اولین سریال در مورد کرونا ساخته می شود

در سایت طراحان برتر ایران مطلب اولین سریال در مورد کرونا ساخته می شود مشاهده می کنید
یک شرکت فیلمسازی استرالیایی سریالی با مشارکت مردم با موضوع کرونا و بحران موجود می سازد. این سریال قرار است پا به پای بحران کرونا پیش برود.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر