همتی: حداقل ۷۰درصد ارز صادرات را بازگردانید

در سایت طراحان برتر ایران مطلب همتی: حداقل ۷۰درصد ارز صادرات را بازگردانید مشاهده می کنید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی که به لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد را درک می کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند را به کشور بازگردانند تا بشود درمورد آن درفرصت مناسب مذاکره و تصمیم گیری کنیم.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر