امکان افزایش 5درصدی ضریب امنیت غذایی کشور در سال جهش تولید

در سایت طراحان برتر ایران مطلب امکان افزایش 5درصدی ضریب امنیت غذایی کشور در سال جهش تولید مشاهده می کنید
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان ضریب امنیت غذایی کشور را 2 تا 5 درصد در سال جهش تولید افزایش داد.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر