تکذیب بازداشت فرماندار شهر قدس

در سایت طراحان برتر ایران مطلب تکذیب بازداشت فرماندار شهر قدس مشاهده می کنید
بازداشت او صحت ندارد. اینکه چنین حرفی را زده را نمی‌دانم از مقامات مربوطه بپرسید.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر