دستور الکاظمی برای تشکیل «شورای هماهنگی عراق و عربستان»

در سایت طراحان برتر ایران مطلب دستور الکاظمی برای تشکیل «شورای هماهنگی عراق و عربستان» مشاهده می کنید
نخست‌وزیر عراق دستور داد تا برای بررسی پرونده‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بغداد و ریاض، «شورای هماهنگی بین عراق و عربستان سعودی» تشکیل شود.
ممنون بابت بازدید از سایت graphicarian طراحان برتر