بررسی تبعات کرونا در جلسه ای که آن را جدی نگرفتند!

در سایت طراحان برتر ایران مطلب بررسی تبعات کرونا در جلسه ای که آن را جدی نگرفتند! مشاهده می کنید

«نمایندگان فاصله را رعایت کنید و در صندلی های خود بنشینید» این جمله ای است که امروز مسعود پزشکیان رییس جلسه مجلس چند بار تکرار کرد تا حداقل ها برای پیشگیری از ابتلا به کرونا رعایت شود اما انگار برخی از نمایندگان کرونا را جدی نگرفته اند.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر