهده می کنید
تداوم بارش برف و برودت هوا برخی از مدارس استان اردبیل را به تعطیلی کشاند.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر