پیروزی فنرباغچه در شب نیمکت نشینی صیادمنش

در سایت طراحان برتر ایران مطلب پیروزی فنرباغچه در شب نیمکت نشینی صیادمنش مشاهده می کنید

فنرباغچه در شبی که اللهیار صیادمنش را در ترکیب خود نداشت مقابل مالاتیا اسپور به پیروزی رسید.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر